Příručka uživatele Zrušit

Pixelové štětce

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Fresco
 2. Úvod
  1. Co je v aplikaci Adobe Fresco nového
  2. Co je to Adobe Fresco
  3. Systémové požadavky aplikace Adobe Fresco
  4. Poznámky k verzi pro aplikaci Adobe Fresco
  5. Adobe Fresco na iPhonu
  6. Klávesové zkratky
  7. Usnadnění přístupu v aplikaci Fresco
  8. Adobe Fresco | Běžné dotazy
  9. Začínáme s uživatelským rozhraním
  10. Přechod na placený plán s aplikací Adobe Fresco
  11. Upgradujte úložiště pro aplikaci Adobe Fresco
  12. Podporované funkce v zařízeních iPad a zařízeních se systémem Windows
 3. Kreslení, malování, animování a sdílení
  1. Vrstvy
  2. Tvary v aplikaci Adobe Fresco
  3. Pixelové štětce
  4. Živé štětce
  5. Vektorové štětce
  6. Míchací štětce
  7. Stužkové štětce
  8. Úprava tlakové křivky pro stylus 
  9. Barvy
  10. Kreslení uvnitř hranic
  11. Vložení pohybu do kresby
  12. Nástroj pro volnou transformaci
  13. Nástroj kouzelná hůlka
  14. Nástroj pro rozmazání
  15. Nástroj pro zkapalnění
  16. Přidávání a úprava textu
  17. Publikování, export a sdílení
  18. Masky vrstev
  19. Přístup ke knihovnám Creative Cloud v aplikaci Fresco
  20. Pravítko
  21. Gumy
  22. Přidávejte vlastní písma
  23. Zarovnání mřížek
 4. Aplikace Adobe Fresco a Creative Cloud
  1. Adobe Fresco a Photoshop
  2. Adobe Fresco a Illustrator
  3. Snadná migrace z nástrojů Draw a Sketch
 5. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty v aplikaci Adobe Fresco
 6. Řešení problémů
  1. V systému Windows nelze získat přístup k importovaným pixelovým štětcům
  2. Aplikace Adobe Fresco podporuje zařízení Windows ARM
 7. Příklady, nápady a inspirace
  1. Vytvoření loga
  2. Vytvořte efekty promývání barvivem
  3. Tvůrčí ilustrace | Digitální konceptuální umění

Přečtěte si, jak v aplikaci Adobe Fresco kreslit a malovat a jak spravovat pixelové štětce.

Použijte ikony Pixelové štětce   a Živé štětce   na panelu nástrojů k přístupu ke kolekci štětců pro rastrové kreslení, malování a skicování. 

Můžete také importovat své oblíbené štětce z aplikace Photoshop z neustále se rozrůstající kolekce štětců Kylea T. Webstera.

Objevte radost z malování s tisíci pixelovými štětci.

Jak vybrat a doladit pixelové štětce.

Chcete-li vybrat pixelový štětec a upravit jeho nastavení, postupujte následovně:

 1. Poklepáním na ikonu Pixelové štětce   zobrazíte seznam štětců v různých kategoriích, ve kterém můžete vybrat štětec, který se vám líbí.

 2. Klepnutím na tlačítko Barva otevřete panel barev nabízející možnost úpravy barvy a krytí.

 3. V nabídce Možnosti nástroje ve spodní části panelu nástrojů můžete podle potřeby změnit velikost stopy, tok a míru vyhlazení.

 4. Po klepnutí na ikonu Nastavení štětce  můžete upravit nastavení štětce, jako je rozteč, úhel, režim prolnutí, tlaková křivka stylusu a další.

Až začnete kreslit pixelovým štětcem, všimnete si na miniatuře vrstvy ikony , která indikuje, že se jedná o vrstvu obrazových bodů.

Poznámka:

Při použití pixelových štětců můžete přidat řadu míchacích štětců a přirozeně tak smíchat více barev.

Prohlédněte si obrovskou kolekci pixelových štětců rozdělených do kategorií a označte si oblíbené štětce, k nimž budete mít rychlý přístup.

Prozkoumejte různá nastavení, s nimiž rychle změníte výchozí tvar štětce, a sledujte změny naživo v poli s náhledem. Stisknutím tlačítka pro resetování v dolní části se vrátíte zpět k výchozímu tvaru.

