Zobrazí se při pokusu o synchronizaci souborů pomocí funkce synchronizace souborů ve službě Creative Cloud chyba „Nelze synchronizovat soubory“? Řešení uvedená v následující tabulce vám pomohou odstranit tuto chybu a předejít budoucím možným konfliktům. 

Nejprve se ujistěte, zda je počítač připojený k internetu a zda jste přihlášeni k účtu Creative Cloud.

Upozorňujeme, že povolené názvy souborů se u jednotlivých operačních systémů liší, a proto se mohou při synchronizaci mezi různými systémy vyskytnout potíže. Počítačová aplikace Creative Cloud dokáže řadu problémů s nekompatibilitou vyřešit, ale v některých případech může dojít k chybě. V případě chyby se zobrazí upozornění a pokračuje synchronizace případných zbývajících souborů.

Poznámka:

Jako první krok při řešení potíží je vhodné vypnout a znovu zapnout synchronizaci souborů. Z nabídky, která se zobrazí po kliknutí na ikonu ozubeného kola, vyberte položku Předvolby a na kartě Soubory vyberte možnost Zapnout/vypnout synchronizaci. Tímto jedním krokem lze vyřešit řadu potíží se synchronizací.

S.  č. Chybová zpráva Řešení
1 Soubor <fileName> nelze synchronizovat, protože je zamčený. Zavřete tento soubor v ostatních spuštěných aplikacích a ujistěte se, že máte oprávnění k zápisu. Viz Zavřete používané soubory.
2 Soubor <fileName> nelze synchronizovat, protože jeho název je neplatný. Název souboru nesmí obsahovat znaky |, “, ?, <, >, /, \, *, a :. Viz Nepoužívejte znaky a názvy souborů vyhrazené pro systém Windows.
3 V souboru <fileName> byl zjištěn vir. Soubor není možné odeslat.  
4 Soubor <fileName> je příliš velký a nelze jej proto odeslat. Viz Vezměte na vědomí, že synchronizace velkých souborů může trvat dlouho.  
5 Váš účet obsahuje příliš mnoho datových zdrojů a kolekcí. Vyprázdněte složku pro archivaci a odstraňte ostatní datové zdroje, které již nebudete potřebovat.  
6 Složka <folderName> obsahuje příliš mnoho souborů. Pokud počet souborů v této složce nesnížíte, dokončení synchronizace může trvat výrazně dlouhou dobu.  
7 Soubor <fileName> nelze synchronizovat, protože vlastník složky <folderName> překročil svoji kvótu na úložiště. Obraťte se na vlastníka složky <folderName>.
8 Soubory nelze synchronizovat, protože nemáte správně nastavený systémový čas. Než bude možné v synchronizaci pokračovat, nastavte ve svém zařízení řádný čas. Nastavte správný systémový čas a zkuste to znovu.
9 Složku <folderName> nelze synchronizovat, protože některý ze souborů v této složce je otevřený. Zavřete všechny otevřené soubory v této složce. Viz Zavřete používané soubory.
10 Soubor <fileName> nelze synchronizovat, protože cesta k souboru je příliš dlouhá. Soubor přejmenujte nebo upravte jeho složku tak, aby cesta k tomuto souboru byla kratší. Viz Používejte krátké názvy souborů a složek.
11 Soubor <fileName> nelze synchronizovat. Nemáte oprávnění k zápisu do cílové složky. Pokud potíže přetrvají, zkontrolujte oprávnění ke složce. Zkontrolujte oprávnění a pokus opakujte.
12 Váš obsah již není k dispozici, protože šifrovací klíč k vašemu účtu byl zakázán. Obraťte se na svého správce IT. Obraťte se na svého správce IT.
13 Soubor <fileName> nelze synchronizovat, protože je u něj nastavena spolupráce pouze s možností čtení. V režimu spolupráce pouze s možností čtení není možné soubory měnit, přejmenovávat ani je vytvářet. Pokud budete chtít tento soubor synchronizovat, přesuňte ho v rámci složky pro soubory Creative Cloud do umístění s oprávněním ke čtení i zápisu. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na knihovnách a složkách ve službě Creative Cloud.
14 Nelze synchronizovat soubory. Váš pevný disk je plný. Nedostatek místa na disku. Uvolněte potřebné místo. Synchronizace bude automaticky pokračovat.
15 Nedostatek úložného prostoru.

Využili jste celou vaši kvótu pro úložiště Creative Cloud. Chcete-li soubory nadále synchronizovat, proveďte jednu z následujících akcí:

16 Soubor <filename> nelze synchronizovat z důvodu chyby serveru. Chvíli vyčkejte a zkuste to znovu.
17 Soubor <fileName> nelze synchronizovat v důvodu oprávnění k souboru. Zkontrolujte oprávnění a pokus opakujte.  

Nepoužívejte znaky a názvy souborů vyhrazené pro systém Windows

 • < (menší než)
 • > (větší než)
 • : (dvojtečka)
 • „ “ (dvojité uvozovky)
 • / (lomítko)
 • \ (zpětné lomítko)
 • | (svislá čára)
 • ? (otazník)
 • * (hvězdička)

Dále nepoužívejte následující názvy souborů vyhrazené pro operační systém Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 a LPT9.

Další informace o nekompatibilních znacích a názvech souborů naleznete v článku Naming Files, Paths, and Namespaces (Pojmenování souborů, cest a jmenných prostorů).

