capture_app_RGB_128px

Aplikace Adobe Capture vám umožní vytvářet barevné motivy, vzory, vektorové tvary, 3D materiály, typy písem a vlastní štětce, které lze využívat při další práci, a to vše z jediné fotografie. Ať už jste někde na cestách, nebo pracujete ve studiu, můžete věci, které vás ve vašem okolí zaujmou, zaznamenávat a ukládat do knihoven. Ty pak můžete sdílet a využívat jako zdroje inspirace ve svých oblíbených aplikacích Adobe pro stolní počítače nebo v mobilních aplikacích.


O aplikaci Adobe Capture

Aplikaci Adobe Capture pro telefony se systémy Android a iOS lze zdarma stáhnout v obchodě iTunes App Store a prostřednictvím služby Google Play.

Aplikace Adobe Capture je k dispozici v angličtině, češtině, dánštině, finštině, francouzštině, holandštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, norštině, polštině, portugalštině, ruštině, španělštině, švédštině, tradiční čínštině a turečtině.

Nejnovější informace o systémových požadavcích najdete na stránce aplikace Adobe Capture v obchodě iTunes App Store a ve službě Google Play.

Potřebujete buď bezplatné, nebo placené členství ve službě Creative Cloud. Pokud členem ještě nejste, můžete se zaregistrovat k bezplatnému členství ve službě Creative Cloud.

iPhone, iPad, iPad Pro, telefony a tablety se systémem Android a Chromebooky.

Další informace o aplikaci Capture naleznete zde:

Používání aplikace Adobe Capture

Datové zdroje jsou základními prvky vašich kreativních projektů ve službě Creative Cloud. Aplikace Capture umožňuje vytvářet sedm různých typů datových zdrojů: barvy, vzory, tvary, vzhledy, materiály, typy písma a štětce.

V závislosti na typu datových zdrojů jsou zdroje k dispozici v panelu Knihovny v kompatibilní aplikaci Adobe pro stolní počítače a mobilní zařízení. Seznam aplikací společnosti Adobe, ve kterých jsou položky aplikace Capture podporovány, najdete v části Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe.

Vše, co potřebujete, je podporované zařízení a záběr, který chcete zachytit a vytvořit.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.
 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klikněte na ikonu fotoaparátu a pořiďte snímek. 
 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte typu datového zdroje. 
 4. Použijte dva prsty pro přiblížení a natočení obrazovky nebo klepněte na obrazovku, pokud chcete obraz zcela zastavit.
 5. Klepněte na ikony v horní části obrazovky pro nastavení možností, použití efektů nebo úpravu fotografie.
 6. Klepnutím na ikonu X v levé dolní části obrazovky obnovíte všechna výchozí nastavení fotoaparátu. Dvojitým klepnutím na ikonu X funkci fotoaparátu ukončíte.
 7. Klepnutím na další ikony ve spodní části obrazovky můžete zapnout baterku, otočit fotoaparát nebo zvolit některý ze stávajících snímků v aplikaci Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud
 8. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku. 

 1.   Spusťte aplikaci Adobe Capture.
 2.   V levém horním rohu obrazovky Galerie klepněte na ikonu profilu uživatele a z nabídky zvolte možnost Předvolby.
 3.   Přepněte nastavení pro spuštění režimu fotoaparátu.

Aplikace Adobe Capture nabízí dvě sady filtrů pro snadnější vývoj datových zdrojů.

Díky nastavení fotografie, jako je změna kontrastu, sytosti a expozice, můžete přesněji zachytit objekt tak, jak jej vidíte.

Efekty jako pixelování, komiks a posterizace dodají zachycenému objektu jedinečný vzhled.

Ve fotoaparátu klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu telefonu nebo v pravém dolním rohu tabletu.  Přizpůsobení jsou v první kolekci filmového pásu a efekty ve druhé. Vyberte možnost, kterou chcete použít a pomocí posuvníku ji vhodně dolaďte. U pořízeného snímku můžete použít několik filtrů.

Efekty nejsou v systému Android podporovány. Přizpůsobení jsou podporována na zařízení Android s rozhraním Camera2, výkonným hardwarem a verzí SDK 24 nebo vyšší.

