Chyba v protokolu instalace, chyba klíče registru | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows

Problém

V souborech protokolu instalačního programu produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5 se objeví jedna nebo více z těchto chyb:

 • Creating Registry Key Failed - Start 64-bit:<is64Bit> root:<root> role:<role> perm:<permissions> key:<key>. Error: <error>
 • Deleting Registry Key - failure. Chyba <error>
 • Došlo k chybě: <kód chyby>
 • Deleting Registry Value - failure. Error: <error>
 • Nepodařilo se získat oprávnění k adresáři „<filepath>“
 • Nelze obnovit vlastníka <uid> a skupiny <gid> pro <filepath>
 • Key opening - failure. Klíč: <key> Chyba: <error code>

Tyto chyby značí problémy se čtením nebo zápisem záznamů v registru systému Windows. Tyto problémy vyřešíte tak, že zkontrolujete oprávnění klíče registru a poté produkt přeinstalujete (viz řešení 1). Pokud se tím problém nevyřeší, odinstalujte produkt Creative Suite 5 nebo CS5.5, spusťte nástroj CS5 Cleaner Tool a produkt znovu nainstalujte (viz řešení 2).

Řešení 1: Ověření oprávnění klíčů v registru

Klíč registru je v chybové zprávě uveden ihned za slovem „klíč:“ nebo ihned za chybovou zprávou. Nadřazený klíč registru je klíč, který přímo předchází poslednímu klíči, na který odkazuje chybová zpráva. V příkladu níže je nadřazený adresář 00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6.

Creating Registry Key Failed - Start 64-bit:<is64Bit> root:<root> role:<role> perm: key:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\. Chyba:6

 1. Podívejte se do hlavního protokolu instalace produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5 a vyhledejte v něm chyby v části Problém. Poznamenejte si klíče registru spojené s těmito chybovými zprávami.

Poznámka: Pokud potřebujete nápovědu k otevření souboru protokolu, podívejte se do tématu Řešení potíží s instalací s protokoly instalace CS5 a CS5.5.

 1. Ověřte a obnovte oprávnění pro všechny klíče registru postupem uvedeným pro systémWindows XP nebo Windows Vista/Windows 7.

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci.Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

 Windows XP

 1. V nabídce Start vyberte možnost Spustit, do textového pole Otevřít v dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedit a poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. U klíče  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\  například dvakrát klikněte na klíč  HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Installer > UserData > S-1-5-18 > Products


   

 3. Klikněte pravým tlačítkem na klíč služby a vyberte možnost Oprávnění.
 4. Zkontrolujte, zda jsou uvedeny skupiny Správci a Systém a zda je ve sloupci Povolit vybrána možnost Úplné řízení.
 5. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.
 6. Na kartě Vlastník vyberte skupinu Správci, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.
 7. Na kartě Oprávnění vyberte možnost Obnovit oprávnění ve všech podřízených objektech a povolit propagaci zděditelných oprávnění a klikněte na tlačítko OK. 

  DŮLEŽITÉ: 
  Pokud se vám zobrazí zpráva, že některé podřazené objekty nelze upravit, zavřete všechna dialogová okna kliknutím na tlačítko OK a akci opakujte.
 8. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK.
 9. Opakujte kroky 1–8 u všech dalších klíčů registru.
 10. Znovu spusťte instalaci produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5.

Windows Vista/Windows 7

Důležité: Pro dokončení postupu potvrďte všechna dialogová okna Řízení uživatelských účtů.

 1. Stiskněte tlačítko Start, do textového políčka zadejte regedit a stiskněte klávesu Enter.
 2. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. U klíče  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\  například dvakrát klikněte na klíč  H
  HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Installer > UserData > S-1-5-18 > Products 
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na nadřazený klíč a vyberte příkaz Oprávnění.
 4. Zkontrolujte, zda jsou uvedeny skupiny Správci a Systém a zda je ve sloupci Povolit vybrána možnost Úplné řízení.
 5. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.
 6. Na kartě Vlastník vyberte skupinu Správci, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech klikněte na tlačítko Použít.

  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.
 7. Na kartě Oprávnění vyberte možnost Obnovit oprávnění ve všech podřízených objektech a povolit propagaci zděditelných oprávnění a klikněte na tlačítko OK.

   DŮLEŽITÉ: 
  Pokud se vám zobrazí zpráva, že některé podřazené objekty nelze upravit, zavřete všechna dialogová okna kliknutím na tlačítko OK a akci opakujte.
 8. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK.
 9. Opakujte kroky 1–8 u všech dalších klíčů registru.
 10. Znovu spusťte instalaci produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5.

Někdy se může stát, že při přejmenování poškozeného klíče může instalační program vytvořit daný klíč znovu a resetovat příslušná oprávnění. Pokud nemůžete změnit oprávnění ani přejmenovat klíč, požádejte o pomoc společnost Microsoft nebo dodavatele hardwaru.

Řešení 2: Odinstalujte produkt Creative Suite, spusťte nástroj CS5 Cleaner Tool a produkt znovu nainstalujte

 1. Odeberte produkt Creative Suite 5 nebo CS5.5 pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy (v systému Windows XP) nebo Programy a funkce (v systému Windows Vista, Windows 7).
 2. Spusťte nástroj CS5 Cleaner Tool a vyberte možnost odebrání všech produktů CS5.Podívejte se do tématu Řešení problémů s instalací pomocí nástroje CS5 Cleaner Tool | CS5, CS4, CS3 (cpsid_82947).
 3. Znovu spusťte instalační program produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.