Z pozice správce podniku nebo týmu můžete pomocí konzole Admin Console vytvářet, hledat, aktualizovat a odebírat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty udělují koncovým uživatelům ve vaší organizaci oprávnění pro přístup k produktům a službám Adobe.

Přidání uživatelů

Chcete-li nastavit prostředí ve vaší organizaci, nejprve přidejte uživatele. Na výběr máte ze tří dostupných typů identity: Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID.

Poznámka:

Firemní účty podporují všechny tři typy identity. Účty pro týmy však podporují pouze Adobe ID.

Jednotliví uživatelé

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele.

  Pokud zadáte e-mailovou adresu pro identifikátor Enterprise ID nebo Federated ID, ale i přesto budete chtít přidat uživatele jako uživatele s identifikátorem Adobe ID, vyberte možnost Přidat jako uživatele s Adobe ID.

  Adobe ID Účty Adobe ID nejsou spravovány ve vaší organizaci
  Enterprise ID Účty Enterprise ID vlastní a spravuje vaše organizace
  Federated ID Účty Federated ID umožňují uživateli přihlásit se pomocí jednotného přihlášení ve vaší organizaci
 4. V případě účtu Enterprise ID vyplňte údaj Země uživatele. V případě účtu Federated ID zadejte Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení a vyplňte údaj Země uživatele.

  Volitelně můžete zadat JménoPříjmení uživatele.

  Poznámka:

  Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení vychází z vaší konfigurace jednotného přihlašování a může se jednat o LDAP organizace nebo firemní e-mailovou adresu daného uživatele.

 5. K přiřazení produktů uživatelům použijte nabídku Přiřadit produkty.

  Uvedený seznam produktů vychází z plánu nákupu vaší organizace.

 6. V případě firemních účtů klikněte na produkt a vyberte profil pro daný produkt. U účtů pro týmy vyberte produkt, který chcete přiřadit uživateli.

  Informace o produktech a profilech naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

 7. Budete-li chtít přidat uživatele do skupiny uživatelů, přejděte na kartu Přiřadit skupiny uživatelů a vyberte skupiny uživatelů. Uživateli se přiřadí produkty spojené s vybranými skupinami uživatelů.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Uživatel bude přidán a zobrazí se v seznamu Uživatelé.

Pokud uživatelům přiřadíte roli správce nebo profil produktu, budou jim zaslány e-maily s oznámením této skutečnosti. Uživatelé na vyzvání musí k dokončení svého profilu použít odkaz.

V případě e-mailových adres mimo deklarovanou doménu si mohou uživatelé zaregistrovat a vytvořit identifikátor Adobe ID, pokud jej zatím nevlastní. Přístup je platný pouze s e-mailovou adresou, na kterou byl odeslán e-mail.

Více uživatelů

Odesláním seznamu odděleného čárkami můžete do své organizace přidat více uživatelů a zároveň jim poskytnout profily produktu. Vzorový soubor CSV můžete stáhnout z dialogového okna Import uživatelů, vyplnit podrobnosti a soubor odeslat. Současně můžete importovat až 5 000 uživatelů.

Uživatelé s účty Adobe ID, Enterprise ID a Federated ID nebudou nijak upozorněni a budou do organizace přidáni automaticky (pokud jim nejsou přiřazeny profily produktu nebo oprávnění správce – v takovém případě obdrží e-mail s uvítáním).

Tipy k řešení potíží s hromadným nahráváním do nástroje Admin Console najdete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

Poznámka:

Tato funkce nepodporuje názvy uživatelů obsahující zvláštní znaky, jako je například čárka (,) a středník (;).

Postup hromadného přidání více uživatelů:

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Přidat uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Ve staženém souboru CSV doplňte data uživatelů, které chcete přidat do profilu.

 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Přidat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka:

  Odeslat můžete soubor CSV o velikosti až 10 MB.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Formát souboru CSV

Stažený soubor se šablonou obsahuje ukázková data, která vám poslouží jako vzor.

Název pole Popis Možnosti Vztahuje se na
Typ identity

Zadejte typ uživatele, který má být přidán.

 

Platné hodnoty:

 • Adobe ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID
Pouze podniky
Uživatelské jméno

Uživatelské jméno, které odpovídá příslušnému ID uživatele.

V případě uživatelů Adobe ID použijte uživatelské jméno definované pro uživatele Adobe ID.

Maximální délka je 255 znaků.

 

Pouze podniky
Doména Doména, která odpovídá identifikátoru Enterprise ID nebo Federated ID. Povinný údaj, pokud je typ identity Federated ID.
Pouze podniky
E-mail Platná e-mailová adresa. Pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID, musí být doména organizací deklarována a aktivována. Vše
Jméno

Jméno uživatele.

V případě uživatelů Adobe ID použijte jméno definované pro uživatele Adobe ID.

Maximální délka je 255 znaků.

Povinný údaj, pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID.

