Řešení systémových chyb a případů zamrznutí v systému macOS 10.x | Software společnosti Adobe

Naučte se řešit příznaky chyb systému macOS, jako je například prázdné nebo blikající dialogové okno, zamrzlý kurzor nebo obrazovka, neočekávané restartování nebo chybová zpráva systému macOS.

Poznámka:

Zobrazuje se při použití aplikace společnosti Adobe konkrétní chyba? Vyhledejte chybu v nápovědě Adobe Community Help nebo navštivte stránku Adobe Support Community, kde získáte pomoc od odborníků z komunity.

Na úvod

Pokud váš systém nesplňuje minimální požadavky na používání produktu společnosti Adobe, nemusí produkt fungovat správně. Navštivte webovou stránku společnosti Adobe se systémovými požadavky a ověřte, zda váš systém splňuje minimální požadavky.

Systémové požadavky

Chcete-li zjistit základní informace o systému, například rychlost procesoru a dostupnou paměť RAM, vyberte příkaz O tomto Macu v nabídce Apple. Více informací o systému získáte výběrem možnosti Další informace.

Zálohujte všechny osobní soubory (například vámi vytvořené soubory aplikace Photoshop nebo InDesign), abyste zabránili možné ztrátě dat.

Základní odstraňování chyb systému

Nejnovější verze softwaru Adobe může být kompatibilnější s operačním systémem a ovladači. Než zahájíte instalaci aktualizace, zkontrolujte, zda má systém požadované parametry.

Navštivte stránku společnosti Adobe týkající se aktualizace produktů, kde najdete dostupné aktualizace pro svůj produkt.

Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace společnosti Adobe, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb.

Hlavní soubor předvoleb má název „Adobe [Název produktu] [Verze produktu] Prefs.psp“.

Soubor předvoleb je umístěn zde:
/Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe [Název produktu] [Verze produktu] Settings/Adobe [Název produktu] [Verze produktu] Prefs.psp.

Důležité informace: V systému Mac OS X 10.7 a novějším je ve výchozím nastavení skryta složka uživatelské knihovny. Viz článek o přístupu ke skrytým souborům knihovny uživatele.

Pokud potřebujete rychlý způsob obnovení předvoleb, můžete je v řadě aplikací společnosti Adobe obnovit pomocí klávesové zkratky během spouštění produktu. Ihned po dvojitém kliknutí na ikonu aplikace stiskněte a podržte kombinaci kláves Cmd+Shift+Option.

Podívejte se na toto video, kde najdete návod k obnovení předvoleb aplikace Photoshop: Obnovení souboru předvoleb aplikace Photoshop.

Chcete-li získat další pokyny, vyhledejte v systému nápovědy ke svému produktu heslo „obnovení předvoleb“.

Některé aplikace společnosti Adobe jsou určeny pouze pro operační systémy, jejichž jazykové nastavení odpovídá jazykové verzi produktu společnosti Adobe. Jazyk systému Mac OS X změníte následovně:

 1. V nabídce Apple vyberte příkaz Předvolby systému.

 2. Vyberte možnost Jazyk a text.

 3. Vyberte kartu Jazyk.

 4. Na panelu Jazyky přetáhněte požadovaný jazyk na začátek seznamu.

 5. Restartujte počítač nebo se odhlaste a opět se přihlaste, čímž použijete novou předvolbu jazyka.

Aktualizace operačního systému Mac OS X mohou zvýšit výkon systému a zlepšit jeho kompatibilitu s aplikacemi společnosti Adobe.

Vyberte možnost Aktualizace softwaru v nabídce Apple nebo navštivte stránku produktů společnosti Apple ke stažení. S žádostí o pomoc při instalaci aktualizací se obraťte na technickou podporu společnosti Apple.

Důležité: Před nainstalováním aktualizace systému se ujistěte, že požadavky aplikace společnosti Adobe na systém odpovídají verzi aktualizace systému.

Spuštění aplikace v minimalizovaném režimu

Chcete-li uvolnit maximum paměti RAM a snížit pravděpodobnost konfliktu aplikace společnosti Adobe s jinou aplikací nebo jiným rozšířením, pokuste se provést všechny následující akce:

Ukončete spuštěné aplikace: Ukončete spuštěné aplikace (včetně nástrojů na ochranu před viry). Pak znovu spusťte aplikaci Adobe.

