Inteligentní vodítka pro zarovnání objektů na střed nejsou v japonštině zobrazena u dokumentů vytvořených s okraji a sloupci

Problém

Když se pokusíte zarovnat objekt na střed stránky nebo se pokusíte zarovnat na střed několik objektů pomocí inteligentních vodítek, vodítka se nezobrazí. K tomuto problému dochází pouze v případě, že vytvoříte dokument s okraji a sloupci. Tento problém se týká pouze dokumentu vytvořeného v japonském jazyce.

Alternativní řešení

Chcete-li tento problém odstranit, zrušte zaškrtnutí možnosti Přitahovat na mřížku dokumentu.

V nabídce Zobrazit přejděte do části Mřížka a vodítka a poté kliknutím na možnost Přitahovat na šířku dokumentu zrušte její zaškrtnutí.

Přitahovat na mřížku dokumentu
Možnost Přitahovat na mřížku dokumentu

Při provádění některých operací vazeb s povoleným sloupcem Profil ICC na panelu Vazby dochází k chybě aplikace InDesign

Problém

Když se pokusíte obnovit, vložit nebo upravit vazby na panelu Vazby, dojde k chybě aplikace InDesign. K tomuto problému dochází, pouze když je na panelu Vazby povolen sloupec Profil ICC.

Alternativní řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, skryjte sloupec Profil ICC na panelu Vazby.

V nabídce panelu Vazby klikněte na položku Volby panelu a poté zrušte zaškrtnutí možnosti Profil ICC v možnosti Zobrazit sloupec.

 

Volby panelu
Volby panelu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online