Příručka uživatele Zrušit

Fresco na iPhonu

Díky aplikaci Fresco na iPhonu můžete tvořit, kdykoli ucítíte inspiraci. Pojďme si stručně prohlédnout pracovní plochu a podívat se, kde jsou vaše oblíbené nástroje a funkce.

V aplikaci Adobe Fresco pro iPhone máte všechno, co ke kouzlení na plátně potřebujete. Pomocí oblíbených kreslicích nástrojů můžete i na cestách vytvářet, upravovat a bez problémů exportovat své návrhy k použití na různých zařízeních a platformách.

O možnostech a funkcích aplikace Fresco na iPhonu se dočtete dále v tomto článku. Před zahájením své tvůrčí práce ověřte podporované verze iPhonu, se kterými můžete být kreativní i na cestách.

Fresco pro iPhone
Fresco pro iPhone

Pracovní plocha aplikace Fresco pro iPhone | Vaše tvůrčí cesta začíná!

Pracovní plocha aplikace Fresco pro iPhone umožňuje na jednom místě rychle vytvářet, upravovat a exportovat dokumenty. Přečtěte si více informací o tom, jak používat přepracovanou pracovní plochu a začít s tvorbou návrhů, ať jste kdekoli. 

Na domovské obrazovce můžete začít vytvářet návrhy a přejít na pracovní plochu pro úpravy. Na pracovní ploše najdete své oblíbené nástroje Fresco a další možnosti, které vám pomohou s vytvářením a retušováním kreseb.

Fresco na iPhonu – domovská obrazovka

A – Nastavení aplikace: Konfiguruje nastavení Rozhraní, Rychlé nastavení exportu, obnovení a časosběrný záznam.

B – Synchronizace souborů: Zobrazuje informace o stavu synchronizace dokumentů v cloudu. Když jste offline, ikona se změní na .

C – Vytvořit nový: Vytvoří dokument v cloudu.

D – Import a otevření: Importujte a otevírejte soubory aplikace Photoshop, projekty Sketch nebo projekty Draw.

E – Vaše práce: Otevře seznam všech dokumentů v cloudu, které jste vytvořili a uložili do služby Creative Cloud.

F – Učení: Pomocí těchto výukových lekcí se můžete seznámit se širokými možnostmi využití aplikace Fresco pro iPhone.

G – Objevujte: Umožňuje procházet výtvory ve službě Behance. Můžete sledovat tvůrce a profesionály v kreativních oborech včetně živých přenosů jejich tvůrčích postupů.

 

Pracovní plocha a vrstvy

Jednoduchý a intuitivní pracovní prostor umožňuje soustředit se na kreativní práci. Obrazovka Editor je branou k vašim nástrojům pro kreslení a jejich ovládacím prvkům.  Chcete upravit a vylepšit své kresby? Pracujte s jednou vrstvou nebo více vrstvami a zachovejte jednotlivé prvky kresby oddělené.

Fresco na iPhonu – domovská obrazovka

A – Panel nástrojů: Poskytuje přístup k nástrojům pro vytváření a úpravy návrhů.
B – Nástroj pro výběr: Přepíná mezi vybraným nástrojem a možnostmi pro tento nástroj.
C – Horní panel: Nabízí možnosti Zpět, Znovu a Exportovat.
D – Balíček vrstev: Umožňuje přístup k balíčku vrstev. Nevidíte je? Klepněte na ikonu náhledu vrstvy.

Fresco na iPhonu – práce s vrstvami

A – Přidat vrstvu: Umožňuje do balíčku vrstev přidat novou vrstvu.
B – Hlavní akce vrstev: Dvojím klepnutím na vrstvu se otevře nabídka často používaných akcí vrstev.
C – Všechny akce vrstvy: Zobrazí seznam všech akcí vrstvy.
D – Náhled vrstvy: Zapíná a vypíná balíček vrstev.

E – Spodní lišta: Zobrazí dostupné akce s vrstvami (přidat, skrýt, vymazat, odstranit vrstvy apod.) a vlastnosti vrstvy (prolínání, krytí apod.). Chcete-li vidět akce vrstvy dostupné v kontextové nabídce, klepněte na ikonu náhledu vrstvy ve spodní části balíčku.

Minimalizováním balíčku vrstev získáte větší pracovní prostor.

Potřebujete flexibilní pracovní plochu, kde můžete upravovat a vylepšovat svoji kresbu? Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev skryjete. Dalším klepnutím na ikonu vrstvy zobrazíte balíček vrstev, takže můžete vrstvy přeskupit a přesunout některé prvky kresby do popředí nebo pozadí. Když je balíček vrstev skrytý, ikonu náhledu vrstvy tvoří miniatura vybrané vrstvy nebo skupiny vrstev.

Skrytí balíčku vrstev

Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev skryjete.

náhled vrstvy – zobrazí balíček vrstev

Klepnutím na ikonu náhledu vrstvy balíček vrstev zobrazíte.

Štětce, guma a nástroj pro rozmazání

Díky paletě špičkových štětců na dosah ruky můžete vytvářet přirozeně vypadající digitální obrazy s nádherně reprodukovanými akvarely a krémovými texturami olejových barev.

Guma umí mnohem víc než jen opravovat chyby v aplikaci Fresco. Funguje spíše jako štětec, se kterým můžete odstranit tahy a barvu z kresby a sledovat, jak váš výtvor ožívá!

Fresco pro iPhone – možnosti a nastavení pro štětce, gumu a nástroj pro rozmazání

A – Pixelové štětce: Zahrnuje přístup k vestavěným pixelovým štětcům a knihovně štětců.