Poznámka: Pokud se aplikace řádně neukončí, vynuťte jejich ukončení pomocí příkazu Vynutit ukončení v nabídce Apple. Nevynucujte ukončení aplikace Finder.

Vypněte rozšíření, která nejsou nezbytně nutná: Během restartu počítače přidržte klávesu Shift, čímž vypnete nepodstatná rozšíření umístěná ve složce uživatelských účtů Položky přihlášení. Pak znovu spusťte aplikaci Adobe.

Ukončete procesy využívající velké množství systémových prostředků: Ukončete procesy využívající více než 30 % systémových prostředků a poté restartujte aplikaci společnosti Adobe.

1. Vyberte možnost Otevřít > Utility > Monitor aktivity.

2. Vyberte všechny procesy, které využívají více než 30 % kapacity procesoru, a vyberte možnost Ukončit proces.  

Spuštění aplikace z účtu správce

Nemáte-li přístupová oprávnění správce, je možné, že aplikace společnosti Adobe nebude přistupovat k potřebným souborům. Přihlaste se jako uživatel s přístupovými oprávněními správce a zkuste problém znovu vyvolat, abyste zjistili, zda je způsoben omezenými oprávněními.

Pokud problém zmizí, nemá původní účet dostatečná přístupová oprávnění. Požádejte správce systému o udělení přístupových oprávnění.

Chcete-li se přihlásit jako správce, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit se

 2. Když systém zobrazí zprávu „Určitě chcete ukončit všechny aplikace a odhlásit se?“, vyberte možnost Odhlásit se.

 3. Jestliže vás počítač přihlašuje automaticky, ale chcete se přihlásit jako jiný uživatel, tak jakmile se objeví spouštěcí obrazovka systému Mac OS X, podržte klávesu Shift. Po zobrazení přihlašovací obrazovky klávesu Shift uvolněte.

 4. Jakmile se zobrazí přihlašovací obrazovka, vyberte uživatele s příslušnými přístupovými oprávněními, zadejte heslo a stiskněte klávesu Return.

  Poznámka:

  Pokud nemáte přístup k účtu s oprávněními správce, obraťte se na správce systému.

Instalace aplikace z plochy

Některé součásti systému, například ovladače zařízení a antivirové nástroje, mohou kolidovat s instalačním programem aplikace Adobe a být příčinou neúplné nebo neúspěšné instalace. Těmto konfliktům předejdete, pokud aplikaci nainstalujete z plochy.

 1. Přesuňte všechny osobní soubory ze složky aplikace Adobe na pevném disku do jiného umístění.
 2. Zkopírujte složku aplikace Adobe z disku na plochu.
 3. Otevřete složku aplikace Adobe na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na instalační soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Pokud jste v minulosti nainstalovali aktualizaci aplikace společnosti Adobe, po přeinstalování aplikace společnosti Adobe tuto aktualizaci nainstalujte znovu.

Instalace nebo spuštění aplikace z nového uživatelského účtu

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu a takový uživatelský účet pak neumožní instalačnímu programu získat přístup k potřebným souborům a složkám nebo je vytvářet.

Vytvořte uživatelský účet, přihlaste se k němu a poté zkuste nainstalovat nebo spustit aplikaci společnosti Adobe. Informace o vytvoření uživatelského účtu naleznete v článku Instalace nebo spuštění aplikací společnosti Adobe v novém uživatelském účtu | Mac OS X.

Instalace aplikace na jiný pevný disk

Pokud přeinstalování aplikace společnosti Adobe problém nevyřeší, pokuste se aplikaci nainstalovat a spustit na jiném pevném disku ve stejném počítači. Nebo vyzkoušejte stejný pevný disk nainstalovaný v jiném počítači.

Pokud problém zmizí, může být způsoben původním pevným diskem nebo základní deskou. Požádejte o pomoc výrobce.

Řešení určená pro konkrétní produkty

Řešení

Produkty

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

Vypnutí zásuvných modulů jiných výrobců

 1. Odeberte zásuvné moduly jiných výrobců ze složky zásuvných modulů aplikace (Applications > [aplikace společnosti Adobe] > Plug-Ins).

  Složka zásuvných modulů aplikace Adobe After Effects

 2. Restartujte aplikaci:

  • Pokud se problém vyskytne, přesuňte zásuvné moduly zpět do složky zásuvných modulů aplikace a vyzkoušejte jiné řešení.
  • Pokud se problém neopakuje, přejděte k dalšímu kroku.

