Seznamte se s novinkami v aktuální verzi aplikace Photoshop.
Photoshop_CC_icon

Aplikace Photoshop z října 2018 (verze 20.0) přináší nové skvělé funkce pro designéry, digitální fotografy a ilustrátory. Zde najdete rychlý úvod k těmto funkcím a odkazy na další zdroje informací.


Poznámka:

 • Nová funkce automatických aktualizací nyní zajišťuje, že jsou vaše aplikace Creative Cloud automaticky upgradovány, jakmile je k dispozici nová verze. Předvolby aktualizací můžete spravovat v počítačové aplikaci Creative Cloud. Další informace.
 • Pokud upgradujete ze starší verze aplikace Photoshop, přečtěte si tyto poznámky a tipy.

Snadné maskování s nástrojem Rámeček

Obrázky můžete snadno maskovat tak, že je umístíte do rámečků. Nástrojem Rámeček (K) rychle vytvoříte zástupné obdélníkové nebo eliptické rámečky. Můžete také převést libovolný tvar nebo text na rámečky a vyplnit je obrázky.

Snadné maskování s nástrojem Rámeček

Obrázek do rámečku umístíte pouhým přetažením položky ze služby Adobe Stock, z knihoven na panelu Knihovny, případně z místního disku. Obrázek se automaticky přizpůsobí velikosti rámečku. Obsah umístěný do rámečků se vždy umístí jako inteligentní objekty, takže lze jeho velikost nedestruktivně změnit.

Další informace získáte v tématu Vložení obrázků do rámečku.

Vylepšená funkce Výplň podle obsahu

Využívá technologii Adobe Sensei

Nová vyhrazená pracovní plocha Výplň podle obsahu poskytuje interaktivní prostředí pro úpravy, ve kterém dosáhnete dokonalých výsledků. Nyní si můžete zvolit, které zdrojové obrazové body chcete použít a poté je můžete otáčet, měnit jejich velikost a zrcadlit je – vše díky technologii Adobe Sensei. Zároveň získáte živý náhled změn v plném rozlišení a možnost uložit výsledek do nové vrstvy.

Pracovní plocha Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop 2019

Spuštění pracovní plochy Výplň podle obsahu:

 1. Otevřete obrázek v aplikaci Photoshop. Pomocí libovolného nástroje pro výběr zvolte oblast, kterou chcete vyplnit.
 2. V nabídce zvolte Úpravy > Výplň podle obsahu.
Okno dokumentu na pracovní ploše Výplň podle obsahu zobrazuje výchozí oblast vzorkování jako překryvnou masku na obrázku. Pomocí nástrojů na panelu Nástroje (v levé části obrazovky) můžete upravit oblast vzorkování a svůj prvotní výběr oblasti k vyplnění. Na panelu Výplň podle obsahu (v pravé části obrazovky) můžete zadat možnosti vzorkování, nastavení výplně a nastavení výstupu tak, abyste v obrázku dosáhli požadovaného výsledku vyplnění. Při provádění změn se na panelu Náhled bude zobrazovat živý náhled výstupu v plném rozlišení.

Nový režim pro několikanásobné vrácení zpět

Pomocí klávesových zkratek Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac) můžete v dokumentu aplikace Photoshop vrátit zpět několik kroků, podobně jako v jiných aplikacích Creative Cloud. Nový režim pro několikanásobné vrácení zpět je standardně povolen.  

K vrácení zpět několika posledních kroků použijte klávesové zkratky Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac)

V nabídce Úpravy jsou nyní pro nový režim vrácení zpět zobrazeny následující příkazy:

 • Zpět: Vrácení zpět o jeden krok v řetězci vrácení provedených akcí. Klávesová zkratka: Ctrl+Z (Windows) / Command+Z (Mac).
 • Znovu: Přechod o jeden krok vpřed. Klávesová zkratka: Shift+Ctrl+Z (Windows) / Shift+Command+Z (Mac).
 • Přepnout poslední stav: Tento příkaz funguje stejně, jako ve starším režimu vrácení zpět.Klávesová zkratka: Ctrl+Alt+Z (Windows) / Command+Alt+Z (Mac).

(Photoshop)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět, postupujte následovně:

 1. V nabídce zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět v Adobe Camera Raw, postupujte následovně:

 1. V nabídce aplikace Photoshop vyberte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů.
 2. V části Kompatibilita souboru klikněte na Předvolby Camera Raw.
 3. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.
V nabídce Úpravy se vedle příkazu Zpět nebo Znovu zobrazuje také název kroku, na který bude příslušný příkaz použit.
Například Úpravy > Zpět Upravit text.

