Příručka uživatele Zrušit

Nastavení předvoleb

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Panel Vrácení úprav zpět a správa historie
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Generativní rozšíření
   3. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
   3. Změna velikosti a zkosení textu
   4. Použití barevných efektů na text
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Export obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Předvolby obsahují různá nastavení, jako jsou polohy panelů, volby jednotek měření a volby zobrazení pro grafiky a typografii. Nastavení předvoleb určuje, jak se na počátku chovají dokumenty a objekty aplikace InDesign.

Nastavení všeobecných předvoleb

Tato část obsahuje nastavení předvoleb v kartě Obecné dialogového okna Předvolby. Informace o ostatních předvolbách naleznete v nápovědě k příslušnému nastavení.

 1. Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Obecné (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Obecné (macOS) a poté vyberte typ předvoleb, které chcete určit.

 2. Vyberte metodu číslování stránek z nabídky Zobrazit v oddílu Číslování stránek. (Viz Zobrazení absolutního číslování nebo číslování oddílu v panelu Stránky.)

 3. Zadejte prahovou hodnotu, která zapne podnastavení písma v závislosti na počtu glyfů, které písmo obsahuje, v oddílu Stahování a vkládání písem. Toto nastavení ovlivňuje možnosti stahování písem v dialogových oknech TiskExport.

 4. Můžete určit, jak škálované objekty vypadají na panelech a jak je obsah škálovaných rámečků chová v oddílu Při škálování.

  • Vyberte Použít na obsah, pokud chcete změnit velikost bodů při škálování textového rámečku. (Viz Změna měřítka textu.) Pokud je tato volba vybrána při změně měřítka grafického rámečku, procentní velikost obrázku se změní, ale měřítko rámečku se obnoví na 100 %. (Viz Změna velikosti objektů.)

  • Vyberte Upravit procenta škálování a při škálování textu se zobrazí originální velikost bodů s novou velikostí bodů v závorce. Pokud je tato volba vybrána při změně škálování grafického rámečku, změní se procentní velikost rámečku i obrázku.

 5. Klikněte na Obnovit všechna dialogová okna varování, aby se zobrazily všechna varování – i ty, pro které jste již zaškrtli volbu Příště nezobrazovat. (Když se zobrazí varování, můžete zaškrtnout volbu, abyste zabránili dalšímu zobrazení tohoto varování.)

Náhled dokumentu

Můžete zobrazit náhled dokumentů InDesign v Průzkumníku (Windows) nebo aplikaci Finder (macOS). Nevidíte náhled? Postupujte podle těchto kroků a přidejte nebo upravte možnosti náhledu:

 1. Přejděte do nabídky Upravit > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Zpracování souborů (macOS).

 2. Zaškrtněte Vždy ukládat náhledy obrázků s dokumenty.

 3. Vyberte nastavení náhledu z následujících možností:

  • Stránky: Vyberte stránky, které chcete uložit jako náhledy z možností První stránka, První dvě stránky, Prvních pět stránek, Prvních deset stránek nebo Všechny stránky. Výchozí nastavení je První 2 stránky.
  • Velikost náhledu: Vyberte velikost náhledu dokumentu z možností Malý 128x128, Střední 256x256, Velký 512x512 nebo Extra velký 1024x1024. Výchozí možnost je Velké 512x512.
 4. Vyberte možnost OK.

Přizpůsobení měřítka uživatelského rozhraní

Nakonfigurujte předvolby měřítka v aplikaci InDesign, aby měřítko uživatelského rozhraní bylo jednotné podle rozlišení obrazovky. Prvky uživatelského rozhraní jsou odpovídajícím způsobem přizpůsobeny, což umožňuje pohodlné sledování na monitorech s vysokým rozlišením. Když spustíte aplikaci InDesign s aktuálním nastavením předvoleb, aplikace rozpozná rozlišení vaší obrazovky a podle toho přizpůsobí měřítko uživatelského rozhraní.

Poznámka: Změna měřítka uživatelského rozhraní není podporována u obrazovek s nízkým rozlišením.

Nastavení měřítka uživatelského rozhraní:

 • (Win) Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Změna měřítka uživatelského rozhraní
 • (macOS) Vyberte možnost InDesign > Předvolby > Změna měřítka uživatelského rozhraní

V dialogovém okně Měřítko uživatelského rozhraní použijte k přizpůsobení rozhraní tyto možnosti:

 • Uživatelské rozhraní: Nastavením posuvníku Úpravy velikosti uživatelského rozhraní zvyšte nebo snižte podle svých požadavků měřítko uživatelského rozhraní. Obecně platí, že monitory s vysokým rozlišením vyžadují vyšší měřítko. Náhled uživatelského rozhraní se změněným měřítkem se zobrazuje vedle posuvníku. Aktualizované nastavení zaveďte opětovným spuštěním aplikace InDesign Illustrator. Pokud se rozhodnete provést opětovné spuštění později, změny se projeví při dalším spuštění aplikace InDesign. 
  Počet možností zobrazených na posuvníku závisí na rozlišení vaší obrazovky. U obrazovek s vyšším rozlišením je zobrazeno více možností.
 • Kurzor: Když je tato možnost povolena (ve výchozím nastavení je zapnutá), měřítko ikon kurzoru se upraví v poměru k uživatelskému rozhraní.
 • Velikost displeje pro Kotevní body, táhlo a ohraničovací rámeček: Úpravou polohy posuvníku změníte velikost zobrazení kotevních bodů, směrových táhel a ohraničovacího rámečku.

