Příručka uživatele Zrušit

Fresco na iPhonu

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Fresco
 2. Úvod
  1. Co je v aplikaci Adobe Fresco nového
  2. Co je to Adobe Fresco
  3. Systémové požadavky aplikace Adobe Fresco
  4. Poznámky k verzi pro aplikaci Adobe Fresco
  5. Adobe Fresco na iPhonu
  6. Klávesové zkratky
  7. Usnadnění přístupu v aplikaci Fresco
  8. Adobe Fresco | Běžné dotazy
  9. Začínáme s uživatelským rozhraním
  10. Přechod na placený plán s aplikací Adobe Fresco
  11. Upgradujte úložiště pro aplikaci Adobe Fresco
  12. Podporované funkce v zařízeních iPad a zařízeních se systémem Windows
 3. Kreslení, malování, animování a sdílení
  1. Vrstvy
  2. Tvary v aplikaci Adobe Fresco
  3. Pixelové štětce
  4. Živé štětce
  5. Vektorové štětce
  6. Míchací štětce
  7. Stužkové štětce
  8. Úprava tlakové křivky pro stylus 
  9. Barvy
  10. Kreslení uvnitř hranic
  11. Vložení pohybu do kresby
  12. Nástroj pro volnou transformaci
  13. Nástroj kouzelná hůlka
  14. Nástroj pro rozmazání
  15. Nástroj pro zkapalnění
  16. Přidávání a úprava textu
  17. Publikování, export a sdílení
  18. Masky vrstev
  19. Přístup ke knihovnám Creative Cloud v aplikaci Fresco
  20. Pravítko
  21. Gumy
  22. Přidávejte vlastní písma
  23. Zarovnání mřížek
 4. Aplikace Adobe Fresco a Creative Cloud
  1. Adobe Fresco a Photoshop
  2. Adobe Fresco a Illustrator
  3. Snadná migrace z nástrojů Draw a Sketch
 5. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty v aplikaci Adobe Fresco
 6. Řešení problémů
  1. V systému Windows nelze získat přístup k importovaným pixelovým štětcům
  2. Aplikace Adobe Fresco podporuje zařízení Windows ARM
 7. Příklady, nápady a inspirace
  1. Vytvoření loga
  2. Vytvořte efekty promývání barvivem
  3. Tvůrčí ilustrace | Digitální konceptuální umění

Zjistěte vše o pracovní ploše aplikace Adobe Fresco na iPhonu.

V aplikaci Fresco máte všechno, co potřebujete ke kouzlení na plátně na svém iPhonu. Pomocí oblíbených kreslicích nástrojů můžete i na cestách vytvářet, upravovat a snadno exportovat své návrhy k použití na různých zařízeních a platformách.

Před zahájením své tvůrčí práce ověřte podporované verze iPhonu, se kterými můžete být kreativní i na cestách.

O možnostech a funkcích aplikace Fresco na iPhonu se dočtete dále v tomto článku.

Fresco na iPhonu
Fresco na iPhonu

Pracovní plocha Fresco na iPhonu

Na domovské obrazovce můžete začít vytvářet návrhy a přejít na pracovní plochu pro úpravy. Na pracovní ploše najdete své oblíbené nástroje Fresco a další možnosti, které vám pomohou s vytvářením a retušováním kreseb.

Fresco na iPhonu – domovská obrazovka

A – Nastavení aplikace: Konfiguruje nastavení Rozhraní, Rychlé nastavení exportu, obnovení a časosběrný záznam.

B – Synchronizace souborů: Zobrazuje informace o stavu synchronizace dokumentů v cloudu. Když jste offline, ikona se změní na .

C – Vytvořit nový: Vytvoří dokument v cloudu.

D – Import a otevření: Importujte a otevírejte soubory aplikace Photoshop, projekty Sketch nebo projekty Draw.

E – Vaše soubory: Otevře seznam všech dokumentů v cloudu, které jste vytvořili a uložili do služby Creative Cloud.

F – Učení: Pomocí těchto výukových lekcí se můžete seznámit se širokými možnostmi využití aplikace Fresco na iPhonu.

G – Objevujte: Umožňuje procházet výtvory ve službě Behance. Můžete sledovat tvůrce a profesionály v kreativních oborech včetně živých přenosů jejich tvůrčích postupů.