Používejte krátké názvy souborů a složek

Systém Windows povoluje názvy souborů a složek o délce pouze 260 znaků a méně. Chcete-li provést synchronizaci souborů v zařízeních se systémem Windows, zkraťte delší názvy souborů a složek.

Poznámka:

Počítačová aplikace Creative Cloud nedokáže synchronizovat soubory, pokud je výchozí umístění složky změněno na název složky, která obsahuje jakékoli znaky rozšířené znakové sady ASCII nebo znaky azbuky, například ä, è, й, Ç nebo ӯ. Chcete-li tento problém vyřešit, ukončete počítačovou aplikaci Creative Cloud a spusťte ji znovu nebo vypněte a znovu zapněte synchronizaci souborů.

Odstraňte koncové znaky

Soubory nebo složky končící tečkou (.) nebo mezerou se v různých operačních systémech nesynchronizují správně.

Soubory, jejichž názvy obsahují koncové mezery nebo tečky, mohou být synchronizovány do cloudu ze systému Mac, ale v systému Windows se nesynchronizují správně. Pokud dojde při synchronizaci určitého souboru k chybě, synchronizace všech dalších souborů pokračuje. Chybová zpráva však zůstane zobrazena, dokud není konfliktní soubor upraven nebo odstraněn.

Pokud se v systému Windows zobrazí chybová zpráva, že soubor nebo adresář neexistuje, zobrazte soubor ve webové aplikaci Creative Cloud. Soubor přejmenujte a odstraňte problematický znak.

Nepoužívejte prostředkové větve (zástupce nebo zkratky)

Nesynchronizujte soubory používající metadata (nebo prostředkové větve) včetně zástupců systému Mac OS nebo zkratek systému Windows. Tyto typy souborů obvykle fungují pouze v operačních systémech, ve kterých byly vytvořeny.

Zavřete používané soubory

Pokud se pokusíte synchronizovat soubor, který se právě používá nebo je uzamknut jinou aplikací, zobrazí počítačová aplikace Creative Cloud chybovou zprávu „Nelze synchronizovat soubory“.

Některé aplikace obsahují mechanismy pro uzamknutí bránící konfliktům v případě, že je soubor otevřen z jednoho nebo více umístění. Například při otevření souboru INDD vytvoří aplikace Adobe InDesign také soubor IDLK.

Chcete-li vyřešit chybu synchronizace, po dokončení úprav soubor uložte a zavřete.

Seznamte se s principem fungování konfliktní kopie

Pokud změníte nebo synchronizujete soubor najednou ve více zařízeních, konečná verze souboru bude pocházet ze zařízení, které dokončí odeslání jako první. Počítačová aplikace Creative Cloud neprovede sloučení změn. Jakékoli změny provedené po prvním odeslání souboru (prvním dokončeném odeslání souboru) jsou synchronizovány v „konfliktní kopii“ souboru. Název nového souboru se shoduje s názvem původního souboru, je k němu však přiřazen výraz „konfliktní kopie“. V názvu souboru je uveden také název zařízení/počítače, ze kterého soubor pochází, a datum, kdy došlo ke konfliktu. Zachovají se tak provedené změny, aniž by došlo k jejich přepsání.

Vezměte na vědomí, že synchronizace velkých souborů může trvat dlouho

V případě pokusu o synchronizaci velkého souboru pomocí složky souborů služby Creative Cloud se může zobrazit chybová zpráva.

Pokud zkopírujete velký soubor do složky souborů služby Creative Cloud, soubor se synchronizuje až po úplném zkopírování do této složky. Během kopírování souboru je soubor označen příznakem a počítačová aplikace Creative Cloud zobrazí upozornění, že „Nelze synchronizovat soubory“. Po dokončení kopírování se zahájí synchronizace ve službě Creative Cloud.

Vyřešte potíže se synchronizací pomocí kombinací kláves

Možnost kontextové nabídky Zobrazit na webu poskytuje při použití v kombinaci se stisknutím konkrétních kláves speciální funkce. Možnost Zobrazit na webu nahradí svůj původní účel a poskytne speciální funkci, která pomůže vyřešit potíže se synchronizací.

Kombinace kláves pro řešení potíží se synchronizací
Možnost Zobrazit na webu použije při stisknutí konkrétních kláves speciální funkce.

Ctrl+[Zobrazit na webu]

Spustí znovu operaci synchronizace.

Shift+[Zobrazit na webu]

Spustí znovu operaci synchronizace a vymaže místní databázi. Tato možnost je důležitá, pokud dochází k častějším selháním synchronizace v případě datových zdrojů, které se nenacházejí místně v počítači nebo na webu služby Creative Cloud.

Ctrl+Shift+[Zobrazit na webu]

Tato možnost provádí následující operace:

 • Spustí znovu operaci synchronizace.
 • Zálohuje obsah místní složky souborů služby Creative Cloud.
 • Stáhne znovu datové zdroje do místní složky souborů služby Creative Cloud z webu služby Creative Cloud.
 • Vymaže místní databázi.
Tuto možnost použijte, pokud chcete znovu stáhnout přesnou sadu datových zdrojů, které se nacházejí na webu služby Creative Cloud. Tato možnost by měla vyřešit jakékoli potíže, které se vyskytnou v případě problémů s datovým zdrojem ne webu Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online