Tipy k přizpůsobení pixelových štětců

Typy pixelových štětců

Typ štětce

Kdy ho použít

Základní

K vytvoření základních kreseb použijte standardní kulaté štětce.

Komiksy

Komiks Adobe Illustrator Draw nakreslete pomocí štětců ke šrafování a vytváření polotónů.

Uhlokresba

Vytvářejte studie gest, volné náčrtky nebo si sestavte základní kostru postavy.

Suchá média

Pomocí štětců typu tužka, pastel, grafit, pastelka a křída můžete prolínat skici s malbami.

FX

Pomocí štětců typu mraky, prašné, listy a inkoust lze vytvářet kresby se zvláštními efekty.

Inkoust

Pomocí kolekce komiksů, aplikace Brush, propisovacích a plnicích per, belgických a klasických komiksových štětců můžete vytvářet kaligrafické kresby.

Nápisy

Pomocí štětců s hrotem, tlustých štětců, štětců pro komiksové nápisy, hrubých štětců a štětců pro psaní se sklonem můžete vytvářet malby označení, kaligrafické výkresy, modrotisky a plakáty.

Značkovač

Své nápady můžete zhmotnit pomocí realistických digitálních značkovačů, štětcových fixů a štětců s hrotem.

Míchací štětce

Míchejte barvy na plátně a kombinujte je na štětcích.

Malování

Pomocí malířských štětců, štětinových štětců a štětců Cezanne a Blair lze vytvářet různé typy maleb.

Hrábě

Štětce typu hrubý, krátký, texturovaný, sklon a tlak umožňují na plátně vytvářet tahy tvořené více čarami.

Črtání

Pomocí skicových štětců typů tužka a pero si můžete vytvářet náčrty před vlastním malováním.

Nastavení pixelového štětce

Spolu se změnou nastavení můžete sledovat náhled během kreslení na panelu Nastavení štětce. Klepnutím na ikonu pro resetování ve spodní části panelu se vrátíte zpět na výchozí nastavení. Podle potřeby můžete také upravit tlakovou křivku stylusu.

Tvrdost

Pomocí posuvníku upravte velikost tvrdého středu štětce. Při použití minimálních hodnot bude tah štětce rozmazaný, zatímco při maximálních hodnotách bude tah štětce ostrý a výrazný.

Rozteč

Pomocí posuvníku upravíte mezery pro tahy štětcem. Při minimální hodnotě bude tah štětce spojitý, zatímco při maximální hodnotě bude tah štětce oddělen mezerami podobně jako u tečkované čáry.

Úhel

Pomocí posuvníku můžete vyladit úhel svého štětce a kreslit jemné tahy. Zaoblení hrotu štětce by mělo mít co nejmenší hodnotu pro dosažení tahů štětcem s ostřejšími úhly.

Režim prolnutí

Vyberte možnost nastavení způsobu, jak se dvě barvy prolínají.

Ovládejte prolnutí barev při kreslení ve stejné vrstvě

Rozptyl

Vyberte, jakého rozptylu špičky štětce chcete dosáhnout podél os k vytvoření rozstřiku barvy.

Dynamika barev

Vylepšete barvu, odstín, sytost, jas, nastavení kolísání a dynamiku barev u všech tahů.

Transformujte své kresby úpravou nastavení štětce, jako je kolísání odstínu, kolísání sytosti a další

K úpravě dynamiky barev klepněte na možnost Nastavení štětců , poté na možnost Dynamika barev a z níže uvedených možností vyberte jeden typ štětce: 

Nastavení štětce

Slouží k

Vypnuto

Neurčete žádnou kontrolu nad barevným rozptylem otisků štětce.

Zeslabení

Měňte barvu malby mezi barvou popředí a barvou pozadí.

Tlak pera / naklonění pera / kolečko pera / otočení

Upravte barvu malby mezi barvou popředí a barvou pozadí na základě tlaku, naklonění, polohy a otočení pera.

Kolísání odstínu

Určete procentní hodnotu, o níž se může odstín barvy v tahu lišit. Zadejte číslo nebo hodnotu vyberte pomocí posuvníku. 

Kolísání sytosti

Vyberte procentní hodnotu, o níž se může sytost barvy v tahu lišit. Zadejte číslo nebo hodnotu vyberte pomocí posuvníku. 

