Konzole Admin Console vám umožňuje vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odstraňovat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty udělují koncovým uživatelům ve vaší organizaci oprávnění pro přístup k produktům a službám Adobe.

Přidání uživatelů

Chcete-li nastavit prostředí ve vaší organizaci, nejprve přidejte uživatele. Pro službu Creative Cloud pro podniky jsou k dispozici tři typy identity, ze kterých si můžete vybrat: Federated ID, Enterprise ID a Adobe ID. Společnost Adobe doporučuje zvolit k řízení vlastnictví účtů a dat Enterprise ID nebo Federated ID. Creative Cloud pro týmy podporuje pouze Adobe ID.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 3. Zadejte e‑mailovou adresu uživatele a vyberte z rozevíracího seznamu typ identity.

  Další informace o jednotlivých typech identity najdete v níže uvedené tabulce.

  Typ identity

  Vlastnictví účtu

  Vlastnictví dat

  Podnikové funkce a úložiště

  Enterprise ID

  Podniky

  Podniky

  Ano

  Federated ID

  Podniky

  Podniky

  Ano

  Adobe ID Jednotliví uživatelé Jednotliví uživatelé Ne

  Poznámka:

  Společnost Adobe důrazně doporučuje podnikům omezit používaný počet identifikátorů Adobe ID ve své organizaci. Podnikové organizace by měly licence služby Creative Cloud přiřazovat k účtům Enterprise ID a Federated ID. Společnost Adobe aktualizuje úložiště vaší organizace tak, aby bylo přiděleno na úrovni organizace oproti původnímu poskytování na úrovni jednotlivců. V tomto případě nemůžete přiřadit licence Creative Cloud k účtům Adobe ID.

  Pokud však má vaše organizace produkty nepatřící do služby Creative Cloud, například Acrobat DC, můžete do těchto produktů přidat libovolný typ uživatelů.

 4. V případě účtu Enterprise ID vyplňte údaj Země uživatele. V případě účtu Federated ID zadejte Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení a vyplňte údaj Země uživatele.

  Volitelně můžete zadat JménoPříjmení uživatele.

  Poznámka:

  Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení vychází z vaší konfigurace jednotného přihlašování a může se jednat o LDAP organizace nebo firemní e-mailovou adresu daného uživatele.

 5. K přiřazení produktů uživatelům použijte nabídku Přiřadit produkty.

  Uvedený seznam produktů vychází z plánu nákupu vaší organizace.

 6. V případě firemních účtů klikněte na produkt a vyberte profil pro daný produkt. U účtů pro týmy vyberte produkt, který chcete přiřadit uživateli.

  Informace o produktech a profilech naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

 7. Budete-li chtít přidat uživatele do skupiny uživatelů, přejděte na kartu Přiřadit skupiny uživatelů a vyberte skupiny uživatelů. Uživateli se přiřadí produkty spojené s vybranými skupinami uživatelů.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Uživatel bude přidán a zobrazí se v seznamu Uživatelé.

Pokud uživatelům přiřadíte roli správce nebo profil produktu, budou jim zaslány e-maily s oznámením této skutečnosti. Uživatelé na vyzvání musí k dokončení svého profilu použít odkaz.

Odesláním seznamu odděleného čárkami můžete do své organizace přidat více uživatelů a zároveň jim poskytnout profily produktu. Vzorový soubor CSV můžete stáhnout z dialogového okna Import uživatelů, vyplnit podrobnosti a soubor odeslat. Současně můžete importovat až 5 000 uživatelů.

Poznámka:

Tato funkce nepodporuje názvy uživatelů obsahující zvláštní znaky, jako je například čárka (,) a středník (;).

Postup hromadného přidání více uživatelů:

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

  Poznámka:

  Tento postup hromadného nahrávání nelze použít k nahrání více uživatelů na kartě Uživatelé na stránce Produkty v konzoli Admin Console. Další informace najdete v tématu Správa produktů a jejich profilů.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Přidat uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Ve staženém souboru CSV doplňte data uživatelů, které chcete přidat do profilu.