 

Pracovní plocha a vrstvy

Intuitivní pracovní plocha umožňuje soustředit se na kreativní práci. Obrazovka Editor je branou k vašim nástrojům pro kreslení a jejich ovládacím prvkům.

Fresco na iPhonu – domovská obrazovka

A – Panel nástrojů: Poskytuje přístup k nástrojům pro vytváření a úpravy návrhů.
B – Nástroj pro výběr: Přepíná mezi vybraným nástrojem a možnostmi pro tento nástroj.
C – Horní panel: Nabízí možnosti Zpět, Znovu a Exportovat.
D – Balíček vrstev: Umožňuje přístup k balíčku vrstev. Nevidíte je? Klepněte na ikonu náhledu vrstvy.

Fresco na iPhonu – práce s vrstvami

A – Přidat vrstvu: Vytvořte novou vrstvu.
B – Hlavní akce vrstev: Dvojím klepnutím na vrstvu se otevře vyskakovací nabídka často používaných akcí vrstev.
C – Všechny akce vrstvy: Zobrazí seznam všech akcí vrstvy.
D – Náhled vrstvy: Zapíná a vypíná balíček vrstev.

E – Spodní lišta: Zobrazí dostupné akce s vrstvami (přidat, skrýt, vymazat, odstranit vrstvy a další) a vlastnosti vrstvy (prolínání, krytí a další). Chcete-li vidět akce vrstvy dostupné v kontextové nabídce, vyberte ikonu náhledu vrstvy.

Minimalizováním balíčku vrstev získáte větší pracovní prostor.

Potřebujete flexibilní pracovní plochu, kde můžete upravovat a vylepšovat svoji kresbu? Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev skryjete. Můžete také snadno uspořádat vrstvy a přesunout některé prvky svého uměleckého díla do popředí nebo na pozadí.

Skrytí balíčku vrstev

Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev skryjete.

náhled vrstvy – zobrazí balíček vrstev

Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev zobrazíte.

Štětce, gumy a nástroje pro rozmazání

Díky paletě špičkových štětců můžete vytvářet přirozeně vypadající digitální obrazy s nádherně reprodukovanými akvarely a krémovými texturami olejových barev.

Nástroj Guma zvládne mnohem více než jen opravit chyby v aplikaci Fresco; funguje spíše jako štětec. Z kresby můžete také odstranit čáry a barvu a sledovat, jak vaše návrhy ožijí!

Fresco pro iPhone – možnosti a nastavení pro štětce, gumu a nástroj pro rozmazání

A – Pixelové štětce: Zahrnuje přístup k vestavěným pixelovým štětcům a knihovně štětců.

B – Živé štětce: Přístup k akvarelovým a olejovým štětcům.

C – Vektorové štětce: Přístup k vektorovým štětcům.

D – Guma: výběr gumy.

E – Rozmazání: výběr štětce s rozmazáním.

F – Nástroj pro výběr: Označuje aktuálně vybraný nástroj.

G – Barva: Výběrbarvy.

H – Velikost stopy: výběr vhodné velikosti štětce.

I – Tok: změna toku pigmentu u štětce.

J – Vyhlazení: ovládání hladkosti štětce.

K – Nastavení štětce: Ovládání mezer a režimu prolnutí tahů.

L – Obnovit: obnovení výchozího nastavení.

Nástroje

Zorientovat se v nástrojích aplikace Fresco je klíčem k efektivní práci s kresbou. Od míchání barev se štětcem až po vložení textury, aplikace Fresco obsahuje štětce vytvořené tak, aby vypadaly jako tradiční.

Ostatní nástroje a možnosti nástrojů v aplikaci Fresco pro iPhone

A – Transformace: Umožňuje velmi malé nebo přesné transformace vrstev a výběrů.

B – Nástroje pro výběr: Výběr oblasti, kterou chcete upravit.

C – Plechovka barvy: Výplň vybrané oblasti barvou.

D – Kapátko: Výběr barvy z plátna.

E – Import: Import obrázků do aktuální kresby.

F – Barva: Otevře panel barev.

G – Nástroj pro výběr. Přepíná mezi vybraným nástrojem a možnostmi pro tento nástroj.

