Příručka uživatele Zrušit

Pracovní plocha Vybrat a maskovat

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
  7. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Photoshop používat vyhrazenou pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Vytváření přesných výběrů a masek je teď v aplikaci Photoshop rychlejší a snazší než kdy předtím. Precizní výběry a masky teď můžete vytvářet v nové specializované pracovní ploše. Pomocí nástrojů, jako je Štětec zpřesnění okrajů, můžete přesně oddělovat prvky na popředí od pozadí a provádět spoustu dalších akcí. 

Pracovní plocha Vybrat a maskovat nahrazuje dialogové okno Zpřesnit okraje z předchozích verzí aplikace Photoshop. Nabízí stejné funkce s jednodušším ovládáním. Další informace získáte v tématu Nástroje.

Spuštění pracovní plochy Vybrat a maskovat

 1. Aktivujte některý z výběrových nástrojů, například Výběr objektu, Rychlý výběr, Kouzelná hůlka, Laso nebo Výběr.
 2. Pak v pruhu voleb zvolte Vybrat a maskovat.
Pruh voleb | Tlačítko Vybrat a maskovat

Uživatelské rozhraní

Pracovní plocha Vybrat a maskovat
Pracovní plocha Vybrat a maskovat

A. Volby nástroje B. Nástroje C. Nastavitelné vlastnosti 

Přehled nástrojů

Pracovní plocha Vybrat a maskovat obsahuje jednak známé, jednak zcela nové nástroje:

Nástroj pro rychlý výběr: Umožňuje provádět rychlý výběr na základě podobnosti barvy nebo textury. Zvolte oblast, kterou chcete vybrat, nebo na ni klikněte a přetáhněte přes ni myší. Nemusíte ji vyznačovat příliš přesně, protože nástroj Rychlý výběr vytvoří okraje automaticky a intuitivně.

Práci si můžete ještě více zjednodušit, když v pruhu voleb nástroje Rychlý výběr zvolíte možnost Vybrat objekt, která umožňuje automaticky vybrat nejvýznamnější objekty na snímku jediným kliknutím.

Další informace o tomto nástroji získáte v tématu Rychlé vytváření výběrů.

Nástroj Štětec zpřesnění okrajů: Pomocí tohoto nástroje můžete přesně upravit hraniční oblast, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Malováním přes nejasně ohraničené oblasti, například vlasy nebo srst, přidáte k výběru jemné detaily. Chcete-li změnit velikost stopy, stiskněte klávesy s hranatými závorkami.

Nástroj štětec: Nástrojem Rychlý výběr (nebo jiným nástrojem pro výběr) nejprve proveďte hrubý výběr a ten potom zpřesněte pomocí nástroje Štětec zpřesnění okrajů. Nástrojem štětec potom dokončete nebo vymažte detaily.

Nástrojem štětec lze zpřesňovat výběry dvěma snadnými způsoby: buď malováním přes oblast, kterou chcete vybrat, v režimu Přidat, nebo naopak malováním přes oblast, kterou vybrat nechcete, v režimu Odečíst.

Nástroj Výběr objektu: Nástroj Výběr objektu využívá strojové učení k detekci, zpřesnění a výběru objektů a oblastí v obrázku a k vytvoření odpovídajících výběrů. Podržením ukazatele myši nad obrázkem zjistíte, které objekty nebo oblasti jsou rozpoznány. Rozpoznaný objekt můžete vybrat kliknutím, nebo můžete použít nástroj Obdélník nebo Laso a přetáhnout myší kolem objektu, který chcete vybrat.

Nástroj laso: Nakreslete hranice výběru od ruky. Tímto nástrojem můžete provádět přesné výběry.

Další informace najdete v části Výběr pomocí nástroje Laso.

Nástroj mnohoúhelníkové laso: Nakreslete segmenty s rovnými okraji hranice výběru. Tímto nástrojem můžete vybírat pomocí přímých segmentů nebo můžete výběr volně nakreslit od ruky. Nástroj můžete vybrat v možnostech, když pravým tlačítkem kliknete na položku Nástroj laso.

Informace získáte v tématu Výběr nástrojem mnohoúhelníkové laso.

Nástroj ručička: Rychle procházejte obrazovým dokumentem. Vyberte tento nástroj a tažením posouvejte obrázek po plátně. Na nástroj ručička můžete také rychle přepnout podržením mezerníku při použití jiného nástroje.

Nástroj lupa: Zvětšete si fotografii a prozkoumejte ji.

Pruh voleb

Pracovní plocha Vybrat a maskovat: Pruh voleb

Přidatnebo Odečíst: Slouží k přidání nebo odebrání výběru v oblasti zpřesnění. V případě potřeby upravte velikost štětce.

Vzorkovat všechny vrstvy: Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy.

Vybrat objekt: Jedním kliknutím vyberte hlavní objekty na fotografii.

Zpřesnit vlasy: Snadno najděte a vylepšete komplikované výběry vlasů nebo srsti jedním kliknutím. Nejlepší výsledky dosáhnete v kombinaci s funkcí Podle objektu.

