V tomto článku je popsáno, jak lze upravit naskenované soubory PDF v aplikaci Acrobat DC. (Pokud hledáte informace o úpravách textu, obrázků nebo objektů v souboru PDF, klikněte na příslušný odkaz výše.)

Aplikace Acrobat z naskenovaných dokumentů snadno udělá upravitelné soubory PDF. Když otevřete naskenovaný dokument pro úpravy, aplikace Acrobat spustí na pozadí automaticky OCR (optické rozpoznávání znaků) a převede dokument na upravitelný obrázek a text se správně rozpoznanými písmy v dokumentu. V pravém horním rohu se rovněž zobrazí výzva s rozpoznaným jazykem OCR. Odkáže vás také na tlačítko nastavení, pokud chcete změnit jazyk OCR.

Ve výchozím nastavení se najednou převede na upravitelný text místo celého dokumentu pouze aktuální stránka. Při přechodu z jedné stránky na další se stává upravitelnou vždy aktuálně zaměřená stránka.

Krátké výukové video

Zjistěte, jak lze jedním krokem převést skenované dokumenty do editovatelného PDF pomocí aplikace Acrobat.

Video (02:32) | Matthew Pizzi (Train Simple)

Úprava textu v naskenovaném dokumentu

 1. Otevřete naskenovaný soubor PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF. Aplikace Acrobat na dokument automaticky použije OCR a převede jej na plně upravitelnou kopii vašeho souboru PDF.

  Poznámka:

  V pravém horním rohu se zobrazí výzva s rozpoznaným jazykem OCR. Pokud chcete změnit jazyk, klikněte na možnost Nastavení ve výzvě nebo na pravém panelu. Bližší informace o různých nastaveních najdete v části Možnosti úprav pro naskenované dokumenty níže.

 3. Klikněte na část textu, kterou chcete upravit, a začněte psát. Nový text vzhledem odpovídá původnímu písmu v naskenovaném obrázku.

 4. Vyberte možnost Soubor > Uložit jako a zadejte nový název upravitelného dokumentu.

Možnosti pro úpravy naskenovaných dokumentů

Když otevřete naskenovaný dokument pro úpravy, zobrazí se na pravém panelu v nabídce Naskenované dokumenty dvě možnosti specifické pro skenování:

Možnosti pro úpravy naskenovaných dokumentů
Možnosti pro úpravy naskenovaných dokumentů

●   Nastavení: Zobrazuje možnosti pro výběr jazyka OCR, použití systémových písem a nastavení upravitelnosti všech stránek najednou. Další informace najdete v části Nastavení – jazyk OCR, systémová písma a upravitelnost všech stránek.

●   Rozpoznat text: Umožňuje přepnout režim úprav z textu na obrázek nebo z obrázku na text. Další informace najdete v části Povolení nebo zakázání automatického OCR pro naskenované dokumenty.

Nastavení – jazyk OCR, systémová písma a upravitelnost všech stránek

Nastavení použijte ke změně jazyka OCR, zvolte, zda používat systémová písma a umožnit úpravu všech stránek najednou. V pravém panelu klikněte v nabídce Naskenované dokumenty na možnost Nastavení. Dialogové okno zobrazuje následující tři nastavení:

Nastavení pro úpravy naskenovaných dokumentů
Nastavení pro úpravy naskenovaných dokumentů

 • Rozpoznat text v (jazyk OCR:) ve výchozím nastavení se jazyk pro OCR vybírá z výchozího národního prostředí.
 • Použít dostupné systémové písmo: pokud je zaškrtnuta tato možnost, během procesu převádění naskenovaného textu na upravitelný se převedený text zobrazí písmem, které je nainstalováno na systému a nejblíže odpovídá původnímu písmu na naskenované stránce.
 • Nastavit všechny stránky jako upravitelné: pokud je zaškrtnuta tato možnost, budou všechny stránky v aktuálním dokumentu najednou převedeny na upravitelný text. Tato možnost je relativně pomalejší. Tuto možnost využívejte pouze v případě, že chcete upravit všechny stránky nebo všechny stránky převést na upravitelný text.

Na začátku je jazyk nastaven na výchozí umístění a ostatní možnosti jsou zakázány. Veškeré změny těchto nastavení zůstanou zachovány a využívají se, když přejdete do režimu úprav (Nástroje > Upravit PDF).

Vypnutí nebo zakázání automatické funkce OCR pro skenované dokumenty

OCR je ve výchozím nastavení zapnuto. Proto když otevřete naskenovaný dokument pro úpravy, aktuální stránka se převede na upravitelný text. Možnost automatického OCR můžete vypnout nebo zapnout podle toho, zda naskenované dokumenty chcete nebo nechcete převádět na upravitelný text.

Vypnutí automatického OCR:

 • V pravém podokně zrušte zaškrtnutí možnosti Rozpoznat text. Od příště nebude Acrobat automaticky spouštět OCR a převádět naskenované dokumenty na upravitelný text.
Vypnutí automatického OCR
Možnost vypnutí automatického OCR

Zapnutí automatického OCR:

 • V pravém podokně vyberte zaškrtávací políčko Rozpoznat text. Od příště bude Acrobat automaticky spouštět OCR a převádět naskenované dokumenty na upravitelný text.
Zapnutí automatického OCR
Možnost zapnutí automatického OCR