Nelze přenést nastavení aplikace mezi produkty služby CC a CC 2014

Problém: Nepřenesou se nastavení aplikace mezi verzemi služby CC a CC 2014

Když se pokusíte použít nastavení aplikace služby Adobe CC ve verzi služby Adobe CC 2014, proces synchronizace se dokončí, avšak nastavení se neimportují nebo se zobrazí chyba týkající se nekompatibility nastavení.

Poznámka: Následující produkty služby CC/CC 2014 obsahují možnost odeslání nastavení do služby Creative Cloud: After Effects, Dreamweaver, Flash Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop a Premiere Pro.

Řešení

Nastavení z produktů služby CC pravděpodobně nejsou kompatibilní s verzí CC 2014. Chování se liší na základě jednotlivých produktů. Většina produktů služby CC, které podporují kompatibilitu s verzí CC 2014, vyžaduje, abyste při prvním spuštění verze CC 2014 importovali nastavení předchozí verze. Tým techniků společnosti Adobe si je vědom toho, že očekávání zákazníků v souvislosti s procesem nebyla naplněna, a pracuje na zlepšení kvality.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o konkrétním produktu služby CC.

After Effects

V dolní části podokna Obecné v dialogovém okně Předvolby aplikace After Effects se nachází tlačítko Migrace nastavení z předchozích verzí. Pokud máte aplikaci After Effects CC (12.x) nainstalovanou ve stejném počítači jako verzi CC 2014 (13.0), po kliknutí na toto tlačítko se otevře dialogové okno s možností přenosu nastavení z této verze do nové verze. Pokud se rozhodnete nastavení přenést, restartujte aplikaci After Effects, aby se nová nastavení načetla.

Mezi přenesená nastavení patří předvolby, klávesové zkratky, šablony výstupních modulů, nastavení kompozice, nastavení vykreslování a pravidla interpretace.

Podrobnější informace najdete v tomto blogovém příspěvku.

Dreamweaver

Nastavení z aplikace Dreamweaver CC lze při prvním spuštění aplikace Dreamweaver CC 2014 přenést pomocí tlačítka Importovat synchronizované nastavení podle popisu zde.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze při prvním spuštění verze CC 2014. Později vám nebude zpřístupněna.

Flash Professional

Aplikace Flash Pro podporuje přenos nastavení ze služby CC do verze CC 2014 pouze při první synchronizaci. Pokud máte nastavení služby CC, která jste odeslali do služby Creative Cloud, při pokusu o první synchronizaci ve verzi CC 2014 dojde ke konfliktu synchronizace. Výběrem možnosti Synchronizovat – cloud importujete nastavení služby CC. Proces synchronizace nastavení je popsán zde.

Illustrator

Aplikace Illustrator CC 2014 momentálně nativně nepodporuje import nastavení z předchozí verze služby CC.

Většině zákazníků fungovalo ruční zkopírování obsahu složky nastavení mezi verzemi. Nastavení aplikace Illustrator CC 2014 se nachází ve složce nastavení aplikace Adobe Illustrator 18, zatímco nastavení aplikace Illustrator CC se nachází ve složce nastavení aplikace Adobe Illustrator 17.

Informace o umístění nastavení můžete najít zde.

InDesign

Příkaz Synchronizovat nastavení nesynchronizuje nastavení mezi instalacemi odlišných hlavních verzí aplikace InDesign. Například nastavení verze aplikace InDesign CC nejsou synchronizována s instalací verze CC 2014.  

Při prvním spuštění nové verze CC 2014 se zobrazí výzva k importu nastavení z předchozí verze. Proces je vysvětlen v článku Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud a také v tomto videu.

Photoshop

V aplikaci Photoshop CC (2015) budou vaše předvolby nově automaticky přeneseny z předchozí verze, která je nainstalována ve vašem místním systému.

Pokud instalujete aplikaci Photoshop CC do samostatného nového systému, je třeba odeslat nastavení ze stávajícího systému a poté je stáhnout do samostatného nového systému. Vyberte možnosti Předvolby> Synchronizace nastavenísynchronizujte nastavení.

Pokud dojde k problémům, přečtěte si článek o migraci přednastavení.

Adobe Premiere Pro

Každá hlavní verze aplikace Adobe Premiere Pro má vlastní kopii souborů nastavení. Aplikace Adobe Premiere Pro CC 7.x například používá adresář „7.0“ k uložení souboru nastavení, zatímco aplikace Adobe Premiere Pro CC 2014 používá adresář „8.0“.

Když provedete upgrade na aktuální verzi aplikace Adobe Premiere Pro CC z verze 7.x, nastavení určená k synchronizaci se automaticky přenesou do nové verze.

Na úvodní obrazovce vyberte možnosti Synchronizace nastavení nebo Použít nastavení z jiného účtu, případně nabídku Soubor > Synchronizovat nastavení. Všechny soubory nastavení z adresáře „7.0“ se automaticky zkopírují do adresáře „8.0“.

Další informace najdete v části věnované přenosu synchronizace nastavení v článku o synchronizaci nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online