B – Živé štětce: Přístup k akvarelovým a olejovým štětcům.

C – Vektorové štětce: Přístup k vektorovým štětcům.

D – Guma: výběr gumy.

E – Rozmazání: výběr štětce s rozmazáním.

F – Nástroj pro výběr: Označuje aktuálně vybraný nástroj.

G – Barva: Výběrbarvy.

H – Velikost stopy: výběr vhodné velikosti štětce.

I – Tok: změna toku pigmentu u štětce.

J – Vyhlazení: ovládání hladkosti štětce.

K – Nastavení štětce: Ovládání mezer, režimu prolnutí tahů atd.

L – Obnovit: obnovení výchozího nastavení.

Nástroje

Zorientovat se v nástrojích aplikace Fresco je klíčem k efektivní práci s kresbou. Od míchání barev společně se štětcem až po vložení textury, aplikace Fresco obsahuje štětce vytvořené tak, aby vypadaly jako tradiční.

Ostatní nástroje a možnosti nástrojů v aplikaci Fresco pro iPhone

A – Transformace: Umožňuje velmi malé nebo přesné transformace vrstev a výběrů.

B – Nástroje pro výběr: Výběr oblasti, kterou chcete upravit.

C – Plechovka barvy: Výplň vybrané oblasti barvou.

D – Kapátko: Výběr barvy z plátna.

E – Import: Import obrázků do aktuální kresby.

F – Barva: Otevře panel barev.

G – Nástroj pro výběr. Přepíná mezi vybraným nástrojem a možnostmi pro tento nástroj.

H – Akce výběru: Výzva k uzavření nebo zrušení výběru pomocí lasa.

I – Výběr: Výběr části aktivní vrstvy.

J – Akce výběru: Při aktivním výběru na plátně je možné zvolit kteroukoli z dostupných akcí.

textový nástroj

Přidejte do svého díla textové vrstvy, vyberte písma z Adobe Fonts nebo přidejte vlastní písma. Styl písma můžete dále upravit pomocí nastavení typografie.

Přidejte text do svého díla v aplikaci Fresco pro iPhone

A – textový nástroj: Přidání textu na plátno.

B – táhla: Změna velikosti nebo otočení textu.

C – nástroj pro výběr: Přepíná mezi textovým nástrojem a možnostmi pro text.

D – vlastnosti vrstvy: Kliknutím na šipku zpět upravíte vlastnosti vrstvy, jako je krytí a režim prolnutí.

E – možnosti textu: Když je text aktivní na plátně, v této oblasti se zobrazují vlastnosti klávesnice, písma a textu.

F – klávesnice: Zobrazí klávesnici, pomocí které můžete upravovat text.

G – písma: Vyberte písmo z Adobe Fonts, procházejte kategorie písem nebo přidejte vlastní písmo.

H – vlastnosti textu: Změna velikosti písma, řádkování a zarovnání.

Režim Na celou obrazovku

Klepnutím mezi normálním režimem a režimem Na celou obrazovku skryjete nebo odkryjete své nástroje a vrstvy, a získáte tak maximum prostoru pro nerušenou tvůrčí činnost.

Fresco pro iPhone v režimu na celou obrazovku

A – Celá obrazovka: Přepne do režimu Na celou obrazovku.

B – Normální obrazovka: Přepne zpět do normálního režimu obrazovky.

C – Zobrazení vrstev.

D – Otevře panel nástrojů a jeho nastavení.

Publikování, export a nápověda

Exportujte uložené dokumenty v preferovaném formátu nebo je publikujte jako projekt Behance. Sdílejte časosběrné video ze své práce. Potřebujete další pomoc? Klepněte na online nápovědu k aplikaci Fresco a získejte přístup ke studijním materiálům a podpoře, nahlaste problém, sdílejte nápady nebo podpořte nápady ostatních.

Fresco pro iPhone – sdílení, publikování a export

Rychlý export: Exportuje dokument ve formátu JPEG. 

Exportovat jako: Exportuje vaše uložené kresby v jiných než výchozích formátech dokumentu v cloudu.

Projekt Behance: Exportuje kresbu jako projekt Behance.

Časosběr: Exportuje vaši kresbu jako časosběrné video.

Nastavení aplikace Fresco pro iPhone

Nastavení: změna předvoleb aplikace.

Absolvovat prohlídku: Vezme vás do Nastavení dokumentu, kde můžete změnit velikost dokumentu a otočit nebo překlopit plátno.

Zobrazit gesta: Zobrazí dotyková gesta spojená s aplikací Fresco.

Dotyková zkratka: přístup k sekundárním akcím u vybraného nástroje. 

Dotykové zkratky a naučená gesta

Pomocí dotykových zkratek můžete získat přístup k alternativním akcím vybraného nástroje v zařízení. Provádějte zrychleně každodenní akce pomocí gest umožňujících interakci s dotykovým uživatelským rozhraním.

Fresco pro iPhone – dotykové zkratky

Na dotykovou zkratku můžete klepnout a přetáhnout ji do jiného umístění na plátně. 

Gesta aplikace Fresco pro iPhone

Seznam dotykových gest otevřete klepnutím nahoře na ikonu Více možností a potom klepněte na Zobrazit gesta.

Získejte inspiraci od Behance

Behance nabízí řadu uměleckých děl vytvořených pomocí aplikace Adobe Fresco. Klepnutím na videa zobrazíte streamy umělců, kteří tak předvádějí své pracovní postupy v aplikaci.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Ptejte se

Pokud máte nějaký dotaz nebo nápad, o který se chcete podělit, zapojte se do komunity Adobe Fresco. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.