Příručka uživatele Zrušit

Vektorizace obrazu

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

  Získejte nejnovější funkce a vylepšení pro aplikaci Illustrator   Další informace

Vektorizace obrazu umožňuje převádět rastrové obrazy (JPEG, PNG, PSD apod.)  na vektorové kresby. Pomocí této funkce snadno založíte nový výkres na stávajícím díle jeho vektorizací. Nástrojem Vektorizace obrazu můžete například převést obraz kresby pořízený tužkou na papíru na vektorovou kresbu. Pro rychlé získání požadovaného výsledku zvolte některou ze sad přednastavení vektorizace.

Situace před a po vektorizaci rastrového obrazu pomocí přednastavení

A. Původní obraz B. Výsledky vektorizace s různými vybranými přednastaveními 

Vektorizace obrazu

Vyzkoušejte to v aplikaci!

V aplikaci Illustrator můžete okamžitě přeměnit ručně kreslenou skicu na vektorovou kresbu.

 1. Otevřete nebo umístěte do dokumentu Illustrator rastrový obraz.

 2. S umístěným obrazem proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Postupným výběrem položek nabídky Objekt > Vektorizace obrazu > Vektorizovat spustíte vektorizaci s výchozími parametry. Illustrator ve výchozím nastavení převede obraz na černobílý výsledek vektorizace.
  • Klikněte na tlačítko Vektorizace obrazu v ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti, nebo vyberte přednastavení z nabídky tlačítka Přednastavení vektorizace ().
  • Vyberte postupně Okno > Vektorizace obrazu nebo přepnutím do pracovního prostoru Vektorizace otevřete panel Vektorizace obrazu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  Poznámka:
  • Pomocí funkce Náhled na panelu Vektorizace obrazu si můžete zobrazit výsledky svých úprav.
  • Rychlost vektorizace je určena rozlišením vloženého obrazu.
 3. (Volitelné) Výsledky vektorizace můžete upravit na panelu Vektorizace obrazu (Okno > Vektorizace obrazu).

 4. Pro převod objektu vektorizace na cesty a ruční úpravu vektorové kresby vyberte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Rozbalit.

Video o vektorizaci naleznete v tomto videu s návodem k vektorizaci obrázků.

Zadání voleb vektorizace

Volby v panelu Vektorizace obrazu jsou dostupné po výběru obrazu. U horního okraje panelu jsou základní volby, další můžete zpřístupnit kliknutím na trojúhelník vedle popisku Upřesnit.

Základní ovládací prvky

Pro získání požadovaného výsledku vektorizace vybírejte základní volby v panelu Vektorizace obrazu.

Přednastavení

Určuje přednastavení vektorizace. Ikony umístěné u horního okraje panelu jsou zkratky pojmenované podle oblíbených pracovních postupů. Volbou jednoho z těchto přednastavení nastavíte všechny proměnné potřebné k dosažení příslušného výsledku vektorizace.

Příklady přednastavení vektorizace dostupných v panelu Vektorizace obrazu

Ikona

Název přednastavení

Definice

Automatická barva

Vytváří posterizovaný obraz z fotografie nebo kresby

Vysoká barva

Vytvoří fotorealistický obraz s vysokou věrností

Nízká barva

Vytvoří zjednodušenou fotorealistickou kresbu

Stupně šedi

Vektorizuje kresbu do stupňů šedi

Černobílá

Zjednoduší obraz do černobílé kresby

Obrys

Zjednoduší obraz na černé obrysy

Další přednastavení jsou přístupná v horní rozvírací nabídce.

Ukázky přednastavení vektorizace dostupné v rozvírací nabídce Přednastavení.

A. 3 barvy B. 6 barev C. Fotografie s vysokou věrností 

Kliknutím na ikonu nabídky () můžete uložit aktuální nastavení jako nové přednastavení nebo odstranit či přejmenovat již existující přednastavení. Podrobnosti najdete v tématu Uložení přednastavení vektorizace.

Zobrazení

Určuje zobrazení vektorizovaného objektu. Vektorizovaný objekt se skládá ze dvou součástí: z původního zdrojového obrazu a z výsledku vektorizace (což je vektorová kresba). Můžete si zobrazit výsledek vektorizace, zdrojový obraz, obrysy a další volby. Kliknutím na ikonu oka můžete překrýt zdrojový obraz vybraným zobrazením.

Výběr zobrazení vektorizovaného objektu
Výběr zobrazení vektorizovaného objektu

A. Výsledek vektorizace B. Výsledek vektorizace s obrysy C. Obrysy D. Obrysy a zdrojový obraz E. Zdrojový obraz 

Režim

Určuje barevný režim pro výsledek vektorizace. Dostupné volby definují základní barvu ve srovnání s režimem stupňů šedi pro vektorizovanou kresbu.

