Optimalizace výsledků pomocí vektorizace obrazu

Zjistěte, jak automaticky vektorizovat obrázky pomocí funkce Vektorizace obrazu v aplikaci Illustrator.

Autor(ka) článku: Monika Gauseová

Monika Gauseová je nezávislá komunikační designérka, technická autorka a učitelka žijící v německém Hamburku. Vektorová grafika je konstantou v její kariéře, od publikování ji zavedla k multimédiím, webovému designu a v současné době k psaní. Vytvořila 3D animace pro muzea, navrhla webové stránky pro malé společnosti a ilustrovala nespočet položek z oblasti kancelářských potřeb. Jako učitelka a ACP na fórech Adobe se ráda ponoří do pracovních toků a problémů klientů a účastníků fóra a vytváří pro ně řešení.

S funkcí Vektorizace obrazu můžete v aplikaci Illustrator automaticky vektorizovat obrázky založené na pixelech. Lidé často tento typ funkce označují jako automatická vektorizace. Výsledky závisí na povaze, kvalitě a velikosti zdrojového obrázku a na nastaveních, která v aplikaci Illustrator zvolíte. Abyste dosáhli dobrých výsledků, musíte začít se zdrojovým obrázkem. 

Příprava souborů na vektorizaci obrazu

Věnujte nějaký čas optimalizaci obrázků pro vektorizaci, aby mohly být zpracovány rychleji a kvalitněji, navíc úprava výsledku až po vektorizaci je obtížná.  

Je důležité pomocí aplikace pro úpravy obrazových souborů odstranit z obrázků vše, co nepotřebujete. Odstraňte stopy po prachu a škrábance. V případě, že máte barevné pozadí (dokonce i slabá barva papíru) a chcete, aby bylo bílé, je lepší se ho při úpravách obrázků zbavit. Je důležité izolovat portréty, pokud je chcete vektorizovat jako jednobarevnou kresba šablony (ikonická móda Che Guevara). 

Izolujte objekt od pozadí
Izolujte objekt od pozadí

Ačkoli vektorizace obrazu nefunguje příliš dobře u 1bitových obrázků, funguje opravdu dobře pro zdroj obrazu ve stupních šedi. Také při optimalizaci skic, tahů štětce, písma apod. ponechejte podél okrajů kresby nějaké vyhlazení. Funkce Vektorizace obrazu to zvládne lépe a vytvoří hladší křivky. 

Příprava obrázku s funkcí úrovní v aplikaci Photoshop – zachování mírného vyhlazení kolem okrajů (nahoře) vs. eliminace vyhlazení (dole)

Funkce Vektorizace obrazu zobrazí upozornění na velikost souboru, pokud je obrázek větší než 1 500 pixelů na šířku nebo výšku, ale přesto funguje, jen pomaleji. 

Upozornění na velký obrázek
Upozornění na velký obrázek

Ukládejte optimalizovanou grafiku bez použití ztrátové komprese, např. ve formátech jako PNG, TIF nebo PSD. U fotografií funguje formát JPEG.

Vložení souborů do aplikace Illustrator a použití této funkce  

Kroky k použití této funkce na vytvoření rastrového obrázku jsou stejné pro všechny typy obrázků.

 1.  V aplikaci Illustrator vytvořte nový soubor v požadovaném barevném režimu a velikosti dokumentu. 

 2. Přetáhněte do ní zdrojový obrázek z aplikace Finder systému MacOS nebo z aplikace Průzkumník systému Windows nebo jej importujte pomocí možností Soubor > Umístit. U funkce automatické vektorizace nezáleží na tom, zda soubor vložíte nebo propojíte. Při umisťování souboru nezaškrtávejte možnost Šablona, protože aplikace umístí soubor do uzamčené vrstvy.

 3. Vyberte zdrojový obrázek a zvolením možností Okno > Vektorizace obrazu otevřete panel Vektorizace obrazu. Můžete také vybrat předvolbu z ovládacího panelu (výběrem z malé nabídky napravo od tlačítka Vektorizovat) nebo z panelu Vlastnosti (kliknutím na tlačítko Vektorizace obrazu a následným výběrem z nabídky). 

  Nabídka předvoleb na ovládacím panelu  

  Tlačítko Vektorizace obrazu v části Rychlé akce panelu Vlastnosti otevře nabídku předvoleb

  Když to uděláte, předvolba se okamžitě použije na obrázek a provede se vektorizace. Může to způsobit zpoždění, když aplikace Illustrator pracuje.

