Vytvoření PDF tiskem do souboru

V mnoha zdrojových aplikacích můžete k převedení souboru do PDF použít příkaz Tisknout s tiskárnou Adobe PDF. Zdrojový dokument se převede do PostScriptu a pošle přímo do Distilleru pro převod do PDF, bez ručního spouštění Distilleru. Pro převod souboru se použijí současná nastavení předvoleb aplikace Distiller a nastavení Adobe PDF. Pokud pracujete s nestandardními velikostmi stránek, vytvořte si vlastní velikost stránky.

Compress PDF files online for free

Rychle převést soubory Word na PDF online.

               Vyzkoušejte zdarma


Poznámka:

(Windows) U dokumentů sady Microsoft Office nezahrnuje tiskárna Adobe PDF některé z funkcí dostupných v aplikaci PDFMaker. Například nelze pomocí tiskárny Adobe PDF vytvářet záložky a hypertextové odkazy. Vytváříte-li PDF z dokumentu sady Microsoft Office a chcete-li tyto funkce používat, použijte aplikaci PDFMaker.

Tiskárna Adobe PDF vytváří netagované soubory PDF. Tagovaná struktura je nezbytná k přeformátování obsahu pro kapesní zařízení a je vhodná pro dosažení spolehlivých výsledků s programy pro čtení z obrazovky.

Vytvoření PDF příkazem Tisk (Windows)

 1. Otevřete soubor ve zdrojové aplikaci a zvolte Soubor > Tisk.
 2. Z nabídky tiskáren zvolte Adobe PDF.
 3. Klikněte na tlačítko Vlastnosti (nebo Předvolby) a upravte nastavení tiskárny Adobe PDF. (V některých aplikacích může být nutné kliknout na Nastavení v dialogovém okně pro tisk, abyste se dostali k seznamu tiskáren, a pak kliknout na Vlastnosti nebo Předvolby.)
 4. V tiskovém dialogovém okně klikněte na OK.

  Poznámka:

  Soubor PDF se uloží do složky určené v nastavení Výstupní složky Adobe PDF v dialogovém okně Předvolby; výchozím umístěním je složka Dokumenty. Zadáte-li možnost Dotaz na název souboru Adobe PDF, při tisku se zobrazí dialogové okno Uložit jako.

Vytvoření PDF příkazem Tisk (Mac OS X)

Metoda vytváření PDF pomocí příkazu Tisk se v systému Mac OS v10.6 Snow Leopard změnila u aplikací Acrobat 9.1 a novějších. Následující postup popisuje tuto metodu v systému Snow Leopard a ve starších verzích systému Mac OS X.

 1. Otevřete soubor ve zdrojové aplikaci a zvolte Soubor > Tisk.
 2. V nabídce PDF nacházející se ve spodní části dialogového okna vyberte možnost Uložit jako Adobe PDF.

 3. Jako Nastavení Adobe PDF zvolte jedno z výchozích nastavení nebo nastavení přizpůsobte pomocí Distilleru. Zobrazí se všechna vlastní nastavení, která jste definovali.

  Většině uživatelů budou vyhovovat výchozí nastavení převodu do Adobe PDF.

 4. V možnosti Po vytvoření PDF určete, zda chcete PDF otevřít.
 5. Klikněte na Pokračovat.
 6. Vyberte název a umístění pro PDF a klikněte na Uložit.

  Poznámka:

  Standardně se PDF uloží se stejným názvem souboru a s příponou .pdf.

Předvolby tisku do Adobe PDF (Windows)

Předvolby tisku platí pro všechny aplikace, které použijí tiskárnu Adobe PDF, pokud nezměníte nastavení ve zdrojové aplikaci pomocí nabídek Vzhled stránky, Nastavení dokumentu nebo Tisknout.

Poznámka:

Dialogové okno pro nastavení předvoleb tisku se jmenuje Předvolby tisku do Adobe PDF, Výchozí nastavení tisku do Adobe PDF nebo Vlastnosti dokumentu Adobe PDF, podle toho, jak ho otevřete.

Přístup k předvolbám tisku:

 • Otevřete okno Tiskárny z nabídky Start. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu Adobe PDF a zvolte Předvolby tisku.