 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Přidat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka:

  Odeslat můžete soubor CSV o velikosti až 10 MB.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Tipy k řešení potíží s hromadným nahráváním do konzole Admin Console najdete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

Stažený soubor se šablonou obsahuje ukázková data, která vám poslouží jako vzor.

Název pole Popis

Vztahuje se na

(Podnikové nebo týmové účty)

Požadováno/Volitelné pro typy identit 
Typ identity

Zadejte typ uživatele, který má být přidán.

Tyto hodnoty řídí typ ID přiřazený uživateli. Nerozlišují se velká/malá písmena. Typ identity musí být pro danou doménu platný.

Platné hodnoty:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Pouze podniky  
Uživatelské jméno

Omezeno na ASCII.

Uživatelské jméno odpovídající příslušnému ID uživatele.

V případě uživatelů Adobe ID použijtejméno uživateledefinované pro uživatele Adobe ID.

Používá se pouze v podnikem spravovaných doménách. Název účtu, který se použije u tohoto uživatele. Vlastník domény může vynutit omezení e-mailové adresy a stejnou e-mailovou adresu. 

Maximální délka je 255 znaků.

Pouze podniky Povinné pro Federated ID.
Doména

Doména protože odpovídá identifikátoru Enterprise ID nebo Federated ID.

 

Pouze podniky Povinný údaj, pokud je typ identity Federated ID.
E-mail

Platná e-mailová adresa.

Maximálně 60 znaků

Jméno a doména. Pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID, musí být doména organizací deklarována a aktivována. Jméno uživatele určuje název účtu. 

U ostatních typů účtů název určuje e-mailová adresa používaná uživatelem a název účtu. 

Viz RFC 2822, část 3.4.1

Vše Vyžadováno pro všechny typy identity – Enterprise ID, Federated ID a Adobe ID.
Jméno

Jméno uživatele.

Omezeno na ASCII 

V případě uživatelů Adobe ID použijte jméno definované pro uživatele Adobe ID.

Maximální délka je 255 znaků.

 

Vše Povinný údaj, pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID.
Příjmení

Příjmení uživatele.

Omezeno na ASCII 

V případě uživatelů Adobe ID použijte příjmení definované pro uživatele Adobe ID.

Maximální délka je 255 znaků.

 

Vše Povinný údaj, pokud je typ identity Enterprise ID nebo Federated ID.
Kód země

Dvoumístný kód země (například Česká republika = „CZ“).

V případě uživatelů Adobe ID zadejte kód země definovaný pro uživatele Adobe ID.

Pokud je údaj uveden, zkontrolujte, zda uživatel pochází ze země, ve které společnost Adobe působí. Uvedeno pro společností spravované účty.

Pokyny ke stanovení kódu země naleznete zde: https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Další informace naleznete zde: ISO 3166-1 alpha-2, kódy země

Vše Povinné pro Federated ID.
Konfigurace produktů

Názvy profilů produktu pro přiřazení uživateli.

Přezdívka profilů produktu, ke které chcete uživatele přiřadit. Chcete-li přiřadit uživatele k více profilům produktu, zadejte požadované profily produktu v uvozovkách a oddělené čárkami.

Například „Vedení veřejnosti: Správce publika – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Design“

Pouze podniky Povinné pro Enterprise ID a Federated ID.
Týmové produkty

Názvy týmových produktů pro přiřazení uživateli.

Chcete-li přiřadit uživatele k více týmovým produktům, zadejte požadované názvy produktů v uvozovkách a oddělené čárkami.

Například „Vedení veřejnosti: Správce publika – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Design“

Poznámka: Do pole Konfigurace produktu zadejte produkty pro tým a název pole upravte na Týmové produkty.

Pouze týmy  
Role pro správu

Role pro správu přiřazovaná uživateli.

Platné hodnoty:

 • Systém
 • Nasazení
 • Podpora
Vše  
Spravované
konfigurace produktu

Názvy profilů produktu, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.

Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více profilů produktů, zadejte všechny požadované názvy profilů v uvozovkách a oddělené čárkami.

