Příručka uživatele Zrušit

Retušování a opravy fotografií

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Přesné odstranění červených očí

Červené oči jsou běžný problém, který se objevuje, pokud dojde k osvětlení sítnice objektu fotografie bleskem fotoaparátu. Častěji se vyskytují na snímcích pořízených v tmavé místnosti, protože zorničky fotografované osoby jsou rozšířené. Abyste se červeným očím vyhnuli, používejte funkci fotoaparátu, která jejich výskyt omezuje, vždy když je dostupná.

Poznámka:

Chcete-li při importu fotografií na pracovní plochu Elements Organizer provést automatickou opravu červených očí, zaškrtněte v dialogovém okně Získat fotografie políčko Automaticky opravit červené oči. Červené oči můžete z vybraných fotografií také odstranit v prohlížeči fotografií.

Oprava červených očí výběrem oka (nahoře) nebo klepnutím na oko (uprostřed).

 1. Chcete-li ručně opravit červené oči, vyberte Nástroj pro odstranění červených očí v režimu Rychlé nebo Expertní.

 2. Nastavte v pruhu voleb nástroje velikost panenky a míru ztmavení.

 3. Proveďte v obrazu jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na červenou oblast oka.
  • Nakreslete přes oblast očí výběr.

  Když pustíte tlačítko myši, odstraní se červená barva z očí.

  Poznámka:

  Červené oči lze automaticky upravit kliknutím na volbu Automatická korekce na liště voleb nástroje Nástroj pro odstranění červených očí.

Video | Odstranění červených očí a retušování pokožky

Infinite Skills

Odstranění efektu červených očí zvířete

Nástroj pro odstranění červených očí umožňuje odstranění červeného odlesku v očích způsobeného odrazem světla (v důsledku nedostatku okolního světla nebo použití blesku). U zvířat může mít tento odlesk bílou, zelenou, červenou nebo žlutou barvu a běžně používané nástroje pro odstranění červených očí nemusí tento efekt správně opravit.

Zlatý retrívr s efektem odrazu světla v oku zvířete (vlevo) a po použití nástroje pro odstranění očí zvířat (vpravo)

Video: Použití volby Odstranění odrazu světla v oku zvířete v nástroji pro odstranění červených očí

Podívejte se, jak odstranit zelené, žluté a jiné změny barev v oku zvířete stejně snadno jako červené oči a fotografiích lidí.

Adobe TV

Opravy odrazu světla v očích zvířete:

 1. V rychlém či expertním režimu vyberte možnost Nástroj pro odstranění červených očí.

 2. V pruhu voleb nástrojů zaškrtněte políčko Oko zvířete.

 3. Pomocí myši proveďte jeden z následujících kroků:

  • Nakreslete obdélník kolem oblasti oka.
  • Klepněte na oko v obraze.
  Poznámka:

  Po zaškrtnutí políčka Oko zvířete dojde k deaktivaci tlačítka Automaticky opravit.

Přesunutí a změna polohy objektů

Nástroj Přesun podle obsahu umožňuje vybrat objekt ve fotografii a přesunout jej na jiné místo v této fotografii.

Původní fotografie (vlevo) Drak byl umístěn blíže k zemi (uprostřed) Drak byl umístěn výše do nebe (vpravo).

Video: Přesun podle obsahu

Snadný přesun objektů na fotografii a automatické vyplnění pozadí.

Adobe TV

 1. Vyberte nástroj Přesun podle obsahu .

 2. Zvolte režim, a určete, zda chcete objekt přesunou nebo vytvořit jeho kopii.

  Přesunout

  Umožňuje přesouvat objekty do jiného umístění v obrazu.

  Rozšířit

  Umožňuje vícenásobné replikování objektu.

 3. Vyberte požadovanou možnost:

  Nový

  Vytvořte nový výběr přetažením myši kolem objektu, který chcete přesunout nebo rozšířit.

  Přidat

  Provedený výběr bude přidán k předchozímu výběru.