Zachycený svět můžete ve svém fotoaparátu rozdělit jako hranol a vytvářet tak jedinečné vzory. Aplikace Adobe Capture dokáže z vašich snímků vygenerovat řadu kaleidoskopických efektů. Vytvářejte opakující se dlaždice rozostřením okrajů. Ukládejte vzory v podobě rastru nebo ze snímku vygenerujte variabilní vektory. Hotové vzory můžete následně poslat do aplikace Photoshop nebo Illustrator, kde je můžete dále vylepšovat nebo využívat jako výplně, textury a další.

K zaznamenávání a vytváření vzorků potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad nebo telefon se systémem Android a nějaký obraz.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture. 

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Vzory.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky vyberte typ vzoru, rastr nebo vektor a použijte efekty nebo přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Pomocí možnosti pro oříznutí na panelu Upravit zaznamenaný vzor vylepšete a upravte.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

Vzory lze používat v aplikacích Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Vzory můžete najít na panelu Knihovny, kde budou v knihovně, do které jste je v aplikaci Adobe Capture uložili.

Nechte, aby za vás kreslil život. Sledujte zpoza objektivu vše zajímavé okolo vás a nechte harmonizační modul Adobe Capture nacházet kompatibilní palety ve vašem okolí. Vzorky barev ihned ukládejte a mějte je k dispozici v téměř každé aplikaci. Následně přizpůsobte a sdílejte své palety v aplikaci Adobe Color.

K zaznamenávání a vytváření barevných motivů potřebujete pouze iPhone, iPad nebo telefon se systémem Android a nějaký snímek.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Barvy.

 4. Aplikace ve snímku automaticky vybere pět harmonizovaných barev a zobrazí je.

 5. Klepnutím na ikonu filtru v horní části snímku můžete provést úpravy fotografie a dosáhnout tak ještě přesnějšího zachycení okolí.

 6. Klepnutím na obrazovku zastavte snímek a přetažením ukazatelů vyberte nové barvy.

 7. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 8. V pravém dolním rohu zvolte barevný režim. Zvolte možnost Editovat pro úpravu barevného motivu s pomocí posuvníků či barevného kola, případně upravte barevný motiv přímo ve zdrojovém snímku.

 9. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

Barvy lze použít v aplikacích Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Animate, Adobe Illustrator Draw, Adobe Photoshop Sketch a Adobe Comp.

Pro použití barev v aplikaci pro stolní počítače vyhledejte požadovaný barevný motiv v panelu Knihovny, a to pod knihovnou, do které jste jej v aplikaci Capture uložili.

Pro použití barev v mobilní aplikaci vyberte kartu Knihovna ve výběru barev a přejděte do knihovny, do které jste barvy v aplikaci Adobe Capture uložili.

Poznámka:

Při smazání barevného motivu v aplikaci Capture se motivy publikované v aplikaci Adobe Color nevymažou. Tyto motivy lze odstranit ručně ve vašem účtu na adrese color.adobe.com/

Přechody jsou typ barvy, který plynule prolíná různé barvy. Mohou být použity k vytvoření různých efektů v projekčních pracích, ilustracích, videu a úpravách fotografií.  Každý přechod sestává z řady vzorků barev se zarážkami mezi nimi, které určují vzdálenost mezi barvami. Přechody mohou být vykresleny různými způsoby, například lineárně nebo kruhově, v závislosti na požadovaném efektu.  Všechny přechody vytvořené v aplikaci Adobe Capture jsou uloženy jako lineární. Další informace o tom jak vytvářet a upravovat přechody naleznete pod odkazem Přechody v aplikaci Adobe Capture.

Ať už pracujete s ručně kreslenými tvary nebo vysoce kontrastními fotografiemi, můžete je bez problémů proměnit na čisté vektorové tvary. Pomocí korekčních nástrojů odstraňte nepřehledné prvky, vyčistěte pozadí nebo vyhlaďte linky. Tvary odesílejte přímo do aplikace Photoshop a Illustrator, nebo je mějte přichystané pro podporované aplikace v panelu Knihovny.

K zaznamenávání a vytváření tvarů potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující snímek.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Tvary.

 4. V aplikaci se zobrazí dominantní obrysy. Pomocí posuvníku můžete tvar upravit, abyste dosáhli optimálních výsledků.

 5. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky můžete snímek invertovat, používat automatické vyčištění, efekty či přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 6. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 7. Upravte tvar pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro oříznutí, zpřesnění nebo vyhlazení.

