Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Photoshop CC používat vyhrazenou pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Vytváření přesných výběrů a masek je teď v aplikaci Photoshop rychlejší a snazší než kdy předtím. Precizní výběry a masky teď můžete vytvářet v nové specializované pracovní ploše. Pomocí nástrojů, jako je Štětec zpřesnění okrajů, můžete přesně oddělovat prvky na popředí od pozadí a provádět mnohé další akce.

Poznámka:

Pracovní plocha Vybrat a maskovat nahrazuje dialogové okno Zpřesnit okraje z předchozích verzí aplikace Photoshop. Nabízí stejné funkce s jednodušším ovládáním. Viz Nástroje.

Otevření pracovní plochy Vybrat a maskovat

Otevřete v aplikaci Photoshop obrázek a proveďte některou z těchto akcí:
 • Zvolte Výběr > Vybrat a maskovat.
 • Stiskněte Ctrl+Alt+R (Windows) nebo Cmd+Alt+R (Mac).
 • Aktivujte nějaký nástroj pro výběr, například Rychlý výběr, Kouzelnou hůlku nebo Laso. Potom na pruhu voleb klikněte na Vybrat a maskovat.
options-bar-select-mask
Pruh voleb | Tlačítko Vybrat a maskovat

 • Na panelu Vlastnosti pro danou masku vrstvy klikněte na Vybrat a maskovat.

Poznámka:

Můžete si upravit výchozí nastavení tohoto nástroje, například zda má dvojí kliknutí na masku vrstvy otevírat pracovní plochu Vybrat a maskovat. Napoprvé jednoduše dvakrát klikněte na nějakou masku vrstvy a nastavte požadované chování. Anebo zvolte Předvolby > Nástroje > Dvojité kliknutí na masku vrstvy otevře pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Video z komunity: Používání pracovní plochy Vybrat a maskovat

Specialistka společnosti Adobe Julieanne Kostová vysvětluje, jak můžete pomocí pracovní plochy Vybrat a maskovat snadněji, přesněji a efektivněji vytvářet výběry a masky...
Julienne Kost

Uživatelské rozhraní

select_mask_1
Uživatelské rozhraní: Pracovní plocha Vybrat a maskovat

A. Volby nástroje B. Nástroje C. Nastavitelné vlastnosti 

Přehled nástrojů

Pracovní plocha Vybrat a maskovat obsahuje z části známé, z části zcela nové nástroje:

Select_and_Mask_Tools

Nástroj Rychlý výběr

Umožňuje provádět rychlý výběr na základě podobnosti barvy nebo textury. Klikněte na oblast, kterou chcete vybrat, případně na ni klikněte a táhněte. Nemusíte ji vyznačovat příliš přesně, protože nástroj Rychlý výběr vytvoří okraje automaticky a intuitivně.

Práci si můžete ještě více zjednodušit, když v nástroji Rychlý výběr kliknete v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt, která umožňuje automaticky vybrat nejvýznamnější objekty na snímku jediným kliknutím.

Další informace o tomto nástroji získáte v tématu Rychlé vytváření výběrů.

select-subject-select-mask
Rychlý výběr: Kliknutím na možnost Vybrat objekt automaticky vyberete nejvýznamnější objekty na fotografii.

Nástroj Štětec zpřesnění okrajů

Pomocí tohoto nástroje můžete přesně upravit hraniční oblast, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Malováním přes nejasně ohraničené oblasti, například vlasy nebo srst, přidáte k výběru jemné detaily. Chcete-li změnit velikost stopy, stiskněte klávesy s hranatými závorkami.

Nástroj Štětec

Nástrojem Rychlý výběr (nebo jiným nástrojem pro výběr) nejprve proveďte hrubý výběr a ten potom zpřesněte pomocí nástroje Štětec zpřesnění okrajů. Nástrojem Štětec poté dokončete nebo vymažte detaily.

Nástrojem Štětec lze zpřesňovat výběry dvěma snadnými způsoby: buď malováním přes oblast, kterou chcete vybrat, v režimu Přidat, nebo naopak malováním přes oblast, kterou vybrat nechcete, v režimu Odečíst.

Nástroj Štětec v pracovní ploše Vybrat a maskovat funguje podobně jako stejnojmenný nástroj v klasické aplikaci Photoshop.

Nástroj laso

Slouží k ručnímu kreslení hranic výběru. Tímto nástrojem můžete provádět přesné výběry.

Nástroj Laso na pracovní ploše Vybrat a maskovat funguje úplně stejně jako odpovídající nástroj v klasické aplikaci Photoshop. Další informace najdete v tématu Výběr nástrojem Laso.

Nástroj Mnohoúhelníkové laso

Umožňuje kreslit přímé segmenty, které ohraničují výběr. Tímto nástrojem můžete vybírat pomocí přímých segmentů nebo můžete výběr volně nakreslit od ruky. Nástroj Laso na pracovní ploše Vybrat a maskovat funguje úplně stejně jako odpovídající nástroj v klasické aplikaci Photoshop. Viz Výběr nástrojem Mnohoúhelníkové laso.

Nástroj můžete vybrat v možnostech, když pravým tlačítkem kliknete na položku Nástroj laso.

Lasso_tools

Nástroj Ručička

Umožňuje rychle posouvat obrázek. Vyberte tento nástroj a přetáhněte obrázek po plátně. Na nástroj Ručička můžete také rychle přepnout, když při používání jiného nástroje stisknete klávesu H. Funguje podobně jako nástroj Ručička v klasické aplikaci Photoshop.

