Sada pro řešení potíží svépomocí k aplikaci Dreamweaver

Pomocí tohoto průvodce řešením potíží vyřešíte některé nejčastější potíže s aplikací Adobe Dreamweaver.

Dodržujte následující postupy k odstranění široké škály potíží s aplikací Dreamweaver, které zahrnují vše od selhání systému a chyb až po chybějící rozšíření a funkce.

Potíže související s rozšířením (2014 a předchozí verze)

Rozšíření není zobrazeno v Dreamweaveru
Před instalací rozšíření nezapomeňte zavřít Dreamweaver. Pokud jste dříve nainstalovali rozšíření s otevřenou aplikací Dreamweaver, zavřete Dreamweaver, nainstalujte rozšíření a zkuste to znovu.

Zpráva oznamuje, že rozšíření lze instalovat pouze v aplikaci Dreamweaver 12 a novějších verzích
Nemáte nejnovější verzi aplikace Extension Manager. Nainstalujte aplikaci Extension Manager, aby bylo možné instalovat rozšíření pro aplikaci Dreamweaver 2014 a předchozí verze. 

V seznamu v aplikaci Extension Manager se nezobrazuje aplikace Dreamweaver
Ujistěte se, že verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi aplikace Dreamweaver nainstalované v počítači. Máte-li například v počítači nainstalovanou aplikaci Dreamweaver, zkontrolujte, zda máte nainstalovanou aplikaci Extension Manager.

Nelze nainstalovat rozšíření
Ujistěte se, že používáte správný typ souboru doplňku pro vaši verzi aplikace Dreamweaver.

 • Extension Manager: Použijte soubory ZXP.
 • Extension Manager CS: Použijte soubory MXP.

Potíže související s rozšířením (2015 a novější verze)

Počínaje verzí Creative Cloud 2015 se rozšíření a doplňky instalují prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Nápovědu najdete v článku Instalace rozšíření a doplňků.

Potíže s panelem Extrakt

Panel Extrakt je neaktivní (šedý)
Panel je neaktivní, když není otevřen žádný dokument. Otevřením dokumentu HTML panel aktivujete.

Nelze zobrazit soubory v panelu Extrakt
Opravte všechny problémy se synchronizací souborů s aplikací Creative Cloud. Informace týkající se synchronizace souborů s aplikací Creative Cloud najdete v tématu Synchronizace souborů pomocí cloudového úložiště.

Potíže související s FTP

Preventivní opatření: Získat celý web ze serveru
Práce se soubory na místním počítači předchází potížím souvisejícím se sítí, jakož i nefunkčním odkazům.

Chcete-li získat celý web ze serveru, definujte v Dreamweaveru nový web. Vyberte na serveru kořenovou složku a pak zvolte nabídku Web > Získat (nebo klikněte na tlačítko Získat ).

Výběr kořenové složky

Máte-li definováno více vzdálených webů, postupujte takto:

1. Kliknutím na tlačítko Připojit ke vzdálenému serveru se připojte ke vzdálenému serveru.

2. Klikněte na rozevírací nabídku Vzdálený server a v seznamu vyberte požadovaný server.

3. Vyberte kořenovou složku a klikněte na tlačítko Získat .

Všechny soubory a složky ze vzdáleného serveru budou zkopírovány na místní pevný disk.

Chyby FTP

 • Bylo dosaženo uživatelského limitu: Tento problém souvisí se serverem hostujícím web. Obraťte se na poskytovatele hostingu.
 • Přístup byl zamítnut 530: Nesprávné přihlašovací údaje nebo nedostatečná oprávnění. Obraťte se na svého správce.
 • Nelze se připojit kvůli nastavení brány firewall nebo proxy serveru v síti: Vypněte bránu firewall nebo odeberte nastavení proxy serveru:
  • Windows 7 a Vista: Viz část „Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall“ v článku Ochrana počítače proti virům
  • Windows 8: Viz článek Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall.
  • Mac OS X: Přejděte do nabídky Apple > System Preferences (Předvolby systému). Klikněte na položku Security and Privacy (Zabezpečení a soukromí) a potom klikněte na kartu Firewall. Pokud je podokno uzamčeno, odemkněte je kliknutím na zámek v levém dolním rohu a zadáním hesla správce. Potom klikněte na tlačítko Vypnout firewall.
 • Nesprávné nastavení FTP: Zkontrolujte nastavení FTP a ujistěte se, že je správné. Informace o konfiguraci nastavení FTP pro aplikaci Dreamweaver najdete v článku Připojení k publikačnímu serveru.

Soubory nejsou aktualizovány na serveru

 • Soubor je aktualizován do nesprávné složky kvůli jiné struktuře kořenového adresáře: Ujistěte se, že cesta v místním počítači a v síťové složce je u souboru stejná.
 • Potíže s mezipamětí serveru: Vymažte mezipaměť serveru. Nápovědu najdete v diskuzi komunity Odstranění poškozeného souboru mezipaměti.
 • Soubor byl nahrán správně, ale změny nejsou zobrazeny v internetovém prohlížeči: Pokud se změny zobrazují při zkoušce v jiném počítači, vymažte mezipaměť prohlížeče. Ve Windows použijte klávesy Ctrl+F5.

Potíže při otevření aplikace Dreamweaver

S chybovou zprávou

 • Server je zaneprázdněn: Odpojte externí disky a restartujte počítač.
 • Chyba JavaScriptu při provádění příkazu OnLoad: Znovu vytvořte předvolby (viz Obnovení předvoleb Dreamweaveru). Nebude-li opětovné vytvoření předvoleb fungovat, odinstalujte Dreamweaver a znovu ho nainstalujte. Při odinstalaci Dreamweaveru nezapomeňte vybrat volbu k odstranění předvoleb.