  Odečíst

  Když provedete nový výběr přes stávající výběr, bude překrývající se část odebrána z výsledného výběru.

  Průsečík

  Když provedete nový výběr přes stávající výběr, zůstane vybrána pouze společná plocha nového a starého výběru.

 4. Přetáhněte ukazatel myši () přes obraz a vyberte objekt, který chcete přesunout nebo rozšířit.

  Přetáhněte myší kolem objektu, který chcete vybrat

 5. Po provedení výběru přetáhněte objekt do nového umístění. Dosáhnete toho kliknutím a přetažením objektu do nového umístění.

  Plocha, ze které byl výběr přesunut, bude automaticky vyplněna obsahem obrazu obklopujícím tuto oblast.

 6. Pokud automaticky vyplněná plocha nevypadá dobře, zaškrtněte políčko Vzorkovat všechny vrstvy a upravte polohu jezdce retušování.

Odstraňování skvrn a nežádoucích objektů

Aplikace Photoshop Elements obsahuje několik nástrojů umožňujících odstranění malých nedostatků z vašich fotografií, například skvrn nebo nežádoucích objektů.

Odstranění skvrn a menších vad

Bodový retušovací štětec z vašich fotografiích rychle odstraní kazy a jiné nedokonalosti. Abyste vyhladili nedokonalosti oblasti, můžete buď jednou na vadu klepnout nebo klepnout a přetáhnout.

S použitím nástroje bodový retušovací štětec je odstranění skvrn a nedokonalostí snadné.

 1. Vyberte nástroj Bodový retušovací štětec.

 2. Zvolte velikost stopy. Nejlépe funguje štětec, jehož stopa je o něco větší než plocha, kterou chcete opravit, abyste ji pokryli jediným klepnutím.
 3. Vyberte jednu z následující možnosti Typ v pruhu Volby nástroje.

  Souhlas blízkosti

  S použitím obrazových bodů kolem okrajů výběru najde oblast obrazu, která se použije jako záplata pro vybranou oblast. Pokud tato volba neposkytne uspokojivou opravu, zvolte Úpravy >Zpět a zkuste volbu Vytvořit texturu.

  Vytvořit texturu

  Využije všechny pixely ve výběru k vytvoření textury pro úpravu oblasti. Pokud textura nebude dobře fungovat, zkuste přes plochu táhnout ještě jednou.

  Poznámka:

  Kliknutím na volbu Vzorkovat všechny vrstvy použijete svou změnu u všech vrstev snímku.

 4. Klepněte na oblast, kterou chcete v obrazu opravit, nebo klepněte a táhněte přes větší oblast.

Odstranění nežádoucích objektů pomocí opravy s ohledem na obsah

Z fotografií můžete odstranit nežádoucí objekty nebo osoby, aniž byste je zničili. Pomocí volby Podle obsahu s nástrojem bodový retušovací štětec lze odstranit vybrané objekty z fotografie. Aplikace Photoshop Elements porovná blízký obsah obrazu, aby mohla plynule vyplnit výběr a realisticky zachovat hlavní detaily, jako jsou stíny a okraje objektů.

Obraz před a po odstranění nežádoucího objektu (štětec) pomocí výplně podle obsahu.

Odstranění nežádoucího objektu:

 1. Vyberte nástroj Bodový retušovací štětec.

 2. V pruhu Volby nástroje vyberte možnost s ohledem na obsah.

 3. Malujte přes objekt, který chcete odstranit z obrazu.

Bodové retušování je nejvhodnější pro malé objekty. Pokud je snímek, na kterém pracujete, velký a obsahuje velký nežádoucí objekt, je nutné pracovat s dobrou počítačovou konfigurací. Doporučenou konfiguraci počítače naleznete v článku Systémové požadavky aplikace Photoshop Elements.

Dojde-li u velkých obrazů k potížím, vyzkoušejte tyto postupy:

 • Postupně kreslete menšími tahy štětce.
 • Převzorkujte obraz.
 • Zvětšete přidělenou paměť RAM a spusťte aplikaci znovu.