 8. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

 9. Klikněte na název a uložte tvar do knihovny. 

Jak mohu používat tvary? 

Tvary mohou být použity v aplikacích Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Illustrator Draw a Comp.

Pro použití tvarů v aplikaci pro stolní počítače otevřete panel Knihovny a vyhledejte požadovaný tvar v knihovně, do které jste jej v aplikaci Capture uložili.

Pro použití tvarů v mobilní aplikaci zvolte záložku Knihovna ve výběru barev a přejděte do knihovny, do které jste je v aplikaci Capture uložili.

Další informace o tvarech najdete v této výukové lekci.

Svět je vaším štětcem. A to doslova. Vytvářejte vysoce kvalitní vlastní štětce přímo z fotografií.  Vyberte styl štětce a jeho směr, tok a chování. Vytvořte texturizační štětce přímo z textur nebo stužkové štětce s hladkým efektem. Ty poté můžete používat k malování v aplikacích Animate, Illustrator, Photoshop a Photoshop Sketch.

K zaznamenávání a vytváření štětců potřebujete pouze iPhone, iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující snímek.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Štětce.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky odstraňte z výběru konkrétní barvy, fotografii vhodně upravte nebo použijte nejlepší efekty.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Upravte štětec pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro oříznutí, pro výběr stylů a přednastavení nebo pro zpřesnění.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

 8. Zadejte název a uložte vzor do knihovny.

Štětce lze používat v aplikacích Photoshop, Illustrator, Animate a Photoshop Sketch.

Pro použití štětců v aplikaci pro stolní počítače otevřete panel Knihovny a vyhledejte požadovaný štětec v knihovně, do které jste jej v aplikaci Capture uložili.  V aplikacích Illustrator a Animate lze používat pouze štětce ze stylů aplikace Illustrator. V aplikaci Photoshop lze používat pouze štětce stylů aplikace Photoshop.

Chcete-li použít štětce v aplikaci Photoshop Sketch, přidržte dlouze štětec, který chcete vyměnit, přejděte zpět do nabídky štětců a vyberte knihovnu, kterou chcete do aplikace Adobe Capture uložit. Aplikace Photoshop Sketch podporuje všechny styly štětců.

Další informace o štětcích naleznete v této výukové lekci.

Pořiďte si fotografii písma, které vás zaujalo. Aplikace Adobe Capture používá nástroj Adobe Sensei k analýze tvarů textu a dokáže navrhnout podobné typy písma, které lze uložit jako styly znaků. Jakmile typ v aplikaci Adobe Capture uložíte, automaticky se aktivuje ve službě Adobe Fonts. Písma jsou okamžitě k dispozici prostřednictvím nástroje Typy v aplikaci Photoshop, InDesign, Illustrator nebo XD.

K zaznamenávání a vytváření tvarů potřebujete pouze telefon iPhone, zařízení iPad či telefon se systémem Android nebo libovolný existující obraz.

Styly znaků můžete z obrazů s textem vytvořit pomocí několika kliknutí.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Typ.

 4. Zarovnejte text do ohraničujícího rámečku.

 5. Stisknutím spouště snímek zastavte a klepnutím přejděte k nabídce pro výběr typu. Znovu stiskněte závěrku a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Vyberte jeden z nalezených výsledků a v případě potřeby upravte možnosti stylu v nabídce Upravit.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

 8. Zadejte název a uložte vzor do knihovny.

Typ písma je možné používat v aplikacích InDesign, Illustrator, Photoshop, Comp a Adobe XD.

Pro použití typu písma v aplikaci pro stolní počítače otevřete panel Knihovny a vyhledejte požadovaný typ v knihovně, do které jste jej v aplikaci Capture uložili. Kliknutím na ikonu cloudu aktivujete dané písmo v současné aplikaci. Vyberte text, který chcete ve svém návrhu změnit. Kliknutím na typ na panelu Knihovna použijte požadované písmo.

Budete-li chtít použít typ v mobilních aplikacích, otevřete nabídku písma a přejděte do knihovny, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili. Klepnutím na ikonu cloudu písmo synchronizujte se stávající aplikací a poté klepněte na typ písma, který chcete použít. Otevře se nové textové pole, do kterého můžete přidat požadovaný text.

Poznámka:

Při odstranění typu písma v aplikaci Adobe Capture nedojde k deaktivaci písem aktivovaných ve službě Adobe Fonts. Tato písma lze deaktivovat ručně ve vašem účtu na adrese fonts.adobe.com.

