Naučte se používat pracovní plochu Výplň podle obsahu, která vám umožní hladce vyplnit vybranou část obrazu obsahem navzorkovaným z dalších částí obrazu.

Pracovní plocha Výplň podle obsahu (Upravit > Výplň podle obsahu) vám poskytuje interaktivní prostředí pro úpravy, ve kterém dosáhnete dokonalých výsledků. Budete mít kontrolu nad oblastí vzorkování, kterou technologie výplně podle obsahu použije k vyplnění vybrané části obrazu, a nad několika dalšími nastaveními pro úpravu výsledku vyplnění. Zároveň získáte živý náhled změn v plném rozlišení a možnost vložit výstup s výsledkem do nové vrstvy.

Pracovní plocha Výplň podle obsahu
Pracovní plocha Výplň podle obsahu

Spuštění pracovní plochy Výplň podle obsahu

 1. Otevřete obrázek v aplikaci Photoshop. Pomocí libovolného nástroje pro výběr vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit.

 2. Zvolte Upravit > Výplň podle obsahu.

  Aplikace Photoshop spustí pracovní plochu Výplň podle obsahu.

  Okno dokumentu v rámci pracovní plochy Výplň podle obsahu zobrazuje výchozí oblast vzorkování jako překryvnou masku přes obraz. Pomocí nástrojů na panelu Nástroje (v levé části obrazovky) můžete upravit oblast vzorkování a svůj prvotní výběr oblasti k vyplnění. Na panelu Výplň podle obsahu (v pravé části obrazovky) můžete zadat možnosti vzorkování, nastavení výplně a nastavení výstupu tak, abyste na obraze dosáhli požadovaného výsledku vyplnění. Při provádění změn se na panelu Náhled bude zobrazovat živý náhled výstupu v plném rozlišení.    

Doladění oblasti vzorkování a výplně pomocí vhodných nástrojů

Nástroj Štětec vzorkování

Pomocí nástroje Štětec vzorkování přidávejte k oblasti vzorkování použité k vyplnění výběru další části nebo je z ní odebírejte. Kreslete přes obraz v okně dokumentu. 

Nástroj Štětec vzorkování
Upravte oblast vzorkování pomocí nástroje Štětec vzorkování.
 • Pokud chcete k výchozí oblasti vzorkování něco přidat, vyberte v pruhu voleb nástrojů režim Přidat a vymalujte v obrazu oblasti, které chcete zahrnout do překrytí oblasti vzorkování. 
 • Pokud naopak chcete z výchozí oblasti vzorkování něco odebrat, vyberte v pruhu voleb nástrojů režim Odečíst a vymalujte v obrazu oblasti, které chcete z překrytí oblasti vzorkování vyloučit. 
 • Mezi režimy Přidat a Odečíst můžete přepínat tak, že během malování nástrojem Štětec vzorkování podržíte klávesu Alt.
 • Chcete-li Štětec vzorkování zvětšit nebo zmenšit, využijte k tomu možnost Velikost stopy v pruhu voleb nebo klávesy s levou a pravou závorkou.    

Nástroj Laso a nástroj Mnohoúhelníkové laso

Svůj původní výběr (oblast vyplnění) v okně dokumentu můžete změnit nebo upravit pomocí kteréhokoli z těchto nástrojů pro výběr.

Nástroj Laso
Upravte výběr nástrojem Laso nebo Mnohoúhelníkové laso.
 • Nástroje Laso a Mnohoúhelníkové laso v pracovní ploše Výplň podle obsahu fungují stejně jako odpovídající nástroje v aplikaci Photoshop. Další informace najdete v tématu Výběr pomocí nástrojů lasa.
 • Klávesovou zkratkou E můžete přepínat mezi režimy nástrojů lasa – Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru a Průsečík s výběrem
 • Pracovní plocha Výplň podle obsahu poskytuje pro nástroje lasa další dvě možnosti – Rozšířit a Zúžit. Kliknutím na tyto možnosti v pruhu voleb můžete rozšířit nebo zúžit výběr o zadaný počet pixelů.     
 • Chcete-li vrátit všechny změny provedené na této pracovní ploše na původní výběr, klikněte na ikonu obnovení () v pruhu voleb. 

Poznámka:

Při změně výběru se obnoví oblast vzorkování, ale předchozí tahy štětcem budou zachovány. Když po potvrzení výplně ukončíte práci v pracovní ploše Výplň podle obsahu, aktualizuje se výběr také v dokumentu.

Nástroj Ručička

Tento nástroj slouží k posouvání různými částmi obrazu v okně dokumentu a v náhledu obrazu na panelu Náhled. Na nástroj Ručička můžete rychle přepnout, když při používání libovolného nástroje stisknete klávesu H.

Nástroj Lupa

Nástroj Lupa slouží ke zvětšení nebo zmenšení zobrazení obrazu v okně dokumentu, případně jeho náhledu na panelu Náhled. 

