Typy identity podporované společností Adobe

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e-mailovou adresu.

adobe-id

Adobe ID vytváří, vlastní a spravuje koncový uživatel. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu. Uživatelé si ponechávají plnou kontrolu nad soubory a daty spojenými s jejich ID. Uživatelé mohou další produkty a služby zakoupit od společnosti Adobe. Správci mohou přizvat uživatele, aby se připojili k organizaci, nebo je odebírat. Uživatelům však nemůže být odepřen přístup k jejich účtu Adobe ID. Tyto účty nemohou být odstraněny nebo převzaty správcem. Před prvním použitím Adobe ID není nutné provádět žádné nastavení.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Adobe ID:

 • Pokud chcete umožnit uživatelům vytvářet, vlastnit a spravovat jejich identity.
 • Pokud chcete uživatelům umožnit nákup nebo registrování produktů a služeb Adobe.
 • Pokud se očekává, že uživatelé budou využívat další služby Adobe, které v současné době nepodporují Enterprise ID nebo Federated ID.
 • Pokud již uživatelé mají Adobe ID a přidružená data, jako jsou soubory, písma nebo nastavení. 
 • V nastavení pro vzdělávací instituce, kde si studenti mohou zachovat své Adobe ID i po absolutoriu.
 • Pokud využíváte dodavatele a nezávislé pracovníky, kteří ve vámi vlastněné doméně nepoužívají e-mailové adresy.

enterprise-id

Enterprise ID vytvoří, vlastní a spravuje organizace. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace Enterprise ID spravuje. Koncoví uživatelé si nemohou registrovat či vytvářet Enterprise ID, ani si nemohou registrovat další produkty a služby u společnosti Adobe za pomoci Enterprise ID.

Správci vytvoří Enterprise ID a vydají jej uživateli. Správci mohou zrušit přístup k produktům a službám převzetím účtu nebo odstraněním Enterprise ID, čímž trvale zablokují přístup k souvisejícím datům.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Enterprise ID:

 • Pokud potřebujete zajistit přísnou kontrolu nad tím, které Aplikace a služby jsou dostupné uživatelům.
 • Pokud potřebujete nouzový přístup k souborům a datům spojeným s ID.
 • Pokud potřebujete schopnost plně zablokovat nebo odstranit uživatelský účet.

federated-id

Federated ID vytvoří a vlastní organizace, je propojen s adresářem podniku skrze federaci. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.

Dále uvádíme několik požadavků a scénářů, kdy je doporučeno používat Federated ID:

 • Pokud chcete zřizovat uživatele na základě podnikového adresáře své organizace.
 • Pokud chcete spravovat ověřování uživatelů.
 • Pokud potřebujete zajistit přísnou kontrolu nad tím, které Aplikace a služby jsou dostupné uživatelům.
 • Pokud chcete povolit uživatelům používat stejnou e-mailovou adresu pro registraci Adobe ID.

Postup nastavení systému identit najdete v tématu Nastavení identity.

Adobe ID, Enterprise ID i Federated ID můžete využívat při nasazení v podniku současně. Enterprise ID nebo Federated ID můžete používat pro uživatele, u kterých chcete přísně spravovat účty.

Dopad na koncové uživatele služby Creative Cloud

Před vytvořením Enterprise ID či Federated ID zvažte dopad tohoto kroku na stávající uživatele. Je možné, že uživatelé používají k přístupu k produktům a službám společnosti Adobe identifikátor Adobe ID s e-mailovými adresami z vaší domény.

Do účtu s Enterprise ID nebo Federated ID se nepřenesou žádná data, jako jsou knihovny návrhů, soubory, písma, nastavení aplikací, motivy aplikace Adobe Color či portfolia Behance. Tato data zůstanou k dispozici v rámci účtu s Adobe ID, který je nyní přístupný prostřednictvím nové e-mailové adresy.

Pokud se pro stávající členy služby Creative Cloud (s Adobe ID) rozhodnete vytvořit Enterprise ID nebo Federated ID, uživatelé budou muset ručně přenést data ze svých účtů s Adobe ID.

