Tisk grafik a písem

Volby tisku grafiky

Chcete-li určit, jak se grafiky zpracují při výstupu, zvolte v oblasti Grafiky tiskového dialogového okna z následujících voleb.

Posílat data

Určuje, kolik obrazových dat z umístěných bitmapových obrazů se posílá do tiskárny nebo do souboru.

Všechna

Posílá data v plném rozlišení, což je vhodné pro tisk ve vysokém rozlišení nebo pro tisk obrazů ve stupních šedi nebo barevných obrazů s vysokým kontrastem, například černobílého textu s jednou přímou barvou. Tato volba vyžaduje nejvíce místa na disku.

Optimalizované převzorkování

Posílá právě dost obrazových dat pro tisk grafik s nejlepším možným rozlišením pro výstupní zařízení. (Tiskárny s vysokým rozlišením použijí více dat než stolní modely s nízkým rozlišením.) Tuto volbu vyberte, když pracujete s obrazy ve vysokém rozlišení, ale tisknete kontrolní výtisk na stolní tiskárně.

Poznámka:

InDesign nepřevzorkuje grafiky EPS nebo PDF, ani když je vybraná volba Optimalizované převzorkování.

Náhledy

Posílá verze umístěných bitmapových obrazů v rozlišení obrazovky (72 dpi), čímž zkracuje čas tisku.

Žádné

Dočasně odstraní při tisku všechny grafiky a nahradí je přeškrtnutými grafickými rámečky, čímž zkrátí dobu tisku. Grafické rámečky mají stejné rozměry jako importované grafiky a ořezové cesty jsou zachovány, takže můžete zkontrolovat jejich velikosti a umístění. Potlačení tisku importovaných grafik je užitečné, když chcete distribuovat textové korektury redaktorům nebo korektorům. Tisk bez grafik je užitečný i v případě, když se snažíte najít příčinu nějakého problému při tisku.

Volby zavádění písem do tiskárny

Rezidentní písma tiskárny jsou uložená v paměti tiskárny nebo na pevném disku připojeném k tiskárně. Písma Type 1 a TrueType mohou být uložena buď v tiskárně nebo v počítači, bitmapová písma jsou uložena pouze v počítači. InDesign posílá písma podle potřeby, pokud jsou nainstalovaná na pevném disku počítače.

Chcete-li určit, jak se písma posílají do tiskárny, zvolte jednu z následujících voleb v oblasti Grafiky tiskového dialogového okna.

Žádné

Zahrne do postscriptového souboru odkaz na písmo, který říká RIPu nebo post-procesoru, kde by mělo být písmo vloženo. Tato volba je vhodná, pokud jsou písma uložena v tiskárně. Chcete-li však zajistit správnou interpretaci písem, použijte jednu z možností stažení jiného písma, například Podmnožina nebo Stáhnout písma PPD.

Kompletní

Posílá všechna písma potřebná pro dokument na začátku tiskové úlohy. Zahrnou se všechny glyfy a znaky písma, i když nejsou v dokumentu použité. InDesign automaticky vytvoří podmnožiny pro písma, která obsahují více než maximální počet glyfů (znaků), určený v dialogovém okně Předvolby.

Podmnožiny

Posílá pouze znaky (glyfy), použité v dokumentu. Glyfy se posílají jednou pro každou stránku. Tato volba obvykle vytváří rychlejší a menší postscriptové soubory, když se použije pro jednostránkové dokumenty nebo pro krátké dokumenty s malým množstvím textu.

Za&vést písma z PPD

Posílá všechna písma použitá v dokumentu, i ta písma, která jsou obsažena v tiskárně. Pomocí této volby můžete zajistit, že InDesign použije obrysy písem na vašem počítači pro tisk běžných písem, například Helvetica a Times. Pomocí této volby lze vyřešit problémy s různými verzemi písem, například rozdílné znakové sady mezi počítačem a tiskárnou nebo odchylky obrysů při vytváření přesahů. Pokud ale běžně nepoužíváte rozšířené znakové sady, nemusíte používat tuto volbu pro kontrolní tisk na stolní tiskárně.

Volby postscriptového tisku

Chcete-li určit, jak se postscriptové informace posílají do tiskárny, nastavte následující volby v oblasti Grafiky tiskového dialogového okna.

PostScript

Určuje úroveň kompatibility s interpretery v postscriptových výstupních zařízeních.

Formát dat

Určuje, jak InDesign posílá obrazová data z počítače do tiskárny. ASCII posílá data jako text ASCII, který je kompatibilní se staršími sítěmi a tiskárnami na paralelním portu, a obvykle je nejlepší pro grafiky používané na více platformách. Binární exportuje jako binární kód, který je kompaktnější než ASCII, ale nemusí být kompatibilní se všemi systémy.

Poznámka:

InDesign nemůže vždy změnit formát dat použitý v grafických souborech EPS nebo DCS. Pokud se při posílání dat jako Binární vyskytnou problémy, zkuste změnit formát dat grafik EPS nebo DCS v jejich zdrojové aplikaci.

Volby vynechání grafik

Volby OPI v oblasti Další volby umožňují selektivně vypustit různé druhy importovaných grafik při posílání obrazových dat na tiskárnu nebo do souboru, a zachovat pro ně pouze OPI vazby (komentáře) pro pozdější zpracování serverem OPI.

OPI nahrazování obrazů

Umožňuje aplikace InDesign při výstupu nahradit náhledy EPS s nízkým rozlišením grafikami s vysokým rozlišením. Aby OPI nahrazování obrazů fungovalo, musí soubor EPS obsahovat komentáře OPI, které spojují náhled s nízkým rozlišením s obrazem s vysokým rozlišením. InDesign musí mít přístup ke grafikám připojeným pomocí komentářů OPI. Pokud verze s vysokým rozlišením nejsou dostupné, InDesign zachová vazby OPI a vloží do exportovaného souboru náhledy s nízkým rozlišením. Tuto volbu vypněte, chcete-li, aby OPI server nahradil grafiky připojené vazbami OPI později v pracovním postupu.

Vynechat pro OPI

Umožňuje při posílání obrazových dat na tiskárnu nebo do souboru selektivně vynechat různé typy importovaných grafik (EPS, PDF a bitmapové obrazy) a zachovat pouze vazby OPI (komentáře) pro pozdější zpracování serverem OPI. Komentáře obsahují informace potřebné k nalezení obrazu s vysokým rozlišením na serveru OPI. InDesign vloží pouze komentáře; poskytovatel služeb musí mít při nahrazování přístup k původnímu obrazu s vysokým rozlišením na serveru. Volba Vynechat pro OPI se nevztahuje na vložené grafiky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online