Příručka uživatele Zrušit

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratek můžete zvýšit svoji produktivitu při používání aplikace Adobe Fresco.

Podívejte se na seznam klávesových zkratek pro urychlení práce v systému iOS a Windows: 

Obecné zkratky

Akce

Klávesové zkratky pro iOS

Klávesové zkratky pro Windows

Zpět

Apple + Z

Ctrl + Z

Znovu

Apple + Shift + Z

Ctrl + Shift + Z

Zrušit výběr

Apple + D

Ctrl + D

Invertovat výběr

Apple + Shift + I

Ctrl + Shift + I

Použití kláves pro nabídku aplikace

Akce

Klávesové zkratky pro iOS

Klávesové zkratky pro Windows

Synchronizovat a vrátit se na domovskou stránku

Apple + Shift + H

Ctrl + Shift + H

Publikovat a exportovat

Alt + Shift + S

Alt + Shift + S

Rychlý export

Apple + Shift + S

Ctrl + Shift + S

Použití kláves pro nabídku panelu nástrojů

Akce Klávesové zkratky pro iOS Klávesové zkratky pro Windows
Pixelový štětec
P
P
Živý štětec
H H
Vektorový štětec
V V
Přepnout na poslední štětec
B
B
Guma
E E
Změna současného štětce na gumu
~ ~
Transformovat

Apple + T
Ctrl + T
Laso
L L
Kapátko
I I
Vyplnit  G G
Zobrazit/skrýt výběr barvy
Žádná F6

Použití kláves pro vrstvy

Akce

Klávesové zkratky pro iOS

Klávesové zkratky pro Windows

Nová vrstva

Apple + N

Ctrl + N

Odstranění obsahu vrstvy

Apple + Shift + Delete

Ctrl + Shift + Delete

Zobrazit/skrýt vrstvu

Apple + ,

Ctrl + ,

Zamknout/odemknout vrstvu

Apple + L

Ctrl + L

Vybrat předchozí vrstvu

Žádná

Alt + [

Vybrat další vrstvu

Žádná

Alt + ]

Posunout vrstvu o 1 px

Žádná

Šipka

Posunout vrstvu o 10 px

Žádná

Shift + šipka

Otočit vrstvu

Žádná

Shift + Ctrl + šipka

Použití kláves pro plátno

Akce

Klávesové zkratky pro iOS

Klávesové zkratky pro Windows

Zvětšení 

Žádná

Ctrl + +

Zmenšení

Žádná

Ctrl + -

Posun

Žádná

Mezerník

Natočit plátno

Žádná

R

Spustit/ukončit režim celé obrazovky

Shift + F

Shift + F

Převrátit plátno vodorovně

Shift + H

Shift + H

Převrátit plátno svisle

Shift + V

Shift + V

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.