Příkazy Krok dopředu a Krok zpět byly z nabídky Úpravy odebrány. Tyto příkazy jsou stále dostupné v místní nabídce na panelu Historie. Ve výchozím nastavení jsou nyní změny viditelnosti vrstev odvolatelné. Když kliknete na ikonu viditelnosti  na panelu Vrstvy, vytvoří se stav historie. Tohoto chování můžete řídit pomocí volby Nastavit změny viditelnosti vrstvy jako neodvolatelné v dialogovém okně Volby historie, ke kterému získáte přístup z místní nabídky na panelu Historie.

Související užitečné informace viz Příkaz Zpět a historie.

Vylepšené používání

Referenční bod je standardně skrytý

Při transformaci položek můžete položky snadno přesouvat po plátně. Referenční bod , který se zobrazoval při transformaci položek, je nyní standardně skrytý. Pokud chcete, aby se referenční bod zobrazoval, můžete v pruhu voleb zaškrtnout políčko Přepnout referenční bod.

Přepnout referenční bod

Úprava textu poklikáním

Nyní můžete rychle zahájit úpravy textu v dokumentu poklikáním na vrstvu Text pomocí nástroje pro přesun. Kvůli úpravám textu již není nutné přepínat mezi nástroji.  

Úprava textu poklikáním

Související užitečné informace viz Úpravy textu.

Automatické potvrzení

Pomocí automatického potvrzení můžete efektivněji provést oříznutí, transformaci či vložení nebo zadat text. Kvůli potvrzení změn již nemusíte stisknout klávesu Enter (Windows) nebo Return (macOS) ani klikat na tlačítko Potvrdit  v pruhu voleb.

Pokud chcete, aby se při oříznutí nebo transformaci automaticky potvrdily změny, proveďte libovolnou z následujících akcí:

 • Vyberte nový nástroj.
 • Klikněte na vrstvu na panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
 • V okně dokumentu klikněte mimo oblast plátna.
 • Na plátně klikněte mimo ohraničovací rámeček.

Pokud chcete, aby se při zadávání textu ve vrstvě Text automaticky potvrdily změny, proveďte libovolnou z následujících akcí:

 • Vyberte nový nástroj.
 • Klikněte na vrstvu na panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)

Související užitečné informace viz následující odkazy:

Proporcionální transformace ve výchozím nastavení

Aplikace Photoshop nyní ve výchozím nastavení transformuje většinu typů vrstev (například vrstvy obrazových bodů, textové vrstvy, bitmapy, umísťované inteligentní objekty) proporcionálně. Tvary a cesty, tj. vektory, jsou ve výchozím nastavení stále transformovány neproporcionálně

Když transformujete vrstvu, nemusíte již při přetahování rohového úchytu držet stisknutou klávesu Shift, abyste změnili velikost vybrané vrstvy při zachování proporcí. Kdykoli během transformace přetáhnete rohový úchyt a přesunete jej, vrstva změní velikost proporcionálně. Pokud nyní při přetahování rohového úchytu během transformace podržíte stisknutou klávesu Shift, změní se velikost neproporcionálně.

Chcete-li během transformace změnit velikost vrstvy proporcionálně, postupujte takto:

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvy, jejichž velikost chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy Command+T (Mac) nebo Ctrl+T (Windows). Případně můžete kliknout na Úpravy > Libovolná transformace.
 3. Přetažením rohového úchytu na ohraničovacím rámečku změňte velikost vrstvy.
 4. Potvrďte změny.

Jak mohu při transformaci vrstev vypnout novou proporcionální změnu velikosti, jestliže ji nechci používat jako výchozí chování?

Pokud chcete obnovit chování transformace ze starších verzí, řiďte se pokyny níže podle vaší verze aplikace Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0.5 (vydání z června 2019)

Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (macOS).
 2. Vyberte možnost Použít starší režim libovolné transformace.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 a 20.0.4

Postupujte takto:

 1. V Poznámkovém bloku (Windows) nebo textovém editoru v systému macOS vytvořte soubor prostého textu (.txt).
 2. Do tohoto souboru napište následující text:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Uložte soubor jako PSUserConfig.txt do složky s nastavením aplikace Photoshop. [Instalační jednotka]:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Postupujte následovně:
  1. Uložte soubor jako PSUserConfig.txt na plochu.
  2. Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na soubor PSUserConfig.txt na ploše a v místní nabídce zvolte příkaz Kopírovat.
  3. V programu Finder zvolte příkaz Go > Go To Folder (Přejít > Přejít do složky). V dialogovém okně Go To Folder (Přejít do složky) zadejte ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/.
  4. Vložte zkopírovaný soubor do tohoto umístění.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Související užitečné informace viz následující odkazy:

Zabránění náhodnému přesunutí panelů pomocí volby Zamknout pracovní plochu

Nová volba Zamknout pracovní plochu umožňuje zabránit náhodnému přesunutí pracovní plochy, což je užitečné zejména, pokud s aplikaci Photoshop pracujete na tabletu nebo používáte pero. Chcete-li použít tuto volbu, klikněte na Okna > Pracovní plocha > Zamknout pracovní plochu.

