Problém: Zobrazuje se zpráva s informací, že složka Preferences je určena pouze ke čtení.

Chyba: Složka Preferences je pouze ke čtení
Chyba: Složka Preferences je pouze ke čtení

Do složky Preferences nelze zapisovat. Aplikaci Illustrator nelze spustit, pokud je složka Preferences v režimu pouze ke čtení.

Řešení: Ruční nastavení atributů složky Preferences a povolení čtení i zápisu

Poznámka:

Když jsou v postupu uvedeny cesty ke složkám a názvy, doplňte místo textu uvedeného ve špičatých závorkách „<>“ požadované údaje.

 • Výraz <uživatel> nahraďte názvem svého účtu.
 • Výraz <verze> nahraďte používanou verzí aplikace Illustrator.

Vydání Illustrator CC Číslo verze
CC 2017 21
CC 2015 20
CC 2014 19

macOS

 1. Spusťte aplikaci Finder a přejděte do složky /Users/<user>/Library/Preferences.
 2. Podržte klávesu Ctrl, klikněte a v kontextové nabídce vyberte příkaz Informace.
 3. Pokud je položka uzamčena, klikněte na ikonu zámku () a zadejte jméno a heslo správce.
 4. V části Sdílení a oprávnění vyberte ve sloupci Jméno své jméno (nebo uživatelský profil).
 5. Ve sloupci Oprávnění vyberte možnost Čtení a zápis.
 6. Pokud se zobrazí výzva, použijte oprávnění i na všechny podsložky.
 7. Kliknutím na ikonu zámku () své předvolby uložte.
 8. Proveďte kroky 2 až 6 pro složku /Users/<user>/Library/Application Support.
 9. Spusťte aplikaci Illustrator.

Windows

 1. Stisknutím klávesové zkratky Windows + R otevřete okno příkazu Spustit.
 2. Zadejte řetězec %appdata% a klikněte na tlačítko OK.
 3. V okně Průzkumníka, které se otevře, přejděte do složky Adobe.
 4. Pravým tlačítkem klikněte na složku Adobe Illustrator <version> Settings, vyberte možnost Vlastnosti > Zabezpečení a klikněte na tlačítko Upravit.
 5. V dialogovém okně Oprávnění vyberte své uživatelské jméno. V oblasti Oprávnění zrušte zaškrtnutí všech políček Odepřít.
 6. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
 7. Spusťte aplikaci Illustrator.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online