Překrytí typu Prezentace

Pomocí panelu Stavy objektu můžete vytvořit množinu obrazů pro prezentaci. Každý stav nebo snímek může obsahovat více objektů. Pokud například chcete, aby se s každým obrazem objevil jiný textový rámeček, zkombinujte obraz a textový rámeček ve stejném stavu.

Stavy prezentací podporují všechna interaktivní rozvržení kromě prezentací.

Vytvoření prezentace pomocí panelu Stavy objektu

Alternativní řešení pro tlačítko aktivní oblasti

Obrazy prezentace se ve foliu převedou na obrazy PNG.

V současnosti nelze přehrávat prezentaci v režimu celé obrazovky bez použití protokolu HTML.

 1. V aplikaci InDesign můžete vytvořit prezentaci pomocí panelu Stavy objektu (Okno > Interaktivní > Stavy objektu). (Podrobnosti viz článek „Vytvoření prezentace vícestavového objektu“ v nápovědě aplikace InDesign CS.)

  Při vytváření vícestavového objektu vložíte obrazy, zarovnáte je do článku a převedete článek na vícestavový objekt.

 2. Na panelu Stavy objektu zadejte název objektu.

  Pokud mají vícestavové objekty ve vodorovných a svislých dokumentech stejný název objektu i stejné názvy jednotlivých stavů, zachová si prezentace kontinuitu i po otočení iPadu. Když použijete popisný název, budou analytické sestavy přehlednější.

  Poznámka:

  Aby nedocházelo k chybám, nepoužívejte v názvu objektu nebo názvu stavu objektu interpunkci a rozšířené znaky.

 3. Vytvořte navigační tlačítka, která budou procházet stavy vícestavového objektu.

  Pomocí akce Přejít do stavu můžete odkazovat na určitý snímek. Pomocí akcí Přejít do dalšího stavu a Přejít do předchozího stavu můžete přecházet mezi snímky.

  Poznámka:

  Panel Vzorová tlačítka aplikace InDesign obsahuje knihovnu navigačních tlačítek. Použijete-li tato vzorová tlačítka, odstraňte stávající akci a nahraďte ji akcí Přejít do dalšího stavu nebo Přejít do předchozího stavu.

 4. Pokud chcete, aby se vzhled tlačítka změnil po dvojitém kliknutí, klikněte na možnost [Kliknutí] v nabídce Vzhled a změňte jeho vzhled.

  Pokud tlačítko používá akci Přejít do stavu, zobrazí se stav [Kliknutí] po vybrání určeného stavu. Například stav tlačítka [Normální] může mít černý rámeček a stav [Kliknutí] může mít červený rámeček. Po dvojitém kliknutí na tlačítko na iPadu se zobrazí červený rámeček. (Stav [Myš nad] není na mobilních zařízeních podporován.)

 5. Chcete-li změnit nastavení prezentace, vyberte vícestavový objekt a na panelu Overlays/Folio Overlays určete tato nastavení:

  Přehrát automaticky

  Pokud je tato volba vybraná, spustí se prezentace ihned, jakmile uživatel přejde na tuto stránku.

  Kliknutím spustit nebo pozastavit

  Pokud je tato možnost vybraná, může uživatel kliknutím spustit nebo pozastavit automaticky spuštěnou prezentaci. Dvojitým kliknutím dojde k resetování prezentace.

  Prodleva

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky, můžete zadat čas, který uplyne mezi načtením stránky a začátkem prezentace. Zadejte hodnotu v rozmezí 0 a 60 sekund.

  Interval

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, určuje hodnota Interval délku zobrazení jednotlivých snímků.

  Počet přehrání

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, můžete zadat počet přehrání prezentace. Tato volba není aktivní, je-li vybraná možnost Smyčka.

  Smyčka

  Pokud je vybraná možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, můžete vybráním možnosti Smyčka zajistit souvislé přehrávání prezentace, dokud uživatel dvojitě neklikne na prezentaci nebo nepřejde na jinou stránku.

  Zastavit na posledním obrazu

  Pokud je vybrána možnost Přehrát automaticky nebo Kliknutím spustit nebo pozastavit, vyberte možnost Zastavit na posledním obrazu, abyste prezentaci zastavili po zobrazení posledního namísto prvního obrazu.

  Prolnutí

  Tato volba vytváří prolínání mezi jednotlivými snímky. Výchozí hodnota je 0,5 sekundy. Můžete zadat hodnotu v rozsahu 0,125 sekundy až 60 sekund. Tato hodnota se vztahuje jak na automaticky přehrávané, tak na ručně posouvané prezentace.

  Změnit obraz posunutím kurzoru myši nebo prstu

  Pokud je toto nastavení aktivní, může se uživatel pohybovat mezi snímky posunutím.

  Zastavit na prvním nebo posledním obrazu

  Toto nastavení určuje, jestli se přehrávání prezentace zastaví nebo bude pokračovat po dosažení posledního snímku při přehrávání vpřed nebo prvního snímku při přehrávání zpět. Tato volba ovlivňuje pouze posouvání.

  Skrýt před přehráváním

  Pokud je tato volba vybraná, zůstane prezentace skrytá, dokud uživatel neklikne na tlačítko. Teprve poté se zobrazí snímek.

  Přehrát obráceně

  Pokud je tato volba zapnutá, bude prezentace přehrávat obrazy v opačném pořadí.

  Exportovat formát v článcích PDF

  Pokud se v článku, který používá formát PDF, zobrazují prezentace, můžete vybrat možnost Bitmapa nebo Vektor. Volba možnosti Vektor je zejména užitečná, když vytváříte samostatné folio pro zařízení iPad nebo iPhone typu SD a HD. Možnost Vektor nabízí při zobrazení folia na zařízení se systémem iOS typu HD ostřejší text, jeho načtení však trvá určitou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud pro převážně textové prezentace použijete možnost Vektor a pro převážně obrazové prezentace použijete možnost Rastr, anebo pokud vytvoříte samostatné interpretace pro zařízení se systémem iOS typu SD a HD. Rastrové prezentace budou převzorkovány do rozlišení menšího než 72 ppi.

Pokud zkopírujete vícestavový objekt do jiného dokumentu, bude tento objekt přejmenován. Například z názvu „vodní živočichové“ se stane „vodní živočichové 2“. Aby zůstala zachovaná kontinuita po otočení zařízení, musejí být názvy objektů ve vodorovných i svislých dokumentech identické. Na konci názvu objektu nenechávejte žádné mezery. Dále by měly být identické odpovídající názvy stavů v jednotlivých rozvrženích.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?