Vše
Příjmení

Příjmení uživatele.

V případě uživatelů Adobe ID použijte příjmení definované pro uživatele Adobe ID.

Maximální délka je 255 znaků.

Povinný údaj, pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID.

Vše
Kód země

Kód země ISO Alfa-2 pro uživatele.

V případě uživatelů Adobe ID použijte kód země definovaný pro uživatele Adobe ID.

Pokyny ke stanovení kódu země naleznete na adrese https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Povinný údaj, pokud je typ identity Federated ID.

V případě uživatelů Adobe ID zadejte kód země definovaný pro uživatele Adobe ID.

Vše
Konfigurace produktů Název profilu produktu přiřazeného uživateli.

Chcete-li přiřadit uživatele k více profilům produktu, zadejte požadovaná nastavení produktu v uvozovkách a oddělená čárkami.

Například „Řízení publika: Správce publika – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Design“

Pouze podniky
Týmové produkty

Název týmových produktů přiřazených uživateli.

Například „Řízení publika: Správce publika – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Design“

Poznámka: do pole Konfigurace produktu zadejte produkty pro tým a název pole upravte na Týmové produkty.

Chcete-li přiřadit uživatele k více týmovým produktům, zadejte požadované názvy produktů v uvozovkách a oddělené čárkami.

Například „Řízení publika: Správce publika – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Design“

Pouze týmy
Role pro správu Role pro správu přiřazovaná uživateli.

Platné hodnoty:

 • Systém
 • Nasazení
Vše
Produkt
Spravované profily
Název profilů produktu, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.
Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více profilů produktů, zadejte všechny požadované názvy profilů v uvozovkách a oddělené čárkami.
Pouze podniky
Skupiny uživatelů Název skupin uživatelů přidaných k uživateli.
Pokud budete chtít přidat uživatele do více skupin, zadejte všechny požadované názvy skupin v uvozovkách a oddělené čárkami.
Vše
Spravované skupiny uživatelů Název skupin uživatelů, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.
Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více skupinám, zadejte všechny požadované názvy skupin v uvozovkách a oddělené čárkami.
Vše
Spravované produkty Název produktů, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.
Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více produktů, zadejte všechny požadované názvy produktů v uvozovkách a oddělené čárkami.
Pouze podniky

Pozor:

Soubor CSV musí obsahovat pouze jeden řádek za každou kombinaci e-mailu a typu identity.

Úprava podrobností o uživateli

Z pozice správce budete mít možnost aktualizovat údaje pouze těch uživatelů, kteří patří do organizace s doménou, již vlastníte. Nelze aktualizovat údaje uživatelů z domény, která je pro vaši organizaci důvěryhodná, ale kterou nevlastníte. U uživatele můžete upravit následující podrobnosti:

 • Jméno uživatele
 • Skupiny uživatelů a produkty spojené s uživatelem
 • Oprávnění správce

Poznámka:

 • V případě uživatelů s účtem Enterprise ID nebo Federated ID je možné podrobnosti o uživateli kdykoli změnit pomocí konzole Admin Console, nástroje pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů. Změny se projeví ihned bez upozornění uživatelů. Pokud změníte e-mailovou adresu uživatele, informujte o tom uživatele, aby se přihlásil k firemnímu účtu Adobe pomocí této nové e-mailové adresy.
 • V případě uživatelů s identifikátorem Federated ID se změny e-mailových adres dotknou přihlašování uživatelů pouze v případě, že e-mailové adresy byly použity jako identifikátor při předání údajů SAML mezi společností Adobe a poskytovatelem identity vaší organizace. Pokud vaše organizace při předání používá e-mailové adresy, musí změna e-mailové adresy proběhnout současně na obou stranách, jinak uživatelé nebudou mít možnost přihlásit se ke svému firemnímu účtu.

Jednotliví uživatelé

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. V seznamu uživatelů klikněte na jméno uživatele.

 3.  Při úpravě jména uživatele klikněte na tlačítko v pravém horním rohu okna Podrobnosti o uživateli a vyberte možnost Upravit uživatelský profil.

  Upravit uživatelský profil

  Na stránce Upravit uživatelský profil upravte údaje o uživateli a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Stejně tak je možné upravit produkty, skupiny uživatelů a oprávnění správce spojená s uživatelem kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu příslušného oddílu.

  Poznámka:

  Společně s přiřazením skupiny uživatelů přiřadíte uživateli také související profily produktů.

Více uživatelů

Jisté podrobnosti o uživateli, jako jsou produkty, role a uživatelské atributy, lze zároveň upravit u více uživatelů. Váš správce IT například importuje velký počet nových uživatelů. Z pozice správce systému pak můžete přiřazení produktů těmto uživatelům aktualizovat v rámci jedné hromadné aktualizace. Podle potřeby můžete hromadně delegovat licence, podporu nebo oprávnění ke správě nasazení členům organizace. Můžete také změnit skupiny uživatelů přiřazené uživatelům.

