Panel knihoven Creative Cloud přestal fungovat

 Informace, co dělat, když se knihovny Creative Cloud nenačtou a zobrazuje se chyba „Při inicializaci knihoven Creative Cloud se něco pokazilo“.

Proč po opětovné instalaci aplikace Creative Cloud pro počítače přestal fungovat panel knihoven?

Pokud odinstalujete aplikaci Creative Cloud pro počítače a znovu ji nainstalujete v rámci řešení potíží, panel Knihovny v aplikaci Creative Cloud pro počítače může přestat fungovat. Zobrazí se prázdný panel, jak je znázorněno níže.

Prázdný panel knihoven

Řešení problému

Pokuste se problém odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Ručně nainstalujte nejnovější knihovny Creative Cloud

Stáhněte nejnovější instalační program knihoven Creative Cloud z níže uvedeného odkazu a dvojitým kliknutím na soubor zahajte instalaci.

 • Instalační program knihoven Creative Cloud: Windows | Mac
Pokud problém dosud nebyl vyřešen, postupujte podle kroků v řešení 2 níže. 

Řešení 2: Použijte nástroj Creative Cloud Cleaner a poté ručně nainstalujte nejnovější knihovny

 1. Pomocí Správce úloh v systému Windows nebo Monitoru aktivity v systému macOS ukončete jakýkoli spuštěný proces knihovny Creative Cloud.

  Upozorňujeme, že název procesu je „CCLibrary (32/64 bitů)“.

 2. Ukončete jakékoli spuštěné aplikace Adobe.

 3. Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odstraňte knihovnu Creative Cloud.

  Postup pro systém Windows:

  1. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte Adobe Creative Cloud Cleaner Tool pro systém Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
   Pokud se zobrazí výzva ke stažení nebo uložení souboru, klikněte na možnost Uložit soubor a stáhněte si soubor do počítače.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe a zvolte možnost Spustit jako správce.
   Poznámka: Pokud není po kliknutí pravým tlačítkem k dispozici možnost Spustit jako správce, spusťte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe tak, že na něj dvakrát klinete.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce (v uvedeném pořadí):
   • Vyberte jazyk: Pro angličtinu stiskněte klávesu E a pro japonštinu klávesu J a potom stiskněte klávesu Enter.
   • Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem Adobe: Stisknutím klávesy Y ji přijmete a stisknutím klávesy N odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.
   • Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat: Stiskněte číslo, které odpovídá možnosti Vše, a potom stiskněte klávesu  Enter.
   • Stiskněte číslo, které odpovídá možnosti CC Library (32/64 bitů), a potom stiskněte klávesu Enter.
   • Potvrďte, že chcete produkt odebrat: Stiskněte klávesu Y a potom klávesu Enter.
  4. Když se zobrazí zpráva „Operace Adobe Creative Cloud Cleaner Tool byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter.

  Postup pro systém macOS:

  1. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte Adobe Creative Cloud Cleaner Tool pro systém macOS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.
   Pokud se zobrazí výzva ke stažení nebo uložení souboru, klikněte na možnost Uložit soubor a stáhněte si soubor do počítače.
  2. Chcete-li spustit nástroj, dvakrát klikněte na stažený soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.
  3. Dvakrát klikněte na Adobe Creative Cloud Cleaner Tool a postupujte podle pokynů na obrazovce v tomto pořadí:
   • Vyberte jazyk: Pro angličtinu stiskněte klávesu E a pro japonštinu klávesu J a potom stiskněte klávesu Return.
   • Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem Adobe: Stisknutím klávesy Y ji přijmete a stisknutím klávesy N odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Return.
   • V nabídce v pravém horním rohu okna skriptu vyberte verzi aplikace, kterou chcete odebrat. Stiskněte klávesu Return.
   • V tabulce vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit (CC Library), a potom klikněte na tlačítko Odstranit.
  4. Když se zobrazí zpráva „Operace Adobe Creative Cloud Cleaner Tool byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec.
 4. Stáhněte nejnovější instalační program knihoven Creative Cloud z níže uvedeného odkazu a dvojitým kliknutím na soubor zahajte instalaci.

  • Instalační program knihoven Creative Cloud: Windows  |  Mac
  Poznámka:

  V systému macOS může dojít k chybě v případě, že se pokoušíte spustit instalační balíček. Pomocí postupu v následujícím dokumentu spusťte instalační program: https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/kb/install-creative-cloud-mac-os-sierra.html

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online