Přečtěte si, jak lze při aktualizaci na novou verzi aplikace Photoshop v jiném počítači migrovat přednastavení, akce, zásuvné moduly, předvolby a nastavení.

Přednastavení, nastavení a akce

Přednastavení jsou kolekce položek a hodnot, které se použijí na díla v aplikaci Photoshop. Přednastavení můžete ukládat a načítat nebo je kdykoli nahrazovat vlastními hodnotami. Příkladem přednastavení jsou akce, stopy štětců nebo klávesové zkratky. Aplikace Photoshop již některá přednastavení obsahuje, můžete si ale vytvořit vlastní.

Nastavení jsou pak reálné hodnoty, které jsou v aplikaci Photoshop momentálně načtené. Ovládají různé prvky a nástroje aplikace, například zvolenou stopu štětce a všechny jeho hodnoty.

Akce jsou posloupnosti úloh, které můžete přehrát v jednom souboru nebo v dávce souborů – příkazy z nabídek, možnosti na panelech, akce nástrojů a podobně. Akce může například změnit velikost obrázku, použít na něj efekt a pak uložit soubor v požadovaném formátu.

Migrace přednastavení

Kolekce vlastních přednastavení včetně některých přednastavení aplikace Photoshop můžete přenášet z jedné verze aplikace do jiné na stejném počítači. Mimo jiné je možné přenášet tato přednastavení:

 • Akce
 • Stopy štětce
 • Černá a bílá (nastavení)
 • Míchání kanálů (nastavení)
 • Rozsah barev
 • Vzorníky barev
 • Profily okraje
 • Křivky (nastavení)
 • Vlastní tvary
 • Duplex (jednobarevný, duplex, triplex, kvadruplex)
 • Expozice (nastavení)
 • Přechody
 • HDR tónování (nastavení)
 • Odstín a sytost (nastavení)
 • Klávesové zkratky
 • Úrovně (nastavení)
 • Světelné efekty
 • Světla (3D)
 • Materiály (3D)
 • Přizpůsobení nabídek
 • Vzorky
 • Nastavení vykreslení (3D)
 • Repoussé (3D)
 • Selektivní barva (nastavení)
 • Styly
 • Nástroje
 • Objemy (3D)

Migrace přednastavení během aktualizace aplikace Photoshop

Ve výchozím nastavení se při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Photoshop pomocí počítačové aplikace Creative Cloud přenesou přednastavení, nastavení a předvolby z předchozí verze aplikace Photoshop. Při prvním spuštění aplikace Photoshop se také zobrazí výzva k migraci všech dostupných přednastavení z nejnovější verze aplikace Photoshop nainstalované v počítači. 

Přednastavení lze přenášet z poslední verze nainstalované před nejnovější verzí Photoshop, a to zpětně až do verze Photoshop CS3. Chcete-li přenést přednastavení z více verzí aplikace Photoshop, přenášejte je postupně z jedné verze do druhé.

Poznámka:

Pokud je ale přenášet nechcete, zrušte zaškrtnutí možnosti Pokročilé možnosti > Importovat nastavení a předvolby z předchozí verze na potvrzovací obrazovce, která se zobrazí po kliknutí na možnost Aktualizovat v počítačové aplikaci Creative Cloud.

Advanced options available after you click Update in the Creative Cloud desktop app
Rozšířené možnosti zobrazíte kliknutím na možnost Aktualizovat v počítačové aplikaci Creative Cloud.

Migrace přednastavení po instalaci nebo aktualizaci aplikace Photoshop

Pokud jste se při aktualizaci aplikace Photoshop rozhodli nepřenášet přednastavení nebo jste při migraci přednastavení narazili na potíže, můžete přednastavení, nastavení a předvolby přenést v aplikaci Photoshop později pomocí možnosti Úpravy > Přednastavení > Přenést přednastavení. Aplikace Photoshop vyhledá ve stejném systému starší verzi aplikace Photoshop a zobrazí výzvu k přenosu přednastavení.

Export a import přednastavení

Pomocí ručního exportu a následného importu můžete přednastavení přenést z jednoho počítače do druhého nebo do offline počítače. Možnost Exportovat/importovat přednastavení lze použít i u počítačů, kde aplikace Photoshop není součástí služby Creative Cloud.

Zdrojový počítač: Na počítači, který obsahuje požadovaná přednastavení:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Zvolte možnost Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 3. Vyberte možnost Exportovat přednastavení.
 4. Vyberte požadovaná přednastavení a přesuňte je do sloupce Přednastavení, která chcete exportovat.
 5. Klikněte na možnost Exportovat přednastavení.
 6. Vyberte složku, do které chcete přednastavení exportovat. Zvolte takovou složku, kterou budete moct použít k přenosu souborů přes USB disk, síť nebo službu online sdílení.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Cílový počítač: Na počítači, který přijímá importovaná nastavení:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 2. Vyberte možnost Importovat přednastavení.
 3. Vyberte přednastavení, která chcete importovat, nebo klikněte na možnost Přidat vše.
 4. Pokud jste přednastavení uložili do jiné než výchozí složky, zvolte příkaz Vyberte složku pro import a vyberte příslušnou složku.
 5. Klikněte na možnost Importovat přednastavení.

Ukládání a načítání přednastavení

Akce a přednastavení můžete přesouvat mezi různými verzemi aplikace Photoshop na stejných nebo různých počítačích tak, že je uložíte a načtete do cílové aplikace.

Zdrojový počítač: Na počítači, který obsahuje požadovaná přednastavení:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Vyberte možnost Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení.
 3. V rozevírací nabídce Typ přednastavení vyberte požadovanou možnost. Zvolte například možnost Stopy štětce.
 4. Vyberte požadovaná přednastavení. Klikněte například na stopy štětců, které chcete přenést.
 5. Klikněte na možnost Uložit sadu a potom na tlačítko Uložit. Pro sadu stop štětců se pak v aplikaci Photoshopvytvoří soubor.ABR v následujícím výchozím umístění:
 • (Windows) C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>\Presets\Brushes
 • (MacOS) Applications/Adobe Photoshop <verze>/Presets/Brushes

Cílový počítač: Na počítači, který přijímá importovaná nastavení:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení.
 2. V dialogovém okně Správce přednastavení klikněte na příkaz Načíst.
 3. Vyberte požadovanou uloženou sadu.
 4. Klikněte na příkaz Načíst.

Migrace akcí

Ruční kopírování nastavení

V aplikaci Photoshop jsou některé soubory nastavení, které můžete ručně zkopírovat z jedné instalace do jiné. Patří sem tyto soubory:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Tato nastavení přesunete do nové instalace zkopírováním uvedených souborů z následující cesty ve zdrojové instalaci do stejné cesty v cílové instalaci:

 • Mac: <uživatelské jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <verze> Settings
 • Windows: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>\Adobe Photoshop <verze> Settings