Příručka uživatele Zrušit

Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Naučte se používat pracovní plochu Výplň podle obsahu, která vám umožní hladce vyplnit vybrané části obrazu obsahem navzorkovaným z dalších částí obrazu.

Podívejte se na krátké video níže, ve kterém se dozvíte, jak používat funkci Fill podle obsahu v aplikaci Photoshop.

Přečtěte si celý článek, abyste porozuměli podrobnostem jednotlivých kroků. 

Pracovní plocha Výplň podle obsahu nabízí interaktivní možnosti úprav, díky kterým máte obrázek zcela pod kontrolou. Při zpřesňování oblasti vzorkování pomocí výplně podle obsahu použijte živý náhled v plném rozlišení a upravte nastavení pro dosažení úžasných výsledků.

Pracovní plocha Výplň podle obsahu
Pracovní plocha Výplň podle obsahu

Rychlé odstranění objektů pomocí funkce Výplň podle obsahu

Dozvíte se, jak ve čtyřech jednoduchých krocích odebrat objekty pomocí pracovní plochy Výplň podle obsahu.

 1. Vyberte objekt.

  Proveďte rychlý výběr objektu, který chcete odstranit, pomocí nástroje Vybrat objekt, nástroje Výběr objektu, nástroje pro rychlý výběr nebonástroje kouzelná hůlka.

  Výběr objektu, který se má odebrat
  Výběr objektu, který se má odebrat

 2. Otevřete Výplň podle obsahu.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši do výběru a zvolte Výplň podle obsahu…
  • Zvolte Úpravy > Výplň podle obsahu…
  Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Výplň podle obsahu…
  Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Výplň podle obsahu…

 3. Zpřesněte výběr.

  Pokud chcete snadno rozšířit okraje výběru kolem objektu, vyberte nástroj laso na levém panelu nástrojů a v horní části pruhu voleb klikněte jednou nebo vícekrát na tlačítko Rozšířit.Pokud jste výběr příliš rozšířili, použijte tlačítkoZúžit nebo Zpět, abyste zmenšili okraje výběru.

 4. Pokud jste spokojeni s výsledky výplně, klikněte na OK.

  Kliknutí na OK po dokončení
  Kliknutí na OK po dokončení

Podívejte se, jak Julieanne Kostová diskutuje o mnoha inovacích v aplikaci Photoshop týkajících se vytváření výběrů a vylepšení funkce Výplň podle obsahu: Vylepšení umělé inteligence v aplikaci Photoshop.

Doladění oblasti vzorkování a výplně pomocí vhodných nástrojů

Nástroj Štětec vzorkování

Malováním nástrojem Štětec vzorkování v okně dokumentu můžete přidat nebo odebrat oblasti vzorkovaného obrazu použité k vyplnění výběru.

Nástroj Štětec vzorkování
Úprava oblasti vzorkování pomocí nástroje Štětec vzorkování

 • Pokud chcete k výchozí oblasti vzorkování něco přidat, vyberte v pruhu voleb nástrojů režim Přidat a vymalujte v obrazu oblasti, které chcete zahrnout do překrytí oblasti vzorkování. 
 • Pokud naopak chcete z výchozí oblasti vzorkování něco odebrat, vyberte v pruhu voleb nástrojů režim Odečíst a vymalujte v obrazu oblasti, které chcete z překrytí oblasti vzorkování vyloučit. 
 • Mezi režimy PřidatOdečíst můžete přepínat tak, že během malování nástrojem Štětec vzorkování podržíte klávesu Alt.
 • Pokud chcete Štětec vzorkování zvětšit nebo zmenšit, využijte k tomu možnost Velikost v pruhu voleb nebo klávesy s levou a pravou závorkou.    

Nástroje pro upřesnění výběru

Pomocí nástroje laso nebo mnohoúhelníkové laso můžete změnit nebo upravit původní výběr (oblast výplně) v okně dokumentu.

Další informace najdete v tématu Výběr pomocí nástrojů laso.

Nástroj Laso
Upravte výběr nástrojem Laso nebo Mnohoúhelníkové laso.

 • Stisknutím klávesy E můžete procházet režimy výběru nástroje laso – Nový výběr, Přidat do výběru, Odečíst od výběru a Průsečík s výběrem.
 • S vybranou možností Nástroj laso můžete pomocí tlačítek Rozšířit a Zúžit rozšířit a zúžit výběr o zadaný počet obrazových bodů.
 • Chcete-li vrátit všechny změny provedené na této pracovní ploše na původní výběr, klikněte na ikonu obnovení () v pruhu voleb. 
Poznámka:

Při změně výběru se obnoví oblast vzorkování, ale předchozí tahy štětcem budou zachovány. Když po potvrzení výplně ukončíte práci v pracovní ploše Výplň podle obsahu, aktualizuje se výběr také v dokumentu.

Nástroj ručička: Posouvejte se nad různými částmi obrazu v okně dokumentu a na panelu Náhled.Na nástroj ručička rychle přepnete podržením mezerníku při použití jiného nástroje.

Nástroj lupa: Zvětšete nebo zmenšete zobrazení obrazu v okně dokumentu nebo na panelu Náhled. Další informace najdete v tématu Zvětšení nebo zmenšení zobrazení
.

Pokud chcete změnit úroveň zvětšení na panelu Náhled, přetáhněte posuvník lupy v dolní části panelu nebo ručně zadejte hodnotu procenta zvětšení do textového pole.

Úprava nastavení Výplně podle obsahu

Na panelu Výplň podle obsahu můžete upravit následující nastavení.

Překrytí oblasti vzorkování

Zobrazit oblast vzorkování

Touto volbou zobrazíte oblast vzorkování nebo vyloučenou oblast jako překryvnou vrstvu obrazu v okně dokumentu.

