Příručka uživatele Zrušit

Pracovní plocha Vybrat a maskovat

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Photoshop používat vyhrazenou pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Vytváření přesných výběrů a masek je teď v aplikaci Photoshop rychlejší a snazší než kdy předtím. Precizní výběry a masky teď můžete vytvářet v nové specializované pracovní ploše. Pomocí nástrojů, jako je Štětec zpřesnění okrajů, můžete přesně oddělovat prvky na popředí od pozadí a provádět spoustu dalších akcí. 

Pracovní plocha Vybrat a maskovat nahrazuje dialogové okno Zpřesnit okraje z předchozích verzí aplikace Photoshop. Nabízí stejné funkce s jednodušším ovládáním. Další informace získáte v tématu Nástroje.

Spuštění pracovní plochy Vybrat a maskovat

Otevřete v aplikaci Photoshop obrázek a proveďte některou z těchto akcí:
 • Zvolte Výběr > Vybrat a maskovat.
 • Stiskněte Ctrl+Alt+R (Windows) nebo Cmd+Alt+R (Mac).
 • Aktivujte některý nástroj pro výběr, například Rychlý výběr, Kouzelnou hůlku nebo Laso. Potom na pruhu voleb klikněte na Vybrat a maskovat.
Tlačítko Vybrat a maskovat v pruhu voleb
Pruh voleb | Tlačítko Vybrat a maskovat

 • Na panelu Vlastnosti pro danou masku vrstvy klikněte na Vybrat a maskovat.Můžete si upravit výchozí nastavení tohoto nástroje, které například určí, zda má dvojí kliknutí na masku vrstvy otevírat pracovní plochu Vybrat a maskovat. Napoprvé jednoduše dvakrát klikněte na nějakou masku vrstvy a nastavte požadované chování. Případně zvolte Předvolby > Nástroje > Dvojité kliknutí na masku vrstvy otevře pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Uživatelské rozhraní

Pracovní plocha Vybrat a maskovat
Pracovní plocha Vybrat a maskovat

A. Volby nástroje B. Nástroje C. Nastavitelné vlastnosti 

Přehled nástrojů

Pracovní plocha Vybrat a maskovat obsahuje jednak známé, jednak zcela nové nástroje:

Nástroj pro rychlý výběr: Umožňuje provádět rychlý výběr na základě podobnosti barvy nebo textury. Klikněte na oblast, kterou chcete vybrat, případně na ni klikněte a táhněte. Nemusíte ji vyznačovat příliš přesně, protože nástroj Rychlý výběr vytvoří okraje automaticky a intuitivně.

Práci si můžete ještě více zjednodušit, když v nástroji Rychlý výběr kliknete v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt, která umožňuje automaticky vybrat nejvýznamnější objekty na snímku jediným kliknutím.

Další informace o tomto nástroji získáte v tématu Rychlé vytváření výběrů.

Nástroj Štětec zpřesnění okrajů: Pomocí tohoto nástroje můžete přesně upravit hraniční oblast, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Malováním přes nejasně ohraničené oblasti, například vlasy nebo srst, přidáte k výběru jemné detaily. Chcete-li změnit velikost stopy, stiskněte klávesy s hranatými závorkami.

Nástroj štětec: Nástrojem Rychlý výběr (nebo jiným nástrojem pro výběr) nejprve proveďte hrubý výběr a ten potom zpřesněte pomocí nástroje Štětec zpřesnění okrajů. Nástrojem štětec potom dokončete nebo vymažte detaily.

Nástrojem štětec lze zpřesňovat výběry dvěma snadnými způsoby: buď malováním přes oblast, kterou chcete vybrat, v režimu Přidat, nebo naopak malováním přes oblast, kterou vybrat nechcete, v režimu Odečíst.

Nástroj Výběr objektu: Nakreslete obdélníkovou oblast nebo laso kolem objektu. Nástroj Výběr objektu vyhledá a automaticky vybere objekt uvnitř definované oblasti.

Nástroj laso: Nakreslete hranice výběru od ruky. Tímto nástrojem můžete provádět přesné výběry.

Další informace najdete v části Výběr pomocí nástroje Laso.

Nástroj mnohoúhelníkové laso: Nakreslete segmenty s rovnými okraji hranice výběru. Tímto nástrojem můžete vybírat pomocí přímých segmentů nebo můžete výběr volně nakreslit od ruky. Nástroj můžete vybrat v možnostech, když pravým tlačítkem kliknete na položku Nástroj laso.

Informace získáte v tématu Výběr nástrojem mnohoúhelníkové laso.

Nástroj ručička: Rychle procházejte obrazovým dokumentem. Vyberte tento nástroj a tažením posouvejte obrázek po plátně. Na nástroj ručička můžete také rychle přepnout podržením mezerníku při použití jiného nástroje.

Nástroj lupa: Zvětšete si fotografii a prozkoumejte ji.

Pruh voleb

Pruh voleb
Pracovní plocha Vybrat a maskovat: Pruh voleb

Přidatnebo Odečíst: Slouží k přidání nebo odebrání výběru v oblasti zpřesnění. V případě potřeby upravte velikost štětce.

Vzorkovat všechny vrstvy: Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy.

Vybrat objekt: Jedním kliknutím vyberte hlavní objekty na fotografii.