  Všechny předvolby lze doladit na panelu Vektorizace obrazu a opravdu se to vyplatí. Pokud jste tak ještě neučinili, můžete otevřít panel Vektorizace obrazu kliknutím na tlačítko v části Vektorizace obrazu na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti. 

  Podrobné informace o předvolbách, které můžete použít k provedení kvalitní vektorizace obrazu, naleznete v části Přednastavení vektorizace obrazů.

Co dělat, když není aktivní příkaz pro vektorizaci? 

V případě, že příkaz Vektorizace obrazu není aktivní, může to mít několik důvodů:

 • Je třeba vybrat obrázek: Obrázek, který chcete vektorizovat, vyberte kliknutím na něj pomocí nástroje pro výběr.
 • Pokud to není možné, zkontrolujte, zda je uzamčena vrstva nebo samotný obrázek.
 • Pokud je vše již odemčené, zkontrolujte, zda je vybraný obrázek ořezovou skupinou. Pokud ano, použijte možnosti Objekt > Ořezová maska > Uvolnit. Poté masku odstraňte a obrázek vyberte. K tomu může dojít, když zkopírujete/vložíte obrázek z jiné aplikace prostřednictvím schránky. 
Ořezová maska (zobrazuje se jako ořezová skupina) na ovládacím panelu (vlevo) a na panelu Vlastnosti (vpravo)  

Jak se vektorizace obrazu liší od živé vektorizace?

Funkce Vektorizace obrazu sdílí většinu možností, byly ale implementovány odlišně. Možnosti optimalizace zdrojového obrazu na levé straně panelu Živá vektorizace, jako je například rozostření, byly do funkce integrovány a jsou použity automaticky na základě analýzy obrazu. 

Omezení

Funkce Vektorizace obrazu není nejlepší volba, když chcete vektorizovat následující obrázky:

 • Geometrické tvary: Pokud potřebujete vektorizovat logo, ikonu, symbol nebo podobný obsah, který má přesné geometrické tvary, jako jsou trojúhelníky, šestiúhelníky nebo dokonce přímky, udělejte to ručně. Lidé dokážou tyto tvary rozpoznat i ve špatně komprimovaném souboru JPEG nebo na zmačkaném papíru. Software vidí i v tom nejkvalitnějším zdrojovém souboru jen spoustu pixelů. 
 • Text: Pokud potřebujete vektorizovat text, vždy doporučujeme identifikovat písmo, například pomocí aplikace Adobe Capture nebo Adobe Photoshop, a potom použít toto konkrétní písmo k sázení textu. Pro delší text můžete použít funkci optického rozpoznávání znaků (OCR) v aplikaci Adobe Acrobat a vytvořit textový soubor. Po sazbě a formátování v aplikaci Illustrator přidejte v případě nutnosti na text obrys (například pro řezání vinylu nebo obecně před odesláním log).
 • Fotografie: Použití automatické vektorizace, aby bylo možné fotografie zvětšit, pravděpodobně selže. Z pixelů na obrázku lze vytvořit pouze tvary. U malé velikosti se to neprojeví, ale při zvětšení obrázku se tyto tvary zvětší. Stejně jako pixely. 
Vektorizovaná fotografie (vlevo), zvětšení (uprostřed), zobrazení obrysu (vpravo)
Vektorizovaná fotografie (vlevo), zvětšení (uprostřed), zobrazení obrysu (vpravo)

 • Přechody: Funkce nedokáže generovat přechody. Jsou převedeny na sousední tvary s plnými barvami
Přechody jsou převedené na jednotlivé tvary vyplněné barvou
Přechody jsou převedené na jednotlivé tvary vyplněné barvou

 • Podrobná kresba: Podrobnosti v kresbách se téměř vždy ztratí, protože musíte najít celkový kompromis mezi přesnými výsledky a hladkými cestami. Hladké cesty jsou většinou důležitější než detaily a v jedné části obrazu nemůžete mít hladké cesty a v jiné části detaily.
  Neočekávejte, že získáte kvalitní vektorové kresby z malého souboru GIF, který je automatickou vektorizací sotva rozpoznatelný.
Soubor GIF 70 x 70 pixelů (vlevo: zdroj) nelze automatickou vektorizací zlepšit (vpravo: výsledek)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?