capture_app_RGB_128px

Aplikace Adobe Capture CC vám umožní vytvářet barevné motivy, vzorky, vektorové tvary, 3D materiály, typy písem a vlastní štětce, které lze využívat při další práci, a to vše z jediné fotografie. Ať už jste někde na cestách, nebo pracujete ve studiu, můžete věci, které vás ve vašem okolí zaujmou, zaznamenávat a ukládat do CC knihoven. Ty pak můžete sdílet a využívat jako zdroje inspirace ve svých oblíbených aplikacích Adobe pro stolní počítače nebo v mobilních aplikacích.


O aplikaci Adobe Capture CC

Jak mohu aplikaci Adobe Capture CC získat?

Aplikaci Adobe Capture CC pro telefony se systémy Android a iOS lze zdarma stáhnout v obchodě iTunes App Store a prostřednictvím služby Google Play.

Aplikace Adobe Capture je k dispozici v angličtině, češtině, dánštině, holandštině, finštině, francouzštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, norštině, polštině, portugalštině, ruštině, španělštině, švédštině, tradiční čínštině a turečtině.

Nejnovější informace o systémových požadavcích najdete na stránce aplikace Adobe Capture CC v obchodě iTunes App Store a ve službě Google Play.

Potřebuji k použití aplikace Adobe Capture CC účet služby Creative Cloud?

Potřebujete buď bezplatné, nebo placené členství ve službě Creative Cloud. Pokud členem ještě nejste, můžete se zaregistrovat k bezplatnému členství ve službě Creative Cloud. Pokud používáte zařízení Google Chromebook, vytvořte si účet Adobe ID (pokud jej ještě nemáte) a poté se přihlaste.

Jaká zařízení lze používat s aplikací Adobe Capture CC?

iPhone, iPad, iPad Pro, telefony a tablety se systémem Android a Chromebooky.

Kde najdu další informace o aplikaci Adobe Capture CC?

Další informace o aplikaci Capture naleznete zde:

Kde získám nápovědu a podporu k aplikaci Adobe Capture CC?

Používání aplikace Adobe Capture CC

Co jsou to datové zdroje?

Datové zdroje jsou základními prvky vašich kreativních projektů ve službě Creative Cloud. Aplikace Capture umožňuje vytvářet šest různých typů datových zdrojů: barvy, vzory, tvary, materiály, typy písma a štětce.

V závislosti na typu datových zdrojů jsou zdroje k dispozici na panelu Knihovny v kompatibilní aplikaci Adobe CC pro stolní počítače a mobilní zařízení. Seznam aplikací společnosti Adobe, ve kterých jsou položky aplikace Capture podporovány, najdete v části Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe.

Jak používat běžný fotoaparát

Vše, co potřebujete, je podporované zařízení a záběr, který chcete zachytit a vytvořit.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture CC.
 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klikněte na ikonu fotoaparátu a pořiďte snímek. 
 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte typu datového zdroje. 
 4. Použijte dva prsty pro přiblížení a natočení obrazovky anebo klepnutím na obrazovku můžete obraz zcela zastavit.
 5. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky můžete upravit nastavení, použít efekty nebo upravit fotografii.
 6. Klepnutím na ikonu X v levé dolní části obrazovky obnovíte všechna výchozí nastavení fotoaparátu. Dvojitým klepnutím na ikonu X aplikaci Fotoaparát ukončíte.
 7. Klepnutím na další ikony ve spodní části obrazovky můžete zapnout baterku, otočit fotoaparát nebo zvolit některý ze stávajících snímků v aplikaci Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud
 8. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku. 

 

Jak mohu vypnout Uživatelské prostředí zaměřené na fotoaparát?

 1.   Spusťte aplikaci Adobe Capture CC.
 2.   V levém horním rohu obrazovky Galerie klepněte na ikonu ozubeného kola a z nabídky vyberte možnost Předvolby.
 3.   V otevřené nabídce můžete Uživatelské prostředí zaměřené na fotoaparát vypnout. 

 

Jak mohu použít Přizpůsobení a Efekty?

Aplikace Adobe Capture nabízí dvě sady filtrů pro snadnější vývoj datových zdrojů.

Díky přizpůsobení fotografií, jako je změna odstínu, sytosti a expozice, můžete přesněji zachytit datový zdroj tak, jak jej vidíte.

Efekty jako seskupení, komiks a posterizace dodají zachycenému datovému zdroji jedinečný vzhled.

