Slabý výkon | InDesign

Problém

Aplikace InDesign je pomalejší než obvykle.

Řešení

Než vyzkoušíte níže uvedená řešení, zkontrolujte následující:

 • Ověřte minimální systémové požadavky pro nejnovější verzi aplikace InDesign.
 • Nainstalujte nejnovější verzi aplikace InDesign.
 • Ověřte, zda se nejedná o problém související s konkrétním dokumentem, nástrojem nebo funkcí. Pokuste se vytvořit nový dokument a ověřte, zda problém přetrvává.
  – Pokud tomu tak není, může se jednat o poškozený dokument.
  – Pokud problém přetrvává, ověřte, zda problém nastane pouze při použití určitého nástroje nebo pracovního postupu.
 • Jsou soubory uloženy na síťovém disku, na systémovém pevném disku, ve sdílené složce v systému nebo na externím pevném disku?
  Vždy doporučujeme ukládání souborů v místním úložišti. Při ukládání souborů do síťového umístění nebo na vyměnitelná média a při otevírání souborů z těchto úložišť ovlivňuje výkon aplikace řada faktorů. Přístup k interním pevným diskům je rychlejší než přístup k síťovým serverům (neboli pevným diskům, ke kterým se přistupuje prostřednictvím sítě) nebo k vyměnitelným médiím. Pokud soubory ukládáte do síťového umístění nebo na vyměnitelná média, zkuste soubor uložit do počítač a ověřte, zda to pomohlo.
 • Pokud se jedná o problém, který se vyskytl nedávno, zkontrolujte změny provedené v systému. Může se jednat například o jakoukoli aktualizaci antivirového programu, systému či aplikace nebo o nedávnou instalaci webového rozšíření.

Řešení

Popis

Obnovení předvoleb

Nastavení předvoleb se ukládá pokaždé, když ukončíte aplikaci. Pomalé či neočekávané chování aplikace může být zapříčiněno chybným nebo poškozeným nastavením předvoleb. Další informace naleznete v části Nastavení předvoleb.
 Resetování předvoleb odstraní veškerá vlastní nastavení a aplikace InDesign se spustí s výchozím nastavením. Doporučujeme provést zálohu složek.

Řešení potíží souvisejících s GPU 

(pouze systém macOS) 

Přepínejte mezi režimy náhledu GPU a CPU a zjistěte, zda pomalý chod způsobuje slabý výkon GPU. 

Další podrobnosti naleznete v článku Výkon GPU pro aplikaci InDesing.

Odeberte stará nebo nefunkční písma 

Nefunkční a poškozená písma mohou způsobovat pomalý chod aplikace. 

Další podrobnosti naleznete v tématu Řešení potíží s písmy.

Přeinstalace aplikace

Pokud výše uvedené kroky nepomohly a aplikace stále nefunguje tak, jak by měla, budete ji muset přeinstalovat.
 Přeinstalujte aplikaci s výchozími předvolbami (vymazáním starých předvoleb).

 • K úplnému odebrání aplikace použijte Čisticí nástroj. Odeberte ručně všechny složky související s aplikací InDesign z následujících umístění:

Windows:

C:\Users\user\AppData\Roaming\Adobe

C:\Users\user\AppData\Local\Adobe.

C:\Program Files\Adobe

macOS:

~/Library/Caches

~/Library/Preferences

Finder > Applications

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Toto jsou obecné kroky, které vám pomohou s testováním aplikace v bezpečném režimu a ve skrytém účtu správce / uživatelském účtu v kořenovém adresáři pro vyřešení problému v zařízení. Další podrobnosti naleznete v článku Pokročilé odstraňování problémů se spuštěním.

Více informací naleznete v článku komunity o osvědčených postupech pro optimalizaci výkonu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.