H – Akce výběru: Výzva k uzavření nebo zrušení výběru pomocí lasa.

I – Výběr: Výběr části aktivní vrstvy.

J – Akce výběru: Při aktivním výběru na plátně je možné zvolit kteroukoli z dostupných akcí.

textový nástroj

Přidejte do svého díla textové vrstvy, vyberte písma z Adobe Fonts nebo přidejte vlastní písma. Styl písma můžete dále upravit pomocí nastavení typografie.

Přidejte text do svého díla v aplikaci Fresco pro iPhone

A – textový nástroj: Přidání textu na plátno.

B – táhla: Změna velikosti nebo otočení textu.

C – Nástroj pro výběr: Přepíná mezi textovým nástrojem a možnostmi pro text.

D – vlastnosti vrstvy: Kliknutím na šipku zpět upravíte vlastnosti vrstvy, jako je krytí a režim prolnutí.

E – možnosti textu: Když je text aktivní na plátně, v této oblasti se zobrazují vlastnosti klávesnice, písma a textu.

F – Klávesnice: Zobrazí klávesnici, pomocí které můžete upravovat text.

G – Písma: Vyberte písmo z Adobe Fonts, procházejte kategorie písem nebo přidejte vlastní písma.

H – Vlastnosti textu: Změna velikosti písma, řádkování a zarovnání.

Režim Na celou obrazovku

Klepnutím mezi normálním režimem a režimem Na celou obrazovku skryjete nebo odkryjete své nástroje a vrstvy, a získáte tak maximum prostoru pro nerušenou tvůrčí činnost.

Fresco pro iPhone v režimu na celou obrazovku

A – Celá obrazovka: Přepne do režimu Na celou obrazovku.

B – Normální obrazovka: Přepne zpět do normálního režimu obrazovky.

C – Zobrazení vrstev.

D – Otevře panel nástrojů a jeho nastavení.

Publikování, export a nápověda

Exportujte uložené dokumenty v preferovaném formátu nebo je publikujte jako projekt Behance. Sdílejte časosběrné video ze své práce. Potřebujete další pomoc? Klepněte na online nápovědu k aplikaci Fresco a získejte přístup ke studijním materiálům a podpoře, nahlaste problém, sdílejte nápady nebo podpořte nápady ostatních.

Fresco pro iPhone – sdílení, publikování a export

Rychlý export: Exportuje dokument ve formátu JPEG. 

Exportovat jako: Exportuje vaše uložené kresby v jiných než výchozích formátech dokumentu v cloudu.

Projekt Behance: Exportuje kresbu jako projekt Behance.

Časosběr: Exportuje vaši kresbu jako časosběrné video.

Nastavení aplikace Fresco pro iPhone

Nastavení: Nastavte předvolby aplikace.

Absolvovat prohlídku: Vezme vás do Nastavení dokumentu, kde můžete změnit velikost dokumentu a otočit nebo překlopit plátno.

Zobrazit gesta: Zobrazí dotyková gesta spojená s aplikací Fresco.

Dotyková zkratka: Přístup k sekundárním akcím u vybraného nástroje. 

Dotykové zkratky a naučená gesta

Pomocí dotykových zkratek můžete získat přístup k alternativním akcím vybraného nástroje v zařízení. Provádějte zrychleně každodenní akce pomocí gest umožňujících interakci s dotykovým uživatelským rozhraním.

Fresco pro iPhone – dotykové zkratky

Na dotykovou zkratku můžete klepnout a přetáhnout ji do jiného umístění na plátně. 

Gesta aplikace Fresco pro iPhone

Chcete-li získat přístup k seznamu dotykových gest, klepněte na možnost Další možnosti  a vyberte možnost Zobrazit gesta.


Související zdroje

Zvládli jste základy práce na pracovní ploše Adobe Fresco na iPhonu. Nyní udělejte další krok a naučte se pracovat v uživatelském rozhraní aplikace Adobe Fresco.
 

Kontaktujte nás

Pokud se chcete na něco zeptat nebo se chcete podělit o nějaký z vašich nápadů, neváhejte nás kontaktovat. Podělte se o své nápady s komunitou Adobe Fresco.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.