Zpřesnění výběru

Výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat můžete dál zpřesnit na panelu Vlastnosti. Provedete to úpravou následujících nastavení:

Nastavení režimu zobrazení

Režim zobrazení: V rozevírací nabídce Zobrazení vyberte, ve kterém z těchto režimů zobrazení chcete výběr zobrazit:

 • Průsvitka (O): Zobrazí výběr oproti pozadí ve stylu průsvitek, které se používají v animacích. Průhlednost lze upravit pomocí posuvníku Průhlednost.
 • Přerušovaná čára (M): Zobrazí hranice výběru jako přerušovanou čáru.
 • Překrýt (V): Zobrazí výběr jako průhledné barevné překrytí. Nevybrané oblasti budou znázorněny zvolenou barvou. Výchozí barva je červená.
 • Na černé (A): Umístí výběr na černé pozadí.
 • Na bílé (T): Umístí výběr na bílé pozadí.
 • Černobílý (K): Zobrazí výběr jako černobílou masku.
 • Na vrstvách (Y): Obklopí výběr oblastmi s nastavenou průhledností.

Klávesou F můžete mezi těmito režimy přepínat, klávesou X všechny režimy dočasně vypnete.

Zobrazit okraj (J): Zobrazí oblast zpřesnění.

Zobrazit původní (P): Zobrazí původní výběr.

Náhled ve vysoké kvalitě: Vykreslí přesný náhled provedených změn. Tato možnost může mít vliv na výkon. Když je vybrána tato možnost, můžete při práci s obrázkem podržením levého tlačítka myši zobrazit náhled ve vyšším rozlišení. Pokud tato možnost není vybrána, bude náhled zobrazen v nižším zobrazení i v případě, že podržíte stisknuté tlačítko myši.

Průhlednost/Krytí: Nastaví průhlednost nebo krytí zvoleného Režimu zobrazení.

Zpřesnění v reálném čase: Když je tato volba zapnutá, ovlivní náhled při používání nástroje Zpřesnit okraje. Pokud tato volba není vybraná, tahy štětcem se zobrazují i při podržení ukazatele myši a výsledná zpřesněná oblast se aktualizuje při uvolnění ukazatele myši.

Režimy upřesnění

Nastavte metodu zpřesnění okrajů používanou nástroji Zjišťování okraje, Zpřesnit vlasy a Štětec zpřesnění okrajů.

 • Podle barvy: Tento režim zvolte pro jednoduchá nebo kontrastní pozadí.
 • Podle objektu: Tento režim zvolte pro vlasy nebo srst na složitém pozadí.

Nastavení nástroje Zjišťování okraje

Poloměr: Určuje velikost hraniční oblasti výběru, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Pokud chcete mít ostré okraje, použijte malý poloměr, chcete-li okraje měkčí, použijte velký poloměr.

Inteligentní poloměr: Umožňuje použít variabilní šířku oblasti zpřesnění kolem okraje vašeho výběru. Mimo jiné případy použití je tato možnost užitečná, pokud je vaším výběrem portrét, který zahrnuje jak vlasy, tak ramena. U takových portrétů je vhodné pro vlasy použít větší oblast zpřesnění než u ramen, kde je okraj konzistentnější.

Tip:

Poloměr můžete zobrazit, když je v části Režim zobrazení zaškrtnuté políčko Zobrazit okraj

Nastavení nástroje Globální zpřesnění

Vyhladit: Vytváří hladší obrysy tím, že zredukuje nepravidelnosti („vrcholy“ a „prohlubně“) v hraniční oblasti.

Prolnutí: Rozostří přechod mezi výběrem a okolními obrazovými body.

Kontrast: Při zvýšení kontrastu se ty přechody podél hranice výběru, které mají měkké okraje, stanou ostřejšími. Obvykle je ale účinnější použít nástroje zpřesnění a volbu Inteligentní poloměr.

Posunout hranu: Posune hranice s měkkými okraji dovnitř (při záporné hodnotě) nebo ven (při kladné hodnotě). Posunem hranic dovnitř můžete z okrajů výběru odstranit nežádoucí barvy pozadí.

Nastavení výstupu

Očištění – barvy: Nahradí barevné okraje barvou plně vybraných blízkých obrazových bodů. Intenzita nahrazení barvy je úměrná měkkosti okrajů výběru. Přetažením posuvníku můžete změnit úroveň očištění. Výchozí hodnotou je 100 % (maximální síla). Jelikož tato možnost změní barvu obrazových bodů, vyžaduje výstup do nové vrstvy nebo dokumentu. Původní vrstvu si uchovejte, abyste se k ní v případě potřeby mohli vrátit.

Výstup do: Určuje, zda se zpřesněný výběr změní na výběr nebo masku v aktuální vrstvě, nebo vytvoří novou vrstvu či dokument.

nastavení výstupu
Nastavení výstupu

Poznámka:
 • Výběrem tlačítka  (Obnovit pracovní plochu) obnovíte výchozí hodnoty nastavení, jež byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat. Tato možnost také obnoví původní výběry a maskování použité na obrázek, které byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat.
 • Volbou Zapamatovat nastavení si nastavení uložíte pro použití s dalšími obrázky. Nastavení se pak použijí ve všech budoucích obrázcích včetně aktuálního obrázku, pokud ho znovu otevřete v pracovní ploše Vybrat a maskovat.

Použití pracovní plochy Vybrat a maskovat

Specialistka společnosti Adobe Julieanne Kost vysvětluje, jak můžete pomocí pracovní plochy Vybrat a maskovat v aplikaci Photoshop snadněji, efektivněji a přesněji vytvářet výběry a masky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?