Odeslání dotazu do klientských počítačů s cílem zkontrolovat, jestli byl balíček nasazen

ID balíčku jednoznačně identifikuje balíček. Později můžete odeslat do klientského počítače dotaz s cílem zkontrolovat, jestli byl u něj konkrétní balíček nasazen nebo ne.

  • Mac: Pomocí terminálu spusťte následující příkaz s dotazem na nainstalované balíčky:

pkgutil --packages --volume / | grep <ID balíčku>

  • Windows: Pomocí registru můžete odeslat klientskému počítači dotaz s ID balíčku.
  1. Klikněte na nabídku Start > Spustit. V nově otevřeném okně zadejte příkaz regedt32 a klikněte na tlačítko OK.

  2. V editoru registru klikněte na tlačítko Upravit > Hledat.

  3. V dialogovém okně Hledat zadejte ID balíčku a klikněte na tlačítko Hledat další.

  4. Pokud v klientském počítači ID balíčku existuje, je tato hodnota vrácena v následujícím klíči registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

Pokud používáte nástroj Microsoft SCCM, můžete také klientům vzdáleně odeslat dotaz na ID balíčku těmito dvěma způsoby:

  • rozšířením schématu hardwarového vybavení a tím získání hodnoty klíče registru;
  • pomocí funkce DCM (Desired Configuration Manager) namapováním množství klientů s tímto klíčem registru a ID balíčku.

ID balíčku je k dispozici pro balíčky vytvořené pomocí nástroje CCP 1.8. ID balíčku je k dispozici také pro balíčky vytvořené pomocí nástroje CCP 1.7 a následně upravené v nástroji CCP 1.8. Pokud jste však upravili balíček CCP 1.7 pomocí nástroje CCP 1.7, ID balíčku bude k dispozici pouze na panelu pro nasazení, a ne v klientském počítači, kde je balíček nasazen, i když balíček později upravíte v nástroji CCP 1.8.

Poznámka:

Doporučujeme k odinstalování balíčku používat nástroj MSI a nepoužívat kód produktu v záznamu registru produktu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?