Jako správce konzoly pro správu produktů společnosti Adobe můžete v rámci vaší organizace přidávat nebo odebírat uživatele. Máte také možnost přidružit ke skupinám uživatele a oprávnění k produktům (například ke službám Document Cloud).

Obecně platí, že pokud zrušíte přidružení mezi uživateli a jejich oprávněními, dojde rovněž ke zrušení přidružení veškerého obsahu generovaného uživateli a pracovních postupů, které uživatelé iniciovali. Příklady obsahu a pracovních postupů generovaných uživateli ve službách Document Cloud:

  • Úložiště souborů
  • Sdílení souborů
  • Vyplňování a podepisování formulářů
  • Odesílání k podpisu

V závislosti na typu identity mohou mít uživatelé k obsahu a pracovním postupům generovaným uživateli přístup i po odebrání oprávnění. Uživatelé s účtem Adobe ID se mohou i nadále přihlašovat ke službám Document Cloud a mají přístup k obsahu a pracovním postupům generovaným uživateli, které jsou poskytovány zdarma nebo jsou určeny jen pro čtení. Uživatelské s účtem Enterprise ID nebo Federated ID se však již nebudou moci ke službám Document Cloud přihlásit. Další informace najdete v článku Správa identit.

Uživatele je také možné k obsahu a pracovním postupům generovaným uživateli přidružit znovu. Pokud například odeberete uživatele ze skupiny s oprávněním ke službám Document Cloud NEBO pokud odeberete skupinu s oprávněním ke službám Document Cloud, do které uživatel patřil, můžete uživateli příslušné oprávnění přiřadit znovu. Jakmile to uděláte, budou mít uživatelé k příslušnému obsahu a pracovním postupům generovaným uživateli zase přístup.