Oprava velkých nedostatků

Retušovací štětec opravuje velké oblasti s chybami přetažením. Můžete odstranit objekty z jednotného pozadí, jako jsou například objekty na louce.

Před a po použití retušovacího štětce.

 1. Vyberte nástroj Retušovací štětec.

 2. Zvolte z pruhu voleb nástroje velikost stopy a nastavte volby retušovacího štětce:

  Režim

  Určuje způsob, jakým se zdroj nebo vzorek prolne se stávajícími obrazovými body. Režim Normální pokládá nové obrazové body na originální obrazové body. Režim Nahradit zachovává na okrajích tahu štětce tenkou vrstvu zrnitosti a textury.  

  Zdroj

  Nastavuje zdroj, který se použije pro opravu obrazových bodů. Navzorkovaný používá obrazové body ze stávajícího obrazu. Vzorek používá obrazové body ze vzorku, který určíte na panelu Vzorek.

  Pevně

  Vzorkuje obrazové body průběžně, aniž byste ztratili současný vzorkovací bod, a to i v případě, že uvolníte tlačítko myši. Odznačte volbu Pevně, aby se použily stejné navzorkované obrazové body z počátečního bodu vzorkování pokaždé, když malování přerušíte a obnovíte.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Chcete-li vzorkovat data ze současné vrstvy, současné vrstvy a pod ní nebo ze všech viditelných vrstev, vyberte možnost Vzorkovat všechny vrstvy.

 3. Umístěte ukazatel na libovolný otevřený obraz, stiskněte klávesu Alt a klepnutím navzorkujte data.
  Poznámka:

  Pokud vzorkujete z jednoho obrazu a aplikujete kopii do jiného obrazu, musí být oba obrazy ve stejném barevném režimu, nebo alespoň jeden z nich musí být v režimu stupně šedi.

 4. Přetáhnutím přes nedostatek v obrazu smícháte stávající data s navzorkovanými daty. Navzorkované obrazové body se smíchají s existujícími obrazovými body pokaždé, když uvolníte tlačítko myši.
  Poznámka:

  Pokud je na okrajích oblasti, kterou chcete retušovat, výrazný kontrast, vytvořte před použitím nástroje Retušovací štětec výběr. Výběr by měl být větší než plocha, kterou chcete retušovat, ale měl by přesně kopírovat hranice kontrastních obrazových bodů. Při malování nástrojem retušovací štětec výběr brání rozpití barev do okolí.

Korekce zkreslení fotoaparátu

Dialogové okno Korekce zkreslení fotoaparátu slouží k opravě běžných problémů se zkreslením čoček, jako jsou ztmavené okraje díky chybě čočky nebo nesprávné stínování čoček. Například na fotografii oblohy, která byla pořízená, když bylo málo světla, jsou rohy obrazu tmavší než střed. Zkreslení je možné opravit změnou míry viněty a nastavením středních tónů.

Opravte zkreslení způsobená svislým nebo vodorovným sklopením fotoaparátu s použitím ovládacích prvků perspektivy. Otočením obrazu nebo opravou perspektivy obrazu upravte deformace. Mřížka filtru snímku pro Korekci zkreslení fotoaparátu umožňuje snadné a přesné úpravy.

Korekce zkreslení fotoaparátu

 1. Vyberte možnost Filtr > Korekce zkreslení fotoaparátu.

 2. Vyberte zaškrtávací políčko Náhled.

 3. Chcete-li váš obraz opravit, nastavte libovolné z následujících voleb a potom klepněte na OK:

  Odstranit deformaci

  Zkoriguje soudkovité nebo poduškovité zkreslení. Chcete-li narovnat vodorovné nebo svislé linie, které jsou ohnuté na obě strany směrem od nebo směrem ke středu obrazu, zadejte do pole hodnotu nebo přesuňte jezdec.

  Míra viněty

  Nastavuje míru zesvětlení nebo ztmavení podél okrajů obrazu. Chcete-li obraz postupně stínovat, zadejte do pole hodnotu nebo přesuňte jezdec.