Ve fotoaparátu klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu telefonu nebo v pravém dolním rohu tabletu.  Přizpůsobení jsou v první kolekci filmového pásu a efekty ve druhé. Vyberte možnost, kterou chcete použít a pomocí posuvníku ji vhodně dolaďte. U pořízeného snímku můžete použít několik filtrů.

Co jsou to vzory?

Zachycený svět můžete ve svém fotoaparátu rozdělit jako hranol a vytvářet tak jedinečné vzory. Aplikace Adobe Capture dokáže z vašich snímků vygenerovat řadu kaleidoskopických efektů. Vytvářejte opakující se dlaždice rozostřením okrajů. Ukládejte vzory v podobě rastru nebo vygenerujte ze snímků variabilní vektory.  Hotové vzory můžete následně poslat do aplikace Photoshop nebo Illustrator, kde je můžete dále ladit nebo používat jako výplně.

Jak mohu vytvořit vzorek?

K zaznamenávání a vytváření vzorků potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad nebo telefon se systémem Android a nějaký obraz.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture. 

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Vzory.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky vyberte typ vzoru, rastr nebo vektor a použijte efekty nebo přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Pomocí možnosti pro oříznutí na panelu Upravit zaznamenaný vzor vylepšete a upravte.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

Jak používat vzory?

Vzory lze používat v aplikaci Adobe Illustrator CC a Adobe Photoshop CC. Vzory můžete najít na panelu Knihovny, kde budou v knihovně, do které jste je v aplikaci Adobe Capture uložili.

Co jsou to barvy?

Nechte, aby za vás kreslil život. Sledujte zpoza objektivu vše zajímavé okolo vás a nechte harmonizační modul Adobe Capture nacházet kompatibilní palety ve vašem okolí. Vzorky barev ihned ukládejte a mějte je k dispozici v téměř každé aplikaci. Nebojte se dále přizpůsobit a sdílet své palety v aplikaci Adobe Color.

Jak mohu vytvořit, upravit nebo odstranit barevný motiv?

K zaznamenávání a vytváření barevných motivů potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad nebo telefon se systémem Android a nějaký obraz.

Vytváření barevných motivů

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture CC.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Barvy.

 4. Aplikace ve snímku automaticky vybere pět harmonizovaných barev a zobrazí je.

 5. Klepnutím na ikonu filtru v horní části snímku můžete provést úpravy fotografie a dosáhnout tak ještě přesnějšího zachycení okolí.

 6. Klepnutím na obrazovku zastavte snímek a přetažením ukazatelů vyberte nové barvy.

 7. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 8. V pravém dolním rohu zvolte barevný režim. Upravte barevný motiv pomocí posuvníků či barevného kola, případně jej upravte přímo ve zdrojovém obrazu.

 9. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

Úprava barevných motivů

 1. Klepnutím na ikonu ... zobrazte nabídku Barevný motiv.

 2. Klepnutím na možnost Upravit otevřete barevný motiv v zobrazení barevného kola, které lze upravovat, případně změňte hodnoty RGB.

Odstraňování barevných motivů

 1. Klepnutím na ikonu ... zobrazte nabídku.

 2. V nabídce dalších možností klepněte na příkaz Odstranit.

Jak mohu používat barvy?

Bary lze použít v aplikaci Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Dreamweaver CC, Muse CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch a Comp CC

Pokud budete chtít použít barvy v aplikaci pro stolní počítače, vyhledejte požadovaný barevný motiv na panelu Knihovny, kde bude v knihovně, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili.

Budete-li chtít používat barvy v mobilní aplikaci, vyberte v nabídce Výběr barvy kartu „Knihovna“ a přejděte do knihovny, do které jste je v aplikaci Adobe Capture uložili.

Poznámka:

Při smazání barevného motivu v aplikaci Adobe Capture se motivy publikované v aplikaci Adobe Color nevymažou. Tyto motivy lze odstranit ručně ve vašem účtu na adrese color.adobe.com/

Co jsou to tvary?

Ať už pracujete s ručně kreslenými tvary nebo vysoce kontrastními fotografiemi, můžete je bez problémů proměnit na čisté vektorové tvary. Pomocí korekčních nástrojů odstraňte nepřehledné prvky, vyčistěte pozadí nebo vyhlaďte linky. Tvary odesílejte přímo do aplikace Photoshop a Illustrator, nebo je mějte přichystané pro podporované aplikace na panelu Knihovny.