Volba Zamknout pracovní plochu v aplikaci Photoshop
Volba Zamknout pracovní plochu v aplikaci Photoshop

Další související užitečné informace o volbách pracovní plochy viz Základy práce s pracovní plochou.

Živý náhled režimů prolnutí

Nyní můžete procházet různé možnosti režimů prolnutí a sledovat, jak se mění vzhled obrázku. Aplikace Photoshop zobrazí živý náhled režimů prolnutí na plátně, když procházíte různé možnosti režimů prolnutí na panelu Vrstvy a v dialogovém okně Styl vrstvy.

Živý náhled režimů prolnutí
Procházení režimů prolnutí na panelu Vrstvy

Související užitečné informace viz následující odkazy:

Režim symetrie

Kreslete dokonalé symetrické vzory. Při práci s nástroji Malířský štětec, Míchací štětec, Tužka nebo Guma klikněte v pruhu voleb na ikonu motýla (). Vyberte některý z dostupných typů symetrie: Svisle, Vodorovně, Duální osy, Diagonála, Zakřivení, Kruh, Spirála, Rovnoběžky, Radiální, Mandala. Při malování jsou tahy štětcem symetricky kopírovány přes linii symetrie, což umožňuje snadno vytvářet složité symetrické vzory.

Kresba mandaly
Vzor vytvořený pomocí mandalové symetrie. (Autor kresby Mike Shawn.)

Podrobné informace získáte v tématu Kreslení symetrických vzorů.

Výběr barev pomocí barevného kola

Vizualizujte barevné spektrum pomocí barevného kola a snadno vybírejte barvy založené na harmoniích, jako jsou doplňkové a analogové barvy. V místní nabídce na panelu Barvy vyberte Barevné kolo.   

Výběr barev pomocí barevného kola
Výběr barev pomocí barevného kola

Domovská obrazovka

Pusťte se rychle do práce na domovské obrazovce aplikace Photoshop. Můžete si zde zobrazit informace o nových funkcích, naleznete zde výukové materiály a snadno odsud přejdete přímo do otevřených dokumentů. Na domovskou obrazovku můžete kdykoli přejít kliknutím na novou ikonu Domů pruhu voleb.

Domovská obrazovka aplikace Photoshop
Domovská obrazovka aplikace Photoshop

Další informace naleznete v části Základy práce s pracovní plochou.

Vylepšená výuka v aplikaci

Ve výukových lekcích v aplikaci (panel Výuka) můžete nyní používat vlastní obrázky, abyste rychleji dosáhli požadovaného vzhledu.

Výuka s vlastními obrázky
Výuka s vlastními obrázky

Hlavní funkce požadované zákazníky

Rozmístění mezer (jako v aplikaci Adobe Illustrator)

Nyní můžete řídit rozmístění rozestupů mezi objekty. Aplikace Photoshop již dokáže rozmisťovat objekty rovnoměrný rozestupem jejich středových bodů. Pokud mají objekty různou velikost, můžete tak mezi nimi nastavit rovnoměrný odstup. Související užitečné informace viz Zarovnání a rozmístění vrstev.

Vodorovné a svislé rozestupy mezi objekty
(Vlevo) Volby pro rozmístění rozestupů v aplikaci Photoshop (Vpravo) Vodorovné rozestupy mezi objekty

Matematické operace v číselných polích

V libovolném poli, do kterého lze zadávat číselné hodnoty, můžete provádět jednoduché matematické operace. Můžete například zadat jednoduchý výpočet 200/2, jehož výsledkem je hodnota 100, která se vloží do pole. To je velmi užitečné, když se snažíte rychle zjistit násobek nějaké hodnoty nebo chcete něco vydělit. Další informace najdete v tématu Používání jednoduchých matematických operací v číselných polích..  

