Ukončovací kód 6 nebo 7 s dalším textem chyby

Může se vyskytnout problém s instalací označený ukončovacím kódem 6 nebo 7 a v dialogu se zobrazí text chyby. Text ukončovacího kódu bude podobný textu jedné z následujících chyb:

Text chyby při instalaci
Srovnejte text chyby v dialogu instalace s řetězci níže.

 • Unable to preserve owner and group of <cesta k souboru>
 • Unable to set owner and group of <cesta k souboru> to <identifikátor UID> and <identifikátor GID>
 • Unable to get permissions of <cesta>
 • Unable to preserve owner and group of <cesta>
 • Unable to delete directory <cesta>
 • Unable to set permissions of "<cesta k souboru>" to <režim>
 • Unable to restore permissions of "<cesta k souboru>" to <režim>
 • Unable to copy file from "<zdroj>" to "<cíl>"

Řešení 1: Přejmenování složek Adobe ve složce Aplikace (systém Mac OS) nebo ve složce Program Files (systém Windows)

Poznámka: Před použitím tohoto řešení se ujistěte, zda jste se pokusili odinstalovat programy, které zkoušíte nainstalovat.

Soubory, které byly vytvořeny při předchozích pokusech o instalaci, jsou pro instalační program neočekávanými položkami a mohou způsobit systémové chyby při čtení nebo zapisování do souborů. Zkontrolujte, zda nejsou ve složce Aplikace (systém Mac OS) nebo Program Files (systém Windows) složky z předchozích pokusů o instalaci nebo aktualizaci.

 1. Přejděte do následující složky:

  • Systém Mac OS: /Aplikace
  • Systém Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Otevřete složky pojmenované podle aplikací, které se snažíte nainstalovat, a přejmenujte je. Například přejmenujte složku Adobe Photoshop CS5 na složku Adobe Photoshop CS5 old.

 3. Zkontrolujte, zda existuje složka AdobePatchFiles a přejmenujte ji.

 4. (Pouze systém Mac OS) Ve složce Aplikace přejmenujte složku s názvem Adobe.

 5. Pokuste se znovu nainstalovat software.
 6. Po dokončení instalace se ujistěte, zda ostatní aplikace společnosti Adobe fungují podle očekávání a poté odstraňte přejmenované složky.

Řešení 2: Ověření oprávnění

Tyto chyby se mohou vyskytnout při potížích s oprávněními k souborům. Při řešení potíží ověřte oprávnění k souborům.

Cesta k souboru v chybové zprávě se zobrazí místo řetězce <cesta k souboru> nebo <cesta>. Nadřazená složka souborů je složka, která přímo předchází poslední složce odkazované v chybové zprávě. Ve vzorové chybové zprávě níže je nadřazenou složkou složka Adobe. Postupujte podle pokynů níže pro další složku v cestě.

Vzorová chybová zpráva:

Unable to delete directory C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Podle pokynů pro daný operační systém níže upravte oprávnění.

  Poznámka: K tomuto řešení potřebujete mít v počítači oprávnění správce. Přihlaste se pomocí uživatelského účtu správce.

Systém Windows 8.1, 8 nebo 7

 1. Zvolte možnost Start > Počítač > Uspořádat > Možnosti složky a hledání a poté klikněte na kartu Zobrazení.
 2. V části Upřesnit nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte do nadřazené složky.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na další složku a poté zvolte možnost Vlastnosti.
 5. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

 6. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení uvedeny skupiny Administrators a SYSTEM a oprávnění k zabezpečení jsou nastavena na možnost Úplné řízení. Jestliže tomu tak není, postupujte následovně:

  1. Klikněte na možnost Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji podle zobrazených pokynů.
  3. Podle potřeby upravte nastavení.
 7. Klikněte na tlačítko Upřesnit a na kartě Vlastník klikněte na tlačítko Upravit. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění v nástroji Řízení uživatelských účtů.
 8. V části Změnit vlastníka klikněte na skupinu Administrators a zaškrtněte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Poté klikněte na tlačítko Použít.

 9. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Upravit. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění v nástroji Řízení uživatelských účtů.
 10. Zaškrtněte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 11. Klikněte několikrát na tlačítko OK nebo Ano, dokud se nezavře dialog Vlastnosti instalačního programu.
 12. Proces zopakujte pro všechny další cesty k souborům.
 13. Spusťte aplikaci Adobe.

Mac OS X

 1. Přejděte do nadřazené složky.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.
 3. V části Sdílení a oprávnění klikněte na možnost Podrobnosti a zobrazte možnosti vlastníka a skupin.
 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. V zobrazené výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo správce.

 5. Udělte oprávnění ke čtení a k zápisu svému uživatelskému jménu, správci a všem uživatelům.
 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Použít pro položky ve složce.
 7. Zavřete okno Informace.
 8. Opakujte tento proces pro všechny zbývající cesty.
 9. Spusťte aplikaci Adobe.