Typy identity podporované společností Adobe

Systém pro řízení identit Adobe pomáhá správcům vytvářet a spravovat přístup uživatelů k aplikacím a službám. Společnost Adobe nabízí tři různé typy identit nebo účtů, které lze použít pro ověřování a autorizaci uživatelů. Ty používají e-mailovou adresu jako uživatelské jméno. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat. Další informace o identitách naleznete v následující tabulce.

Součásti Funkce Adobe ID Enterprise ID Federated ID

Vlastnictví a řízení účtu

Účet vytváří, vlastní a spravuje organizace.

Zachovat kontroly nad oprávněním a uloženým uživatelským obsahem jménem uživatele.

Vlastnictví a řízení dat

Organizace vlastní data, soubory a datové zdroje spojené s účtem.

Ukončení přístupu uživatelů k datovým zdrojům společnosti po zrušení jejich přiřazení.

Pomoci protokolů obsahu umožňuje správcům sledovat, jak uživatelé interagují s podnikovými datovými zdroji.

Omezuje sdílení datových zdrojů.

Podnikové funkce

Pomáhá organizaci ve využívání úložiště.

Podporuje víceúrovňové ověřování.

Informace o nastavení identifikátoru Enterprise ID a Federated ID najdete v tématu Nastavení identity.

Volba správného modelu identity bude mít značný vliv na to, jak se datové zdroje v organizaci ukládají a sdílejí. Modely Enterprise ID a Federated ID jsou ideální pro podniky, zatímco Adobe ID je nejvhodnější pro jednotlivce. První dva modely nejenže nabízí všechny funkce identifikátoru Adobe ID, ale podporují také nejlepší postupy pro práci s daty a efektivní nasazení softwaru.

Jak již bylo uvedeno, používání Enterprise ID a Federated ID namísto Adobe ID nabízí některé zjevné výhody:

 • Nabídkou administrativních funkcí pro přísnou kontrolu je zajištěno efektivní sledování používaných produktů a služeb.
 • Uživatelé po ukončení spolupráce s organizací ztratí přístup k podnikovým souborům, datům a datovým zdrojům.
 • Federated ID poskytuje víceúrovňové ověřování a ze všech tří modelů identity je nejbezpečnější.

Adobe ID funguje nejlépe, pokud není potřeba provádět žádnou vnitřní kontrolu. Je uživatelsky příjemné, ale nejedná se o nejlepší volbu při používání podnikového úložiště. Koncoví uživatelé se nemusí vždy řídit osvědčenými postupy a doporučuje se tak používat identifikátory Federated ID nebo Enterprise ID. Pokud si nejste zcela jisti, který model identity je pro vás nejvhodnější, kontaktujte Péči o zákazníky Adobe.

Poznámka:

Existují některé produkty a služby, jako je Licenční web společnosti Adobe a fóra Adobe, které podporují pouze Adobe ID.

Upravit typ identity

Z pozice správce systému můžete změnit typ identity uživatelů ve vaší organizaci. Pomocí konzole Admin Console můžete upravit typ identity uživatelů:

 • Adobe ID na Enterprise ID,
 • Adobe ID na Federated ID,
 • Enterprise ID na Federated ID nebo
 • Federated ID na Enterprise ID.

Pokud budete chtít změnit typ identity uživatele z Enterprise ID na Federated ID nebo naopak, budete potřebovat nový nebo existující adresář. Další podrobnosti naleznete v kapitole Přesunutí domén napříč adresáři.

Další informace o typech identity uživatele naleznete v tématu Typy identity podporované společností Adobe.

Dopad na koncové uživatele služby Creative Cloud

Změníte-li typ identity uživatelů s Adobe ID na typ s Federated ID / Enterprise ID, tito uživatelé budou mít i nadále přístup ke svým osobním Adobe ID. K přístupu k aplikacím, službám a řešením Adobe v rámci organizace však budou používat nově přidělené Federated ID nebo Enterprise ID.

Pokud uživatelé už Adobe ID používali a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, mohou je přenést z jejich účtu Adobe ID do svého nového podnikového účtu.

Pokud stávající uživatelé služby Creative Cloud používali služby, které nejsou součástí služby Creative Cloud pro podniky, jejich členství se vrátí na bezplatné verze.

