Odstraňování problémů s instalací rozšíření Adobe Exchange

 1. Zkontrolujte, zda jste získali rozšíření.

  Všechna rozšíření, která jste úspěšně získali pomocí účtu Adobe ID, jsou zobrazena na stránce My Exchange (Moje služba Exchange). Přihlaste se pomocí účtu Adobe ID a zobrazte stránku. K instalaci rozšíření je nutný přístup k internetu.

  Stránka My Exchange (Moje služba Exchange)
  • Pokud máte více než jeden účet Adobe ID, můžete nainstalovat a synchronizovat rozšíření pouze pomocí jednoho účtu Adobe ID současně.
  • Pokud je v seznamu zobrazeno, že rozšíření bylo získáno, ale nebylo nainstalováno, použijte tlačítko Install (Instalovat) vedle rozšíření v seznamu.
  • Pokud nevidíte rozšíření v seznamu, získejte jej znovu z domovské stránky rozšíření.
 2. Ujistěte se, že jste nainstalovali počítačovou aplikaci Creative Cloud.

  Rozšíření vyžadují, aby byla nainstalována počítačová aplikace Creative Cloud a alespoň jedna kompatibilní aplikace Adobe. Pokud jste počítačovou aplikaci Creative Cloud nenainstalovali, můžete ji získat na adrese https://creative.adobe.com/products/creative-cloud.

  Pokud jste aplikaci již nainstalovali a aplikace je otevřená, zkontrolujte, zda se ikona zobrazuje správně:

  • Mac OS: V systému Mac je ikona zobrazena na panelu nabídek. Pokud tuto ikonu nevidíte, zkontrolujte složku aplikací v aplikaci Finder.
  Ikona aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
  • Windows: Ikona je zobrazena v oznamovací oblasti. Pokud ikonu nevidíte, zkontrolujte, zda se aplikace nachází v nabídce Start > Všechny programy.
  Ikona aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
 3. Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace souborů a že není pozastavená.

  Chcete-li nainstalovat rozšíření do hostitelské aplikace, v počítačové aplikaci Creative Cloud je nutné zapnout funkci synchronizace souborů. Pokud je vypnuta, na kartě Assets (Datové zdroje) > Files (Soubory) se zobrazí tlačítko Start Syncing (Spustit synchronizaci), pomocí kterého ji můžete povolit.

  Synchronizace souborů v počítačové aplikaci Creative Cloud

  Chcete-li zjistit, zda je funkce povolená, a chcete-li ji zapnout nebo vypnout, zkontrolujte položku Preferences (Předvolby):

  Synchronizace se službou Creative Cloud

  Po zapnutí funkce synchronizace se rozšíření automaticky synchronizují/stáhnou a nainstalují. Na obrazovce se zobrazí informační zpráva, která označuje, že bylo nainstalováno rozšíření. Synchronizace souborů se také používá k automatické aktualizaci jakéhokoli získaného rozšíření, kdykoli je k dispozici aktualizace, abyste měli vždy nejnovější verzi.

  Pokud je povolena synchronizace souborů, zkontrolujte dolní část karty Files (Soubory), abyste zjistili, zda je pozastavena. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko přehrání.

  Synchronizace souborů
 4. Ujistěte se, že jste nainstalovali kompatibilní aplikaci Adobe.

  Určitá rozšíření jsou kompatibilní s určitými počítačovými aplikacemi Adobe. Zkontrolujte kompatibilitu produktů na stránce podrobností o produktu pro vaše rozšíření.

  Přejděte na stránku My Exchange (Moje služba Exchange), vyberte rozšíření a zobrazte stránku s podrobnostmi:

  Výběr doplňku

  Na stránce s podrobnostmi o rozšíření zkontrolujte část kompatibility v pravém horním rohu. Také zkontrolujte část Where To Find It (Kde lze nalézt) na stránce s podrobnostmi o rozšíření, abyste zjistili, kam má být rozšíření nainstalováno a jak k němu získat přístup v hostitelské aplikaci.