Následující nastavení barev vychází z nastavení ve volbě Režim:

Určuje počet barev, které se použijí ve výsledku vektorizace barvy. Pokud jste jako paletu vybrali knihovnu dokumentu, můžete vybrat vzorek barvy. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Barvy.)

Upraví počet barev ve výsledku vektorizace u režimu Barva.

Určuje počet stupňů šedi, které se použijí ve výsledku vektorizace stupňů šedi. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Stupně šedi.)

Upraví počet stupňů šedi ve výsledku vektorizace u režimu Stupně šedi.

Určuje hodnotu pro generování černého a bílého výsledku vektorizace z původního obrazu. Všechny obrazové body světlejší než hodnota Práh se převedou na bílé; všechny obrazové body tmavší než hodnota Práh se převedou na černé. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Černá a bílá.)

Upraví prahovou hodnotu pro převod bodů na černobílou barvu ve výsledku vektorizace u režimu Černobílá.

Paleta

Určuje paletu pro generování barevné nebo šedotónové vektorizace z původního obrazu. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Barvy nebo Stupně šedi.)

Můžete zvolit jednu z následujících voleb:

Automaticky přepne mezi omezenou paletou a plnými tóny vektorizace v závislosti na vstupním obrazu. Po výběru volby palety Automaticky můžete posunutím jezdce Barvy změnit jednoduchost a přesnost vektorů ve výsledku vektorizace. Hodnota 0 znamená zjednodušení na úkor přesnosti, hodnota 100 znamená přesnost nebo fotorealističnost na úkor jednoduchosti.

Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Automaticky

Paleta vektorizace používá jen malou podmnožinu barev. Pomocí Posuvníku barev můžete rozsah vybraných barev ještě více omezit.

Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Omezeno

Paleta vektorizace používá všechny dostupné barvy. Tato volba je nejvhodnější pro vektorizaci fotografií a vytváří fotorealistické kresby. Když je vybrána tato volba, jezdec barva určuje proměnlivost bodů, které tvoří oblastí výplně. Je-li jezdec Barva posunut doprava, je proměnlivost menší a výsledkem je více cest definovaných menšími barevnými oblastmi. Při posunutí posuvníku doleva je oblastí výplní méně a jsou větší.

Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Plný tón

V paletě vektorizace použije stávající skupinu barev. Tato volba vám umožňuje definovat přesné barvy, které chcete mít ve vektorizované kresbě. Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli do panelu Vzorník.

Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Knihovna dokumentů

Přidání knihoven barev do panelu Vzorky barev z nabídky Knihovny vzorků

 1. Panel Vzorník otevřete výběrem položky Okno > Vzorník.
 2. Klikněte na ikonu Nabídka knihoven políček v dolním levém rohu panelu Vzorník. Nebo vyberte položku Otevřít knihovnu vzorníku v nabídce panelu.
 3. Vyberte knihovnu ze seznamu.
 4. Chcete-li přidat požadovanou skupinu barev do panelu Vzorník, klikněte na tlačítko Uložit skupinu barev do panelu Vzorník. Podrobnosti najdete v tématu Použití knihovny políček.
Přidání knihovny barev do panelu Vzorník z nabídky Knihovny vzorníků políček

Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli do panelu Vzorník.

Přidání knihoven barev do panelu Vzorky barev pomocí panelu Motivy Adobe Color

 1. Panel Motivy Adobe Color otevřete volbou položek Okno > Barevné motivy.
 2. Na kartě Prozkoumat si můžete vybrat z mnoha veřejných motivů barev nebo vytvořte vlastní motivy barev. Poté přidejte vybraný barevný motiv do panelu Vzorník. Podrobnosti najdete v části Používání panelu Motivy Adobe Color.
Přidejte knihovny barev do panelu Vzorník pomocí panelu Motivy Adobe Color

Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli pomocí panelu Motivy Adobe Color.

Další ovládací prvky

Výsledek vektorizace upřesněte pomocí dalších ovládacích prvků ze skupiny voleb Vektorizace obrazu.

Cesty

Určuje vzdálenost mezi vektorizovaným tvarem a původní rastrovým tvarem. S nižší hodnotou se vytvoří volnější cesty, vyšší hodnoty vytvoří věrněji sledované cesty.

Rohy

Určuje důraz na rohy a pravděpodobnost, že se ostrý ohyb změní na rohový bod. Vyšší hodnota způsobí vznik více rohů.

