Příručka uživatele Zrušit

Přehled identit

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Začínáme s konzolí Global Admin Console
  1. Přechod na globální správu
  2. Výběr organizace
  3. Správa organizační hierarchie
  4. Správa profilů produktu
  5. Správa správců
  6. Správa skupin uživatelů
  7. Aktualizace zásad organizace
  8. Správa šablon zásad
  9. Přidělení produktů podřízeným organizacím
  10. Provedení nevyřízených úloh
  11. Prozkoumejte vhledy
  12. Export nebo import organizační struktury
 8. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 9. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 10. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 11. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Správa týmu v aplikaci Adobe Express
  5. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  6. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  7. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  8. Soulad s požadavky na nákup
  9. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  10. Nápověda k programu VIP Select
 12. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 13. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Systém správy identit Adobe pomáhá správcům vytvářet a spravovat přístup uživatelů k aplikacím a službám. Společnost Adobe nabízí pro účely ověřování a autorizace uživatelů různé typy identit (účtů).

Typy identit v konzoli Adobe Admin Console

Typy identit poskytují organizaci různé úrovně kontroly nad účty a daty uživatelů. Volba modelu identity má značný vliv na to, jak organizace uchovává a sdílí datové zdroje. Adobe ID vytváří a spravují jednotliví uživatelé, zatímco modely Federated ID a Enterprise ID vytváří a spravuje organizace.

Následující tabulka vám pomůže s volbou modelu identity, který je pro organizaci nejvhodnější.

Poznámka:

Pokud organizace nepřešla na model podnikového úložiště Adobe a stále používáte Adobe ID pro jednotlivce, viz popis v tabulce typů identit.

Typy identity


Federated ID

Enterprise ID

Adobe ID

 Hlavní nabídky

Vytvořeno, vlastněno a spravováno organizací. Organizace spravuje přihlašovací údaje a používá jednotné přihlašování (SSO) prostřednictvím poskytovatele identity SAML2 (IdP).

Vytvořeno, vlastněno a spravováno organizací. Výhradní práva k vytváření uživatelských účtů na ověřených doménách si ponechává organizace.

Vytvořeno, vlastněno a spravováno koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování, identitu spravuje koncový uživatel. Uživatelé nebo firmy si mohou v závislosti na modelu úložiště ponechat kontrolu nad soubory a daty. Účty Adobe ID se vytvářejí v neověřených, veřejných nebo důvěryhodných doménách2.

Vlastnictví účtu a dat

Ve vlastnictví a pod kontrolou organizace

Podnikové úložiště vlastněné organizací a uživatelské úložiště vlastněné uživateli

 

Zabezpečení a monitorování

 • Protokoly auditu
 • Protokoly obsahu
 • Omezení sdílení
 • Nastavení ověřování v organizaci
 • Protokoly obsahu
 • Omezení sdílení
 • Zásady pro hesla1
Obnovit heslo Není podporováno Obnovení hesla k účtu

Creative Cloud pro podniky a Document Cloud pro podniky

Podporováno

Creative Cloud pro týmy a Document Cloud pro týmy

Není podporováno

Podporováno

Experience Cloud

Podporováno

Doporučeno pro

 • organizace, které už používají SSO nebo SAML,
 • existující adresářové služby, například Google nebo Azure AD,
 • vyžadují snadnou integraci se službami jiných poskytovatelů než Adobe,
 • mohou prokázat vlastnictví domény.
 • mohou prokázat vlastnictví domény,
 • nepotřebují SSO.
 • Creative Cloud pro týmy,
 • organizace dávající přednost použití domén, které sama nevlastní,
 • veřejné domény, například Hotmail, Gmail atd.,
 • přístup k aplikacím, jako je Adobe Experience Manager Mobile.

Začínáme

Nastavení identity

Deklarování domén

Přidání uživatele

Poznámka:

 

1 Zásady pro hesla k aplikaci Creative Cloud pro týmy jsou stejné jako u aplikace Creative Cloud pro jednotlivce.

2 Uživatelé s Adobe ID se ověřují pomocí přihlašovacích údajů pro Adobe ID nebo na základě modelu ověřování vlastnící organizace (SSO, 2FA atd.) V takových situacích jsou uživatelé přesměrováni na stránku jednotného přihlašování (SSO) vlastnící organizace. Po ověření může být nutné, aby si uživatelé zvolili firemní profil.

Použití osobních Adobe ID

Společnost Adobe převádí všechny zákazníky s plány pro týmy a podniky na model podnikového úložiště Adobe. Pokud má vaše organizace uživatele, kteří pro přístup k firemním nebo školním aplikacím a službám Adobe používají osobní Adobe ID, viz následující tabulku.

Poznámka:

Aktualizujeme organizace (týmy nebo podniky) na Model podnikového úložiště, aby uživatelé Adobe ID mohli využívat podnikové úložiště a další funkce na úrovni podniku.

Jakmile bude pro vaši organizaci přechod naplánován, obdržíte oznámení. Po aktualizaci se uživatelé Adobe ID přesunou do podnikového úložiště a jejich obchodní profily bude organizace řídit přímo.

Typ identity

 

adobe_id.png

Osobní Adobe ID

 Hlavní nabídky

Vytvořeno, vlastněno a spravováno koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování, identitu spravuje koncový uživatel.

Vlastnictví účtu a dat

Pod kontrolou uživatele

 

Zabezpečení a monitorování

Zásady pro hesla1
Obnovit heslo Obnovte heslo k účtu. Jak na to.

Creative Cloud pro podniky a Document Cloud pro podniky

Částečně podporováno2

Creative Cloud pro týmy a Document Cloud pro týmy

Podporováno

Experience Cloud

Podporováno

K dispozici pouze pro zákazníky s plány pro podniky a týmy, kteří byli zaregistrováni již dříve...

 • Creative Cloud pro týmy
 • Potřeba kontroly v rukou uživatele
 • Přístup k aplikacím jako Digital Publishing Suite3
 • případy, kdy uživatelé po oddělení od organizace vlastní datové zdroje.

Začínáme

Přidání uživatele

Poznámka:

1 Zásady pro hesla k aplikaci Creative Cloud pro týmy jsou stejné jako u aplikace Creative Cloud pro jednotlivce.

2 U zákazníků, kteří používají službu Creative Cloud pro podniky a podnikové úložiště, mohou správci přidávat uživatele s Adobe ID do konzole Admin Console, ale ne do profilů produktu. Správci musí uživatele s Adobe ID převést na jiný typ identity.

3 Existují některé produkty a služby, jako je web licencí společnosti Adobe, které podporují pouze Adobe ID.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online