  Podrobnosti o doplňku
 5. Znovu spusťte aplikace Adobe, abyste rozšíření povolili.

  Některá rozšíření vyžadují restartování aplikace, aby mohla být používána. Pokud jste během instalace měli otevřenou aplikaci Adobe, zavřete ji a znovu ji otevřete.

 6. Zavřete všechny aplikace Adobe a znovu nainstalujte rozšíření.

  Pokud je spuštěna aplikace Adobe, instalace některých rozšíření nebude úplná. V takovém případě přidá výrobce poznámku k pokynům k instalaci.

  V tomto případě zavřete všechny spuštěné aplikace Adobe a přejděte zpět na stránku My Exchange (Moje služba Exchange). Pomocí tlačítka Uninstall (Odinstalovat) odeberte částečně nainstalovanou aplikaci.

  Tlačítko Uninstall (Odinstalovat) se změní na tlačítko Install (Instalovat). Kliknutím na tlačítko Install (Instalovat) znovu nainstalujte rozšíření.

  Instalace rozšíření
 7. Proveďte instalaci jiným způsobem.

  Pokud nemůžete nainstalovat rozšíření pomocí počítačové aplikace Creative Cloud, klikněte na odkaz Download/Install Another Way (Stáhnout/instalovat jiným způsobem).

  Odkaz Download/Install Another Way (Stáhnout/instalovat jiným způsobem)

  Zobrazí se postup instalace pomocí nástroje pro instalaci rozšíření. Podle postupu nainstalujte rozšíření.

  Postup instalace jiným způsobem

  Pokud stále dochází k problémům, postupujte podle následujících pokynů:

  • Klikněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat) v části My Exchange (Moje služba Exchange), chvílipočkejtea klikněte na tlačítko Install (Instalovat).
  • Restartujte počítač a spusťte počítačovou aplikaci Creative Cloud znovu.
  • Zkontrolujte, zda se po restartu rozšíření automaticky nainstaluje.
   • Pokud se nenainstaluje a pokud není zobrazena žádná odpovídající aktivita, ujistěte se, že z počítače byl odinstalován nástroj Extension Manager.
   • Po odinstalování nástroje Extension Manager odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Adobe pomocí počítačové aplikace Creative Cloud, aby se aktualizovala databáze společnosti Adobe.
   • Nainstalujte rozšíření znovu.

  Pokud ve streamu aktivit stále není žádná odpovídající aktivita, řiďte se postupem v tomto článku: https://forums.adobe.com/docs/DOC-6306

Poznámka:

Nástroj Extension Manager je ve verzi služby CC 2015 zastaralý. Použití nástroje Extension Manager CC k instalaci jakýchkoli rozšíření (doplňků) ve starších verzích může bránit možnosti instalace rozšíření (doplňků) prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud. Aby se zabránilo problémům, uživatelé všech verzí služby Creative Cloud musí začít používat počítačovou aplikaci Creative Cloud k instalaci rozšíření. Jakmile provedete upgrade na verzi služby CC 2015, pomocí následujícího postupu se ujistěte, že všechna rozšíření jsou správně nainstalována:

 1. Odinstalujte nástroj Extension Manager CC.
 2. Restartujte zařízení.
 3. Pomocí počítačové aplikace Creative Cloud odinstalujte a znovu nainstalujte libovolnou aplikaci Adobe, aby se aktualizovala interní databáze.

Získání podpory při problémech se službou Adobe Exchange

Pokud při instalaci rozšíření nebo přístupu k němu stále dochází k problémům, získejte podporu od společnosti Adobe nebo přímo od výrobce rozšíření.

 • V části Notes and Docs (Poznámky a dokumenty) najdete kontaktní údaje každého výrobce.
 • Kontaktujte podporu společnosti Adobe na stránce asupport@adobe.com.
Kontaktování výrobce se žádostí o podporu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online