Tisk a slučování více souborů pomocí aplikace Acrobat

Při tisku a slučování více souborů PDF můžete povolením následujících nastavení v aplikaci Acrobat některé kroky automatizovat:

 • Automatické přípony názvů souborů, aby se zabránilo potvrzení názvu souboru.
 • Odstranění zdrojových souborů po operaci sloučení.

Tisk více souborů PDF

 1. V systému Windows otevřete okno Zařízení a tiskárny:

  1. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Zadejte příkaz control printers a pak vyberte OK.
  Pole Otevřít: příkaz Control Printers

  Zobrazí se okno Zařízení a tiskárny.

 2. V části Tiskárny klikněte pravým tlačítkem na položku Adobe PDF a vyberte možnost Předvolby tisku.

  Zobrazí se dialogové okno Adobe PDF – předvolby tisku

 3. V dialogovém okně proveďte následující akce:

  1. Vyberte seznam Výstupní složka Adobe PDF a vyberte položku Dokumenty\*.pdf
   (Chcete-li vybrat jinou složku, vyberte možnost Procházet a přejděte do požadované složky.
  2. Vyberte možnost Přepsat stávající soubor PDF a vyberte možnost Nikdy.
  3. Klikněte na OK.
  Adobe PDF, nastavení

  Možnost Tisknout jako Adobe PDF můžete použít z libovolné aplikace, například z prohlížečů nebo aplikací Microsoft 365, a můžete ukládat více souborů PDF.

Sloučení více souborů PDF

 1. Spusťte aplikaci Acrobat.

 2. Přejděte do nabídky Nástroje > Sloučit soubory a proveďte následující kroky: 

  1. Vyberte možnost Přidat soubory, přejděte do složky a vyberte soubory.
  2. Na panelu nástrojů Sloučit soubory vyberte položku Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti vyberte položku Po sloučení vždy vymazat zdrojové soubory.
  4. Vyberte možnost Sloučit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?