Podporované interaktivní funkce

Aplikace InDesign obsahuje mnoho interaktivních funkcí pro export do SWF a PDF. Některé z těchto funkcí jsou podporovány v pracovních postupech digitálního publikování.

Podporované interaktivní funkce

Vícestavové objekty

Vícestavové objekty používejte k vytváření prezentací.

Hypervazby

Vytvářejte hypervazby na URL, e-maily a Navto.

Tlačítka

Podporována je pouze událost Při uvolnění. Můžete používat vícenásobné akce tlačítek. Akce tlačítek jsou přehrávány jedna po druhé, nikoli současně.

Mezi podporované akce hypervazeb patří Přejít na první stránku, Přejít na poslední stránku, Přejít na URL, Zvuk, Video a Přejít na stránku. Mezi podporované akce prezentace patří Přejít na stav, Přejít na předchozí stav a Přejít na další stav.

Zvuk

Přehrávají se umístěné soubory mp3. V současnosti nelze zvuk opakovat ani streamovat.

Video

Přehrají se podporované video soubory (mp4 s kódováním h.264). V současnosti nelze video opakovat. Chcete-li streamovat video, použijte překrytí webového obsahu nebo článek HTML.

Další interaktivní překrytí

Můžete také vytvářet překrytí webový obsah, sekvence obrazů, posunuté a zvětšené obrazy, panoramata a rolovací rámečky.

Nepodporované interaktivní funkce

Animace

Animované objekty budou při vytvoření článku sloučeny. Jedním zástupným řešením je exportovat animovaný dokument InDesign ve formátu FLA a použít k exportování souboru HTML5 modul plugin CreateJS v aplikaci Flash Professional Tento soubor HTML5 můžete potom použít jako překrytí Webový obsah. Řada vydavatelů používá pro tvorbu animace nástroj Adobe Edge.

Určité hypervazby

Nejsou podporovány hypervazby Textová kotva a Sdílený cíl.

Určité akce tlačítek

Nejsou podporována tlačítka akcí Přejít na cíl, Přejít na následující stránku, Přejít na předcházející stránku a Zobrazit/Skrýt. Nejsou podporovány události Při kliknutí a Při přejetí myší.

Další nepodporované funkce

Nejsou podporovány záložky, křížové odkazy a přechody stránky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.