Oprava chyb s pozastavenou instalací aplikace Acrobat v systému Windows

Problém

Při instalaci nebo odebrání aplikace Adobe Acrobat se zobrazí chybová zpráva systému Windows s informací, že instalace byla pozastavena či přerušena nebo nebyla dokončena. Instalace aplikace Acrobat se nezdaří a instalační program nemůže vrátit změny provedené při nedokončené instalaci.

Mohou se zobrazit například následující chybové zprávy:

 • Chyba 1704. Instalace produktu Adobe Acrobat nebo Adobe Reader je aktuálně pozastavena.
 • Vnitřní chyba 2711. Zadaný název funkce (PatchExtras) nebyl v tabulce Funkce nalezen.
 • Chyba 1500. Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.

Příčina

K přerušení Instalační služby systému Windows může dojít například kvůli výpadku proudu, předčasnému vypnutí systému nebo problému se systémem. Při zrušení instalace jsou všechny akce provedené při instalaci vráceny zpět a nedojde k pozastavení instalace.

Řešení

Chcete-li chybu odstranit, proveďte některý z následujících kroků:

Řešení 1: Zastavte všechny probíhajících instalace

Poznámka:

Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

 1. Klikněte na nabídku Start > Spustit

 2. Zadejte příkaz  regedit  a klikněte na tlačítko OK.

 3. Najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ a zkontrolujte, zda existuje klíč Inprogress .

 4. Odstraňte klíč a spusťte instalaci znovu.

Řešení 2: Zrušte registraci Instalační služby systému Windows a zaregistrujte ji znovu

 1. Klikněte na nabídku Start > Spustit

 2. Zadejte příkaz  msiexec /unreg a klikněte na tlačítko OK.

 3. Klikněte na nabídku Start > Spustit

 4. Zadejte příkaz  msiexec  / regserver  a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?