Oříznutí, změna velikosti a převzorkování obrazů v aplikaci Photoshop Elements

Přečtěte si o různých způsobech změny velikosti obrazů v aplikaci Photoshop Elements. K dispozici jsou také odkazy na podrobné pokyny.

Oříznutí

Při oříznutí obrazu oříznete jeho okraje, takže se bude zobrazovat menší oblast. Často se to dělá z uměleckých důvodů.

Změna velikosti, tiskové rozměry, rozlišení

Rozlišení určuje množství podrobností v obrazu. Udává se v počtu bodů (nebo pixelů) na palec (DPI). Při tisku je vyžadováno vyšší rozlišení než při prohlížení fotografie na monitoru počítače. Další informace viz:

Změnou velikosti se rozumí změna tiskových rozměrů (délky a šířky) fotografie. Viz téma Základní pojmy ve Photoshop Elements: Změna velikosti.

Převzorkování

Převzorkování označuje změnu rozměrů obrazu (v pixelech) přidáním nebo odebráním celkového počtu pixelů. Převzorkování se provádí zejména při prohlížení na obrazovce. Převzorkováním se vždy sníží kvalita obrazu. Převzorkováním na menší rozměry dojde ke zmenšení velikosti souboru a zdánlivému zostření. Převzorkováním na větší rozměry dojde ke zvětšení velikosti souboru a zdánlivému rozostření.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?