Návrh stránky pomocí obkreslovaného obrazu

Je možné vložit soubor obrazu v aplikaci Dreamweaver a použít ho jako vodítko při návrhu stránky. Přidání obkreslovaného obrazu je možné pomocí vlastností stránky.

Je možné vložit soubor obrazu a použít ho jako vodítko při návrhu stránky. Obraz se objeví na pozadí, takže stránku můžete rozvrhovat „přes něj“.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti stránky
  • Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.

   

 2. V dialogovém okně Vlastnosti stránky vyberte možnost Obkreslovaný obraz. Na tomto panelu můžete upravit následující nastavení:

  • Obkreslovaný obraz: Určuje obraz, který se použije jako vodítko pro kopírování návrhu. Obraz slouží pouze jako reference a při zobrazení dokumentu v prohlížeči se nezobrazí.
  • Průhlednost: Určuje krytí obkreslovaného obrazu – od zcela průhledného po zcela neprůhledný.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.