 3. Přesuňte jeden zásuvný modul jiného výrobce zpět do složky zásuvných modulů aplikace.

 4. Restartujte aplikaci a zkuste problém znovu vyvolat.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se problém neopakuje, začněte znovu krokem 2.
  • Pokud se problém vyskytne, obraťte se na vývojáře zásuvného modulu, který jste přesunuli do složky jako poslední, a požádejte jej o aktualizaci.

Vypnutí rozšíření

Rozšíření vylepšují funkčnost výše uvedených aplikací společnosti Adobe. Další informace o rozšířeních naleznete v nápovědě k aplikaci Adobe Extension Manager

Vypnutím rozšíření odstraníte problémy, které může způsobit poškozené nebo nekompatibilní rozšíření.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Extension Manager. (Pokud není aplikace Extension Manager nainstalována, stáhněte si ji zde.)

 2. V seznamu produktů vyberte aplikaci Adobe, v níž dochází k problému.

 3. Vypněte všechna rozšíření.

 4. Pokud se problém neobjeví, opět zapněte rozšíření jedno po druhém a pokuste se pracovat s aplikací společnosti Adobe, u které dochází k problému. Pokud zjistíte problematické rozšíření, odeberte jej.

  Odebrání rozšíření:

  1. Vyberte rozšíření v aplikaci Extension Manager.

  2. Vyberte možnost Soubor > Odebrat rozšíření.

Optimalizace odkládacích disků

Pokud není pro úpravu obrazů dostatek paměti RAM, použijí tyto aplikace soubor odkládacího disku. Soubor odkládacího disku je dočasné místo na disku, které slouží k ukládání dat a provádění výpočtů.

Maximalizací výkonu odkládacích disků lze vyřešit chyby a zamrznutí systému. Chcete-li zjistit další informace, vyhledejte v systému nápovědy aplikace společnosti Adobe heslo „odkládací disk“.

Viz také: 

Řešení potíží s písmy

Při pokusu aplikace Adobe o přístup k poškozenému písmu může dojít k systémové chybě.  Pokyny k odstraňování problémů s poškozenými písmy najdete v článku Řešení potíží s písmy | Mac OS X.

Složka s písmy v systému Mac OS X
Složka s písmy v systému Mac OS X

Pokročilé odstraňování chyb systému

Aktualizace ovladače grafické karty

Mnoho výrobců grafických karet často aktualizuje softwarové ovladače. Pokud jste v nedávné době neaktualizovali ovladač grafické karty, kontaktujte výrobce a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webových stránek výrobce.

Aktualizace ovladače tiskárny

Pokud k problému dochází při tisku, ověřte, zda používáte nejnovější ovladač a soubor PPD (PostScript Printer Description) tiskárny. Stáhněte nejnovější ovladač a soubor PPD z webových stránek výrobce tiskárny a nainstalujte je. Pokyny k instalaci ovladače tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe neposkytuje podporu k hardwaru a tyto informace poskytuje pouze ze své dobré vůle. Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na výrobce hardwaru nebo autorizovaného prodejce. Pokud se rozhodnete řešit problémy s hardwarem sami, můžete přijít o záruku na počítač.

Vyhledávání virů v systému

Pomocí aktuálního antivirového softwaru (například Symantec Norton AntiVirus nebo McAfee Virus Scan) zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry. Virové infekce mohou poškodit software a způsobit systémové chyby. Další informace naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Oprava oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita

Pokud nemůžete aplikaci Adobe nainstalovat nebo spustit, ačkoli jste přihlášeni s oprávněními správce, mohou být poškozena oprávnění na disku.

Podle následujícího postupu opravte oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita:

 1. V nabídce Otevřít vyberte příkaz Aplikace, otevřete složku Utility a dvakrát klikněte na položku Disková utilita.

 2. Vyberte svazek, na který chcete aplikaci společnosti Adobe nainstalovat, a potom vyberte možnost Opravit oprávnění na disku.

  Poznámka: Pokud se vám pomocí nástroje Disková utilita nedaří opravit oprávnění na disku, zkuste systém spustit z instalačního disku a poté z tohoto disku spusťte nástroj Disková utilita. Opravte oprávnění na disku, na kterém je uložen software společnosti Adobe.