Kolísání jasu

Určete procentní hodnotu, o níž se může jas barvy v tahu lišit. Zadejte číslo nebo hodnotu vyberte pomocí posuvníku.

Čistota

Zvyšte nebo snižte sytost barvy. Zadejte číslo v rozsahu –100 až 100 nebo hodnotu vyberte pomocí posuvníku.

Použít na hrot

Určete měnící se barvu pro každý jednotlivý otisk hrotu v tahu. Když není toto pole označeno, provedou se dynamické změny jednou na začátku každého tahu.

Poznámka:

K nastavení procentní hodnoty, o kterou se může barva malby lišit, zadejte číslo nebo vyberte hodnotu pomocí posuvníku.

Dynamika tvaru

Nastavte velikost a zaoblení štětce.

Import dalších pixelových štětců

Pixelové štětce aplikace Photoshop jsou standardní štětce v oboru. Kromě výchozích pixelových štětců můžete také importovat štětce aplikace Photoshop uložené ve své knihovně nebo si zvolit z rozsáhlé kolekce štětců od slavného výrobce štětců Kylea T. Webstera.

Postup importu dalších pixelových štětců:

 1. Vyberte ikonu + ve spodní části panelu Pixelové štětce.

 2. Postupujte takto:

  • Pokud máte zájem o štětce Kylea T. Webstera, vyberte možnost Objevit nové štětce a přihlaste se na adrese adobe.com.
  • Pokud se rozhodnete pro své vlastní oblíbené štětce, vyberte možnost Importovat ze souborů, přejděte ke staženému souboru a vyberte jej.
Štětce od Kylea T. Webstera pro členy služby Creative Cloud
Štětce od Kylea T. Webstera pro členy služby Creative Cloud

Správa štětců

Štětce, které nikdy nepoužíváte, můžete skrýt buď skrytím celých kategorií pixelových štětců, nebo jednotlivě v rámci kategorií.

Poznámka:

Aspoň jedna kolekce štětců musí zůstat viditelná. všechny současně skrýt nelze.

Správa štětců
Správa štětců

Postup správy štětců:

 1. Klepněte na tlačítko Pixelové štětce   

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Další možnosti   a poté na tlačítko Spravovat pixelové štětce.

 3. Vyberte kategorii štětců, kterou chcete skrýt, a přepněte její přepínač do polohy vypnuto. Můžete také skrýt konkrétní štětce v rámci kategorie.

 4. Chcete‑li zobrazit nebo skrýt všechny pixelové štětce, klepněte dole na možnost Zobrazit vše nebo Skrýt vše.

Skrytí a zobrazení štětců

Náhled otisku štětce

Náhled otisku štětce umožňuje používat pixelové štětce a gumu s větší přesností díky vytváření vzorů v okamžiku, kdy se prst nebo tužka dotkne povrchu displeje. Náhled otisku štětce je ve výchozím stavu nastaven na Vypnuto.

Poznámka:

Funkci náhledu otisku štětce lze používat i u štětců s náhledem a vektorových gum.

Zapnutí náhledu otisku štětce
Zapnutí náhledu otisku štětce

Postup zapnutí náhledu otisku štětce:

 1. Vyberte možnosti Nastavení > Nastavení aplikace

 2. Vyberte možnosti Vstup Štětce. Otisk můžete zvětšit nebo zmenšit změnou velikosti stopy. 

 3. Nastavte indikátor Náhled štětce, který je ve výchozím nastavení nastaven na Vypnuto, na Štětcové razítko.

 4. Klikněte na ikonu Pixelové štětce , vyberte z nabídky libovolný štětec a vyberte barvu z Barevného kola.

 5. Dotkněte se plátna a uvidíte, že náhled otisku má jasný obrys, podle kterého ho lze identifikovat.

 6. Pohybujte štětcem a při každém tahu se podívejte na náhled otisku.

Tady je několik ukázek náhledů štětců: 

Ukázka náhledu otisku štětce u pixelových štětců

Ukázka náhledu otisku štětce jako olejomalby

související zdroje

Nyní, když jste začali kreslit, malovat a pracovat s pixelovými štětci, můžete udělat další krok vpřed a seznámit se s živými štětci, míchacími štětci a vektorovými štětci.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete na něco zeptat nebo se chcete podělit o nějaký z vašich nápadů, neváhejte nás kontaktovat. Podělte se o své nápady s komunitou Adobe Fresco.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?