Jak mohu vytvořit, upravit nebo odstranit tvar?

K zaznamenávání a vytváření tvarů potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující obraz.

Vytváření tvarů

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture CC.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Tvary.

 4. V aplikaci se zobrazí dominantní obrysy. Pomocí posuvníku můžete tvar upravit, abyste dosáhli optimálních výsledků.

 5. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky můžete snímek invertovat, používat automatické vyčištění, efekty či přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 6. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 7. Upravte tvar pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro oříznutí, zpřesnění nebo vyhlazení.

 8. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

 9. Klikněte na název tvaru a uložte tvar do knihovny CC. 

Úprava tvarů

Chcete-li tvar upravit, klepněte na něj.

Odstraňování tvarů

 1. Klepnutím tvar otevřete. 

 2. V nabídce dalších možností klepněte na příkaz Odstranit.

  Tvar bude odstraněn ze všech vašich zařízení a ze služby Creative Cloud.

Další informace o tvarech naleznete v této výukové lekci.

Co jsou to štětce?

Štětce

Svět je vaším štětcem. A to doslova. Vytvářejte vysoce kvalitní vlastní štětce přímo z fotografií.  Vyberte styl štětce a jeho směr, tok a chování. Vytvořte texturizační štětce přímo z textur nebo stužkové štětce s hladkým efektem.  Ty poté můžete používat k malování v aplikaci Animate, Illustrator, Photoshop a Photoshop Sketch.

Jak mohu vytvořit, upravit nebo odstranit vlastní štětec?

K zaznamenávání a vytváření štětců potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující obraz.

Vytváření štětců

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture CC.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Štětce.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky odstraňte z výběru konkrétní barvy, fotografii vhodně upravte nebo použijte nejlepší efekty.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Upravte štětec pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro oříznutí, pro výběr stylů a přednastavení nebo pro zpřesnění.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

 8. Zadejte název štětce a uložte štětec do knihovny CC.

Úprava štětců

Chcete-li štětec upravit, klepněte na něj.

Odstraňování štětců

 1. Klepnutím štětec otevřete.

 2. V nabídce dalších možností klepněte na příkaz Odstranit.

Další informace o štětcích naleznete v této výukové lekci.

Jak používat nástroj Štětec?

Štětce lze používat v aplikaci Photoshop CC, Illustrator CC, Animate CC a Photoshop Sketch.

Pokud budete chtít použít štětce v aplikaci pro stolní počítače, vyhledejte požadovaný štětec na panelu Knihovny, kde bude v knihovně, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili.  V aplikaci Illustrator CC a Animate CC lze používat pouze štětce stylů Illustrator CC. V aplikaci Photoshop CC lze používat pouze štětce stylů Photoshop CC.

Chcete-li použít štětce v aplikaci Photoshop Sketch, přidržte dlouze štětec, který chcete vyměnit, přejděte zpět do nabídky štětců a vyberte knihovnu, kterou chcete do aplikace Adobe Capture uložit. Aplikace Photoshop Sketch podporuje všechny styly štětců.

Další informace o štětcích naleznete v této výukové lekci.

Co jsou to typy?

Pořiďte si fotografii písma, které vás zaujalo. Aplikace Adobe Capture používá nástroj Adobe Sensei k analýze tvarů textu a dokáže navrhnout podobné typy písma, které lze uložit jako styly znaků. Jakmile typ v aplikaci Adobe Capture uložíte, automaticky se aktivuje ve službě Adobe Fonts. Písma jsou okamžitě k dispozici prostřednictvím nástroje Typy v aplikaci Photoshop, InDesign, Illustrator nebo XD.

Jak mohu vytvořit typ písma?

K zaznamenávání a vytváření tvarů potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující obraz.

Styly znaků můžete z obrazů s textem vytvořit pomocí několika kliknutí.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Typ.

 4. Zarovnejte text do ohraničujícího rámečku.

 5. Stisknutím spouště snímek zastavte a klepnutím přejděte k nabídce pro výběr typu. Znovu stiskněte závěrku a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Vyberte jeden z nalezených výsledků a v případě potřeby upravte možnosti stylu v nabídce Upravit.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

 8. Zadejte název typu písma a uložte typ do knihovny CC.

Jak používat typy?

