Chybějící akce

Problém: Při aktualizaci aplikace Photoshop nebo její instalaci do nového počítače dojde ke ztrátě akcí.

Řešení 1: Uložení a načtení akcí

Pomocí níže uvedených řešení můžete migrovat akce mezi různými verzemi aplikace Photoshop nebo mezi instancemi aplikace Photoshop nainstalovanými v různých počítačích.

Zdrojová instalace: Uložení akcí jako souboru ve formátu .atn

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a zvolte Okna > Akce.

 2. V kontextové nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Nová sada. Zadejte název nové sady akcí.

 3. Ujistěte se, že je vybraná nová sada akcí. Nyní do ní přetáhněte požadované akce.

 4. Vyberte právě vytvořenou sadu akcí a v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Uložit akce. Aplikace Photoshop vytvoří soubor s příponou .atn. Výchozí umístění uloženého souboru .atn je následující:

  • (Windows) C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <verze>\Presets\Actions

Cílová instalace: Načtení akcí

Následujícím postupem naimportujte akce do jiného počítače nebo jiné verze aplikace Photoshop.

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a zvolte Okna > Akce.

 2. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Načíst akce. Vyberte soubor .atn, který chcete importovat. 

Řešení 2: Ruční migrace akcí a přednastavení

Podle níže uvedených kroků proveďte migraci akcí do nově nainstalované verze aplikace Photoshop.

 1. Ve zdrojové instalaci přejděte do jedné z následujících složek: 

  • (Windows) C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <zdrojová_verze> Settings
  • (macOS) Users/<uživatelské_jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <zdrojová_verze> Settings
  Poznámka:

  Když jsou v postupu uvedeny cesty ke složkám a názvy, doplňte místo textu uvedeného ve špičatých závorkách „<>“ požadované údaje. Text <uživatelské jméno> nahraďte názvem svého účtu. Text <verze> nahraďte verzí aplikace Photoshop, kterou používáte.

 2. Zkopírujte soubor Actions Palette. psp záznamy týkající se produktů společnosti Adobe  

 3. Vložte kopírovaný soubor do následujícího umístění v cílové instalaci aplikace Photoshop:

  • (Windows) C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <cílová_verze> Settings
  • (macOS) Users/<uživatelské_jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <cílová_verze> Settings
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.