Textury jsou všude okolo vás a aplikace Adobe Capture vám umožní vybrat ty nejlepší z nich pro vaši práci. Stačí několik kliknutí a můžete svůj telefon používat jako generátor vysoce kvalitních PBR materiálů.  Namapováním materiálů přímo na různé vykreslené tvary si můžete okamžitě prohlížet náhledy zachycených objektů. 3D materiály z aplikace Adobe Capture lze používat přímo v aplikaci Adobe Dimension, nebo je exportovat ve formátu MDL pro další použití.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Materiály.

 4. Klepnutím na ikony v horní části obrazovky můžete vzorový tvar odebrat nebo změnit a používat efekty či přizpůsobení snímku výběrem jedné nebo více možností.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Upravte štětec pomocí možností na kartě Upravit, ke kterým patří možnosti pro zpřesnění nebo oříznutí.

 7. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->)

 8. Zadejte název a uložte vzor do knihovny.

Materiály lze používat v aplikaci Adobe Dimension.

Otevřete panel Knihovny a vyhledejte materiál v knihovně, do které jste jej v aplikaci Adobe Capture uložili. Přetáhněte materiál na model, u kterého chcete změnit styl.

Zachyťte světlo a barvu ze všech stran nebo z importovaných snímků a použijte je pro vytvoření souvislých barevných profilů pro své snímky a video v aplikacích Adobe.

Vše, co potřebujete pro zachycení a vytvoření vzhledů, je zařízení se systémem iOS nebo Android.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Capture.

 2. Pokud se aplikace Fotoaparát automaticky nespustí, klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímek nebo klepnutím na ikonu snímku vyberte již pořízený snímek z aplikace Fotoaparát, Katalog Lightroom, Adobe Stock nebo Creative Cloud.

 3. Pomocí posuvníku Modul v dolní části obrazovky vyberte možnost Vzhledy.

 4. Klepnutím na ikonu v horní části obrazovky můžete snímek přizpůsobit zvolením jedné nebo více možností.

 5. Stiskněte spoušť a přejděte k dalšímu kroku.

 6. Vyberte si vzhled a prohlédněte si ho.

 7. Přejeďte prstem doprava, chcete-li změnit ukázku náhledu nebo nahrát vlastní.

 8. V pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit (->).

 9. Zadejte název a uložte vzor do knihovny.

Vzhledy lze aplikovat na obrázky nebo video v aplikacích Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro nebo Adobe After Effects. Otevřete panel Knihovny a vyhledejte knihovnu, do které jste je v aplikaci Capture uložili. V případě videozáznamu přetáhněte vzhled na klip, u kterého chcete změnit barevný odstín. V aplikaci Adobe Photoshop dvakrát klikněte na vzhled a použijte jej jako vrstvu úprav vyhledání barev nad vrstvou, kterou jste právě vybrali.

Vaše datové zdroje se automaticky ukládají do vašich knihoven Creative Cloud. Knihovna, ve které právě pracujete, a do které se zdroje ukládají, se nachází v horní části obrazovky Galerie. Budete-li chtít změnit knihovnu, ve které pracujete, klepnutím na název knihovny otevřete nabídku Moje knihovna. Jednotlivé datové zdroje můžete uložit do existující knihovny anebo vytvořit novou knihovnu.

Datové zdroje můžete přesunout mezi knihovny klepnutím na nabídku ... vedle požadovaného datového zdroje v zobrazení Galerie a výběrem možnosti Přesunout do….

V aplikaci Adobe Capture můžete upravovat datové zdroje klepnutím na ikonu tužky nebo kombinováním zdrojového obrázku s novým datovým zdrojem klepnutím na ikonu kombinace během prohlížení podrobností o datovém zdroji. Datové zdroje můžete také přenést přímo do kompatibilní aplikace pro stolní počítače nebo mobilní zařízení a zde je dále upravit.

 1. Klepnutím na položku v galerii spustíte náhled.

 2. Klepnutím na ikonu tužky v pravém dolním rohu položky ji upravíte.

 1. Vyberte datový zdroj, který chcete odstranit.

 2. Klepněte na nabídku ....

 3. Klepnutím na tlačítko Odstranit v nabídce více možností můžete datový zdroj trvale odstranit ze zařízení i služby Creative Cloud.

