Úpravy formulářů PDF vytvořené v aplikaci LiveCycle Designer

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak upravovat formuláře PDF vytvořené v aplikaci LiveCycle Designer. (Pokud hledáte informace o tom, jak upravovat text nebo obrázky v souboru PDF nebo naskenovaném souboru PDF, klikněte na příslušný odkaz výše.)
 

Úprava formulářů XFA

Formuláře XFA vytvořené v aplikaci LiveCycle Designer jsou ze své povahy interaktivní a dynamické. Společnost Adobe doporučuje úpravy takových formulářů PDF v jejich původní aplikaci k zachování polí formuláře a interaktivních objektů. Při pokusu o souboru PDF v aplikaci Acrobat se zobrazí následující chybová zpráva.

Chyba při úpravě formuláře XFA v aplikaci Acrobat

Některé formuláře vám neumožňují přidávat poznámky v aplikaci Acrobat a uvidíte následující zprávu:

Výstraha, když přidáte poznámky k formuláři XFA

Pozor:

Pokud upravujete formulář XFA v aplikaci Acrobat pomocí postupu, výsledný soubor PDF nebo formulář budou zploštělé a ztratí všechny formulářová pole, vrstvy, interaktivní objekty, tlačítka a jakékoli skripty JavaScript použité ve formuláři.

Pokud stále chcete upravovat formulář XFA v aplikaci Acrobat, postupujte podle jednoho z postupů níže.

Postup 1: Uložte formulář jako soubor ve formátu EPS

Uložení formuláře XFA jako souboru .eps (Encapsulated PostScript) soubor zploští a odstraní vrstvy, formulářová pole a ostatní interaktivní objekty v souboru.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Vyberte Soubor > Uložit jako a vyberte umístění složky, do které chcete soubor uložit.

 3. Vyberte formát Uložit jako ty jako .eps (Encapsulated PostScript) a klikněte na tlačítko Uložit.

  Uložení jako souboru ve formátu EPS

 4. Otevřete uložený soubor .eps v aplikaci Acrobat. Nyní můžete tento soubor upravit.

Postup 2: Vytiskněte formulář v tiskárně Adobe PDF

Vytištění formuláře XFA v tiskárně Adobe PDF soubor zploští a odstraní vrstvy, formulářová pole a ostatní interaktivní objekty v souboru.

 1. Otevřete formulář PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Přejděte na Soubor > Tisk nebo klikněte na ikonu Tiskárna  v panelu nástrojů.

 3. V dialogovém okně Tisk zvolte jako tiskárnu možnost Adobe PDF.

 4. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Soubor PDF je vytvořen a otevře se v aplikaci Acrobat.

  Nyní můžete upravovat soubor PDF. Informace o přidání formulářových polí do souboru PDF jsou uvedeny v kapitole Vytvoření formuláře z existujícího dokumentu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.