Migrace přednastavení

Přednastavení jsou kolekce položek a hodnot, které se použijí na kresby, načež je lze kdykoli uložit, načíst nebo nahradit. Patří sem například štětce a klávesové zkratky. Aplikace Photoshop má připravena některá přednastavení, ale rovněž si můžete vytvořit vlastní.

Nastavení jsou skutečné hodnoty, které se aktuálně načítají do aplikace Photoshop. Ovládají různé prvky a nástroje v aplikaci, například aktuální štětec a všechny jeho hodnoty.

Migrovat můžete vaše vlastní kolekce přednastavení i některá přednastavení aplikace Photoshop, a to z jedné verze aplikace Photoshop na jinou na stejném počítači. Postup je podobný způsobu migrace v aplikaci Photoshop CS6. Pokud jste migrovali přednastavení v aplikaci Photoshop CS6, níže jsou uvedeny některé změny funkce automatické migrace přednastavení.

Pomocí volby Exportovat/importovat přednastavení lze rovněž přesouvat přednastavení definovaná uživatelem na jiné počítače. Funkce Exportovat/importovat přednastavení není omezena na počítače využívající službu Creative Cloud.

Poznámka: Ujistěte se, že při přesunu akcí na nový počítač používáte stejnou strukturu složek. V opačném případě by některé akce nemusely správně fungovat.

Migrace nastavení z předchozí verze při instalaci aplikace Photoshop CC

Při instalaci aplikace Photoshop CC provede ve výchozím nastavení služba Creative Cloud migraci vašich předvoleb a přednastavení ze starších verzí. Jestliže si nepřejete, aby předvolby a přednastavení byly migrovány, zrušte zaškrtnutí možnosti Pokročilé možnosti > Importovat nastavení a předvolby z předchozí verze v dialogu potvrzení, který se zobrazí poté, co v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače kliknete na tlačítko Aktualizovat.

V případě, že během instalace aplikace Photoshop CC zvolíte, že nechcete provést migraci nastavení, nebo pokud na aplikaci Photoshop CC upgradujete ze starší verze aplikace Photoshop, můžete kdykoli později volbou možnosti Úpravy > Přednastavení > Přenést přednastavení migraci předvoleb a přednastavení povolit.

Poznámka:

Příkazem nabídky Přenést přednastavení se nepřenáší hlavní soubor předvoleb.

Migrace nastavení a přednastavení po instalaci

Migrovat lze přednastavení a některá nastavení z aplikace Photoshop CS6 do aplikace Photoshop CC, nebo je možné je kopírovat na jiný počítač. Možnosti přednastavení jsou k dispozici při prvním spuštění aplikace Photoshop CC a následně po výběru položky Upravit > Přednastavení v aplikaci Photoshop.

Při prvním spuštění aplikace Photoshop se zobrazí Správce přednastavení. Nabízí možnost migrace všech přednastavení uvedených níže z aplikace Photoshop CS6 (nebo nejnovější nainstalované verze aplikace Photoshop).

Oproti procesu migrace v aplikaci Photoshop CS6 došlo k několika změnám:

 • Dialogové okno Migrace přednastavení, které se zobrazí při prvním spuštění aplikace Photoshop CC, se již znovu nezobrazí, pokud obnovíte předvolby pomocí zkratky Shift+Ctrl+Alt (Windows) nebo Shift+Opt+Cmd (Mac OS). Chcete-li provést migraci po prvním spuštění, vyberte volbu Upravit > Přednastavení > Migrovat předvolby.
 • Po migraci přednastavení již není potřeba restartovat aplikaci Photoshop.
 • Předvolby se migrují z nejnovější verze nainstalované před aplikací Photoshop CC, a to zpětně až k verzi Photoshop CS3. Chcete-li provést migraci z více verzí aplikace Photoshop, migrujte přednastavení vždy postupně z každé z verzí aplikace Photoshop.

Přednastavení, která lze migrovat:

 • Akce
 • Nastavení Černá a bílá
 • Stopy štětce
 • Nastavení Míchání kanálů
 • Rozsah barev
 • Knihovny barev
 • Profily okraje
 • Nastavení Křivky
 • Vlastní tvary
 • Dvojtón (1, 2, 3, 4)
 • Nastavení Expozice
 • Přechody
 • Nastavení HDR tón
 • Nastavení Odstín a sytost
 • Klávesové zkratky
 • Nastavení Úrovně
 • Světelné efekty
 • Osvětlení (3D)
 • Materiály (3D)
 • Přizpůsobení nabídek
 • Vzorky
 • Nastavení vykreslování (3D)
 • Reliéf (3D)
 • Nastavení Selektivní barva
 • Styly
 • Nástroje
 • Objemy (3D)

Nastavení, která lze migrovat:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Export a import přednastavení

Pokud chcete přenést svoje přednastavení z jednoho počítače na jiný nebo na počítač ve stavu offline, ručně proveďte export a poté naimportujte přednastavení.

Na počítači, který obsahuje přednastavení, která chcete migrovat:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Vyberte položku Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 3. Vyberte volbu Exportovat přednastavení.
 4. Vyberte přednastavení, která chcete migrovat.
 5. Klikněte na volbu Exportovat přednastavení.
 6. Vyberte složku, do níž chcete exportovat svá přednastavení. Zvolte složku, kterou chcete použít k přenosu souborů pomocí jednotky USB, sítě nebo služby online sdílení.
 7. Na počítači, který bude příjemcem importovaného nastavení, vyberte v aplikaci Photoshop položku Upravit > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 8. Vyberte složku, z níž chcete importovat, a přednastavení, která chcete importovat.

Je možné ručně importovat přednastavení z aplikace Photoshop CS6 do aplikace Photoshop CC pomocí volby Exportovat/importovat přednastavení:

 1. Vyberte položku Upravit > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 2. Zvolte položku Importovat přednastavení.
 3. Vyberte přednastavení, která chcete importovat, nebo klikněte na položku Přidat vše.
 4. Pokud jste uložili přednastavení do složky, která není výchozí, vyberte volbu Vybrat složku k importu a zvolte příslušnou složku.
 5. Klikněte na volbu Importovat přednastavení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?