Typ je možné používat v aplikaci InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, Comp CC a Adobe XD.

Pokud budete chtít použít typy v aplikaci pro stolní počítače, vyhledejte požadovaný typ na panelu Knihovny, kde bude v knihovně, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili. Kliknutím na ikonu cloudu aktivujete dané písmo v současné aplikaci. Vyberte text, který chcete ve svém návrhu změnit. Kliknutím na typ na panelu Knihovna použijte požadované písmo.

Budete-li chtít použít typ v mobilních aplikacích, otevřete nabídku písma a přejděte do knihovny, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili. Klepnutím na ikonu cloudu písmo synchronizujte se stávající aplikací a poté klepněte na typ písma, který chcete použít. Otevře se nové textové pole, ve kterém můžete přidat požadovaný text.

 

Poznámka:

Při odstranění typu písma v aplikaci Adobe Capture nedojde k deaktivaci písem aktivovaných ve službě Adobe Fonts. Tato písma lze deaktivovat ručně ve vašem účtu na adrese fonts.adobe.com.

Co jsou to materiály?

Textury jsou všude okolo vás a aplikace Adobe Capture vám umožní vybrat ty nejlepší z nich pro vaši práci. Stačí několik kliknutí a můžete svůj telefon používat jako generátor vysoce kvalitních PBR materiálů.  Namapováním materiálů přímo na různé vykreslené tvary si můžete okamžitě prohlížet náhledy zachycených objektů. 3D materiály z aplikace Adobe Capture lze používat přímo v aplikaci Adobe Dimension, nebo je exportovat ve formátu MDL pro další použití.

Jak mohu vytvořit 3D materiál?

3D materiály aplikace Capture lze přímo používat v aplikaci Adobe Dimension. Stačí vám k tomu pouze obraz.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Materiály.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky můžete vzorový tvar odebrat nebo změnit a používat efekty či přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Upravte štětec pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro zpřesnění nebo oříznutí.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

 8. Zadejte název materiálu a uložte materiál do knihovny CC.

Jak používat materiály?

Materiály lze používat v aplikaci Dimension CC.

Otevřete panel Knihovny a vyhledejte materiál v knihovně, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili. Přetáhněte materiál na model, u kterého chcete změnit styl.

 

Jak mohu své datové zdroje z aplikace Adobe Capture ukládat?

Vaše datové zdroje se automaticky ukládají do vašich knihoven Creative Cloud. Knihovna, ve které právě pracujete, a do které se zdroje ukládají, se nachází v horní části obrazovky Galerie. Budete-li chtít změnit knihovnu, ve které pracujete, klepnutím na název knihovny otevřete nabídku Moje knihovna. Jednotlivé datové zdroje můžete uložit do existující knihovny anebo vytvořit novou knihovnu.

Datové zdroje můžete přesunout mezi knihovny klepnutím na nabídku ... vedle požadovaného datového zdroje v zobrazení Galerie a výběrem možnosti Přesunout do….

Jak mohu své datové zdroje z aplikace Adobe Capture odstranit?

 1. Vyberte datový zdroj, který chcete odstranit.

 2. Klepněte na nabídku ....

 3. Klepnutím na tlačítko Odstranit v nabídce více možností můžete datový zdroj trvale odstranit ze zařízení i služby Creative Cloud.

  Poznámka:

  Písma aktivovaná ve službě Adobe Fonts se neodstraní. Tato písma lze deaktivovat ručně ve vašem účtu na adrese fonts.adobe.com.

  Motivy publikované ve službě Adobe Color se neodstraní. Tyto motivy lze odstranit ručně ve vašem účtu na adrese color.adobe.com.

Jak mohu své datové zdroje z aplikace Adobe Capture spravovat?

Datové zdroje můžete duplikovat výběrem datového zdroje, klepnutím na nabídku ... a výběrem možnosti Duplikovatnebo přejmenováním datového zdroje výběrem možnosti Přejmenovat.

Knihovny můžete spravovat (například je sdílet s jinou osobou) tak, že se v prohlížeči přihlásíte ke svému účtu služby Creative Cloud a vyberete možnost Moje datové zdroje > Knihovny.

Sdílet své datové zdroje můžete výběrem ikony sdílení v levém dolním rohu obrazovky během jejich prohlížení. Datové zdroje lze sdílet jako miniaturní obrázek nebo odkaz ve službě Creative Cloud. Zdroje lze také exportovat jako obrázek nebo v různých vhodných formátech v závislosti na typu datového zdroje.

