Typy identity podporované společností Adobe

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e-mailovou adresu.

adobe-id

Adobe ID vytváří, vlastní a spravuje koncový uživatel. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu. Uživatelé si ponechávají plnou kontrolu nad soubory a daty spojenými s jejich ID. Uživatelé mohou další produkty a služby zakoupit od společnosti Adobe. Správci mohou přizvat uživatele, aby se připojili k organizaci, nebo je odebírat. Uživatelům však nemůže být odepřen přístup k jejich účtu Adobe ID. Tyto účty nemohou být odstraněny nebo převzaty správcem. Před prvním použitím Adobe ID není nutné provádět žádné nastavení.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Adobe ID:

 • Pokud chcete umožnit uživatelům vytvářet, vlastnit a spravovat jejich identity.
 • Pokud chcete uživatelům umožnit nákup nebo registrování produktů a služeb Adobe.
 • Pokud se očekává, že uživatelé budou využívat další služby Adobe, které v současné době nepodporují Enterprise ID nebo Federated ID.
 • Pokud již uživatelé mají Adobe ID a přidružená data, jako jsou soubory, písma nebo nastavení. 
 • V nastavení pro vzdělávací instituce, kde si studenti mohou zachovat své Adobe ID i po absolutoriu.
 • Pokud využíváte dodavatele a nezávislé pracovníky, kteří ve vámi vlastněné doméně nepoužívají e-mailové adresy.

enterprise-id

Enterprise ID vytvoří, vlastní a spravuje organizace. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace Enterprise ID spravuje. Koncoví uživatelé si nemohou registrovat či vytvářet Enterprise ID, ani si nemohou registrovat další produkty a služby u společnosti Adobe za pomoci Enterprise ID.

Správci vytvoří Enterprise ID a vydají jej uživateli. Správci mohou zrušit přístup k produktům a službám převzetím účtu nebo odstraněním Enterprise ID, čímž trvale zablokují přístup k souvisejícím datům.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Enterprise ID:

 • Pokud potřebujete zajistit přísnou kontrolu nad tím, které Aplikace a služby jsou dostupné uživatelům.
 • Pokud potřebujete nouzový přístup k souborům a datům spojeným s ID.
 • Pokud potřebujete schopnost plně zablokovat nebo odstranit uživatelský účet.

federated-id

Federated ID vytvoří a vlastní organizace, je propojen s adresářem podniku skrze federaci. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Federated ID:

 • Pokud chcete zřizovat uživatele na základě podnikového adresáře své organizace.
 • Pokud chcete spravovat ověřování uživatelů.
 • Pokud potřebujete zajistit přísnou kontrolu nad tím, které Aplikace a služby jsou dostupné uživatelům.
 • Pokud chcete povolit uživatelům používat stejnou e-mailovou adresu pro registraci Adobe ID.

Postup nastavení systému identit najdete v tématu Nastavení identity.

Adobe ID, Enterprise ID i Federated ID můžete využívat při nasazení v podniku současně. Enterprise ID nebo Federated ID můžete používat pro uživatele, u kterých chcete přísně spravovat účty.

Mohou existovat uživatelé, kteří používají Adobe ID s e-mailovou adresou z vaší domény. Před vytvořením Enterprise ID či Federated ID proto zvažte dopad tohoto kroku na stávající uživatele.

Upravit typ identity

Jako správce systému můžete změnit typ identity uživatelů ve vaší organizaci z typu Adobe ID na typ Enterprise ID nebo Federated ID. Typ identity uživatelů Enterprise ID nebo Federated ID také můžete změnit na Adobe ID. Podrobnosti o typech identity uživatelů naleznete v tématu Typy identity podporované společností Adobe.

Poznámka:

Pomocí konzole Admin Console můžete upravit typ identity uživatelů.

 • Adobe ID na Enterprise ID,
 • Enterprise ID na Adobe ID,
 • Adobe ID na Federated ID,
 • Federated ID na Adobe ID.

Pokud budete chtít změnit typ identity z Enterprise ID na Federated ID nebo z Federated ID na Enterprise ID, kontaktujte podporu společnosti Adobe.

Dopad na koncové uživatele služby Creative Cloud

Změníte-li typ identity uživatelů s Adobe ID na typ s Enterprise ID nebo Federated ID, tito uživatelé budou mít i nadále přístup ke svým osobním Adobe ID. K přístupu k aplikacím, službám a řešením Adobe v rámci organizace však budou používat nově přidělené Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud uživatelé už Adobe ID používali a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, mohou je přenést z jejich účtu Adobe ID do svého nového podnikového účtu.

