Přehled interaktivních překrytí

Pomocí panelu Overlays můžete vytvářet a upravovat interaktivní objekty. Panel Overlays můžete otevřít z nabídky Okno > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) nebo Okno > Overlays (InDesign CC 2015).

Proč se interaktivním objektům říká překrytí? Při vytvoření folia dojde v závislosti na nastaveních formátu obrazu článku ke komprimaci všech neinteraktivních položek na stránce do jednoho obrazu – PDF, JPG nebo PNG. Pokud zamaskujete nebo zakryjete interaktivní překrytí umístěná do dokumentu, objeví se ve foliu tato překrytí zcela nahoře. Překrytí lze zamaskovat pouze dalším překrytím.

Interaktivní objekt se zobrazí na neinteraktivních položkách.

Způsoby vytvoření překrytí

Různá překrytí vyžadují různé způsoby vytvoření.

  • V případě prezentací, hypertextových odkazů, obsahu obsahujícího zvuk a video, obrazů s posunem a zvětšením a rolování vytvořte nebo umístěte objekty do dokumentů aplikace InDesign a pomocí panelu Folio Overlays upravte nastavení.

  • V případě překrytí Sekvence obrazů, Panoráma a Webový obsah nakreslete obdélníkový rámeček jako vyhrazené místo nebo umístěte obraz, který se použije jako titulní obraz. Poté jej vyberte a pomocí panelu Folio Overlays určete zdroj a změňte nastavení.

Když vyberete vícestavový objekt, zobrazí se na panelu Folio Overlays nastavení prezentace.

Zachování kontinuity interaktivních objektů

Používáte-li stejné překrytí jak ve vodorovné, tak ve svislé orientaci, potřebujete, aby toto překrytí zachovalo svůj stav i tehdy, když uživatel otočí mobilním zařízením. Pokud například prezentace zobrazuje třetí snímek, měl by tento třetí snímek zůstat viditelný i poté, co uživatel otočí zařízením.

U většiny překrytí není nutné pro zachování kontinuity nic dělat. Použijte stejné zdrojové soubory a nastavení překrytí. U prezentací použijte stejný název objektu uvedený na panelu Stavy objektu pro vícestavové objekty ve vodorovných i svislých rozvrženích. Dále zkontrolujte, jestli jsou názvy jednotlivých stavů identické mezi dvěma rozvrženími.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online