Jak mohu synchronizovat datové zdroje ve službě Creative cloud a používat je v ostatních aplikacích?

Při ukládání datového zdroje v aplikaci Capture jej uložte do knihovny Creative Cloud. Tyto knihovny se automaticky synchronizují po připojení zařízení k síti Wi-Fi, díky čemuž se vaše datové zdroje zobrazí v kompatibilních aplikacích Adobe pro stolní počítače a mobilní zařízení na panelu CC knihovna.

Jak používat moje datové zdroje aplikace Capture v mých aplikacích pro stolní počítače a mobilní zařízení?

Až si vytvoříte dostatečnou zásobu barevných motivů, vektorových tvarů a vlastních štětců, můžete pomocí nich začít tvořit v počítačových aplikacích nebo je dále rozvíjet v jiných mobilních aplikacích. Nezapomeňte si položky v aplikaci Capture uložit do knihovny Creative Cloud.

V aplikacích CC pro stolní počítače vyberte na panelu Knihovny tu knihovnu, do které jste datové zdroje uložili. Jednoduše přetáhněte datové zdroje, které chcete použít, na svou uměleckou desku nebo plátno.

Kompatibilní datové zdroje z aplikace Adobe Capture najdete v nabídce Štětce aplikace Photoshop Sketch a v nabídce Tvary aplikace Illustrator Draw. V mobilních aplikacích CC jsou palety Barva dostupné na kartě Knihovna v nabídce Výběr barvy a řezy písma najdete v nabídce Typ na kartě Knihovna.

Seznam aplikací společnosti Adobe, ve kterých jsou položky aplikace Capture podporovány, najdete v tématu Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe.

Jak lze používat položky vytvořené pomocí aplikace Capture v jiných aplikacích?

Až si vytvoříte dostatečnou zásobu barevných motivů, vektorových tvarů a vlastních štětců, můžete pomocí nich začít tvořit v počítačových aplikacích nebo je dále rozvíjet v jiných mobilních aplikacích. Nezapomeňte si položky v aplikaci Capture uložit do knihovny Creative Cloud. V ostatních podporovaných aplikacích jednoduše získejte přístup ke knihovnám Creative Cloud, vyberte tu, do které jste položku uložili, a položku vyberte.

Seznam aplikací společnosti Adobe, ve kterých jsou položky aplikace Capture podporovány, najdete v části Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe.

Jak mohu upravit datové zdroje vytvořené v aplikaci Capture?

V aplikaci Adobe Capture můžete upravovat datové zdroje klepnutím na ikonu tužky nebo kombinováním zdrojového obrázku s novým datovým zdrojem klepnutím na ikonu kombinace během prohlížení podrobností o datovém zdroji. Datové zdroje můžete také přenést přímo do kompatibilní aplikace pro stolní počítače nebo mobilní zařízení a zde je dále upravit.

Jak mohu změnit nastavení přístupu v operačním systému?

Nastavení přístupu aplikace Adobe Capture CC v operačním systému, jako je např. přístup k fotoaparátu nebo galerii, můžete změnit v aplikaci Nastavení v Chromebooku, mobilním zařízení nebo tabletu.

Jak se mohu v aplikaci Capture podělit o svůj názor a získat podporu?

O svůj názor na aplikaci Adobe Capture se můžete podělit s produktovým týmem, který vám také poskytne podporu.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Capture CC. 

 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu svého profilu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.

Jak mohu změnit nastavení přístupu aplikace?

Nastavení přístupu aplikace Adobe Capture CC v operačním systému, jako je např. přístup k fotoaparátu nebo galerii, můžete změnit v aplikaci Nastavení v Chromebooku, mobilním zařízení nebo tabletu.

Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe

To, v jaké mobilní a počítačové aplikaci můžete položku aplikace Capture používat, je určeno jejím typem. Přehled aplikací, ve kterých je možné položky aplikace Capture používat, je uveden v následující tabulce:

Položka aplikace Capture Aplikace společnosti Adobe
Barevné motivy Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Dreamweaver CC, Muse CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch a Comp CC
Tvary Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch a Comp CC
Štětce Photoshop CC, Illustrator CC, Animate CC a Photoshop Sketch
Typy písem InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC a Adobe XD
3D materiály Dimension CC
Vzorky Photoshop CC, Illustrator CC

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online