Nastavení výchozích hodnot

Pokud změníte nastavení, když nejsou otevřené žádné dokumenty, změny nastaví výchozí hodnoty pro nové dokumenty. Pokud je při změně nastavení otevřený dokument, změny ovlivní pouze tento dokument.

Podobně pokud změníte nastavení, když nejsou vybrané žádné objekty, změny nastaví výchozí hodnoty pro nové objekty.

Změna výchozích nastavení pro nové dokumenty

 1. Zavřít všechny dokumenty.
 2. Změňte libovolná nastavení nabídek, panelů nebo dialogových oken.
Poznámka:

Pokud používáte stejnou velikost stránky a jazyk pro většinu dokumentů, můžete tyto výchozí hodnoty změnit, když nemáte žádný otevřený dokument. Například výchozí velikost stránky změníte tak, že zavřete všechny dokumenty a vyberete Soubor > Nastavení dokumentu a zvolíte požadovanou velikost stránky. Chcete-li nastavit výchozí slovník, zavřete všechny dokumenty, vyberte možnost Upravit > Předvolby > Slovník (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Slovník (macOS) a vyberte možnost z nabídky Jazyk.

Určení výchozích nastavení pro nové objekty v dokumentu

 1. Když máte otevřený dokument, vyberte Upravit >Zrušit výběr všeho.

 2. Změňte libovolná nastavení nabídek, panelů nebo dialogových oken.

Obnovení všech předvoleb a výchozích nastavení

Pokud zaznamenáte zhoršení funkce aplikace InDesign, problém často vyřeší odstranění předvoleb.

Je vhodné vytvořit záložní kopie souborů předvoleb zvaných InDesign Defaults (výchozí hodnoty aplikace InDesign) a InDesign SavedData (uložená data aplikace InDesign). Předvolby nemusíte odebírat, stačí problematické poškozené soubory předvoleb překopírovat těmito zálohovanými soubory. Tímto způsobem nepřijdete o vlastní přizpůsobení.

Zvolte postup odpovídající vašemu operačnímu systému: 

 • Windows: spusťte aplikaci InDesign a stiskněte kombinaci kláves Shift+Ctrl+Alt. V okně s dotazem, zda chcete odstranit soubory předvoleb, klikněte na tlačítko Ano.

 • macOS: Přidržte stisknutou kombinaci kláves Shift+Option+Command+Ctrl a spusťte aplikaci InDesign. V okně s dotazem, zda chcete odstranit soubory předvoleb, klikněte na tlačítko Ano.

Obnovení předvoleb uživatele

Výchozí předvolby můžete kdykoli obnovit. Výběrem možnosti Při ukončení obnovit předvolby se v aplikaci InDesign obnoví výchozí nastavení.

Obnovení výchozích nastavení výběrem možnosti Při ukončení obnovit předvolby

Různé předvolby programu a výchozí nastavení jsou uloženy v souborech předvoleb aplikace Adobe InDesign. Tyto soubory, včetně souboru InDesign Defaults (Výchozí), se ukládají při každém ukončení aplikace InDesign. Potřebujete-li odstranit nebo přejmenovat soubory předvoleb a mezipaměť, naleznete je v následujících umístěních:

Poznámka:

Symbol [#] nahraďte verzí produktu, např. 15.0 nebo 14.0. Část [jazyk] nahraďte příslušným národním prostředím, např. en_US nebo cs_CZ.

macOS

Zálohování a obnovení předvoleb v macOS

Windows

Zálohování a obnovení předvoleb ve Windows

 

macOS

Windows

Předvolby

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 nebo 7 nebo Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

Mezipaměť

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 nebo 7 nebo Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

Výchozí nastavení aplikace InDesign

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]
/[jazyk]/InDesign Defaults

 

 • Windows 10 nebo 7 nebo Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[jazyk]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[jazyk]\InDesign Defaults

 

Uložená data aplikace InDesign

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]
/[jazyk]/Caches/InDesign SavedData

 

 • Windows 10 nebo 7 nebo Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[jazyk]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[jazyk]\Caches\InDesign SavedData

 

Poznámka:

Při opětovném vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign jsou obnoveny výchozí hodnoty nastavení, takže přijdete o vlastní nastavení přidružená k původním souborům předvoleb.

O stylech a přednastaveních aplikace InDesign

Můžete uložit nastavení pro opakované použití, včetně nastavení pro následující položky:

Obecně platí: změňte nastavení v dialogovém okně a pak uložte nastavení. Styly a přednastavení se ukládají do dokumentu, ve kterém byly vytvořeny. Pomocí importu nebo načtení stylů nebo přednastavení můžete použít nastavení z jiného dokumentu. Kromě toho můžete většinu přednastavení exportovat nebo uložit do samostatného souboru a použít na jiných počítačích.

Styly a přednastavení můžete také sdílet ve všech dokumentech v souboru knihy. Další informace viz Synchronizace dokumentů knihy.


Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online