Pouze podniky Nepovinné
Skupiny uživatelů

Názvy skupin uživatelů pro přiřazení uživateli.

Pokud budete chtít přidat uživatele do více skupin, zadejte všechny požadované názvy skupin v uvozovkách a oddělené čárkami.

Vše Nepovinné
Spravované skupiny uživatelů

Názvy skupin uživatelů, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.

Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více skupinám, zadejte všechny požadované názvy skupin v uvozovkách a oddělené čárkami.

Vše Nepovinné
Spravované produkty

Názvy produktů, prostřednictvím kterých získá uživatel oprávnění pro správu.

Pokud budete chtít přiřadit oprávnění ke správě více produktů, zadejte všechny požadované názvy produktů v uvozovkách a oddělené čárkami.

Pouze podniky

Nepovinné
Přístup pro vývojáře

(Pouze pro vývojáře)

Názvy produktových profilů produktů obsahujících API přístup, ke kterému jsou přidáni vývojáři.

Podrobnosti týkající se vývojářů naleznete v části Přidat více vývojářů (hromadně) v tomto dokumentu.

Pouze podniky
Nepovinné

Pozor:

Soubor CSV musí obsahovat pouze jeden řádek za každou kombinaci e-mailu a typu identity.

Úprava podrobností o uživateli

Z pozice správce budete mít možnost aktualizovat údaje pouze těch uživatelů, kteří patří do organizace s doménou, již vlastníte. Nelze aktualizovat údaje uživatelů z domény, která je pro vaši organizaci důvěryhodná, ale kterou nevlastníte. U uživatele můžete upravit následující podrobnosti:

 • Jméno uživatele
 • Skupiny uživatelů a produkty spojené s uživatelem
 • Oprávnění správce

Poznámka:

 • V případě uživatelů s účtem Federated ID nebo Enterprise ID je možné podrobnosti o uživateli kdykoli změnit pomocí konzole Admin Console, nástroje pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů. Změny se projeví ihned bez upozornění uživatelů. Pokud změníte e-mailovou adresu uživatele, informujte o tom uživatele, aby se přihlásil k firemnímu účtu Adobe pomocí této nové e-mailové adresy.
 • V případě uživatelů s identifikátorem Federated ID se změny e-mailových adres dotknou přihlašování uživatelů pouze v případě, že e-mailové adresy byly použity jako identifikátor při předání údajů SAML mezi společností Adobe a poskytovatelem identity vaší organizace. Pokud vaše organizace při předání používá e-mailové adresy, musí změna e-mailové adresy proběhnout současně na obou stranách, jinak uživatelé nebudou mít možnost přihlásit se ke svému firemnímu účtu.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. V seznamu uživatelů klikněte na jméno uživatele.

 3.  Při úpravě jména uživatele klikněte na tlačítko v pravém horním rohu okna Podrobnosti o uživateli a vyberte možnost Upravit uživatelský profil.

  Upravit uživatelský profil

  Na stránce Upravit uživatelský profil upravte údaje o uživateli a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Stejně tak je možné upravit produkty, skupiny uživatelů a oprávnění správce spojená s uživatelem kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu příslušného oddílu.

  Poznámka:

  Společně s přiřazením skupiny uživatelů přiřadíte uživateli také související profily produktů.

Jisté podrobnosti o uživateli, jako jsou produkty, role a uživatelské atributy, lze zároveň upravit u více uživatelů. Například váš správce IT importuje mnoho nových uživatelů. Z pozice správce systému pak můžete přiřazení produktů těmto uživatelům aktualizovat v rámci jedné hromadné aktualizace. Podle potřeby můžete hromadně delegovat licence, podporu nebo oprávnění ke správě nasazení členům organizace. Můžete také změnit skupiny uživatelů přiřazené uživatelům.

Tipy pro řešení potíží týkajících se hromadného nahrávání do konzole Admin Console naleznete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit podrobnosti o uživateli pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Upravit uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Upravit uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Upravte údaje o uživateli ve staženém souboru CSV.