Tipy k řešení potíží s hromadným nahráváním do nástroje Admin Console najdete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit podrobnosti o uživateli pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Upravit uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Upravit uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Upravte údaje o uživateli ve staženém souboru CSV.

  Funkce Hromadná úprava podrobností o uživateli umožňuje upravit následující údaje o uživateli:

  • profily produktu,
  • spravované profily produktu,
  • role pro správu,
  • skupiny uživatelů,
  • spravované skupiny uživatelů,
  • spravované produkty.
 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Upravit uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Odebrání uživatelů

Když odeberete uživatele, budou zrušena i všechna oprávnění a přístup ke službám udělený organizací. Například budou zrušeny licence pro produkty, takže uživatelé nebudou moci tyto produkty používat.

Uživatelé s účtem Adobe ID své ID vlastní a spravují sami, takže smazání uživatele s Adobe ID pouze uživatele odebere z organizace. Uživatelé budou mít stále přístup do služby Creative Cloud a dalších služeb Adobe jako bezplatní členové. Všechny soubory nebo složky uložené ve službě Creative Cloud zůstanou uživateli k dispozici.

Enterprise IDFederated ID naopak organizace vlastní a spravují, a když správce uživatele smaže, bude ID smazáno trvale. Uživatelé tak ztratí přístup ke všem přidruženým datům, a pak ani správce nebude mít přístup k účtu uživatele nebo jeho datům. Například adresa URL dokumentu publikovaného online pomocí aplikace InDesign přestane fungovat, pokud odstraníte uživatele, který dokument publikoval.

Pokud chcete pouze zrušit přístup k produktům a službám, aniž byste odstranili jakákoli související data, uživatele neodstraňujte. Místo toho jej odeberte ze všech profilů produktů, které udělují oprávnění.

Jednotliví uživatelé

Uživatele, kteří jsou součástí organizace, kterou vlastníte z pozice vlastníka domény nebo důvěryhodné strany, můžete odstranit následovně.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. Z nově otevřeného seznamu uživatelů vyberte uživatele kliknutím na zaškrtávací políčko nalevo od jejich jména.

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

 4. V nově otevřeném dialogovém okně Odebrat uživatele klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

  Když odeberete uživatele, budou zrušena i všechna oprávnění a přístup ke službám udělený organizací.

Více uživatelů

Pomocí konzole Admin Console lze odebrat i více uživatelů. Vaše organizace například najímá jiné firmy na základě smlouvy a poskytuje jim přístup k produktům a službám v konzoli Admin Console. Na konci smlouvy je třeba všechny tyto uživatele odebrat.

Postup hromadného odebrání více uživatelů:

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Odebrat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Odebrat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Odebrat uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Soubor CSV otevřete v aplikaci Excel a upravte jej tak, aby obsahoval pouze řádky pro uživatele, které chcete odebrat.

 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Odebrat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail s oznámením. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Export uživatelských dat

Z pozice správce systému si můžete data uživatelů, kteří jsou v současné době zaregistrováni v konzoli Admin Console, stáhnout ve formě souboru CSV. V souboru CSV můžete provést požadované aktualizace uživatelských dat a odeslat soubor CSV zpět do konzole Admin Console. Další informace naleznete v tématu Úprava více uživatelů.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

Chcete‑li stáhnout data uživatele, klikněte v nástroji Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Výsledky hromadné operace

Po provedení hromadné operace, jako je například přidání nebo úprava více uživatelů, obdržíte e-mail s podrobnostmi o operaci. Tyto podrobnosti jsou navíc k dispozici na stránce Výsledky hromadných operací.

Poznámka:

Pokud není hromadná operace na stránce s výsledky uvedena, stránku v prohlížeči znovu načtěte, aby obsahovala nejnovější výsledky.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé a klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Výsledky hromadných operací.

  Otevře se stránka Výsledky hromadných operací.

 3. Podrobnosti o operaci zobrazíte kliknutím na název operace.

  Poznámka:

  Pokud některé z produktů zadané v odesílaném souboru byly zakoupeny prostřednictvím programu VIP a dojde k využití všech licencí pro tyto produkty, licence k produktům se žádnému uživateli nepřiřadí. Podrobnosti o nedostatku licencí k produktu získáte po kliknutí na tlačítko Zobrazit zprávu o deficitu.

 4. Chcete-li stáhnout výsledky ve formátu CSV, klikněte na tlačítko Stáhnout výsledky.

 5. Budete-li chtít výsledek odstranit, označte zaškrtávací pole nalevo od názvu operace a klikněte na tlačítko Odebrat výsledek.

  Všechny výsledky hromadné operace lze vymazat také kliknutím na tlačítko Vymazat všechny výsledky.

Poznámka:

Stránka Výsledky hromadných operací obsahuje hlášení stará nejvíce 90 dnů. Hlášení starší než 90 dnů jsou automaticky odstraněna.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online