Nejlepší postupy pro vytváření překrytí

Zdrojové soubory

 • Při vytváření datových zdrojů pro překrytí je vhodné vědět, která překrytí jsou převzorkovaná (komprimovaná) a která byla jednoduše odeslána na server. Datové zdroje prezentací, rolovací rámečky a tlačítka jsou převzorkovaná jako obrazy PNG. Pro tato překrytí můžete použít jakýkoliv formát obrázku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, odesílejte s kompresí obrázky s rozlišením 108 efektivních ppi.
 • Datové zdroje pro panoramy, sekvence obrazů, posouvání a zvětšování obrazů a audio skiny nejsou při nahrávání na server převzorkovány – jsou prostě předány dál. Pro tato překrytí používejte buď formát obrazu JPEG nebo PNG. Pomocí funkce Uložit pro web v aplikaci Photoshop můžete výrazně zmenšit velikost souboru a odstranit nepotřebná metadata, která tuto velikost podstatně navyšují.
 • Abyste minimalizovali velikost souboru, použijte jako zdrojové soubory obrazy JPEG se střední kompresí (v rozsahu 50–80 %). Obrazy PNG použijte pouze v případě, že tyto obrazy obsahují průhlednost. Komprimací překrytí obrazů a videí můžete významně snížit velikost folia.
 • Vytvářejte zdrojové soubory panoramat, sekvencí obrazů, vložených videí, posunutých a zvětšených obrazů nebo zvukových ovladačů pomocí přesných rozměrů v obrazových bodech s rozlišením 72 ppi. U průchozích překrytí se často chybuje v tom, že vytvoříte obrázky, které jsou větší, než je nutné, a poté zmenšíte rám překrytí v aplikaci InDesign.
Poznámka:

V aplikacích Photoshop a Illustrator lze k uložení souborů obrazů se specifickými rozměry v obrazových bodech použít příkaz Soubor > Uložit pro web. Při ukládání obrázků vyberte u metadat volbu Žádné. Metadata mohou zbytečně zvětšovat velikost souboru, zejména v případě souborů se sekvencí obrazů.

Poznámka:

V aplikaci Lightroom můžete změnit velikost obrazu výběrem možnosti Soubor > Exportovat a následným výběrem komprimovaného formátu JPEG s využitím barevného prostoru sRGB. Chcete-li zmenšit velikost souboru, minimalizujte množství metadat. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí předvoleb.

 • Vytvoříte-li překrytí náročná na paměť, můžete se výrazně snížit výkon prohlížeče, který se snaží předem načíst tato překrytí. Pokud to je možné, roztáhněte překrytí ve svém návrhu, aby nedocházelo k současnému načítání několika překrytí. Jestliže například máte v rámečcích rolování dva články s vnořenými překrytími pro různé jazyky, zvažte, zda nebude lepší vložit mezi oba články reklamu nebo základní článek. Průhlednost překrytí nebo článků PDF může prodloužit načítání stránek.
 • V případě sekvencí obrazů je třeba najít správný poměr mezi počtem obrazů a plynulostí zobrazení. Použití příliš malého počtu obrazů snižuje plynulost. Použitím příliš vysokého počtu obrazů zvětšíte velikost folia a využití paměti. Nepoužívejte nepotřebné obrázky v sadě souborů sekvence obrazů.
 • Umístíte-li soubory PDF do stavu prezentace nebo do obsahu s rolovacími rámečky, použijte nesloučené soubory PDF 1.4 nebo novější, aby nedošlo ke vzniku bílých čar.

Nastavení

 • U překrytí typu panoráma, sekvence obrazů, zvukových vzhledů a lokálních webových obsahů vytvořte pro každé překrytí zvláštní složku. K odkázání do této složky použijte panel Folio Overlays.
 • Dávejte pozor, aby interaktivní objekty nezasahovaly do oblasti spadávky. Udržujte interaktivní objekty v oblasti velikosti stránky.
 • Pokud to je možné, přiřazujte svým překrytím reálné názvy, tím zjednodušíte interpretaci analytických dat. Například použijte „Odkaz na Twitter“ místo „Tlačítko 4“ a „Prezentace kriketu“ místo „Vícestavový objekt 2“

Tipy a rady

 • Při práci s překrytími si můžete usnadnit přístup k interaktivním panelům výběrem možnosti Okno > Pracovní plochy > Digitální publikování.

 • Používejte konzistentní přístup, aby uživatelé věděli, které objekty jsou interaktivní. Můžete například vytvářet titulní obrazy používající ikony označující různé typy interaktivity.

 • Při umístění souborů překrytí do aplikace InDesign určuje velikost rámečku, kde můžete dvojitým kliknutím aktivovat interaktivní obsah.

 • V interaktivním obsahu jsou podporovány pouze základní efekty průhlednosti, jako je například krytí a násobky. Režimy prolnutí nejsou podporovány.

 • V některých případech (například u masky pro video) můžete chtít zobrazit obraz přes překrytí. Chcete-li takto postupovat, vytvořte „fiktivní“ překrytí. Příklady tohoto triku a příklady v bezplatné aplikaci DPS Learn od Boba Bringhursta.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online