Neobvyklé chování v aplikaci Dreamweaver? Zkuste obnovit výchozí nastavení předvoleb.

Obnovením výchozího nastavení souborů předvoleb opravíte problémy jako zhroucení systému, chyby a další neočekávané chování.

Poškozené soubory preferencí mohou v aplikaci Dreamweaver způsobovat selhání systému, chyby a další neočekávané chování. Postupujte podle níže uvedených pokynů a obnovte výchozí nastavení preferencí.

Dreamweaver 2014.1 a novější verze – Obnovení předvoleb

Vyberte příslušný operační systém:

Chcete-li obnovit předvolby (neboli vrátit se k výchozímu nastavení), dodržujte níže uvedený postup.

Poznámka: Při obnovení předvoleb budou odstraněna všechna nainstalovaná rozšíření. Když zobrazíte rozšíření na stránce Doplňky, mohou zde být rozšíření stále uvedena jako nainstalovaná. Chcete-li tato rozšíření znovu nainstalovat, ručně je odstraňte a po spuštění aplikace Dreamweaver je znovu nainstalujte ze stránky Doplňky.

Obnovení předvoleb systému Mac OS

Některé z následujících postupů vyžadují přístup do složky knihovny uživatele. V aplikaci Mac OS 10.7 a novějších verzích je tato složka skrytá. Návod k získání přístupu do knihovny uživatele najdete v článku Přístup ke skrytým souborům knihovny uživatele.

 1. Během spouštění aplikace Dreamweaver držte stisknuté klávesy Cmd + Option + Shift. Chcete-li spustit aplikaci Dreamweaver, klikněte v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače na položku Otevřít nebo klikněte v doku nebo na ploše na ikonu Dreamweaver.

 2. V dialogovém okně Obnovit předvolby klikněte na možnost Ano.

  Dialogové okno Obnovit předvolby

  Ze systému bude odstraněn tento soubor a složka:

  • /[uživatel]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [číslo verze] (složka)
  • /[uživatel]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [číslo verze] Prefs (soubor)
  • /[uživatel]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [číslo verze] Prefs.plist (soubor)

  Při spuštění vytvoří aplikace Dreamweaver nový soubor a složku předvoleb.

Obnovení předvoleb systému Windows

 1. V instalační složce (C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver [verze]), klikněte na soubor Dreamweaver.exe.

 2. Držte stisknuté klávesy Windows + Ctrl + Shift a dvakrát klikněte na soubor Dreamweaver.exe.

  (Windows Vista) Držte klávesovou zkratku (klávesa Windows + Ctrl + Shift) stisknutou i poté, co se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelského účtu.

 3. V dialogovém okně Obnovit předvolby klikněte na možnost Ano.

  V dialogovém okně Obnovit předvolby klikněte na tlačítko Ano.

  Ze systému bude odstraněn tento soubor a složka:

  • Users\[uživatel]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC [číslo verze] (složka)
  • \HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CC [číslo verze] (záznam v registru)

  Při spuštění vytvoří aplikace Dreamweaver nový soubor a složku předvoleb.

Dreamweaver 2014 a předchozí verze – Obnovení předvoleb

Vyberte příslušný operační systém:

Chcete-li obnovit předvolby (neboli vrátit se k výchozímu nastavení), dodržujte níže uvedený postup.

Obnovení předvoleb v systému Mac OS

Některé z následujících postupů vyžadují přístup do složky knihovny uživatele. V aplikaci Mac OS 10.7 a novějších verzích je tato složka skrytá. Návod k získání přístupu do knihovny uživatele najdete v článku Přístup ke skrytým souborům knihovny uživatele.

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. V aplikaci Finder přejděte do umístění /[uživatel]/Library/Application Support/Adobe.

 3. Přejmenujte složku předvoleb aplikace Dreamweaver, například složku Dreamweaver 2014 na Stary_Dreamweaver 2014.

 4. Přejděte do složky /[uživatel]/Library/Preferences.

 5. Přejmenujte soubor předvoleb aplikace Dreamweaver, například soubor Adobe Dreamweaver 2014 Prefs na Stare_Adobe Dreamweaver 2014 Prefs.

Obnovení předvoleb v systému Windows 8, 7, Vista nebo XP

Některé z následujících postupů vyžadují přístup ke skrytým složkám. Pokyny najdete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon názvů souborů ve Windows.

 1. Zavřete aplikaci Dreamweaver.
 2. V Průzkumníku Windows přejděte do umístění C:/Users/[uživatel]/AppData/Roaming/Adobe.

  Poznámka:

  V systému Windows XP přejděte do umístění C:/Documents and Settings/[uživatel]/Application Data/Adobe.

 3. Přejmenujte složku předvoleb aplikace Dreamweaver, například složku Dreamweaver 2015 na Stary_Dreamweaver 2015.

  Poznámka:

  Následující postup zahrnuje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace týkající se registru najdete v článku Dokumentace k systému Windows nebo se můžete obrátit na společnost Microsoft.

 4. (Windows 8) Klikněte na tlačítko Start pravým tlačítkem myši. Na panelu úloh klikněte do řádku Hledat, zadejte regedit a stiskněte klávesu Enter.

  (Windows 7 a předchozí verze) Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte regedit a potom stiskněte klávesu Enter.

 5. V levém okně Editoru registru přejděte k následujícímu umístění:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Odstraňte záznamy v registru předvoleb aplikace Dreamweaver.

  • Vyberte klíč aplikace Dreamweaver, Dreamweaver 2014 nebo Dreamweaver CS6 a potom zvolte položku Soubor > Exportovat. V dialogovém okně Export souboru registru zadejte název a umístění souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Ujistěte se, že je klíč stále vybraný, a zvolte položku Úpravy > Odstranit. V dialogovém okně Potvrzení odstranění klíče klikněte na možnost Ano.
 7. Ukončete Editor registru.

Zkuste znovu vyvolat problém

Po odstranění stávajících předvoleb restartujte aplikaci Dreamweaver. (Aplikace podle potřeby vytvoří nové soubory, složky a záznamy v registru předvoleb s využitím výchozích nastavení.) Zkuste znovu vyvolat stejný problém, k němuž docházelo dříve.

Je-li problém vyřešen, byly jeho příčinou poškozené předvolby.

Pokud problém přetrvává, předvolby jeho příčinou nejsou a lze obnovit původní předvolby.

Jestliže chcete obnovit původní předvolby, postupujte takto:

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. Odstraňte novou složku předvoleb a obnovte původní název předchozí složky.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Mac OS:Odstraňte nový soubor předvoleb a obnovte původní název předchozího souboru předvoleb.
  • Windows:Dvakrát klikněte na záložní soubor registru, který jste vytvořili.
Poznámka:

Více informací o obnovování předvoleb pro jednotlivé verze aplikace Dreamweaver Creative Suite najdete v článku Obnovení předvoleb v aplikacích Dreamweaver CS4, CS5 a CS5.5.

Pokud jsou i po provedení tohoto postupu vaše předvolby poškozeny nebo dochází k chybovému ukončení, navštivte stránku fóra uživatelů aplikace Dreamweaver a nahlaste chybu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?