Chybějící akce

Problém: Při aktualizaci aplikace Photoshop nebo její instalaci do nového počítače dojde ke ztrátě akcí.

Postup 1: Uložení a načtení akcí

Pomocí níže uvedených postupů můžete migrovat akce mezi různými verzemi aplikace Photoshop nebo mezi instancemi aplikace Photoshop nainstalovanými v různých počítačích.

Zdrojová instalace: Uložení akcí jako souboru ve formátu .atn

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a zvolte Okna > Akce.

 2. V kontextové nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Nová sada. Zadejte název nové sady akcí.

 3. Ujistěte se, že je vybraná nová sada akcí. Nyní do ní přetáhněte požadované akce.

 4. Vyberte právě vytvořenou sadu akcí a v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Uložit akce. V aplikaci Photoshop se vytvoří soubor .atn. Výchozí umístění uloženého souboru .atn je následující:

  • (Windows) C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <verze>\Presets\Actions

Cílová instalace: Načtení akcí

Následujícím postupem naimportujte akce do jiného počítače nebo jiné verze aplikace Photoshop.

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a zvolte Okna > Akce.

 2. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Načíst akce. Vyberte soubor .atn, který chcete importovat. 

Postup 2: Ruční migrace akcí a přednastavení

Následujícím postupem můžete migrovat akce do nově nainstalované verze aplikace Photoshop.

 1. Ve zdrojové instalaci přejděte do jedné z následujících složek: 

  • (Windows) C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <verze>\Adobe Photoshop <zdrojová_verze> Settings
  • (macOS) Users/<uživatelské_jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <zdrojová_verze> Settings
  Poznámka:

  V uvedených cestách nahraďte text ve špičatých závorkách <> údaji platnými pro vaši instalaci. Text <uživatelské jméno> nahraďte názvem svého účtu. Text <verze> nahraďte verzí aplikace Photoshop, kterou používáte.

 2. Zkopírujte soubor Actions Palette. psp .  

 3. Vložte kopírovaný soubor do následujícího umístění v cílové instalaci aplikace Photoshop:

  • (Windows) C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <cílová_verze> Settings
  • (macOS) Users/<uživatelské_jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <cílová_verze> Settings

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?