Získejte informace o tom, jak lze soubory aplikace InDesign zpětně uložit a otevřít je v předchozích verzích.

Instalace aktualizací

Nejdříve nainstalujte všechny aktualizace dostupné pro předchozí verzi aplikace InDesign, ve které se bude soubor IDML nebo INX otevírat:

 • V aplikaci InDesign zvolte možnost Nápověda > Aktualizace a postupujte podle pokynů.

-nebo-

 • Nainstalujte aktualizace z webu společnosti Adobe (pro systém Mac OS nebo pro systém Windows).

Potom z následujících postupů zvolte ten, který odpovídá vaší aktuální verzi aplikace InDesign a předchozí verzi, ve které budete soubory otevírat.  

Poznámka:

Při otevření dokumentu v předchozí verzi aplikace InDesign může dojít ke ztrátě určitého obsahu nebo se může stát, že se změní původní rozložení. Novější funkce nejsou ve starších verzích často podporovány. Dokumenty otevírané v předchozích verzích pečlivě kontrolujte.

Otevření souborů aplikace InDesign verze CC/CS6 ve verzi CS5.5, CS5 nebo CS4

 1. V aplikaci InDesign CC nebo CS6 zvolte možnost Soubor > Uložit jako.

 2. Jako typ (v systému Windows) nebo formát (v systému Mac OS) zvolte možnost InDesign Markup (IDML).

  Poznámka:

  Soubory IDML jsou kompatibilní s aplikací InDesign CS4 a novější.

 3. Klikněte na možnost Uložit.

  Soubor IDML nyní můžete otevřít ve verzi CS5.5, CS5 nebo CS4 a uložit jej jako dokument aplikace InDesign.

Otevření souborů aplikace InDesign verze CS5.5/CS5 ve verzi CS4

 1. V aplikaci InDesign CS5.5 nebo CS5 zvolte možnost Soubor > Export.

 2. Jako typ (v systému Windows) nebo formát (v systému Mac OS) zvolte možnost InDesign Markup (IDML).

 3. Klikněte na možnost Uložit.

  Soubor IDML nyní můžete otevřít ve verzi CS4 a uložit jej jako dokument aplikace InDesign.

Otevření souborů aplikace InDesign verze CS5 nebo novější ve verzi CS3

Zpětné ukládání z aplikace InDesign CS5 nebo novější přímo do formátu verze CS3 nebo starší není možné. Aplikace InDesign CS5 nepodporuje export do formátu INX. Soubor můžete do formátu verze CS3 uložit prostřednictvím verze CS4, která formát INX i IDML podporuje.

 1. V aplikaci InDesign CS5 nebo novější zvolte možnost Soubor > Export.

 2. Jako typ (v systému Windows) nebo formát (v systému Mac OS) zvolte možnost InDesign Markup (IDML).

 3. Klikněte na možnost Uložit.

 4. Soubor *.idml vytvořený v kroku 3 otevřete pomocí aplikace InDesign CS4.

 5. Zvolte možnost Soubor > Export.

 6. Jako typ (v systému Windows) nebo formát (v systému Mac OS) zvolte možnost InDesign Interchange (INX).

 7. Klikněte na možnost Uložit.

  Soubor INX nyní můžete otevřít ve verzi CS3 a uložit jej jako dokument aplikace InDesign.

Otevření souborů aplikace InDesign verze CS4/CS3 v předchozí verzi

 1. V aplikaci InDesign CS4 nebo CS3 zvolte možnost Soubor > Export.

 2. Jako typ (v systému Windows) nebo formát (v systému Mac OS) zvolte možnost InDesign Interchange (INX).

 3. Klikněte na možnost Uložit.

  Soubor INX nyní můžete otevřít v předchozí verzi a uložit jej jako dokument aplikace InDesign.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online