Příručka uživatele Zrušit

Migrace přednastavení, akcí a nastavení

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Přečtěte si, jak lze při aktualizaci na novou verzi aplikace Photoshop v jiném počítači migrovat přednastavení, akce, zásuvné moduly, předvolby a nastavení.

Přednastavení, nastavení a akce

Přednastavení jsou kolekce položek a hodnot, které se použijí na díla v aplikaci Photoshop. Přednastavení můžete ukládat a načítat nebo je kdykoli nahrazovat vlastními hodnotami. Příkladem přednastavení jsou akce, stopy štětců nebo klávesové zkratky. Aplikace Photoshop již některá přednastavení obsahuje, můžete si ale vytvořit vlastní.

Nastavení jsou pak reálné hodnoty, které jsou v aplikaci Photoshop momentálně načtené. Ovládají různé prvky a nástroje aplikace, například zvolenou stopu štětce a všechny jeho hodnoty.

Akce jsou posloupnosti úloh, které můžete přehrát v jednom souboru nebo v dávce souborů – příkazy z nabídek, možnosti na panelech, akce nástrojů a podobně. Akce může například změnit velikost obrázku, použít na něj efekt a pak uložit soubor v požadovaném formátu.

Migrace přednastavení

Kolekce vlastních přednastavení včetně některých přednastavení aplikace Photoshop můžete přenášet z jedné verze aplikace do jiné na stejném počítači. Mimo jiné je možné přenášet tato přednastavení:

 • Akce
 • Stopy štětce
 • Černá a bílá (nastavení)
 • Míchání kanálů (nastavení)
 • Rozsah barev
 • Vzorníky barev
 • Profily okraje
 • Křivky (nastavení)
 • Vlastní tvary
 • Duplex (jednobarevný, duplex, triplex, kvadruplex)
 • Expozice (nastavení)
 • Přechody
 • HDR tónování (nastavení)
 • Odstín a sytost (nastavení)
 • Klávesové zkratky
 • Úrovně (nastavení)
 • Světelné efekty
 • Světla (3D)
 • Materiály (3D)
 • Přizpůsobení nabídek
 • Vzorky
 • Nastavení vykreslení (3D)
 • Repoussé (3D)
 • Selektivní barva (nastavení)
 • Styly
 • Nástroje
 • Objemy (3D)

Migrace přednastavení během aktualizace aplikace Photoshop

Ve výchozím nastavení se při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Photoshop pomocí počítačové aplikace Creative Cloud přenesou přednastavení, nastavení a předvolby z předchozí verze aplikace Photoshop. Při prvním spuštění aplikace Photoshop se také zobrazí výzva k migraci všech dostupných přednastavení z nejnovější verze aplikace Photoshop nainstalované v počítači. 

Přednastavení lze přenášet z poslední verze nainstalované před nejnovější verzí Photoshop, a to zpětně až do verze Photoshop CS3. Chcete-li přenést přednastavení z více verzí aplikace Photoshop, přenášejte je postupně z jedné verze do druhé.

Poznámka:

Pokud je ale přenášet nechcete, zrušte zaškrtnutí možnosti Pokročilé možnosti > Importovat nastavení a předvolby z předchozí verze na potvrzovací obrazovce, která se zobrazí po kliknutí na možnost Aktualizovat v aplikaci Creative Cloud pro počítače.

Rozšířené možnosti zobrazíte kliknutím na možnost Aktualizovat v aplikaci Creative Cloud pro počítače.
Rozšířené možnosti zobrazíte kliknutím na možnost Aktualizovat v počítačové aplikaci Creative Cloud.

Migrace přednastavení po instalaci nebo aktualizaci aplikace Photoshop

Pokud jste se při aktualizaci aplikace Photoshop rozhodli nepřenášet přednastavení nebo jste při migraci přednastavení narazili na potíže, můžete přednastavení, nastavení a předvolby přenést v aplikaci Photoshop později pomocí možnosti Úpravy > Přednastavení > Přenést přednastavení. Aplikace Photoshop vyhledá ve stejném systému starší verzi aplikace Photoshop a zobrazí výzvu k přenosu přednastavení.

Export a import přednastavení

Pomocí ručního exportu a následného importu můžete přednastavení přenést z jednoho počítače do druhého nebo do offline počítače. Možnost Exportovat/importovat přednastavení lze použít i u počítačů, kde aplikace Photoshop není součástí služby Creative Cloud.

Zdrojový počítač: Na počítači, který obsahuje požadovaná přednastavení:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Zvolte možnost Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 3. Vyberte možnost Exportovat přednastavení.
 4. Vyberte požadovaná přednastavení a přesuňte je do sloupce Přednastavení, která chcete exportovat.
 5. Klikněte na možnost Exportovat přednastavení.
 6. Vyberte složku, do které chcete přednastavení exportovat. Zvolte takovou složku, kterou budete moct použít k přenosu souborů přes USB disk, síť nebo službu online sdílení.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Cílový počítač: Na počítači, který přijímá importovaná nastavení:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení.
 2. Vyberte možnost Importovat přednastavení.
 3. Vyberte přednastavení, která chcete importovat, nebo klikněte na možnost Přidat vše.
 4. Pokud jste přednastavení uložili do jiné než výchozí složky, zvolte příkaz Vyberte složku pro import a vyberte příslušnou složku.
 5. Klikněte na možnost Importovat přednastavení.

Ukládání a načítání přednastavení

Pokud je zapnuta synchronizace přednastavení, budou se vaše přednastavení z jednoho zařízení automaticky synchronizovat do služby Creative Cloud a následně do každého dalšího počítače, ke kterému se přihlásíte pomocí stejného Adobe ID.

Další informace o synchronizaci přednastavení naleznete v tématu Synchronizace přednastavení na více zařízeních.

U přednastavení, která momentálně nepodporují synchronizaci, jako jsou Nástroje a Profily okraje, můžete akce a přednastavení přesouvat mezi různými verzemi aplikace Photoshop na stejných nebo různých počítačích tak, že je uložíte a načtete do cílové aplikace.

Zdrojový počítač: Na počítači, který obsahuje požadovaná přednastavení:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Vyberte možnost Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení.
 3. V rozevírací nabídce Typ přednastavení vyberte požadovanou možnost. Zvolte například možnost Nástroje.
 4. Vyberte požadovaná přednastavení. Klikněte například na stopy štětců, které chcete přenést.
 5. Klikněte na možnost Uložit sadu a potom na tlačítko Uložit. Aplikace Photoshop ve výchozím nastavení vytvoří soubor přednastavení v následujícím umístění:
 • (Windows) C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>\Presets\Tools
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <verze>/Presets/Tools

Cílový počítač: Na počítači, který přijímá importovaná nastavení:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení.
 2. V dialogovém okně Správce přednastavení klikněte na příkaz Načíst.
 3. Vyberte požadovanou uloženou sadu.
 4. Klikněte na příkaz Načíst.

Migrace akcí

Ruční kopírování nastavení

V aplikaci Photoshop jsou některé soubory nastavení, které můžete ručně zkopírovat z jedné instalace do jiné. Patří sem tyto soubory:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Tato nastavení přesunete do nové instalace zkopírováním uvedených souborů z následující cesty ve zdrojové instalaci do stejné cesty v cílové instalaci:

 • Mac: <uživatelské jméno>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <verze> Settings
 • Windows: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>\Adobe Photoshop <verze> Settings

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.