Bez chybové zprávy

 • Znovu vytvořte předvolby (viz článek o obnovení předvoleb aplikace Dreamweaver). 
 • Pokud máte nainstalovanou starší verzi senzoru CrowdStrike Falcon než 4.25, problémy se spouštěním aplikace Dreamweaver v počítači Mac odstraníte aktualizací na nejnovější verzi senzoru Falcon. V případě podniků bude pravděpodobně nutné provést aktualizaci senzoru Falcon ve spolupráci s interním týmem IT.
 • Zkontrolujte oprávnění u složky Adobe. (Potřebujete-li pomoc, obraťte se na správce svého systému.)
Poznámka:

Umístění složky Adobe pro aplikaci Dreamweaver:

Windows 7 a 8
~ Files / Folders ~
%temp%
C:/Program Files/Adobe*
C:/Program Files/Common Files/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Common Files/Adobe*
C:/Users/[uživatel]/AppData/Roaming/Adobe*
C:/Users/[uživatel]/AppData/Local/Adobe*

Mac OS
[uživatel]/Library/Application Support/Adobe*
[uživatel]/Library/Preferences/Adobe*

Poznámka: Složka Library je v systému Mac OS skrytá. Nápovědu najdete v článku Získání přístupu ke skrytým souborům.

 • Vypněte v počítači bránu firewall, proxy server nebo antivirový program:
  • Windows 7 a Vista: Viz část „Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall“ v článku Ochrana počítače proti virům.
  • Windows 8: Viz článek Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall.
  • Mac OS X: Přejděte do nabídky Apple > System Preferences (Předvolby systému). Klikněte na položku Security and Privacy (Zabezpečení a soukromí) a potom klikněte na kartu Firewall. Pokud je podokno uzamčeno, odemkněte je kliknutím na zámek v levém dolním rohu a zadáním hesla správce. Potom klikněte na tlačítko Vypnout firewall.
 • Odinstalujte Dreamweaver a znovu ho nainstalujte.
 • Pokud jste Dreamweaver nainstalovali pomocí operace zálohování nebo obnovení, odinstalujte Dreamweaver a znovu ho nainstalujte pomocí tradičního postupu instalace.
 • Proveďte čistou instalaci aplikace Dreamweaver (viz Řešení problémů s instalací).
 • Aktivujte skrytého správce (Windows) nebo kořenového správce (Mac OS). (Viz Povolení skrytého účtu správce ve Windows nebo Povolení kořenového uživatele v systému OS X.)
 • Vytvořte nový uživatelský profil a přihlaste se pomocí tohoto nového uživatelského profilu. Nemůžete-li otevřít Dreamweaver pomocí nového uživatelského profilu, obraťte se na technickou podporu operačního systému, která vám pomůže s dalším řešením potíží.
 • Pokud máte aplikaci Dreamweaver nainstalovanou v systému macOS, zkontrolujte, zda název disku mac HD neobsahuje speciální znaky. Speciální znaky v názvu disku mac HD zabraňují spuštění aplikace Dreamweaver. Chcete-li disk mac HD přejmenovat, vyberte možnost Finder > Otevřít > Počítač. Pravým tlačítkem myši klikněte na název disku mac HD a vyberte možnost Přejmenovat.

Selhání a zamrznutí

Pokud dochází k selhání nebo zamrznutí Dreamweaveru, vyzkoušejte postupně následující metody:

 • (Selhání při otevírání souboru) Je-li soubor v síťovém umístění nebo v umístění třetí strany, jako je Google Drive, Dropbox nebo Creative Cloud, přesuňte soubory do místní složky.
 • Zadejte potřebná oprávnění ke složce Adobe. Viz poznámka výše týkající se umístění složky Adobe v systému Windows a Mac OS.
 • (Mac OS) Ověřte a opravte oprávnění na disku pomocí nástroje Disková utilita. Další informace najdete na stránkách nápovědy Apple.
 • Jsou-li oprávnění omezena na jednu stránku, spusťte stránku přes W3C Validátor, abyste zjistili, zda existuje problém na úrovni kódu. Otevřete soubory HTML nebo soubor vytvořte a zjistěte, jestli problémy přetrvávají.
 • Vytvořte nový uživatelský profil a přihlaste se pomocí tohoto nového uživatelského profilu. Nemůžete-li otevřít Dreamweaver pomocí nového uživatelského profilu, obraťte se na technickou podporu operačního systému, která vám pomůže s dalším řešením potíží.

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující alternativní řešení: 

Zrušené funkce

Panely Serverová chování, databáze a svázání byly v aplikaci DW 13.0 zrušeny. Informace o jejich obnovení najdete v článku Serverová chování, databáze a svázání v aplikaci Dreamweaver.

Problémy s uživatelským rozhraním

 • Chybějící funkce: Jestliže jste aktualizovali software, ale nevidíte novou funkci, aktualizace pravděpodobně nebyla úspěšná. Chcete-li zjistit, jakou verzi aplikace Dreamweaver v počítači máte, vyberte možnost Nápověda > O aplikaci Dreamweaver (Windows) nebo možnost Dreamweaver > O aplikaci Dreamweaver (Mac OS).
 • Rozdělené okno není rozdělené svisle: Vyberte možnost Zobrazení > Rozdělit svisle. 
 • Není k dispozici žádný režim návrhu pro rozvržení plovoucí mřížky: Alternativní řešení najdete v diskuzi Zobrazení návrhového zobrazení v rozvržení plovoucí mřížky.
 • Chybějící panel Vlastnosti: Vyberte možnost Okno > Vlastnosti
 • Chybějící panel Standardní, Dokument nebo Kódování: Aktivujte tyto možnosti v nabídce Okno > Panely nástrojů.
Panely nástrojů
Panely nástrojů

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online