Když přiřadíte plán, který zahrnuje Úložiště a služby, můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat jednotlivé služby pro daný profil produktu. Povolení či zakázání služeb definuje, který obsah uživatelé z profilu produktu mohou nebo nemohou využívat.

Poznámka:

Umožňuje povolit/zakázat služby pro celý profil produktu, ne však pro konkrétní uživatele.

Při povolování a zakazování služeb tento postup umožní získat lepší přehled o následujícím:

 • Pokud uživatel patří do více profilů produktu nebo má nárok na více plánů s jednou aplikací v rámci profilu produktu a vy povolíte určitou službu pro jeden z plánů, ale pro druhý nikoli, uživatel bude mít k této službě i nadále přístup. Uživateli je přiřazen soubor oprávnění.
 • Uživatel s plánem Creative Cloud pro podniky, který zahrnuje služby, se může rovněž pomocí Adobe ID registrovat jako jednotlivec u plánu Creative Cloud. Uživateli zůstane i nadále přístup ke službě, kterou zakážete v rámci plánu Creative Cloud pro podniky, pokud tuto službu současně zahrnuje i jeho plán pro jednotlivce. Tento scénář oprávnění platí i pro uživatele, kteří mohou mít zkušební verzi plánu Creative Cloud, která zahrnuje Úložiště a služby.
 • V případě uživatelů pracujících s aplikacemi pro stolní počítače se povolení nebo zakázání služeb projeví až poté, co uživatel aplikaci zavře a znovu otevře.
 • V případě uživatele pracujícího s webovou službou nebo aplikací Creative Cloud pro mobilní zařízení se povolení nebo zakázání služeb projeví až poté, co se uživatel odhlásí a znovu přihlásí.

Nejlepších výsledků dosáhnete v situaci, kdy jsou uživatelům všechny služby povoleny. Pokud jsou služby zakázány, řada funkcí služby Creative Cloud nebude fungovat.

Změna seznamu povolených služeb

Při vytváření nebo úpravě profilu produktu můžete upravit seznam služeb, které budou k dispozici pro uživatele daného profilu produktu. Podrobný postup naleznete v tématu Vytvoření a správa profilů produktu.

Přesněji řečeno při úpravách souboru s produktem pracujete se seznamem služeb, které jsou uvedeny v oblasti Povolené služby, a vybíráte si ty, které chcete zpřístupnit uživatelům daného profilu produktu.

Příklad 1: Při úpravě profilu produktu Document Cloud můžete vybrat služby, ke kterým chcete umožnit uživatelům přístup.

Profil produktu – Document Cloud

Příklad 2: Při úpravě profilu produktu Plán Creative Cloud se všemi aplikacemi – 2 GB můžete zrušit označení služeb, ke kterým nechcete umožnit uživatelům přístup.

Seznam povolených služeb

Základní služby Creative Cloud

Vybrané služby, které nejsou uvedeny v konzoli Adobe Admin Console, jsou nezbytné pro funkci produktu a jsou vždy aktivní u plánu zahrnujícího úložiště. Základní služby nelze konfigurovat. Následuje seznam základních služeb:

 • Synchronizace souborů
 • Synchronizace nastavení
 • Spolupráce
 • Úložiště
 • Creative Cloud knihovny
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Informace o službách, které lze povolit nebo zakázat prostřednictvím konzole Adobe Admin Console, naleznete v tématu Volitelné služby.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online