Správa obsahu a pracovních postupů vytvořených uživateli služby Document Cloud

Z pozice správce konzole Adobe Admin Console můžete přidat nebo odebrat uživatele z organizace. Podle potřeby můžete také přidružit oprávnění používat produkt (například službu Document Cloud) uživatelům ve skupinách.

Obecně platí, že pokud rozdělíte přidružení uživatelů a jejich oprávnění, zruší se také uživateli iniciované přidružení veškerého obsahu a pracovních postupů vytvořených uživateli. Příklady obsahu a pracovních postupů vytvořených uživateli služby Document Cloud:

  • Úložiště souborů
  • Sdílení souborů
  • Vyplňování a podpis formulářů
  • Odesílání k podpisu

V závislosti na typu identity může uživatelům zůstat přístup k obsahu a pracovním postupům vytvořeným uživateli dokonce i po odebrání oprávnění. Uživatelé s Adobe ID se budou moci i nadále přihlásit do služeb Document Cloud a přistupovat ke svému obsahu či uživateli vygenerovaným pracovním postupům se stavem „zdarma“ nebo „pouze pro čtení“. Uživatelé s Enterprise ID nebo Federated ID se však již nebudou moci přihlásit ke službám Document Cloud. Další informace o Správě identit.

Je také možné uživatele znovu přidružit k jejich obsahu a uživateli vygenerovaným pracovním postupům. Pokud například odeberete uživatele ze skupiny s oprávněním používat službu Document Cloud, NEBO pokud odeberete skupinu s oprávněním uživatele používat službu Document Cloud, můžete uživatele později znovu přidružit k danému oprávnění. V takovém případě budou mít uživatelé opět přístup ke svému obsahu a uživateli vygenerovaným pracovním postupům.

Je také možné uživatele znovu přidružit k jejich obsahu a uživateli vygenerovaným pracovním postupům. Pokud například odeberete uživatele ze skupiny s oprávněním používat službu Document Cloud, NEBO pokud odeberete skupinu s oprávněním uživatele používat službu Document Cloud, můžete uživatele později znovu přidružit k danému oprávnění. V takovém případě budou mít uživatelé opět přístup ke svému obsahu a uživateli vygenerovaným pracovním postupům.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.