 • Ve zdrojové aplikaci, jako je například Adobe InDesign, zvolte Soubor > Tisknout. Vyberte tiskárnu Adobe PDF a klikněte na tlačítko Vlastnosti (nebo Předvolby). (V některých aplikacích je pro změny nastavení Adobe PDF třeba kliknout na Nastavení v tiskovém dialogovém okně, abyste se dostali k seznamu tiskáren, a pak kliknout na Vlastnosti nebo Předvolby.)

Možnosti specifické pro PDF se zobrazují v záložce Nastavení Adobe PDF. Záložky Kvalita papíru a Uspořádání obsahují další známé možnosti pro zdroj papíru, tiskové barvy, orientaci stránky a počet stránek na list.

Poznámka:

Předvolby tisku se liší od vlastností tiskárny. Předvolby obsahují možnosti pro proces převodu specifické pro Adobe PDF; dialogové okno Vlastnosti obsahuje záložky s možnostmi, které jsou dostupné pro jakýkoliv typ tiskárny.

Předvolby tisku tiskárny Adobe PDF

Nastavení převodu Adobe PDF

Můžete vybrat předdefinovanou sadu možností z nabídky Výchozí nastavení, nebo můžete kliknout na Upravit a zobrazit nebo změnit nastavení v dialogovém okně Nastavení Adobe PDF.

Zabezpečení Adobe PDF

Chcete-li do PDF přidat zabezpečení, vyberte jednu z následujících možností, nebo klikněte na Upravit, a pak můžete zobrazit nebo změnit nastavení zabezpečení:

 • Pro každou úlohu znovu potvrdit zabezpečení:Pokaždé, když vytváříte PDF s použitím tiskárny Adobe PDF, otevře se dialogové okno Adobe PDF – Zabezpečení. V dialogovém okně zadejte požadovaná nastavení.
 • Použít poslední nastavení zabezpečení:Použijí se nastavení zabezpečení naposledy použitá při vytvoření PDF s použitím tiskárny Adobe PDF na vašem počítači.

Výstupní složka Adobe PDF

Zvolte výstupní složku pro převedený PDF, nebo klikněte na Procházet a přidejte nebo změňte výstupní složku. Zvolte Dotaz na název souboru Adobe PDF, abyste mohli před převodem určit umístění a název souboru.

Nabídka Velikost stránky Adobe PDF

Vyberte vlastní velikost stránky, kterou jste definovali.

Přepsat existující PDF

Zvolte, zda chcete nahradit existující PDF Vždy, Vždy se zeptat neboNikdy.

Zobrazit výsledky Adobe PDF

Automaticky se spustí Acrobat a okamžitě se v něm zobrazí převedený dokument.

Přidat informace o dokumentu

Do dokumentu se vloží takové informace, jako je název souboru a datum a čas jeho vytvoření.

Spoléhat pouze na systémová písma, nepoužívat písma dokumentu

Odznačte tuto možnost, aby se při vytváření PDF zavedla písma. Všechna vaše písma budou dostupná v PDF, ale jeho vytváření bude trvat déle. Pokud pracujete s dokumenty v asijských jazycích, nechte tuto možnost vybranou.

Odstranit soubory záznamu pro úspěšné úlohy

Automaticky se odstraní soubory záznamů, pokud v úloze nedojde k chybě.

Nastavení vlastností tiskárny Adobe PDF (Windows)

Ve Windows můžete obvykle nechat vlastnosti tiskárny Adobe PDF beze změn, pokud jste nenakonfigurovali sdílení tiskárny nebo nenastavili zabezpečení.

Poznámka:

Vlastnosti tisku se liší od předvoleb tisku. Dialogové okno Vlastnosti obsahuje záložky s možnostmi, které platí pro jakýkoliv typ tiskárny; Předvolby obsahují možnosti převodu specifické pro tiskárnu Adobe PDF.

Nastavení vlastností tiskárny Adobe PDF

 1. Otevřete okno Zařízení a tiskárny z nabídky Start a pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu Adobe PDF.
 2. Zvolte Vlastnosti.
 3. Podle potřeby klikněte na záložky a vyberte možnosti.