Používání jednoduchých matematických operací v číselných polích aplikace Photoshop
Obrázek zobrazující matematickou operaci v dialogu Velikost plátna

Možnost zobrazení dlouhých názvů vrstev

U dlouhých názvů vrstev zachovává Photoshop začátek a konec názvu vrstvy a doprostřed názvu umístí výpustku (...). V předchozích verzích byl oříznut konec názvu a nahrazen výpustkou (...).

Možnost zobrazení dlouhých názvů vrstev
Photoshop nyní vkládá výpustku (...) doprostřed dlouhých názvů vrstev.

Funkce Srovnání písem podporuje japonská písma

Nyní můžete pomocí funkce Srovnání písem vyhledávat japonská písma. Funkce Srovnání písem využívající technologii Adobe Sensei dokáže rozpoznat text ve vybrané oblasti obrázku, porovnat ho s licencovanými písmy v počítači nebo ve službě Adobe Fonts a nabídnou podobná písma. Další informace najdete v tématu Srovnání písem.

Vyhledávání japonských písem pomocí funkce Srovnání písem
Vyhledávání japonských písem pomocí funkce Srovnání písem

Převrácení zobrazení dokumentu

V případě potřeby můžete rychle převrátit plátno vodorovně. Zvolte Zobrazení > Převrátit vodorovně.   

Zástupný text Lorem Ipsum

Při vkládání nových textových vrstev do dokumentu můžete použít zástupný text „Lorem Ipsum“. V předvolbách textu (Úpravy > Předvolby > Text) vyberte možnost Vyplnit nové textové vrstvy zástupným textem.

Přizpůsobení klávesových zkratek pro pracovní plochu Vybrat a maskovat

Nyní můžete změnit klávesové zkratky pro pracovní plochu Vybrat a maskovat. Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky vyberte v nabídce Zkratky pro možnost Pracovní prostory. Ve sloupci Příkaz pracovního prostoru rozbalte sadu Vybrat a maskovat a upravte zkratky podle potřeby. Další informace získáte v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.

Předvolby pro změnu velikosti uživatelského rozhraní

Získejte větší kontrolu nad změnou velikosti uživatelského rozhraní aplikace Photoshop. Upravujte ho nezávisle na dalších aplikacích a používejte tu správnou velikost písma. V předvolbách rozhraní (Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní) je nyní k dispozici nové nastavení Upravit velikost rozhraní podle písma. Pokud povolíte toto nové nastavení, velikost celého uživatelského rozhraní aplikace Photoshop se změní podle hodnoty, kterou jste vybrali v rozevírací nabídce Velikost písma uživatelského rozhraní Velmi malá, Malá, Střední nebo Velká.

Nastavení Upravit velikost rozhraní podle písma v předvolbách uživatelského rozhraní
Nastavení Upravit velikost rozhraní podle písma v předvolbách uživatelského rozhraní

Podpora písem jihovýchodní Asie

Photoshop nyní obsahuje podporu pěti nových jazyků jihovýchodní Asie, takže vaše dokumenty mohou obsahovat text v těchto jazycích: thajštině, barmštině, laoštině, sinhalštině a khmerštině.

Poznámka:

Pokud chcete tyto jazyky používat správně v systému Windows, musíte si pro jednotlivé jazyky nainstalovat jazykové sady. Další informace získáte v článku nápovědy společnosti Microsoft Jazykové sady.

Vytvoření nového dokumentu v některém z výše uvedených jazyků:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Text.
 2.  Vyberte možnost Středovýchodní a jihoasijské.
 3. Otevřete dokument.
 4. Vytvořte textovou vrstvu.
 5. Na panelu Znaky nastavte pro možnost Jazyk některý z nových jazyků: thajštinu, barmštinu, laoštinu, sinhalštinu nebo khmerštinu.
 6. V závislosti na zvoleném jazyce nastavte odpovídající písmo. Pokud jste například vybrali thajštinu, nastavte thajské písmo, jako Adobe Thai nebo Noto Sans Thai.
 7. Zkopírujte a vložte text napsaný ve vámi vybraném jazyce. Pokud máte nastavenou klávesnici s rozložením pro vybraný jazyk, jednoduše text napište.

Další informace naleznete v tématu Sazba pro asijská písma.

Modernizovaný modul kompozice

Tato verze aplikace Photoshop přináší nový modul kompozice, který poskytuje modernější kompoziční architekturu, kterou lze snadněji optimalizovat na všech platformách (macOS, Windows a iOS / mobilní platformy).

Camera Raw | Nové funkce

Podrobné informace o nových funkcích modulu Adobe Camera Raw získáte v tématu Co je nového v Camera Raw.

Co se změnilo

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online