 • Nastavení synchronizace: Uživatelé se mohou přihlásit k aplikaci pomocí svého Adobe ID, synchronizovat nastavení, odhlásit se a poté se přihlásit pomocí Enterprise ID nebo Federated ID. Poslední nastavení ve stolním počítači je poté možné synchronizovat se službou Creative Cloud.
 • Creative Cloud zdroje: Uživatelé si musí stáhnout soubory ze stávajícího účtu s identifikátorem Adobe ID a poté je nahrát do účtu s identifikátorem Enterprise ID nebo Federated ID. Pokud koncoví uživatelé používají k synchronizaci souborů aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, všechny jejich soubory už jsou přítomny v jejich počítačích. Další informace naleznete v tématu Přenos datových zdrojů.
  Poznámka: Komentáře a verze související se soubory nebudou zachovány.
 • Typekit: Jestliže podnik za účelem vytvoření Enterprise ID nebo Federated ID deklaroval vlastní doménu, mohou být tímto krokem postiženy stávající účty ve službě Typekit, které jsou propojeny s adresami na dané doméně. O obnovení účtů ve službě Typekit je možné požádat na adrese support@typekit.com. Chcete-li získat více informací, napište na adresu enterprise@typekit.com nebo kontaktujte obchodního zástupce společnosti Adobe.
 • Behance: Uživatelé mají přístup ke svému profilu Behance prostřednictvím nové e-mailové adresy. Budou však muset aktualizovat e-mailovou adresu v jejich předvolbách e-mailu ve službě Behance. Data ze služby Behance nelze přenést přímo. Tento problém lze pro uživatele služby Behance vyřešit následujícím způsobem:
  1. Vytvořte účet pomocí jejich Enterprise ID nebo Federated ID.
  2. Přihlaste se k jejich stávajícímu účtu.
  3. Nastavte jejich nový účet jako spoluvlastníka projektů ve stávajícím účtu.
  4. Také se případně můžete přihlásit k jejich novému účtu a odebrat starý účet ze spoluvlastníků. Tímto postupem přenesete obsah, avšak nikoli komentáře a sledující osoby související se starým účtem.
 • PhoneGap Build: Uživatelé mohou přenést související data při přechodu na Enterprise ID.
 • Adobe Color: Pokud chtějí uživatelé přenést data z Adobe ID na Enterprise ID nebo Federated ID, mohou poslat žádost na adresu kuler-team@adobe.com.
 • Lightroom: Data jsou znovu synchronizována ze stolního počítače do služby Creative Cloud pomocí Enterprise ID nebo Federated ID.
 • Story Plus: Uživatelé mohou přistupovat k datům prostřednictvím nové e-mailové adresy. Nejsou potřeba žádné kroky, jimiž by se stávající data přiřadila k Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud stávající uživatelé služby Creative Cloud používali služby, které nebyly součástí služby Creative Cloud pro podniky, jejich členství se změní na bezplatná. Pokud uživatelé zruší členství ve službě Creative Cloud související s jejich identifikátorem Adobe ID, jejich přístupová oprávnění budou omezena. Například pro uživatele sady Digital Publishing Suite budou nadále přístupná jejich folia, ale nebude možné je publikovat. Stejně tak služba Web Hosting pro ně bude k dispozici jen 30 dní.

Přepnutí identity uživatele

Jako správce systému můžete měnit typ identity uživatelů ve vaší organizaci z typu s identifikátorem Adobe ID na typ s identifikátorem Enterprise ID nebo Federated ID. Typ s identifikátorem Enterprise ID nebo Federated ID také můžete změnit na typ s identifikátorem Adobe ID. Podrobnosti o typech identity uživatelů naleznete v tématu Typy identity podporované společností Adobe.

Změníte-li typ identity uživatelů s Adobe ID na typ s Enterprise ID nebo Federated ID, tito uživatelé budou mít i nadále přístup ke svým osobním Adobe ID. K přístupu k aplikacím, službám a řešením Adobe v rámci organizace však budou používat nově přidělené Enterprise ID, resp. Federated ID.

Poznámka:

Pomocí tohoto procesu můžete měnit pomocí konzole Admin Console následující typy identity:

 • Adobe ID na Enterprise ID
 • Enterprise ID na Adobe ID
 • Adobe ID na Federated ID
 • Federated ID na Adobe ID

Chcete-li však změnit následující typy, je třeba se obrátit na podporu společnosti Adobe:

 • Enterprise ID na Federated ID
 • Federated ID na Enterprise ID

Následujícím způsobem můžete typ identity uživatelů změnit hromadně. Dále však můžete změnit také podrobnosti, například e-mailové adresy či jména jednotlivých uživatelů. Tyto změny provedete v konzoli Admin Console nebo pomocí nástroje pro synchronizaci uživatelů či rozhraní API pro správu uživatelů.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Otevře se dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV.

  Upravit typ identity pomocí formátu CSV
 3. Pokud chcete přidat uživatele, u kterých se chystáte upravit typ identity, stáhněte si kliknutím na tlačítko Stáhnout šablonu CSV aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu CSV.

  Stažený soubor CSV obsahuje následující údaje:

  • typ identity – Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID;
  • uživatelské jméno;
  • doména;
  • nový typ identity – Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID;
  • nový e-mail
   ;
  • nové uživatelské jméno
   ;
  • nový kód země
   .
 4. Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel a proveďte potřebné změny v typu identity.

  Poznámka:

  Ujistěte se, že u uživatelů zadáte správný kód země. Tento kód musí odpovídat zemi, ve které se nachází jejich datové zdroje. Tento kód později nelze změnit.

  Pokud zároveň přecházíte z uživatelského účtu typu Adobe ID na typ Enterprise ID nebo Federated ID, je třeba zajistit, aby e-mail Adobe ID odpovídal ID e-mailu uživatele v rámci podniku.

  E-mail Adobe ID E-mail Enterprise ID nebo Federated ID Přepnutí identity uživatele
  jananovakova@xyz.com jananovakova@xyz.com Úspěch
  jannovak@adobe.com jannovak.@xyz.com Chyba
 5. Otevřete dialogové okno Upravit typ identity pomocí formátu CSV a nahrajte aktualizovaný soubor CSV.

  Po dokončení procesu obdržíte e‑mail s oznámením.

Změníte-li prostřednictvím konzole Admin Console identitu uživatelů s Adobe ID v organizaci na typ s Enterprise ID nebo Federated ID, uživatelé s Adobe ID budou z organizace odebráni.

Uživatelé, jejichž identita se změnila, navíc obdrží upozornění, že budou muset při práci s produkty Adobe, které jim byly poskytnuty, používat nové účty s Enterprise ID nebo Federated ID.

V rámci tohoto procesu se přenesou také oprávnění a poskytnuté produkty všech přenesených uživatelů.

Poznámka:

 Pokud uživatelé už Adobe ID používali a měli ke svému účtu Adobe ID přiřazené datové zdroje, budou je muset přenést podle pokynů v tématu věnovaném přenosu datových zdrojů do podnikového účtu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online