  Funkce Hromadná úprava podrobností o uživateli umožňuje upravit následující údaje o uživateli:

  • profily produktu,
  • spravované profily produktu,
  • role pro správu,
  • skupiny uživatelů,
  • spravované skupiny uživatelů,
  • spravované produkty.
 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Upravit uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Odebrání uživatelů

Když odeberete uživatele, budou zrušena i všechna oprávnění a přístup ke službám udělený organizací. Například budou zrušeny licence pro produkty, takže uživatelé nebudou moci tyto produkty používat.

Uživatelé s účtem Adobe ID své ID vlastní a spravují sami, takže smazání uživatele s Adobe ID pouze uživatele odebere z organizace. Uživatelé budou mít stále přístup do služby Creative Cloud a dalších služeb Adobe jako bezplatní členové. Všechny soubory nebo složky uložené ve službě Creative Cloud zůstanou uživateli k dispozici.

Na druhou stranu organizace vlastní a spravuje účty Federated IDEnterprise ID. Kdykoli správce odstraní uživatele, jeho ID se trvale odstraní. Uživatelé tak ztratí přístup ke všem přidruženým datům, a pak ani správce nebude mít přístup k účtu uživatele nebo jeho datům. Například adresa URL dokumentu publikovaného online pomocí aplikace InDesign přestane fungovat, pokud odstraníte uživatele, který dokument publikoval. Z tohoto jednoduchého důvodu společnost Adobe doporučuje správcům přidávat uživatele pouze s identifikátorem Federated ID a Enterprise ID.

Pokud chcete pouze zrušit přístup k produktům a službám, aniž byste odstranili jakákoli související data, uživatele neodstraňujte. Místo toho jej odeberte ze všech profilů produktů, které udělují oprávnění.

Uživatele, kteří jsou součástí organizace, kterou vlastníte z pozice vlastníka domény nebo důvěryhodné strany, můžete odstranit následovně.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé.

 2. Z nově otevřeného seznamu uživatelů vyberte uživatele kliknutím na zaškrtávací políčko nalevo od jejich jména.

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

 4. Pokud vaše organizace používá úložiště Adobe pro firmy, můžete provést jednu z následujících akcí:

  • Přenést obsah hned: obsah složky bude prostřednictvím e-mailu odeslán určenému uživateli. Pokud zvolíte tuto možnost, zadejte e-mailovou adresu určeného uživatele, který obsah obdrží.
  • Přenést obsah později: obsah složky zůstane na kartě Neaktivní uživatel, dokud nebude trvale odstraněn.
  • Trvale odstranit obsah: složka je trvale odstraněna bez možnosti obsah později obnovit.

  Další informace naleznete v tématu Převzetí datových zdrojů od odstraněného uživatele.

  Pozor:

  Pokud se chystáte z bezpečnostních důvodů odstranit uživatele adresáře (Uživatelé > Uživatelé adresářů), budou odstraněny také všechny odkazy na jméno uživatele a jeho e-mailovou adresu. V konzoli Admin Console zůstane pouze jedinečné alfanumerické ID. Při pozdějším převzetí těchto datových zdrojů může být obtížné na kartě Neaktivní uživatelé identifikovat odstraněné uživatele. Doporučujeme používat možnost Přenést obsah hned

 5. V nově otevřeném dialogovém okně Odebrat uživatele klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

  Když odeberete uživatele, budou zrušena i všechna oprávnění a přístup ke službám udělený organizací.

Pomocí konzole Admin Console lze odebrat i více uživatelů. Vaše organizace například najímá jiné firmy na základě smlouvy a poskytuje jim přístup k produktům a službám v konzoli Admin Console. Na konci smlouvy musíte všechny tyto uživatele odstranit.

Postup hromadného odstranění více uživatelů:

 1. Při práci s uživateli v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Odebrat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Odebrat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  Odebrat uživatele pomocí formátu CSV

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Soubor CSV otevřete v aplikaci Excel a upravte jej tak, aby obsahoval pouze řádky pro uživatele, které chcete odebrat.

  Poznámka:

  Pokud vaše organizace používá úložiště Adobe pro firmy, zadejte v souboru CSV ke každému uživateli možnosti přenosu. Pokud tyto možnosti nebudou definovány, použije se výchozí možnost Přenést obsah později.

