Selhání | Vytváření dokumentu

Problém: Při vytváření dokumentu dojde k selhání aplikace Animate.

Při spuštění aplikace Animate v systému Mac OS se nezobrazí okno spouštění.

Při spuštění aplikace Animate v systému Windows se zobrazí následující chyba:

„V živém náhledu byl nalezen poškozený soubor SWF. Živý náhled bude v tomto dokumentu deaktivován.“

Řešení

Pokud je v systému nainstalovaný zásuvný modul Flash Firebug, odinstalujte jej z prohlížeče Firefox a znovu spusťte aplikaci Animate.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?