Oprava a defragmentace pevných disků

Pomocí nástroje Disková utilita společnosti Apple zkontrolujte, zda není pevný disk poškozený a nezpůsobuje tak problémy s instalací.  

Odpojení periferních zařízení

Poznámka: Předtím než odeberete nebo jinak uspořádáte hardware, vypněte a odpojte napájení počítače i všech periferních zařízení.

Po jednom odpojte periferní (externí) zařízení. Mezi periferní zařízení patří zařízení připojená přes rozhraní FireWire, USB, Serial ATA, IDE a SCSI.

Pokud chyba zmizí po odpojení periferního zařízení, může se jednat o problém se zařízením, kabelem nebo připojením. Informace o řešení problémů se zařízením získáte od výrobce.

Přeformátování pevného disku na systém souborů HFD+ a následná instalace systému Mac OS a aplikace společnosti Adobe

Důležité: Nejprve zálohujte všechny osobní soubory, protože při přeformátování dojde ke smazání všech dat na disku. Také ověřte, zda máte všechny instalační disky aplikace a systému.

 1. Přeformátujte pevný disk na systém souborů HFD+ a následně na něj z původních instalačních médií nainstalujte pouze systém Mac OS a produkt společnosti Adobe.

  Poznámka: Dokud si nebudete jisti, že je problém vyřešen, neinstalujte žádný další software ani hardware. Není možné namísto přeinstalace zálohovat pevný disk a obnovit systém Mac OS a aplikaci. Jestliže aplikaci nebo systém Mac OS namísto přeinstalace pouze obnovíte, může se problém objevit znovu, pokud je způsoben aplikací nebo systémem.

 2. Zkuste znovu vyvolat problém:

  • K problému již nedochází?  Nainstalujte ostatní aplikace jednu po druhé a po každé instalaci se pokuste problém znovu vyvolat. Pokud se problém znovu objeví, může být způsobem naposledy nainstalovanou aplikací. Informujte se u vývojáře dané aplikace, zda je dispozici aktualizace.
  • Problém přetrvává? Příčina problému souvisí s hardwarem. Požádejte o pomoc výrobce hardwaru nebo autorizovaného prodejce.

Profily ICC pomáhají spravovat barevné prostory v systému. Při přístupu aplikace společnosti Adobe k poškozenému profilu ICC může dojít k chybě systému. Zjistěte, zda problém způsobují profily ICC:

 1. Přesuňte všechny profily z následujících složek na plochu:

  • Library/ColorSync/Profiles
  • Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
  • System/Library/ColorSync/Profiles
 2. Restartujte aplikaci Adobe a pokuste se problém vyvolat znovu.

  • Pokud se problém opakuje, přesuňte profily zpět do složky.
  • Pokud se problém neopakuje, přesouvejte profily jeden po druhém zpět do složky, dokud neurčíte profil, který způsobuje problém.

Rozšiřovací karty

Systémové chyby mohou být způsobeny poškozenými či nekompatibilními rozšiřovacími kartami PCI a PCI-X. Chcete-li zkontrolovat karty PCI a PCI-X, vypněte počítač. Vyjměte všechny karty pro akceleraci procesoru, grafické karty a další zapojené rozšiřovací karty a pak restartujte počítač.

Moduly paměti RAM

Přesvědčte se, že jsou moduly paměti RAM řádně nainstalovány a že nezpůsobují potíže při jedné nebo obou následujících operacích:

 • Změňte uspořádání modulů paměti RAM.
 • Ponechejte pouze minimální počet modulů paměti RAM požadovaných ke spuštění systému Mac OS a aplikace a ostatní moduly odpojte. Vyzkoušejte, zda problém přetrvává:
  • Pokud problém přetrvává, nahraďte moduly paměti RAM, které jste odebrali, a vyjměte zbylé. Opět vyzkoušejte, zda problém přetrvává.
  • Pokud problém zmizí, je způsoben jedním či více moduly paměti RAM. Požádejte o pomoc výrobce paměti RAM.

Nainstalujte software systému na jiný pevný disk (nikoli na jiný oddíl stejného disku) a nastavte tento disk jako spouštěcí. Pak na tento pevný disk nainstalujte aplikaci.

Nastavení spouštěcího disku:

 1. V nabídce Apple vyberte příkaz Předvolby systému.

 2. Vyberte položku Startovací disk v nabídce systému .

 3. Vyberte jednotku, na kterou jste přeinstalovali software systému.
 4. Restartujte počítač.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.