  Střední bod viněty

  Určuje šířku oblasti ovlivněnou jezdcem Míra. Větší část obrazu ovlivníte tím, že přesunete jezdec nebo zadáte nižší číslo. Chcete-li omezit účinek jen na okraje obrazu, zadejte vyšší hodnotu.

  Svislá perspektiva

  Koriguje perspektivu obrazu způsobenou nakloněním fotoaparátu nahoru nebo dolů. Pokud chcete, aby byly svislé čáry v obrazu paralelní, zadejte do pole číslo nebo použijte jezdec.

  Vodorovná perspektiva

  Chcete-li opravit perspektivu tím, že budou vodorovné čáry v obrazu paralelní, zadejte do pole číslo nebo použijte jezdec.

  Úhel

  Pootočením obrazu eliminuje naklonění fotoaparátu nebo doladí polohu obrazu po úpravě perspektivy. Chcete-li obraz otočit doleva (proti směru hodinových ručiček) nebo doprava (po směru hodinových ručiček), zadejte do pole hodnotu nebo přetáhněte kruhovou stupnici úhlu.

  Měřítko

  Nastaví zvětšení nebo zmenšení obrazu. Rozměry obrazu v obrazových bodech se nezmění. Zadáním hodnoty do pole nebo přesunutím jezdce odstraníte prázdné oblasti obrazu, které jsou způsobené poduškovitým zkreslením, otočením nebo korekcí perspektivy. Zvětšením měřítka obrazu dojde k jeho oříznutí a interpolaci na původní rozměry v obrazových bodech.

  Zobrazovat mřížku

  Vyberete-li tuto volbu, zobrazuje se mřížka. Pokud tuto volbu zrušíte, mřížka se skryje.

  Zvětšení zobrazení

  Při zvětšení zobrazuje bližší pohled a při zmenšení vzdálenější.

  Barva

  Nastavuje barvu mřížky.

Automatické odstranění oparu

Odstranění oparu, mlhy či smogu z fotografie

Tlumený efekt na snímcích způsobený podmínkami okolí či atmosférickými podmínkami, zejména na fotografiích krajin, lze odstranit. Pomocí funkce Automatické odstranění oparu lze redukovat maskovací efekt vytvořený oparem, mlhou či smogem.

Použití funkce Automatické odstranění oparu:

 1. Snímek otevřete v aplikaci Photoshop Elements, a to v režimu Rychlé nebo Expert.
 2. Po otevření snímku vyberte možnost Vylepšit > Automatické odstranění oparu.

Snímek se zpracuje a efekty oparu či mlhy se redukují. Pro další zpracování fotografie zopakujte krok 2.

Poznámka:

Lépe automatické odstranění oparu funguje u nekomprimovaných snímků/snímků RAW.

Ruční odstranění oparu

Alternativa k automatickému odstranění oparu

Fotografie pořízená v mlze

Fotografie upravená pomocí funkce odstranění oparu a dalších úprav expozice a kontrastu

 1. Snímek otevřete v aplikaci Photoshop Elements, v režimu Rychlé nebo Vylepšit.

 2. Vyberte možnost Vylepšit > Odstranění oparu.

 3. Pomocí jezdců Snížení oparu a Citlivost dosáhnete požadované úrovně omezení oparu.

  Po použití nízkých úrovní odstranění oparu

  Odstranění oparu se použije, dokud nebude snímek jasnější

  Poznámka:

  Nezapomeňte, že přílišné použití kteréhokoli jezdce může mít za následek snímek s vysokými úrovněmi kontrastu nebo menšími nedostatky, které jsou viditelné po zvětšení. Pohrajte si s oběma jezdci, dokud nedosáhnete správného výsledku.

 4. Pomocí tlačítka Před / Po zobrazíte účinnost funkce Snížení oparu u dané fotografie.

 5. Po skončení klikněte na tlačítko OK. Úpravy odstranění oparu zrušíte kliknutím na volbu Storno.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online