Upravit typ identity pomocí formátu CSV

Následujícím způsobem můžete typ identity uživatelů změnit hromadně. Kromě toho můžete upravovat údaje uživatelů, například jejich e‑mailové adresy a jména. Změny lze provést v nástroji Admin Console, pomocí nástroje pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Otevře se dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Upravit typ identity pomocí formátu CSV
 3. Pokud chcete přidat uživatele, u kterých se chystáte upravit typ identity, stáhněte si kliknutím na Stáhnout šablonu CSV aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu ve formátu CSV.

  Stažený soubor CSV obsahuje následující údaje:

  • typ identity – Federated ID, Enterprise ID nebo Adobe ID;
  • uživatelské jméno;
  • doména;
  • nový typ identity – Federated ID, Enterprise ID nebo Adobe ID;
  • nový e-mail;
  • nové uživatelské jméno;
  • nový kód země.
 4. Otevřete soubor CSV v aplikaci podporující úpravu souborů CSV a podle potřeby upravte typy identity.

  Poznámka:

  Pokud měníte typ identity Adobe ID na Federated ID nebo Enterprise ID, e‑mailová adresa Adobe ID musí odpovídat e‑mailové adrese podnikového účtu.

 5. Otevřete dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV a nahrajte aktualizovaný soubor CSV. Ujistěte se, že jste tento soubor uložili s kódováním UTF-8.

  Po dokončení procesu dostanete e‑mailem oznámení.

V rámci tohoto procesu se přenesou oprávnění a poskytnuté produkty všech přenesených uživatelů. Uživatelé, jejichž identita se změnila, obdrží upozornění, že mají při práci s produkty Adobe, které jim byly poskytnuty, používat nové účty s Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud mimo to uživatelé již dříve používali Adobe ID a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, budou tito uživatelé požádáni o vyjádření souhlasu s migrací zdrojů. Během migrace datových zdrojů dojde automaticky k převedení zdrojů uživatele z jejich účtu Adobe ID do nového podnikového účtu.

Migrace datových zdrojů

Při úpravě typu identity uživatelů z Adobe ID na Federated ID / Enterprise ID budou mít uživatelé možnost převést podporovaný obsah ze stávajícího účtu Adobe ID přidaného organizací na svůj nový podnikový účet. Tuto migraci lze provést dvěma způsoby:

Aby uživatelé mohli automaticky migrovat svůj obsah, musí jim být přiřazen přístup k úložišti/službám pro Creative Cloud a Document Cloud. Aby uživatelé měli přístup k úložišti pro Creative Cloud a Document Cloud, musí provést jednu z těchto akcí:

 • Přiřadit profil produktu, který nabízí plán Creative Cloud Všechny aplikace s úložištěm a má zapnuté služby PDF Services.
 • Přiřadit profil produktu Creative Cloud s úložištěm a profil produktu Document Cloud s úložištěm (nezahrnuje nabídky pouze pro stolní počítače) se zapnutými službami PDF Services.

Poznámka:

Všechny licence k produktům, ke kterým je uživatel přiřazen, musí nabízet také úložiště. Jinak se migrace datových zdrojů nezdaří. Pokud je například uživateli s Adobe ID přidělena licence pro jednu aplikaci „Photoshop“ bez úložiště a další licence pro jednu aplikaci „XD“ se 100GB úložištěm, datové zdroje nebude možné migrovat automaticky.

Po dokončení úpravy typu identity obdrží koncoví uživatelé e-mailové oznámení s podrobným popisem postupu migrace datových zdrojů.

Z pozice správce IT si můžete stáhnout zprávu o stavu dokončení migrace datových zdrojů u všech uživatelů, kteří byli součástí procesu úpravy identity. Při stahování hlášení postupujte následovně:

 1. Přejděte ke konzoli Admin Console a do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Exportovat hlášení o migraci ve formátu CSV.

  Dojde ke stažení hlášení.

Hlášení vám poskytne informace o uživatelích, kteří s migrací souhlasí, o těch, kteří nesouhlasí, a o uživatelích, kteří se zatím nerozhodli. Další informace o typech obsahu, který lze do migrace zapojit, naleznete v tématu Nejčastější dotazy k migraci datových zdrojů.

Poznámka:

Automatickou migraci datových zdrojů někdy nelze u vybraných uživatelů spustit. Tito uživatelé budou vyzváni k ručnímu převedení obsahu a budou z hlášení o migraci vyloučeni.

Připojte se ke konverzaci

ask-the-community

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online