Nástroj Lupa

Slouží ke zvětšování fotky a navigaci. Funguje podobně jako nástroj Lupa v klasické aplikaci Photoshop a v mnoha dalších aplikacích.

Pruh voleb

Přidat nebo Odečíst: Slouží k přidání nebo odebrání výběru v oblasti zpřesnění. V případě potřeby upravte velikost štětce.

Options-bar
Pruh voleb


Vzorkovat všechny vrstvy: Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy.

Zpřesnění výběru

Výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat můžete dál zpřesnit na panelu Vlastnosti. Upravte následující nastavení:

Nastavení režimu zobrazení

Režim zobrazení. V rozevírací nabídce Zobrazení vyberte, ve kterém z těchto režimů zobrazení chcete výběr zobrazit:

 • Průsvitka (O): Zobrazí výběr ve stylu průsvitek, které se používají v animacích.
 • Přerušovaná čára (M): Zobrazí hranice výběru jako přerušovanou čáru.
 • Překrýt (V): Zobrazí výběr jako průhledné barevné překrytí. Nevybrané oblasti budou znázorněny zvolenou barvou. Výchozí barva je červená.
 • Na černé (A): Umístí výběr na černé pozadí.
 • Na bílé (T): Umístí výběr na bílé pozadí.
 • Černobílý (K): Zobrazí výběr jako černobílou masku.
 • Na vrstvách (Y): Obklopí výběr oblastmi s nastavenou průhledností.

Klávesou F můžete mezi těmito režimy přepínat, klávesou X všechny režimy dočasně vypnete.

Zobrazit okraj: Zobrazí oblast zpřesnění..

Zobrazit původní: Zobrazí původní výběr.

Náhled ve vysoké kvalitě: Vykreslí přesný náhled provedených změn. Tato možnost může mít vliv na výkon. Když je vybrána tato možnost, můžete při práci s obrázkem podržením levého tlačítka myši zobrazit náhled ve vyšším rozlišení. Pokud tato možnost není vybrána, bude náhled zobrazen v nižším zobrazení i v případě, že podržíte stisknuté tlačítko myši.

Průhlednost/Krytí: Nastaví průhlednost nebo krytí zvoleného režimu zobrazení. Toto nastavení se kromě pracovní plochy Vybrat a maskovat použije v režimu zobrazení Překrýt v klasické aplikaci Photoshop.

Nastavení nástroje Zjišťování okraje

Poloměr. Určuje velikost hraniční oblasti výběru, ve které dochází ke zpřesnění okrajů. Chcete-li ostré okraje, použijte malý poloměr, chcete-li okraje měkčí, použijte velký poloměr.

Inteligentní poloměr. Umožňuje použít variabilní šířku oblasti zpřesnění kolem okraje vašeho výběru. Mimo jiné případy použití je tato možnost užitečná, pokud je vaším výběrem portrét, který zahrnuje jak vlasy, tak ramena. U takových portrétů je vhodné pro vlasy použít větší oblast zpřesnění než u ramen, kde je okraj konzistentnější.

Nastavení nástroje Globální zpřesnění

Hladké. Vytváří hladší obrysy tím, že zredukuje nepravidelnosti („vrcholy“ a „prohlubně“) v hraniční oblasti.

Prolnutí. Rozostří přechod mezi výběrem a okolními obrazovými body.

Kontrast. Při zvýšení kontrastu se ty přechody podél hranice výběru, které mají měkké okraje, stanou ostřejšími. Obvykle je ale účinnější použít nástroje zpřesnění a volbu Inteligentní poloměr.

Posunout hranu. Posune hranice s měkkými okraji dovnitř (při záporné hodnotě) nebo ven (při kladné hodnotě). Posunem hranic dovnitř můžete z okrajů výběru odstranit nežádoucí barvy pozadí.

Nastavení výstupu

Očištění – barvy. Nahradí barevné lemy barvou plně vybraných obrazových bodů v okolí. Intenzita nahrazení barvy je úměrná měkkosti okrajů výběru. Přetažením posuvníku můžete změnit úroveň očištění. Výchozí hodnotou je 100 % (maximální síla).

Důležité: Jelikož tato volba změní barvu obrazových bodů, vyžaduje výstup do nové vrstvy nebo dokumentu. Původní vrstvu si uchovejte, abyste se k ní v případě potřeby mohli vrátit.

Výstup do. Určuje, zda se zpřesněný výběr změní na výběr nebo masku v aktuální vrstvě, nebo vytvoří novou vrstvu či dokument.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Nastavení výstupu

Poznámka:

 • Kliknutím na ikonu (Obnovit pracovní plochu) obnovíte výchozí hodnoty nastavení, jež byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat. Tato možnost také obnoví původní výběry a maskování použité na obrázek, které byly platné před změnami provedenými na ploše Vybrat a maskovat.
 • Volbou Zapamatovat nastavení si nastavení uložíte pro použití s dalšími obrázky. Nastavení se pak použijí ve všech budoucích obrázcích včetně aktuálního obrázku, pokud ho znovu otevřete v pracovní ploše Vybrat a maskovat.

Video z komunity: Maskování vlasů pomocí pracovní plochy Vybrat a maskovat

Scott Kelby předvádí, jak můžete pracovní plochu Vybrat a maskovat použít k maskování vlasů...
Scott Kelby

Další podobné nápovědy

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online