Pomocí možností Titulek/kódování ve vlastnostech stránky můžete určit typ kódování dokumentu specifického pro jazyk používaný k vytvoření webové stránky v aplikaci Adobe Dreamweaver.

Pomocí možností Titulek/kódování ve vlastnostech stránky můžete zadat typ kódování dokumentu specifický pro jazyk, pomocí kterého byly webové stránky vytvořeny, a také typ normalizace Unicode, který se použije pro tento typ kódování.

 1. Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti stránky a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.

 2. Na panelu Vlastnosti stránky vyberte možnost Titulek/kódování. Upravit můžete následující možnosti:

  • Titul: Určuje titul stránky, který se zobrazí v titulním pruhu okna dokumentu a v oknech většiny prohlížečů.
  • Typ dokumentu (DTD): Určuje definici typu dokumentu. V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.
  • Kódování: Určuje kódování použité pro znaky v dokumentu. Pokud jako kódování dokumentu vyberete volbu Unicode (UTF‑8), kódování entit není nutné, protože kódování UTF‑8 dokáže spolehlivě vyjádřit všechny znaky. Pokud vyberete jiné kódování dokumentu, bude možná nutné zadat kódování entit pro zobrazení určitých znaků. Další informace o entitách znaků naleznete na adrese www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Načíst znovu: Převede existující dokument nebo ho znovu otevře s novým kódováním.
  • Typ normalizace Unicode: Dostupné pouze v případě, že jako kódování dokumentu vyberete UTF‑8. Existují čtyři typy normalizace Unicode. Nejdůležitější je typ normalizace C, protože je nejpoužívanějším typem ve znakovém modelu pro web. Společnost Adobe nabízí pro úplnost i ostatní tři typy normalizace Unicode. V systému Unicode jsou některé znaky vizuálně podobné, ale v dokumentu je lze ukládat různými způsoby. Například „ë“ (přehlasované e) může být zobrazeno jako jeden znak „přehlasované e“ nebo jako dva znaky „normální latinkové e“ + „kombinační znaménko přehlásky“. Kombinační znak Unicode je takový znak, který se používá s předchozím znakem, takže znaménko přehlásky se zobrazí nad „latinkovým e“. Oba tyto tvary mají stejnou vizuální typografii, ale v souboru je uložen každý jinak. Normalizace je proces, který zajistí, aby všechny znaky, které mohou být uloženy v rozdílných tvarech, byly uloženy ve stejném tvaru. Všechny znaky „ë“ v dokumentu jsou tedy uloženy buď jako jedno „přehlasované e“, nebo jako „e“ + „kombinační znaménko přehlásky“, a ne v obou tvarech v jednom dokumentu. Další informace o normalizaci Unicode a specifických formách, které mohou být použity, naleznete na webových stránkách Unicode na adrese www.unicode.org/reports/tr15.
  • Zahrnout signaturu Unicode (BOM): Zahrne do dokumentu značku pořadí bytů (BOM). Značku BOM představují 2 až 4 byty na začátku textového souboru, které soubor identifikují jako Unicode a určují pořadí dalších bytů. Protože UTF‑8 nemá žádné pořadí bytů, je přidání signatury BOM pro UTF‑8 nepovinné. Pro UTF-16 a UTF-32 je přidání signatury BOM vyžadované.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online