  Poznámka:

  Písma aktivovaná ve službě Adobe Fonts se neodstraní. Tato písma lze deaktivovat ručně ve vašem účtu na adrese fonts.adobe.com.

  Při smazání barevného motivu v aplikaci Capture se motivy publikované v aplikaci Adobe Color nevymažou. Tyto motivy lze odstranit ručně ve vašem účtu na adrese color.adobe.com.

Datové zdroje můžete duplikovat výběrem datového zdroje, klepnutím na nabídku ... a výběrem možnosti Duplikovatnebo přejmenováním datového zdroje výběrem možnosti Přejmenovat.

Knihovny můžete spravovat (například je sdílet s jinou osobou) tak, že se v prohlížeči přihlásíte ke svému účtu služby Creative Cloud a vyberete možnost Moje datové zdroje > Knihovny.

Sdílet své datové zdroje můžete výběrem ikony sdílení v levém dolním rohu obrazovky během jejich prohlížení. Datové zdroje lze sdílet jako miniaturní obrázek nebo odkaz ve službě Creative Cloud. Zdroje lze také exportovat jako obrázek nebo v různých vhodných formátech v závislosti na typu datového zdroje.

Při ukládání datového zdroje v aplikaci Capture jej uložte do knihovny Creative Cloud. Tyto knihovny se automaticky synchronizují po připojení zařízení k síti Wi-Fi, díky čemuž se vaše datové zdroje zobrazí v kompatibilních aplikacích Adobe pro stolní počítače a mobilní zařízení v panelu Knihovna.

Až si vytvoříte dostatečnou zásobu barevných motivů, vektorových tvarů a vlastních štětců, můžete pomocí nich začít tvořit v počítačových aplikacích nebo je dále rozvíjet v jiných mobilních aplikacích. Nezapomeňte si položky v aplikaci Capture uložit do knihovny Creative Cloud.

V aplikacích pro stolní počítače vyberte v panelu Knihovny tu knihovnu, do které jste datové zdroje uložili. Jednoduše přetáhněte datové zdroje, které chcete použít, na svou uměleckou desku nebo plátno.

Kompatibilní datové zdroje z aplikace Adobe Capture najdete v nabídce Štětce aplikace Photoshop Sketch a v nabídce Tvary aplikace Illustrator Draw. V mobilních aplikacích jsou palety Barva dostupné v kartě Knihovna v nabídce výběru barvy a styly písma najdete v nabídce Typ písma v kartě Knihovna.

Seznam aplikací společnosti Adobe, ve kterých jsou položky aplikace Capture podporovány, najdete v tématu Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe.

V aplikaci Adobe Capture můžete upravovat datové zdroje klepnutím na ikonu tužky nebo kombinováním zdrojového obrázku s novým datovým zdrojem klepnutím na ikonu kombinace během prohlížení podrobností o datovém zdroji. Datové zdroje můžete také přenést přímo do kompatibilní aplikace pro stolní počítače nebo mobilní zařízení a zde je dále upravit.

Nastavení přístupu aplikace Adobe Capture v operačním systému, jako je např. přístup k fotoaparátu nebo galerii, můžete změnit v Nastavení v Chromebooku, mobilním zařízení nebo tabletu.

O svůj názor na aplikaci Adobe Capture se můžete podělit s produktovým týmem, který vám také poskytne podporu.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Capture. 

 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu svého profilu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.

Nastavení přístupu aplikace Adobe Capture v operačním systému, jako je např. přístup k fotoaparátu nebo galerii, můžete změnit v Nastavení v Chromebooku, mobilním zařízení nebo tabletu.

Podpora položek aplikace Capture v jiných aplikacích společnosti Adobe

To, v jaké mobilní a počítačové aplikaci můžete položku aplikace Capture používat, je určeno jejím typem. Přehled aplikací, ve kterých je možné položky aplikace Capture používat, je uveden v následující tabulce:

Položka aplikace Capture Aplikace společnosti Adobe
Barevné motivy Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Dreamweaver, Muse, Animate, Illustrator Draw, Photoshop Sketch a Comp
Tvary Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Illustrator Draw, Photoshop Sketch a Comp
Štětce Photoshop, Illustrator, Animate a Photoshop Sketch
Typ písma InDesign, Illustrator, Photoshop a Adobe XD
3D materiály  Dimenze
Vzory Photoshop, Illustrator
Vzhledy Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online