Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření vlastního formuláře v aplikaci Acrobat

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Tento dokument vysvětluje, jak v aplikaci Acrobat DC vytvořit základní formulář zcela od začátku. (Další informace týkající se formulářů PDF získáte kliknutím na příslušný odkaz výše.)

 

Postup vytvoření nového vlastního formuláře

Můžete začít s prázdným souborem PDF, přidat do něj požadovaný text a popisky, a poté můžete přidat pole formuláře. Tím formulář dokončíte.

 1. V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Vyberte možnost Vytvořit nové a klikněte na možnost Spustit.

  Soubor PDF uložte: V levém horním rohu okna aplikace Acrobat klikněte na ikonu Uložit, vyberte umístění, na které chcete soubor uložit, pojmenujte soubor a poté klikněte na možnost Uložit.

  Vytvoření vlastního formuláře

  Poznámka:

  Pokud není zobrazena možnost Vytvořit novou, aktualizujte aplikaci Acrobat. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z aplikace Acrobat výběrem možnosti Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně nástroje aktualizace dokončete proces aktualizace.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na možnost Přidat text a začněte psát na místo, kam chcete do formuláře přidat text nebo libovolné jiné informace.

  Přidat text

 4. Chcete-li do formuláře přidat logo nebo obrázek, vyberte na panelu nástrojů nástroj Přidat obrázek, vyberte obrázek, klikněte na tlačítko OK a poté obrázek umístěte na požadované místo. Podle potřeby upravte velikost nebo umístění obrázku.

  Přidat obrázek

  Příklad s popisky vytvořenými pomocí nástrojů Přidat text a Přidat obrázek najdete níže.

  Přidání popisků a loga do formuláře

 5. Chcete-li změnit existující text nebo obrázky, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Upravit. Všechna textová a obrázková pole mohou být upravena.  

  Existující text nebo obrázky upravíte nástrojem Úpravy

 6. Pomocí nástrojů pro pole formuláře na panelu nástrojů přidávejte pole. Podle potřeby pole odstraňte, měňte jejich velikost nebo uspořádání. Přidání pole:

  1. Na panelu nástrojů klikněte na nástroj, který odpovídá typu pole, které chcete použít, nebo klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli ve formuláři a vyberte nástroj.
  2. Kliknutím na požadované místo ve formuláři umístíte vybrané pole.
  3. Nastavení vlastností pole. Vlastnosti pole se liší podle typu pole formuláře.

  Když přidáváte pole, klikněte na možnost Náhled, abyste se mohli podívat, jak vypadají. Kliknutím na tlačítko Upravit se vrátíte do režimu úprav.

  Na příkladu formuláře Žádost o dovolenou si na níže zobrazených snímcích ukážeme zobrazení v režimu úprav a v režimu náhledu.

  Pole formuláře v režimu úprav
  Pole formuláře v režimu úprav

  Pole formuláře v režimu náhledu
  Pole formuláře v režimu náhledu

 7. Jakmile dokončíte přidávání polí formuláře, formulář uložte.

  Další informace o polích formuláře a o nastavení jejich vlastností naleznete v následující části.

Přidání polí formuláře, tlačítek akcí, výpočtů, data a času nebo tlačítka Odeslat do formuláře

 • Jaká různá pole formuláře můžete ve formuláři PDF používat?
  Můžete použít textová pole, rozevírací seznamy, přepínací tlačítka, zaškrtávací pole, pole seznamu a další. Nastavením vlastností pole formuláře, jako je změna velikosti textu, pole data, výpočtů nebo aktivací vlastních skriptů definujte chování polí. Další informace.
 • Jak lze do formuláře přidat tlačítko pro vymazání formuláře nebo obnovení formuláře?
  Tlačítko pro vymazání nebo obnovení formuláře vymaže všechna data, která již uživatel zadal do formuláře. Tlačítko pro obnovení můžete také nastavit tak, aby vymazalo pouze určená pole. Další informace.
 • Jak mám do formuláře přidat tlačítko Odeslat?
  Při rozesílání formuláře ho aplikace Acrobat automaticky zkontroluje. Pokud nenalezne tlačítko k odeslání, přidá do pruhu zpráv dokumentu tlačítko Odeslat formulář. Uživatel vám kliknutím na tlačítko Odeslat formulář může vyplněné formuláře zaslat zpět. Další informace.
 • Mohu do formuláře PDF přidat tlačítka akcí?
  Ano, do formuláře můžete přidat tlačítka akcí, která umožňují otevírat soubory, přehrávat zvukové nebo filmové klipy, odesílat data na webový server a provádět mnoho dalších operací. Další informace.
 • Jak mám změnit velikost polí formuláře?
  Chcete-li ručně změnit velikost pole, přetáhněte táhlem na jeho okraji. Můžete také změnit velikost pole formuláře o jeden pixel nebo na konkrétní rozměr. Další informace.
 • Jak mám přesunout pole ve formuláři PDF?
  Pole formuláře můžete jednoduše přesunout přetažením myší. Další informace.
 • Proč se data formuláře po vyplnění jednoho pole kopírují?
  Pokud zkopírujete pole formuláře a vložíte je do stejného formuláře, tato pole budou sdílet stejný název a vlastnosti kopírované buňky. Chcete-li tento problém vyřešit, dvojitě klikněte na pole a otevřete okno Vlastnosti. Na kartě Obecné změňte název pole. Opakujte tento krok pro všechna zkopírovaná pole. Další informace.
  Připojte se k diskusi na fórech společnosti Adobe .
Pole formulářů PDF

 • Jak používat ve formuláři PDF základní výpočty?
  Pomocí předdefinovaných výpočtů lze provádět výpočty jako součet, produkt, průměr, minimum a maximum. Další informace.
 • Jak do pole formuláře přidám popis tlačítka?
  Dvojitým kliknutím na vybrané pole formuláře otevřete okno Vlastnosti. Na kartě Všeobecné zadejte popis do rámečku popisu tlačítka. Další informace.
 • Jak vytvořit textové pole se zalomením textu?
  Dvojitým kliknutím na vybrané textové pole otevřete okno Vlastnosti. Na kartě Možnosti vyberte možnost Víceřádkové Rolovat dlouhý text. Další informace.
 • Jakým způsobem nastavím pole jako povinné, nebo nepovinné?
  Dvojitým kliknutím na vybrané pole formuláře otevřete okno Vlastnosti. Chcete-li pole nastavit jako povinné, vyberte na kartě Všeobecné možnost Vyžadováno. Chcete-li, aby bylo pole volitelné, zrušte výběr možnosti Požadováno. Další informace.

 • Jak vytvořím pole jen pro čtení?
  Dvojitým kliknutím na vybrané pole formuláře otevřete okno Vlastnosti. Na kartě Všeobecné vyberte možnost Pouze pro čtení. Další informace.
 • Jak mám přidat pole formuláře s čárovým kódem?
  V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Čárový kód () a umístěte ji do formuláře. Další informace.
 • Jak přidat pole data a času?
  Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat DC klikněte na panelu nástrojů na ikonu pole Datum a poté v dokumentu klikněte na místo, kam chcete pole umístit. Další informace.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.