 • Nástroj Lupa v pracovní ploše Výplň podle obsahu funguje stejně jako odpovídající nástroj v aplikaci Photoshop. Další informace najdete v tématu Zvětšení nebo zmenšení zobrazení.
 • Pokud chcete změnit zvětšení na panelu Náhled, můžete také přetáhnout jezdec zvětšení nebo zadat hodnotu do textového pole v dolní části panelu.

Úprava nastavení Výplně podle obsahu

Na panelu Výplň podle obsahu můžete upravit následující nastavení.

Zobrazit oblast vzorkování

Touto volbou zobrazíte oblast vzorkování nebo vyloučenou oblast jako překryvnou vrstvu obrazu v okně dokumentu.

 • Chcete-li obnovit výchozí oblast vzorkování, klikněte na ikonu obnovení () vedle možnosti Zobrazit oblast vzorkování.

Možnosti vzorkování

Krytí

Nastavuje krytí u překrytí zobrazeného v okně dokumentu. Chcete-li krytí upravit, přetáhněte posuvník nebo napište do textového pole hodnotu v procentech. 

Barva

Přiřadí překrytí zobrazenému v okně dokumentu požadovanou barvu. Klikněte na pole pro výběr barvy a poté v okně Výběr barvy Adobe vyberte barvu

Znázorňuje

Zobrazí překrytí v oblasti vzorkování nebo ve vyloučené oblasti. V rozevíracím seznamu vyberte příslušnou možnost – Oblast vzorkování nebo Vyloučená oblast.

Nastavení výplně

Přizpůsobení barev

Umožňuje upravit kontrast a jas, aby si navzájem lépe odpovídaly. Toto nastavení je užitečné při vyplňování obsahu postupnými přechody barev nebo textury. Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou možnost – Žádné, Výchozí, Vysoké nebo Velmi vysoké.

Přizpůsobení barev
Pomocí nastavení Přizpůsobení barev vyplňte obsah postupnými přechody barev nebo textury.

Přizpůsobení natočení

Umožňuje natočit obsah tak, aby lépe odpovídal vašemu záměru. Toto nastavení se hodí při vyplňování obsahu otočenými nebo zakřivenými vzory. Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou možnost – Žádné, Nízké, Střední, Vysoké nebo Plné.

Přizpůsobení natočení
Pomocí nastavení Přizpůsobení natočení vyplňte obsah otočenými nebo zakřivenými vzory.

Měřítko

Tato volba umožňuje změnu velikosti obsahu tak, aby lépe odpovídala vašemu záměru. Dobře funguje při vyplňování obsahu opakujícími se vzory v různých velikostech nebo v perspektivě.

Měřítko
Nastavení Měřítko použijte při vyplňování obsahu opakujícími se vzory v různých velikostech nebo v perspektivě.

Zrcadlení

Tato volba umožňuje vodorovné převrácení obsahu kvůli přesnější shodě. Využijte ji u obrázků s vodorovnou symetrií.

Zrcadlení
Nastavení Zrcadlení použijte při vyplňování obrázků s vodorovnou symetrií.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení výplně, klikněte na ikonu obnovení () v nabídce Nastavení výplně.

Nastavení výstupu

Výstup do

Výplň podle obsahu můžete použít v aktuální vrstvě, nové vrstvě nebo můžete vrstvu duplikovat.

Zobrazení náhledu v plném rozlišení na panelu Náhled

Při ladění oblastí vzorkování a výplně a úpravách nastavení výplně se na panelu Náhled vykresluje náhled změn v plném rozlišení. 

Poznámka:

Aplikace Photoshop nejprve vykreslí na panelu Náhled základní náhled změn v nízkém rozlišení. Ihned poté vygeneruje náhled v plném rozlišení. Během generování tohoto náhledu v plném rozlišení si možná všimnete, že se v pravém dolním rohu panelu Náhled zobrazuje ikona varování.

 • Chcete-li změnit zvětšení obrazu v náhledu, můžete přetáhnout jezdec zvětšení nebo zadat hodnotu do textového pole v dolní části panelu. Také můžete vybrat nástroj Lupa na panelu nástrojů.
 • Pokud se chcete v náhledu posouvat různými částmi obrazu, můžete rychle přepnout na nástroj Ručička tak, že při používání libovolného nástroje stisknete klávesu H.

Potvrzení nebo zrušení změn výplně

 • Když u výplně na obraze dosáhnete požadovaného výsledku, potvrďte výplň kliknutím na tlačítko OK v dolní části panelu Výplň podle obsahu nebo klávesou Enter (Windows), respektive Return (Mac).
 • Chcete-li výplň zrušit a ukončit práci v pracovní ploše Výplň podle obsahu, klikněte v dolní části panelu Výplň podle obsahu na tlačítko Zrušit nebo stiskněte klávesu Esc.   

Obnovení všech nastavení výplně

Pokud chcete obnovit všechna nastavení Výplně podle obsahu, klikněte na ikonu obnovení () v levém dolním rohu panelu Výplň podle obsahu.      

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online