Chyba: Složka Předvolby je pouze ke čtení | Problém s oprávněními

Problém

Ve vzácných situacích může dojít k některému z následujících problémů:

 • Aplikace Illustrator přestane reagovat.
 • Zdá se, že aplikace Illustrator občas zpomaluje.
 • Zobrazuje se chybová zpráva s informací, že složka Předvolby je určena pouze ke čtení.
Chyba: Složka Preferences je pouze ke čtení
Chyba: Složka Preferences je pouze ke čtení

Řešení: Ruční nastavení atributů složky Předvolby a povolení čtení i zápisu

Podle níže uvedených pokynů udělte oprávnění ke čtení složek Adobe a zápisu do nich.

Windows

Proveďte tento postup jednou pro následující složky:

C:\Program Files\Adobe

C:\ProgramData\Adobe

C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\Adobe

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version> Settings

 1. Otevřete okno Průzkumníka souborů. Klikněte na kartu Zobrazit a vyberte možnost Skryté položky.

 2. Pomocí cest uvedených výše přejděte ke složkám.

 3. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte příkaz Vlastnosti.

 4. Chcete-li nastavit oprávnění, klikněte na kartu Zabezpečení a potom na možnost Upravit.

 5. V dialogu Oprávnění vyberte své uživatelské jméno. V oblasti Oprávnění zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat.

 6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 7. Spusťte aplikaci Adobe Illustrator.

macOS

Proveďte tento postup jednou pro následující složky:

/Users/<user>/Library/Preferences/

/Users/<user>/Library/Application Support/Adobe/

 1. Spusťte aplikaci Finder a přejděte do výše uvedené cesty.

 2. Stiskněte klávesu Ctrl, klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. Pokud je položka uzamčena, klikněte na ikonu zámku () a zadejte jméno a heslo správce.

 4. V části Sdílení a oprávnění vyberte ve sloupci Jméno své jméno (nebo uživatelský profil).

 5. Ve sloupci Oprávnění vyberte možnost Čtení a zápis.

 6. Pokud se zobrazí výzva, použijte oprávnění i na všechny podsložky.

 7. Kliknutím na ikonu zámku () své předvolby uložte.

 8. Spusťte aplikaci Illustrator.

Poznámka:

Když jsou v postupu uvedeny cesty ke složkám a názvy, doplňte místo textu uvedeného ve špičatých závorkách „<>“ požadované údaje.

 • Výraz <user> nahraďte názvem svého účtu.
 • Výraz <version> nahraďte používanou verzí aplikace Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?