Chybějící přednastavení, akce nebo zásuvné moduly

Nemůžete v aplikaci Photoshop najít svá přednastavení, akce, zásuvné moduly nebo nastavení? Pokuste se je obnovit pomocí těchto doporučených řešení.

V následující tabulce vyhledejte svůj problém vyzkoušejte příslušná řešení.

Problém/dotaz

Doporučená řešení

V předchozí instalaci aplikace Photoshop jsem definoval/a určité akce a nevím, jak je přesunout do nové instalace.

Vyzkoušejte řešení popsaná v článku Migrace akcí.

V předchozí instalaci aplikace Photoshop jsem definoval/a určitá nastavení a nevím, jak je přesunout do nové instalace.

Při aktualizaci aplikace Photoshop na nejnovější verzi jsou nastavení obvykle migrována automaticky. Nastavení však můžete z jedné instalace do jiné zkopírovat také ručně. Viz část Ruční kopírování nastavení.

Nevím, jak zkopírovat přednastavení (například štětce) z jednoho počítače do jiného.

Zásuvný modul Adobe Camera Raw mně umožňuje nainstalovat vždy pouze jedno přednastavení. Jak mohu nainstalovat nebo migrovat všechna přednastavení zásuvného modulu Camera Raw současně?

Pokud jsou přednastavení v podobě souboru ZIP nebo ve složce, zkopírujte soubory XMP z příslušného umístění do následující složky v počítači:

  • Systém Mac: /Library/Application Support/Adobe/Camera Raw /Settings
  • Systém Windows: C:/Users//AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/Settings

Chcete-li přednastavení migrovat z jednoho počítače do jiného, stačí zkopírovat obsah této složky ze zdrojového počítače do stejného umístění v cílovém počítači.

Upgradoval/a jsem na nejnovější verzi aplikace Photoshop. Nemohu však najít některé ze svých dříve nainstalovaných zásuvných modulů. Jak je dostanu zpátky?

Stáhněte si z webu dodavatele příslušného zásuvného modulu nejnovější verzi jeho instalačního programu a daný zásuvný modulu nainstalujte. K instalaci zásuvných modulů do počítače budete potřebovat oprávnění na úrovni správce. Pokud potřebná oprávnění nemáte, obraťte se na správce systému ve vaší organizaci.

Podrobnosti naleznete na stránkách Zásuvné moduly od jiného dodavatele pro aplikaci Adobe Photoshop.

Zobrazila se mi tato chybová zpráva:

„U generátoru došlo k potížím. Ukončete aplikaci Photoshop a opakujte akci. Pokud potíže přetrvají, odstraňte veškeré zásuvné moduly jiných výrobců nebo zkuste přeinstalovat aplikaci Photoshop.“

Jak mohu příslušný problém odstranit?

Vyzkoušejte tato řešení.

Mám potíže s instalací doplňků od společnosti Adobe. Jak je mohu odstranit?

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online