Známé problémy v aplikaci Dreamweaver CC 2015

Náhled v zařízení

 • Posouvání zobrazení v zařízení iPad (iOS 8) někdy nefunguje.

Alternativní řešení: Klepněte na obrazovku a posuňte stránku.

 • V počítačích se systémem Windows 8.1 nelze zobrazit náhled webové stránky v aplikaci Internet Explorer 11.

Alternativní řešení: Zobrazte náhled webové stránky pomocí jiného prohlížeče. 

 • Pokud je brána firewall v počítači se systémem Mac OS nakonfigurována tak, aby blokovala příchozí připojení, zobrazí se při otevření rozbalovací nabídky Náhled v zařízení v aplikaci Dreamweaver zpráva.

Alternativní řešení: Vypněte nastavení brány firewall a restartujte aplikaci Dreamweaver.

 • Pokud při prohlížení nebo výběru prvků v aplikaci Dreamweaver posouváte webovou stránku, může se někdy stát, že se vám v zařízení se systémem iOS zobrazí prázdný náhled. 

Alternativní řešení: Stránku v zařízení trochu posuňte, aby se aktualizovala, nebo na stránce v aplikaci Dreamweaver vyberte jiný prvek.

 • Pokud je zařízení při prohlížení náhledu webové stránky odpojeno od internetu, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Jestliže si všimnete, že se změny webové stránky v náhledu nezobrazují, aktualizujte v zařízení zobrazení prohlížeče a zkontrolujte, zda je zařízení připojeno.
 • Vykreslování webových stránek v zařízeních může být někdy narušeno stránkami obsahujícími určité externí architektury jazyka JS.
 • V mobilních zařízeních se systémem Windows se webová stránka při prohlížení nebo výběru prvků automaticky neposouvá.
 • V systému iOS není podporováno synchronní posouvání.
 • V zařízeních nelze v prohlížeči Chrome zobrazit náhled videosouborů na webových stránkách.

Vylepšení v zobrazení kódu

 • Zkratky sady nástrojů Emmet pro třídu, ID nebo šestnáctkovou barvu ve značce stylu se v zobrazení kódu nerozbalují.

Správa webu

 • Pokud v systému Mac OS používáte nástroj Klíčenka a svazky klíčů odpovídající přihlašovacím údajům k testovacímu a vzdálenému serveru jsou poškozené, dojde při pokusu o připojení k těmto serverům k chybě připojení.

Extrakce

 • V aplikaci Dreamweaver bude otevření velkého nebo složitého souboru PSD na panelu pro extrakci trvat delší dobu. Během této doby to může vypadat, že aplikace Dreamweaver nereaguje, ale po chvilce se soubor úspěšně otevře.

CSS Designer

 • V nástroji CSS Designer se nezobrazují přepsané vlastnosti. 

Alternativní řešení: Umístěte kurzor na hodnoty.

 • Při nastavení vlastnosti na panelu CSS Designer jako důležité je v zobrazení kódu generován nesprávný kód.
 • Možnost Přejít ke kódu je u selektorů ve vzdálených souborech zakázána.
 • Nelze vrátit zpět duplikování selektoru na panelu CSS Designer.

Vylepšení živého zobrazení

 • Pokud v živém zobrazení změníte velikost sloupce nebo řádku tabulky, změní se i celkový rozměr tabulky.
 • Pokud v živém zobrazení procházíte buňkami tabulky, nezobrazuje inspektor vlastností vlastnosti související s řádky.
 • Pokud v živém zobrazení vrátíte zpět akci sloučení buněk tabulky, ukončí se režim úprav rozvržení tabulky.

Další

 • V aplikaci Dreamweaver CC 2015 již nefungují rozšíření založená na technologii Flash (panely nebo prvky infrastruktury CSXS).
 • Kvůli změnám ve službě ověření W3C se v nástroji pro ověření platnosti W3C v aplikaci Dreamweaver zobrazuje zpráva s oznámením, že se služba již nepoužívá a že ke službě ověření můžete získat přístup prostřednictvím adresy URL pro přímý přístup.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.