Pokud stávající uživatelé služby Creative Cloud používali služby, které nejsou součástí služby Creative Cloud pro podniky, jejich členství se vrátí na bezplatné verze.

Upravit typ identity pomocí formátu CSV

Následujícím způsobem můžete typ identity uživatelů změnit hromadně. Kromě toho můžete upravovat údaje uživatelů, například jejich e‑mailové adresy a jména. Změny lze provést v nástroji Admin Console, pomocí nástroje pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Otevře se dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Upravit typ identity pomocí formátu CSV
 3. Pokud chcete přidat uživatele, u kterých se chystáte upravit typ identity, stáhněte si kliknutím na Stáhnout šablonu CSV aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu ve formátu CSV.

  Stažený soubor CSV obsahuje následující údaje.

  • Typ identity – Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID;
  • uživatelské jméno;
  • doména;
  • nový typ identity – Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID;.
  • nový e-mail;
  • nové uživatelské jméno;
  • nový kód země.
 4. Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a proveďte potřebné změny v typu identity.

  Poznámka:

  Pokud měníte typ identity Adobe ID na Enterprise ID nebo Federated ID, e‑mailová adresa Adobe ID musí odpovídat e‑mailové adrese podnikového účtu.

  E-mail Adobe ID E-mail Enterprise ID nebo Federated ID Upravit typ identity
  jananovakova@xyz.com jananovakova@xyz.com Úspěch
  jannovak@adobe.com jannovak.@xyz.com Chyba
 5. Otevřete dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV a nahrajte aktualizovaný soubor CSV.

  Po dokončení procesu dostanete e‑mailem oznámení.

V rámci tohoto procesu se přenesou oprávnění a poskytnuté produkty všech přenesených uživatelů. Uživatelé, jejichž identita se změnila, obdrží upozornění, že mají při práci s produkty Adobe, které jim byly poskytnuty, používat nové účty s Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud mimo to uživatelé již dříve používali Adobe ID a měli ke svému účtu přiřazené datové zdroje, budou tito uživatelé požádáni o vyjádření souhlasu s migrací zdrojů. Během migrace datových zdrojů dojde automaticky k převedení zdrojů uživatele z jejich účtu Adobe ID do nového podnikového účtu.

Migrace datových zdrojů

Při úpravě typu identity uživatelů z Adobe ID na Enterprise ID / Federated ID budou mít uživatelé možnost převést podporovaný obsah ze stávajícího účtu Adobe ID přidaného organizací na svůj nový podnikový účet. Tuto migraci lze provést dvěma způsoby:

Aby uživatelé mohli automaticky migrovat svůj obsah, musí jim být přiřazen přístup k úložišti pro Creative Cloud a Document Cloud. Aby uživatelé měli přístup k úložišti pro Creative Cloud a Document Cloud, musí provést jednu z těchto akcí:

 • Přiřadit profil produktu, který nabízí plán Creative Cloud Všechny aplikace s úložištěm a má zapnuté služby PDF Services.
 • Přiřadit profil produktu Creative Cloud s úložištěm a profil produktu Document Cloud s úložištěm (nezahrnuje nabídky pouze pro stolní počítače) se zapnutými službami PDF Services.

Po dokončení úpravy typu identity obdrží koncoví uživatelé e-mailové oznámení s podrobným popisem postupu migrace datových zdrojů.

Z pozice správce IT si můžete stáhnout zprávu o stavu dokončení migrace datových zdrojů u všech uživatelů, kteří byli součástí procesu úpravy identity. Při stahování hlášení postupujte následovně:

 1. Přejděte ke konzoli Admin Console a do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Exportovat hlášení o migraci ve formátu CSV.

  Dojde ke stažení hlášení.

Hlášení vám poskytne informace o uživatelích, kteří s migrací souhlasí, o těch, kteří nesouhlasí, a o uživatelích, kteří se zatím nerozhodli. Další informace o typech obsahu, který lze do migrace zapojit, naleznete v tématu Nejčastější dotazy k migraci datových zdrojů.

Poznámka:

Automatickou migraci datových zdrojů někdy nelze u vybraných uživatelů spustit. Tito uživatelé budou vyzváni k ručnímu převedení obsahu a budou z hlášení o migraci vyloučeni.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online