 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Odebrat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail s oznámením. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Exportovat data

Uživatelská data

Z pozice správce systému si můžete data uživatelů, kteří jsou v současné době zaregistrováni v konzoli Admin Console, stáhnout ve formě souboru CSV. V souboru CSV můžete provést požadované aktualizace uživatelských dat a odeslat soubor CSV zpět do konzole Admin Console. Další informace naleznete v tématu Úprava více uživatelů.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

Chcete‑li stáhnout data uživatele, klikněte v nástroji Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Zpráva o nedostatku licencí

Pokud jste zakoupili produkty Enterprise ve VIP, můžete si stáhnout zprávu o deficitu licencí (ve formátu .csv). Pokud jste ke každému produktu, který jste zakoupili, přidělili více uživatelů, než je počet dostupných licencí, zobrazí tato zpráva nedostatek licencí.

Chcete‑li stáhnout data uživatele, klikněte v nástroji Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Zpráva o nedostatku licencí.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Poznámka:

Pokud jste zákazníkem společnosti ETLA, tato zpráva nezobrazuje žádná data. Pokud vaše organizace zakoupila produkty Experience Cloud v konzoli Admin Console, nebudou údaje o nedostatku licencí hlášeny.

Zpráva o stavu licencí

Pokud jste zakoupili produkty Enterprise ve VIP, můžete si stáhnout zprávu o stavu licencí (formát .csv). Tato zpráva se zobrazí pro každého uživatele, jsou-li na onoho uživatele produkty delegovány a pokud je uživateli zajištěna licence.

Poznámka:

Produkt delegován: Pokud je uživateli přiřazen produkt, je tento produkt takzvaně delegován.

Produkt zajištěn: Produkt je takzvaně zajištěn, má-li uživatel právo produkt používat. Jinými slovy, pro tento produkt je k dispozici licence.

Pokud jste zákazníkem společnosti ETLA, zobrazí tato zpráva hodnotu Ano jak pro pole Produkt delegován, tak pro pole Produkt zajištěn. Toto je nezávislé na licencích, které jste uživatelům přidělili pro produkt.

Informace v kartě Přehled v konzoli Admin Console slouží pro porovnání stavů delegovaných licencízajištěných licencí pro každý produkt, který vaše organizace zakoupila.

Chcete‑li stáhnout data uživatele, klikněte v nástroji Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Zpráva o stavu licencí.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Výsledky hromadné operace

Po provedení hromadné operace, jako je například přidání nebo úprava více uživatelů, obdržíte e-mail s podrobnostmi o operaci. Tyto podrobnosti jsou navíc k dispozici na stránce Výsledky hromadných operací.

Poznámka:

Pokud není hromadná operace na stránce s výsledky uvedena, stránku v prohlížeči znovu načtěte, aby obsahovala nejnovější výsledky.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé a klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Výsledky hromadných operací.

  Otevře se stránka Výsledky hromadných operací.

 3. Podrobnosti o operaci zobrazíte kliknutím na název operace.

  Poznámka:

  Pokud některé z produktů zadané v odesílaném souboru byly zakoupeny prostřednictvím programu VIP a dojde k využití všech licencí pro tyto produkty, licence k produktům se žádnému uživateli nepřiřadí. Podrobnosti o nedostatku licencí k produktu získáte po kliknutí na tlačítko Zobrazit zprávu o deficitu.

 4. Chcete-li stáhnout výsledky ve formátu CSV, klikněte na tlačítko Stáhnout výsledky.

 5. Budete-li chtít výsledek odstranit, označte zaškrtávací pole nalevo od názvu operace a klikněte na tlačítko Odebrat výsledek.

  Všechny výsledky hromadné operace lze vymazat také kliknutím na tlačítko Vymazat všechny výsledky.

Poznámka:

Stránka Výsledky hromadných operací obsahuje hlášení stará nejvíce 90 dnů. Hlášení starší než 90 dnů jsou automaticky odstraněna.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online