Zpřesnit vlasy: Snadno najděte a vylepšete komplikované výběry vlasů nebo srsti jedním kliknutím. Nejlepší výsledky dosáhnete v kombinaci s funkcí Podle objektu.

Zpřesnění výběru

Výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat můžete dál zpřesnit na panelu Vlastnosti. Provedete to úpravou následujících nastavení:

Nastavení režimu zobrazení

Režim zobrazení: V rozevírací nabídce Zobrazení vyberte, ve kterém z těchto režimů zobrazení chcete výběr zobrazit:

 • Průsvitka (O): Zobrazí výběr ve stylu průsvitek, které se používají v animacích.
 • Přerušovaná čára (M): Zobrazí hranice výběru jako přerušovanou čáru.
 • Překrýt (V): Zobrazí výběr jako průhledné barevné překrytí. Nevybrané oblasti budou znázorněny zvolenou barvou. Výchozí barva je červená.
 • Na černé (A): Umístí výběr na černé pozadí.
 • Na bílé (T): Umístí výběr na bílé pozadí.
 • Černobílý (K): Zobrazí výběr jako černobílou masku.
 • Na vrstvách (Y): Obklopí výběr oblastmi s nastavenou průhledností.

Klávesou F můžete mezi těmito režimy přepínat, klávesou X všechny režimy dočasně vypnete.

Zobrazit okraj: Zobrazí oblast zpřesnění.

Zobrazit původní: Zobrazí původní výběr.

Náhled ve vysoké kvalitě: Vykreslí přesný náhled provedených změn. Tato možnost může mít vliv na výkon. Když je vybrána tato možnost, můžete při práci s obrázkem podržením levého tlačítka myši zobrazit náhled ve vyšším rozlišení. Pokud tato možnost není vybrána, bude náhled zobrazen v nižším zobrazení i v případě, že podržíte stisknuté tlačítko myši.

Průhlednost/Krytí: Nastaví průhlednost nebo krytí zvoleného Režimu zobrazení.

Režimy upřesnění

Nastavte metodu zpřesnění okrajů používanou nástroji Zjišťování okraje, Zpřesnit vlasy a Štětec zpřesnění okrajů.

 • Podle barvy: Tento režim zvolte pro jednoduchá nebo kontrastní pozadí.
 • Podle objektu: Tento režim zvolte pro vlasy nebo srst na složitém pozadí.

Nastavení nástroje Zjišťování okraje

Poloměr: Určuje velikost hraniční oblasti výběru, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Pokud chcete mít ostré okraje, použijte malý poloměr, chcete-li okraje měkčí, použijte velký poloměr.

Inteligentní poloměr: Umožňuje použít variabilní šířku oblasti zpřesnění kolem okraje vašeho výběru. Mimo jiné případy použití je tato možnost užitečná, pokud je vaším výběrem portrét, který zahrnuje jak vlasy, tak ramena. U takových portrétů je vhodné pro vlasy použít větší oblast zpřesnění než u ramen, kde je okraj konzistentnější.

Nastavení nástroje Globální zpřesnění

Vyhladit: Vytváří hladší obrysy tím, že zredukuje nepravidelnosti („vrcholy“ a „prohlubně“) v hraniční oblasti.

Prolnutí: Rozostří přechod mezi výběrem a okolními obrazovými body.

Kontrast: Při zvýšení kontrastu se ty přechody podél hranice výběru, které mají měkké okraje, stanou ostřejšími. Obvykle je ale účinnější použít nástroje zpřesnění a volbu Inteligentní poloměr.

Posunout okraj: Posune hranice s měkkými okraji dovnitř (při záporné hodnotě) nebo ven (při kladné hodnotě). Posunem hranic dovnitř můžete z okrajů výběru odstranit nežádoucí barvy pozadí.

Nastavení výstupu

Očištění – barvy: Nahradí barevné okraje barvou plně vybraných blízkých obrazových bodů. Intenzita nahrazení barvy je úměrná měkkosti okrajů výběru. Přetažením posuvníku můžete změnit úroveň očištění. Výchozí hodnotou je 100 % (maximální síla). Jelikož tato možnost změní barvu obrazových bodů, vyžaduje výstup do nové vrstvy nebo dokumentu. Původní vrstvu si uchovejte, abyste se k ní v případě potřeby mohli vrátit.

Výstup do: Určuje, zda se zpřesněný výběr změní na výběr nebo masku v aktuální vrstvě, nebo vytvoří novou vrstvu či dokument.

nastavení výstupu
Nastavení výstupu

Poznámka:
 • Kliknutím na ikonu (Obnovit pracovní plochu) obnovíte výchozí hodnoty nastavení, jež byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat. Tato možnost také obnoví původní výběry a maskování použité na obrázek, které byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat.
 • Volbou Zapamatovat nastavení si nastavení uložíte pro použití s dalšími obrázky. Nastavení se pak použijí ve všech budoucích obrázcích včetně aktuálního obrázku, pokud ho znovu otevřete v pracovní ploše Vybrat a maskovat.

Použití pracovní plochy Vybrat a maskovat

Specialistka společnosti Adobe Julieanne Kostová vysvětluje, jak můžete pomocí pracovní plochy Vybrat a maskovat v aplikaci Photoshop snadněji, efektivněji a přesněji vytvářet výběry a masky.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.