Změna přiřazení portu, který používá tiskárna Adobe PDF

 1. Ukončete Distiller, pokud je spuštěný, a počkejte, až se dokončí všechny úlohy ve frontě tiskárny Adobe PDF.
 2. Z nabídky Start otevřete okno Zařízení a tiskárny.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu Adobe PDF a zvolte Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na záložku Porty a pak klikněte na Přidat port.
 5. V seznamu dostupných typů portů vyberte možnost Port Adobe PDF (Windows XP) nebo Monitor portu Adobe PDF (Vista/Windows 7) a klikněte na možnost Nový port.
 6. Vyberte lokální složku pro výstupní soubory PDF a klikněte na OK. Pak kliknutím na Zavřít zavřete dialogové okno Porty tiskárny.
 7. V dialogovém okně Vlastnosti Adobe PDF klikněte na Použít, a pak klikněte na OK.

  Poznámka:

  Nejlepší výsledky dostanete, když vyberete složku na stejném počítači, kde je nainstalovaný Distiller. Přestože jsou podporované i vzdálené nebo síťové složky, je k nim jen omezený přístup a mají problémy se zabezpečením.

Odstranění složky a změna přiřazení tiskárny Adobe PDF na výchozí port

 1. Ukončete Distiller, pokud je spuštěný, a počkejte několik minut, aby se dokončily všechny úlohy ve frontě tiskárny Adobe PDF.
 2. Z nabídky Start otevřete okno Zařízení a tiskárny.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu Adobe PDF a zvolte Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na záložku Porty.
 5. Vyberte výchozí port, Dokumenty, a klikněte na Použít.
 6. Vyberte port, který chcete odstranit, klikněte na Odstranit port a pak odstranění potvrďte kliknutím na OK.
 7. Vyberte znovu port Dokumenty a klikněte na Zavřít.

Vytvoření a použití vlastní velikosti stránky

Je důležité rozlišovat velikost stránky (určenou pro dokument v dialogovém okně Nastavení dokumentu zdrojové aplikace) a velikost papíru (list papíru, část filmu nebo oblast tiskové desky, kam se bude tisknout). Velikost stránky by mohla být US Letter (8,5 x 11 palců nebo 21,59 x 27,94 cm), může však být nutné tisknout na větší papír nebo fólii, aby byl dostatek místa pro případné tiskové značky nebo oblast spadávky. Abyste zajistili, že se váš dokument vytiskne podle očekávání, nastavte velikost stránky jak ve zdrojové aplikaci, tak i v tiskárně.

Seznam velikostí papíru dostupných v aplikaci Acrobat pochází ze souboru PPD (pro PostScriptové tiskárny) nebo z ovladače tiskárny (pro tiskárny jiného typu). Pokud tiskárna a soubor PPD, které jste vybrali pro PostScriptový tisk, podporují vlastní velikosti papíru, bude v nabídce Velikost papíru i možnost Vlastní. U tiskáren schopných produkovat velmi velké tiskové plochy podporuje Acrobat stránky s velikostí až 15 000 000 palců (38,100,000 cm) by 15,000,000 in. (38,100,000 cm).

Vytvoření vlastní velikosti stránky (Windows)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete okno Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy z nabídky Start. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu Adobe PDF a zvolte Předvolby tisku.

  • Ve zdrojové aplikaci, jako je například Adobe InDesign, zvolte Soubor > Tisknout. Vyberte tiskárnu Adobe PDF a klikněte na tlačítko Vlastnosti. (V některých aplikacích je pro změny nastavení Adobe PDF třeba kliknout na Nastavení v dialogovém okně pro tisk, abyste se dostali k seznamu tiskáren, a pak kliknout na Vlastnosti nebo Předvolby.)

 2. V záložce Nastavení Adobe PDF klikněte na tlačítko Přidat vedle nabídky Velikost stránky Adobe PDF.
 3. Určete název, šířku, výšku a jednotky měření. Kliknutím na Přidat/změnit přidejte název vlastní velikosti stránky do nabídky Velikost stránky Adobe PDF.

Vytvoření vlastní velikosti stránky (Mac OS)

 1. Ve zdrojové aplikaci, jako je například Adobe InDesign, zvolte Soubor > Vzhled stránky.
 2. Z rozbalovací nabídky Velikost papíru vyberte Správa vlastních velikostí.
 3. Klikněte na tlačítko +.
 4. Určete název, šířku, výšku a okraje. Jednotky měření závisí na jazyku systému.

Použití vlastní velikosti stránky

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na tlačítko Vzhled stránky.
 3. Vyberte novou vlastní velikost stránky z nabídky Velikost papíru.


Máte problém s používáním tiskárny PDF? Popovídejte si s námi v individuálním chatuFacebook .