Podpora písem Type 1 | Ukončení používání

Aplikace Photoshop verze 23.0 (MAX 2021) a novější již nepodporuje písma PostScript Type 1

V aplikaci Photoshop 23.0 jsme aktualizovali, modernizovali a sjednotili náš textový modul s modulem pro tvarování písem Harfbuzz za účelem podpory všech písem. 

Písma Type 1 (známá také jako PostScript, PS1, T1, Adobe Type 1, Multiple Master nebo MM) jsou formátem v odvětví písem, který nahradily větší sady glyfů. Písma Type 1 nejsou podporována ve většině prohlížečů a operačních systémů a společnost Adobe se zaměřila na podporu a využívání robustnějších technických možností písem formátu OpenType. 

Aplikace Photoshop 23.0 a novější nebude rozpoznávat přítomnost písem Type 1, a to ani tehdy, jsou-li tato písma nainstalována v operačním systému počítače. Co to pro vás znamená:

  1. Písma Type 1 se nebudou objevovat v nabídce Písma aplikace Photoshop.
  2. Dříve nainstalovaná písma Type 1 již v aplikaci Photoshop nefungují.
  3. Při otevírání souborů aplikace Photoshop s existujícími písmy Type 1 se zobrazí následující zpráva – Existující písma Type1 se v dokumentu zobrazí jako „Chybějící písma“.

Pokud vámi požadované písmo není k dispozici v knihovně Adobe Fonts, můžete podporovaná písma vlastněná společností Adobe získat od našeho partnera, společnosti fontspring. Pro více informací je kontaktujte přímo.

Zákazníci, kteří si zakoupili písma Type 1, jež nepatří společnosti Adobe, by měli kontaktovat vydavatele písma a zjistit, zda je možné získat upgrade na písma ve formátu OpenType.

Poznámka:

Převod písem Type 1 na formát OpenType je možný, ale jeho výsledek nemusí být optimální. Převod souborů nemusí být také v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem vydavatele písem. Chcete-li se dozvědět více informací, projděte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem nebo přímo kontaktujte vydavatele písem.

Další informace naleznete na stránce komunity společnosti Adobe zde.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.