Šum

Určuje oblast v pixelech, která bude při vektorizaci ignorována. Vyšší hodnota způsobí vznik méně šumu.

Tip: U obrazů s vysokým rozlišením přesuňte posuvník Šum na vyšší hodnotu (například v rozsahu 20–50), aby se volba projevila ve výsledku. U obrazů s nízkým rozlišením ji nastavte na nižší hodnotu (1–10).

Metoda

Určuje metodu vektorizace. Můžete zvolit jednu z následujících voleb:

Ikona

Název přednastavení

Definice

Sousedící

Vytvoří cesty vystřižení. Hrana jedné cesty je přesně ta samá jako hrana sousedící cesty.

Překrývající se

Vytvoří překrývající se cesty. Každá cesta se částečně překrývá se sousedící.

Výplně

Vytvoří ve výsledku vektorizace vyplněné oblasti.

Tahy

Vytvoří ve výsledku vektorizace vytažené cesty.

Tah

Určuje maximální šířku prvků v originálním obraze, které se mohou vytáhnout. Prvky větší než maximální šířka se do výsledku vektorizace převedou jako ohraničené oblasti.

Přitahovat křivky na čáry

Určuje, zda jsou lehce zakřivené čáry nahrazeny přímými a zda jsou čáry s úhlem blízkým 0 nebo 90 stupňům přichyceny na absolutní úhel 0 nebo 90 stupňů.

Tip: Tuto volbu je vhodné vybrat u geometrických kreseb, nebo když jsou tvary ve zdrojovém obrazu lehce natočené.

Ignorovat bílou

Určuje, jestli budou oblasti s bílou výplní nahrazeny žádnou výplní.

Video o vektorizaci naleznete v tomto videu s návodem k vektorizaci obrázků.

Uložení přednastavení vektorizace

 1. Otevřete panel Vektorizace obrazu výběrem položek Okno > Vektorizace obrazu.

 2. Nastavte volby vektorizace pro přednastavení pomocí panelu Vektorizace obrazu.

  Poznámka:

  Nemůžete upravit nebo odstranit výchozí přednastavení (která se zobrazují v hranatých závorkách []). Můžete však vytvořit upravitelnou kopii výchozího přednastavení výběrem přednastavení a volbou příkazu Uložit jako nové přednastavení z nabídky panelu.

 3. Klikněte na ikonu nabídky () a vyberte příkaz Uložit jako nové přednastavení.

 4. Zadejte název  přednastavení  a klikněte na tlačítko OK.

 5. (Volitelné) Chcete-li přejmenovat uložené přednastavení, klikněte na ikonu nabídky () a vyberte položku Přejmenovat. Zadejte název  přednastavení  a klikněte na tlačítko OK.

 6. (Volitelné) Chcete-li odstranit uložené přednastavení, klikněte na ikonu nabídky () a vyberte položku Odstranit.

Úprava výsledku vektorizace

Když jste s výsledky vektorizace spokojeni, můžete vektorizovaný objekt převést na cesty. Tento závěrečný krok vám umožní pracovat s výsledkem vektorizace stejně jako s jinými vektorovými kresbami. Když ale vektorizovaný objekt převedete, již nebudete moci změnit volby jeho vektorizace.

 1. Vyberte výsledek vektorizace.

 2. Pro převod výsledků vektorizace na cesty proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na položku Rozbalit v ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti.
  • Zvolte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Rozbalit.

  Výsledné cesty jsou seskupené.

 3. Chcete-li zrušit seskupení cest, klikněte na položku Rozdělit skupinu v panelu Vlastnosti. Nebo vyberte postupně Objekt > Rozdělit skupinu.

 4. (Volitelné) Chcete-li zjednodušit cesty odstraněním nadbytečných kotevních bodů, vyberte postupně Objekt > Cesta > Zjednodušit. Podrobnosti najdete v tématu Zjednodušení cesty.

  Cesty je možné také přetvarovat nebo upravit. Podrobnosti najdete v tématu Úpravy segmentů cest.

 5. Chcete-li obarvit výsledek vektorizace, převeďte ho na skupiny živých maleb výběrem požadovaných cest a postupným výběrem položek Objekt > Živá malba > Vytvořit. Podrobnosti najdete v tématu Skupiny živých maleb.

   

Uvolnění vektorizovaného objektu

Pokud chcete vypustit vektorizaci, ale zachovat původní umístěný obraz, můžete vektorizovaný objekt uvolnit.

 1. Vyberte vektorizovaný objekt.

 2. Zvolte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Uvolnit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.