 • Chcete-li obnovit výchozí oblast vzorkování, klikněte na ikonu obnovení () vedle možnosti Zobrazit oblast vzorkování.

Krytí

Nastavuje krytí u překrytí zobrazeného v okně dokumentu. Chcete-li krytí upravit, přetáhněte posuvník nebo napište do textového pole hodnotu v procentech. 

Barva

Přiřadí překrytí zobrazenému v okně dokumentu požadovanou barvu. Klikněte na pole pro výběr barvy a poté v okně Výběr barvy Adobe vyberte barvu

Znázorňuje

Zobrazí překrytí v oblasti vzorkování nebo ve vyloučené oblasti. V rozevíracím seznamu vyberte příslušnou možnost – Oblast vzorkování nebo Vyloučená oblast.

Možnosti oblasti vzorkování

Můžete určit oblast vzorkování v obrázku, kde má aplikace Photoshop hledat zdrojové obrazové body pro vyplňování obsahu.

Automaticky

Vyberte tuto volbu, chcete-li použít obsah podobný okolní oblasti výplně.

Obdélníková

Vyberte tuto volbu, chcete-li použít obdélníkovou oblast kolem výplně. 

Vlastní

Vyberte tuto volbu, chcete-li ručně definovat oblast vzorkování. Pomocí nástroje Štětec vzorkování přidávejte k oblasti vzorkování další části.

Vzorkovat všechny vrstvy

Tuto volbu vyberte, chcete-li vzorkovat zdrojové obrazové body ze všech viditelných vrstev v dokumentu.

Nastavení výplně

Přizpůsobení barev

Umožňuje upravit kontrast a jas, aby si navzájem lépe odpovídaly. Toto nastavení je užitečné při vyplňování obsahu postupnými přechody barev nebo textury. Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou možnost – Žádné, Výchozí, Vysoké nebo Velmi vysoké.

Přizpůsobení barev
Pomocí nastavení Přizpůsobení barev vyplňte obsah postupnými přechody barev nebo textury.

Přizpůsobení natočení

Umožňuje natočit obsah tak, aby lépe odpovídal vašemu záměru. Toto nastavení se hodí při vyplňování obsahu otočenými nebo zakřivenými vzory. Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou možnost – Žádné, Nízké, Střední, Vysoké nebo Plné.

Přizpůsobení natočení
Pomocí nastavení Přizpůsobení natočení vyplňte obsah otočenými nebo zakřivenými vzory.

Měřítko

Tato volba umožňuje změnu velikosti obsahu tak, aby lépe odpovídala vašemu záměru. Dobře funguje při vyplňování obsahu opakujícími se vzory v různých velikostech nebo v perspektivě.

Měřítko
Nastavení Měřítko použijte při vyplňování obsahu opakujícími se vzory v různých velikostech nebo v perspektivě.

Zrcadlení

Tato volba umožňuje vodorovné převrácení obsahu kvůli přesnější shodě. Využijte ji u obrázků s vodorovnou symetrií.

Zrcadlení
Nastavení Zrcadlení použijte při vyplňování obrázků s vodorovnou symetrií.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení výplně, klikněte na ikonu obnovení () v nabídce Nastavení výplně.

Nastavení výstupu

Výstup do

Výplň podle obsahu můžete použít v aktuální vrstvě, nové vrstvě nebo můžete vrstvu duplikovat.

Zobrazení náhledu v plném rozlišení na panelu Náhled

Při ladění oblastí vzorkování a výplně a úpravách nastavení výplně se na panelu Náhled vykresluje náhled změn v plném rozlišení. 

Poznámka:

Aplikace Photoshop nejprve vykreslí na panelu Náhled základní náhled změn v nízkém rozlišení. Ihned poté vygeneruje náhled v plném rozlišení. Během generování tohoto náhledu v plném rozlišení si možná všimnete, že se v pravém dolním rohu panelu Náhled zobrazuje ikona varování.

 • Chcete-li změnit zvětšení obrazu v náhledu, můžete přetáhnout jezdec zvětšení nebo zadat hodnotu do textového pole v dolní části panelu. Také můžete vybrat nástroj Lupa na panelu nástrojů.
 • Pokud se chcete v náhledu posouvat různými částmi obrazu, můžete rychle přepnout na nástroj Ručička tak, že při používání libovolného nástroje stisknete klávesu H.

Použití více změn výplně

Zavedeno v aplikaci Photoshop 21.1 (verze z února 2020)

Můžete vyplnit více částí obrazu, aniž byste opustili pracovní plochu Výplň podle obsahu. Po získání požadovaného výsledku výplně pro výběr v obrazu postupujte takto:

 1. Kliknutím na tlačítko Použít v dolní části panelu Výplň podle obsahu potvrďte změny výplně a ponechte okno pracovní plochy otevřené.
 2. Nyní pomocí nástroje Laso nebo Mnohoúhelníkové laso v pracovní ploše Výplň podle obsahu proveďte nový výběr, který chcete vyplnit.

Potvrzení nebo zrušení změn výplně

 • Chcete-li potvrdit výplň a zavřít pracovní plochu Výplň podle obsahu, klikněte na tlačítko OK v dolní části panelu Výplň podle obsahu nebo stiskněte klávesu Enter (Windows) / Return (Mac), když u výplně v obrazu dosáhnete požadovaného výsledku.
 • Chcete-li výplň zrušit a zavřít pracovní plochu Výplň podle obsahu, klikněte v dolní části panelu Výplň podle obsahu na tlačítko Zrušit nebo stiskněte klávesu Esc.   

Obnovení všech nastavení výplně

Pokud chcete obnovit všechna nastavení Výplně podle obsahu, klikněte na ikonu obnovení () v levém dolním rohu panelu Výplň podle obsahu.      

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.